Azure Site Recovery fiyatlandırma

Hizmetlerinizin korunmasına yardımcı olması için otomatik çoğaltma

Azure Site Recovery, ikincil bir konumda, korumalı örneklerin otomatik olarak çoğaltılmasını ve kurtarılmasını koordine ederek önemli hizmetleri korumanıza yardımcı olabilir.

Fiyatlandırma ayrıntıları

Azure Site Recovery, korunan örnek sayısına göre ücretlendirilir. Azure Site Recovery ile korunan her örnek, aşağıda belirtildiği gibi ilk 31 gün boyunca ücretsizdir.

İlk 31 Gün Fiyatı 31 Günden Sonraki Fiyat
Müşterilerinizin sahip olduğu siteler için Azure Site Kurtarma Ücretsiz Korunan her örnek için aylık $-
Azure için Azure Site Recovery Ücretsiz Korunan her örnek için aylık $-
Azure bölgeleri arasındaki Azure Site Recovery işlemleri, Azure’da Azure Site Recovery işlemleriyle aynı fiyat üzerinden ücretlendirilir.

Azure Site Recovery, bir aylık dönem boyunca koruduğunuz ortalama günlük örnek sayısı birimleri üzerinden faturalandırılır. Örneğin, ayın ilk yarısında kesintisiz olarak 20 örnek koruyup ikinci yarısında hiç örnek korumadıysanız, ilgili ay için korunan örneklerinizin ortalama sayısı 10 olacaktır.

Destek ve SLA

SSS

 • Azure Site Recovery ile korunan her örnek, ilk 31 gün boyunca ücretsiz olarak korunur. 32. günden itibaren örneğin korunması yukarıdaki fiyatlarla ücretlendirilir.

 • Evet, Azure Site Recovery'yi ne kadar süredir kullandığınız önemli değildir. Korunan örneklerden ilk 31 gün boyunca Azure Site Recovery ücreti alınmaz. Örneğin, son 6 ay boyunca 10 örnek koruduysanız ve Azure Site Recovery’ye 11. örneği bağlıyorsanız, 11. örnek için ilk 31 gün boyunca Azure Site Recovery ücreti alınmaz. İlk 10 örnek 31 günden uzun süredir korunduğundan, bunlar için Azure Site Recovery ücreti alınmaya devam edilir.

 • Evet. Korunan bir örnek için ilk 31 gün boyunca Azure Site Recovery ücretsizdir ancak Azure Depolama, depolama işlemleri ve veri aktarımı için ücret alınabilir. Korunan bir sanal makine için de Azure işlem ücretleri alınabilir.

 • Site Recovery kullandığınızda Site Recovery lisansı, Azure depolama, depolama işlemleri ve giden veri aktarımı için ücretlendirilirsiniz.

  Örneğin bir sanal makine veya fiziksel sunucu olduğu durumlarda korumalı örnek başına bir Site Recovery lisansı gerekir.

  • Bir sanal makine diski standart bir depolama hesabına çoğaltıldığında alınan Azure Depolama ücreti depolama tüketimi içindir. Örneğin, kaynak disk boyutu 1 TB ise ve 400 GB depolama kullanılırsa Site Recovery tarafından Azure’da 1 TB’lık bir VHD oluşturulur, ancak 400 GB (ek olarak çoğaltma günlükleri için kullanılan depolama alanı miktarı) için ücret uygulanır.
  • Bir sanal makine diski premium bir depolama hesabına çoğaltıldığında alınan Azure Depolama ücreti sağlanan depolama boyutu içindir ve bu boyut, en yakın premium depolama disk seçeneğine yuvarlanır. Örneğin, kaynak disk boyutu 50 GB ise Site Recovery tarafından Azure’da 50 GB’lık bir disk oluşturulur ve Azure bu diski en yakın premium depolama diski (P10) ile eşler. Maliyetler 50 GB disk boyutu değil P10 temel alınarak hesaplanır. Daha fazla bilgi edinin. Premium depolama kullanıyorsanız, çoğaltma günlük kaydı için standart bir depolama hesabı da gerekir ve bu günlükler için kullanılan standart depolama alanı miktarı da faturalandırılır.
  • Bir yük devretme testi veya yük devretme gerçekleştirilene kadar disk oluşturulmaz. Çoğaltma durumunda, depolama fiyatlandırma hesaplayıcısı temel alınarak "Sayfa blobu ve disk" kategorisinde depolama ücretleri uygulanır. Bu ücretler için depolama türü (premium veya standart) ve veri yedekliliği türü (LRS, GRS, RA-GRS ve diğerleri dahil) temel alınır.
  • Bir yük devretme işleminde yönetilen diskleri kullanma seçeneği tercih edilirse, yük devretme işleminden veya yük devretme testinden sonra yönetilen disk ücretleri uygulanır. Yönetilen disk ücretleri çoğaltma sırasında uygulanmaz. Çoğaltma sırasında “Yönetilmeyen diskler ve sayfa blobları” kategorisi altındaki depolama ücretleri uygulanır. Bu ücretler için depolama türü (premium veya standart) ve veri yedekliliği türü (LRS, GRS, RA-GRS vb.) temel alınır.

   Örneğin, 128 GB işletim sistemi diski ve 500 GB veri diskine sahip premium depolamaya çoğaltılan bir sanal makine için:

   1. Çoğaltma sırasında "Yönetilmeyen diskler ve sayfa blobları" kategorisi altındaki premium depolama diski boyutları P10 ve P20’ye yönelik depolama ücretleri uygulanır. Çoğaltılan disklerin boyutu (128 GB ve 500 GB), faturalandırma için en yakın yönetilmeyen premium disk boyutu olan P10’a (128 GB) ve P20’ye (512 GB) yuvarlanır. Çoğaltma sırasında delta değişikliklerini kaydetmek için standart bir depolama hesabı da kullanılır. Bu kayıtlar için kullanılan standart depolama miktarını temel alan "Yönetilmeyen diskler ve sayfa blobları" kategorisi altındaki depolama ücretleri de faturalandırılır.
   2. Yönetilen disklere sınama yük devretmesi sırasında veya sonrasında P10 ve P20 boyutlarındaki premium yönetilen disklere yönelik ücretler uygulanır.

   Örneğin, 32 GB işletim sistemi diski ve 250 GB veri diskine sahip standart depolamaya çoğaltılan bir sanal makine için:

   1. Çoğaltma sırasında "Yönetilmeyen diskler ve sayfa blobları" kategorisi altındaki standart depolama ücretleri uygulanır.
   2. Yönetilen disklere sınama yük devretmesi sırasında veya sonrasında S4 (32 GB) ve S15 (256 GB) boyutlarındaki standart yönetilen disklere yönelik ücretler uygulanır. Gördüğünüz gibi, disklerin boyutları (32 GB ve 250 GB) en yakın yönetilmeyen standart disk boyutu olan S4’e (32 GB) ve S15’e (256 GB) yuvarlandı.
  • Bir yük devretme işleminde yönetilen diskleri kullanma seçeneği tercih edilmezse, yük devretme işleminden sonra Depolama fiyatlandırma hesaplayıcısı temel alınarak "Yönetilmeyen Diskler ve Sayfa blobları" kategorisinde depolama ücretleri uygulanır. Bu ücretler için depolama türü (premium veya standart) ve veri yedekliliği türü (LRS, GRS, RA-GRS ve diğerleri dahil) temel alınır.
  • Bir yük devretme işleminden veya yük devretme testinden sonra, kararlı durum çoğaltma sırasında veya normal sanal makine işlemleri için depolama işlemleri ücretlendirilir. Ancak bu ücretler göz ardı edilebilir düzeydedir.

  Sanal makine, depolama, çıkış ve depolama işlemlerinin maliyetlerinin uygulanacağı yük devretme testi sırasında da mali yükümlülük oluşur.

 • Azure Hibrit Avantajı, şirket içi lisanslardan ve bulut lisanslarından en fazla değeri elde etmenize yardımcı olur. Tüm Azure bölgelerinde kullanıma sunulan bu avantaj, Yazılım Güvencesi içeren Windows Server lisanslarınızı sanal makinelerde temel işlem fiyatı üzerinden kullanmanıza ve bu sayede yüzde 40’a varan oranlarda veya daha fazla tasarruf etmenize olanak tanır. Windows sunucularınızı Azure’a geçirirken Hibrit Avantajı’nızı kullanın. Daha fazla bilgi edinin.

 • Bkz. Azure Site Recovery hakkında sık sorulan sorular.

  Microsoft Sunucu ürünlerini olağanüstü durum kurtarma için lisanslama

  Azure Site Recovery tarafından korunan bir örnek kurtarma sitesinde kurtarıldığında, korumalı örnekte çalışmakta olan yazılımın da uygun şekilde lisanslanması gerektiğini bilmeniz önemlidir. Seçilen kurtarma sitesine bağlı olarak son müşteri Microsoft sunucu ürünlerini aşağıdaki şekilde lisanslamalıdır.

  Şirket İçi* Hizmet Sağlayıcısı Adanmış Donanımı Hizmet Sağlayıcısı Paylaşılan Donanımı Azure
  Windows Server
  • Tam lisanslı sunucular veya
  • Son Müşteri lisansları, Olağanüstü Durum Kurtarma Yazılım Güvencesi avantajı aracılığıyla
  • Hizmet Sağlayıcısı, Hizmet Sağlayıcısı Lisans Sözleşmesi (SPLA) aracılığıyla sağlar
  • Son müşteri lisansları, Olağanüstü Durum Kurtarma Yazılım Güvencesi avantajı aracılığıyla (örneğin, adanmış dış kaynak kullanımı)
  • Hizmet Sağlayıcısı, Hizmet Sağlayıcısı Lisans Sözleşmesi (SPLA) aracılığıyla sağlar
  • Azure Site Recovery artık Windows sunucularınızı Azure’a geçirirken Hibrit Avantajı’nızdan yararlanmanıza imkan tanıyor. Daha fazla bilgi edinin.
  Diğer Microsoft Sunucuları (SQL, Exchange, SharePoint, vs.)
  • Tam lisanslı sunucular veya
  • Son Müşteri lisansları, Olağanüstü Durum Kurtarma Yazılım Güvencesi avantajı aracılığıyla
  • Hizmet Sağlayıcısı, Hizmet Sağlayıcısı Lisans Sözleşmesi (SPLA) aracılığıyla sağlar
  • Son müşteri lisansları, Olağanüstü Durum Kurtarma Yazılım Güvencesi avantajı aracılığıyla (örneğin, adanmış dış kaynak kullanımı)
  • Hizmet Sağlayıcısı, Hizmet Sağlayıcısı Lisans Sözleşmesi (SPLA) aracılığıyla sağlar
  • Olağanüstü durum kurtarma yazılım güvencesi avantajı, Azure Site Recovery ile korunan Microsoft sunucu ürünleri için geçerlidir. Bu değişiklik 2015 Ürün Kullanım Hakları (PUR) belgesinde yapılmıştır.

  *Şirket içi ifadesi, hem son müşterinin hem de hizmet sağlayıcısının kendi kullanımı için ayırdığı ve başkasına satmadığı ortamları tanımlamak için kullanılabilir.

 • Sunucuların Windows Server lisanslarıyla tam olarak lisanslanması gerekir. Müşterinin birincil sitesindeki Windows Server’ı etkin Yazılım Güvencesi kapsamındaysa, yalnızca üretim dışı olağanüstü durum kurtarma amaçlarına yönelik olarak Windows Server’ı Olağanüstü Durum Kurtarma Yazılım Güvencesi avantajı aracılığıyla ikincil sitede dağıtabilir. Müşterinin Olağanüstü Durum Kurtarma Yazılım Güvencesi avantajı ölçütlerini karşılayıp karşılamadığını belirlemek için Ürün Kullanım Hakları (PUR) belgesine başvurun.

 • Bu sunucular ikincil sitede ayrı lisanslarla ya da müşterinin uygun olması durumunda Olağanüstü Durum Kurtarma Yazılım Güvencesi avantajı aracılığıyla lisanslanabilir.

 • Windows Server, Hizmet Sağlayıcısı Lisans Sözleşmeniz (SPLA) aracılığıyla lisanslanmalıdır.

 • Windows Server, SPLA sözleşmeniz üzerinden ya da son müşteri Olağanüstü Durum Kurtarma Yazılım Güvencesi avantajı için uygunsa müşterinin lisansı aracılığıyla lisanslanabilir.

 • Bu sunucu ürünleri, SPLA’nızda sunucuların normal lisanslanma biçimi (Çekirdek Başına, Kullanıcı Başına gibi) temel alınarak SPLA’nız aracılığıyla lisanslanmalıdır.

 • Bu sunucular SPLA anlaşmanız üzerinden ya da son müşteri Olağanüstü Durum Kurtarma Yazılım Güvencesi avantajı için uygunsa müşterinin lisansı aracılığıyla lisanslanabilir.

 • Azure Hibrit Avantajı, etkin Yazılım Güvencesine sahip olan tüm müşterileri kapsar ve Azure’un nasıl satın alındığından (Kurumsal Anlaşma, Bulut Çözümü Sağlayıcısı ve diğerleri) bağımsız olarak Azure’da etkinleştirilebilir.

 • Lisans Taşınabilirliği ve Azure Hibrit Avantajı için Yazılım Güvencesi gerektiğinden, bunlar SPLA için geçerli değildir. Hizmet sağlayıcısı, anlaşmanın hüküm ve koşullarıyla ilgili olarak kendi SPLA sözleşmelerine başvurmalıdır.

 • Olağanüstü Durum Kurtarma Yazılım Güvencesi avantajı, Azure Site Recovery ile korunan Microsoft sunucu ürünleri için geçerlidir. Bu değişiklik Ocak 2015 Ürün Kullanım Hakları belgesinde yapılmıştır.

 • Bir müşteri Microsoft sunucu ürünlerini (örneğin, SQL Server) bir hizmet sağlayıcısından Azure’a geçirmek için Azure Site Recovery’yi kullanıyorsa, müşteri kendi Yazılım Güvencesi’ne sahip olmalı ve Lisans Taşınabilirliği’ni kullanmalıdır.

 • Evet, 90 günde bir gerçekleştirilebilen test kurtarma işlemleri, bir hafta içindeki kısa olağanüstü durum kurtarma testi dönemleriyle sınırlıdır.

 • Tüm Azure Site Recovery senaryoları (şirket içinden Azure’a olağanüstü durum kurtarma veya bölgeler arası Azure IaaS olağanüstü durum kurtarma) için SQL Server’a yönelik Azure Site Recovery çoğaltma işlemi Yazılım Güvencesi – Olağanüstü Durum Kurtarma avantajı kapsamındadır.

  SQL Server’a yönelik diğer tüm yüksek kullanılabilirlik teknolojilerinin (örneğin, yük devretme kümelemesi ya da Always On Kullanılabilirlik Grupları, veritabanı yansıtması ve günlük aktarma gibi çoğaltma teknolojileri) kullanımı, şu SQL Server lisanslama yönergeleriyle kısıtlıdır: Birincil veritabanının Yazılım Güvencesi lisansı, ilk edilgen veritabanı örneğini (genellikle yerel yüksek kullanılabilirlik için kullanılır) kapsar. Diğer edilgen veritabanı örnekleri (örneğin uzak bir şirket içi veri merkezinde ya da herhangi bir bulutta olağanüstü durum kurtarma için) için ek SQL Server lisansları gerekir. Birincil SQL örneği adanmış donanımdaysa, Yazılım Güvencesi lisansı adanmış donanımdaki ilk edilgen örneği kapsar (paylaşılan donanımda olursa kapsamaz). Birincil SQL örneği paylaşılan donanımdaysa, paylaşılan donanımdaki ilk edilgen örnek kapsanır. Daha fazla bilgi edinmek için SQL Server Lisanslama kılavuzunu okuyun.

 • Azure, geçerli nesil platform (NetWeaver) ve yeni nesil platform (HANA) dahil olmak üzere SAP çözümlerini geniş kapsamlı olarak Azure’da çalıştırma sertifikasına sahiptir. SAP tarafından verilen sertifika, Business Application (SAP ürünü), Konuk İşletim Sistemi ve ilişkisel veritabanı yönetim sistemlerinin belirli bir birleşimini temel alır. Daha fazla bilgi edinin. Ek ayrıntılar SAP Support Portal (SAP Destek Portalı) içindeki SAP Notes (SAP Notları) bölümünde bulunabilir.

 • Oracle, Microsoft Azure’da Oracle yazılımı çalıştırmak isteyen müşteriler için lisans taşınabilirliği sağlar. Bkz. Bulut bilgi işlem ortamında Oracle Yazılımlarını lisanslama. Oracle ile Microsoft arasındaki iş ortaklığı sayesinde müşteriler, Oracle tarafından sağlanan sertifika ve desteğin verdiği güvenle Microsoft’un genel ve özel bulutlarında Oracle yazılımlarını dağıtabilir. Ayrıntılı bilgi için Oracle Data Recovery Licensing makalesine başvurabilirsiniz.

 • Lütfen üçüncü taraf uygulamanızın lisanslama koşullarına başvurun.

 • Azure kalıcı MAC adreslerini desteklemediğinden, MAC tabanlı lisans modellerine sahip yazılımlar ne şirket içiden Azure’a geçiş için ne de olağanüstü durum kurtarma için kullanılabilir.

Kaynaklar

Azure hizmetleri için aylık maliyetlerinizi tahmini olarak hesaplayın

Azure'un fiyatlandırılmasıyla ilgili sık sorulan soruları gözden geçirin

Daha fazla bilgi edinin:Azure Site Recovery

Teknik öğreticileri, videoları ve daha fazla kaynağı gözden geçirin

Tahmine eklendi. Hesaplayıcıda görüntülemek için “v” tuşuna basın

$200 krediyle öğrenip oluşturun ve ücretsiz olarak devam edin