Gezintiyi Atla

Bulut bilgi işlem terimleri

yapay zeka (AI)

Yapay zeka, bilgisayar sisteminin insan zekasını taklit edebilme özelliğidir. Bilgisayar sistemi, matematik ve mantığı kullanarak insanların yeni bilgileri öğrenmek ve karar almak için kullandığı düşünsel becerinin benzetimini yapar. Yapay zeka (AI) hakkında daha fazla bilgi edinin.

iş analizi araçları

İş sistemlerindeki verileri ayıklayan ve bunları, analiz edilebilecekleri bir depo (veri ambarı gibi) ile tümleştiren araçlar. Analiz araçları, istatistiksel işlevler içeren elektronik tablolardan gelişmiş veri madenciliğine ve tahmine dayalı modelleme araçlarına kadar uzanır. İş analizi araçları hakkında daha fazla bilgi edinin.

iş zekası (BI) araçları

Anlamlı eğilimleri bulmanıza ve yeni iş fırsatları yakalamanıza yardımcı olmak için kitap, dergi, belge, sağlık kaydı, resim, dosya, e-posta, video gibi kaynaklarda bulunan büyük hacimli yapılandırılmamış verileri işleyen araçlar. İş zekası araçları hakkında daha fazla bilgi edinin.

bulut

Küresel ağ için kullanılan ve başlangıçta yalnızca telefon ağını, şimdi ise İnternet’i ifade eden bir benzetme. Bulut hakkında daha fazla bilgi edinin.

bulut ani performans artışı

Özel bulut ile genel bulut arasında ayarlanan bir yapılandırma. Bir özel buluttaki kaynak kapasitesinin yüzde yüzünün kullanılması durumunda taşan trafik, bulut patlaması kullanılarak genel buluta yönlendirilir. Bulut patlaması hakkında daha fazla bilgi edinin.

bulut bilişim

Çeşitli sunucuların, uygulamaların, verilerin ve diğer kaynakların tümleştirilerek İnternet üzerinden hizmet olarak sağlandığı, bilgi işlem kaynaklarına yönelik bir teslim modeli. Kaynaklar genellikle sanallaştırılır. Bulut bilgi işlem hakkında daha fazla bilgi edinin.

bulut bilişim türleri

Gelişmekte olan yeni türler bulunmakla birlikte, üç temel bulut bilgi işlem türü bulunur: Web tabanlı uygulamalar için hizmet olarak yazılım (SaaS), depolama alanına ve bilgi işlem gücüne İnternet tabanlı erişim için hizmet olarak altyapı (IaaS), geliştiricilere Web uygulamaları oluşturmaya ve barındırmaya yönelik araçlar sunan hizmet olarak platform (PaaS). Bulut bilgi işlem türleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

bulut hizmet sağlayıcısı

Bulut tabanlı platform, altyapı, uygulama veya depolama hizmetlerini genellikle belirli bir ücret karşılığında sunan şirket. Bulut hizmeti sağlayıcıları hakkında daha fazla bilgi edinin.

bulut depolama

Verileri, üçüncü taraflarca sağlanan şirket dışındaki bir depolama sistemine İnternet veya başka bir ağ üzerinden aktararak depolamanıza olanak tanıyan hizmet. Bulut depolama hakkında daha fazla bilgi edinin.

bilgisayar şebekeleri

Çok büyük veri kümelerinin analiz edilmesi ve hava durumu modelleme gibi büyük çaplı görevlerin gerçekleştirilmesi için birlikte hareket eden, ağa bağlı bilgisayar grupları. Bulut bilgi işlem, belirli bir süre zarfında ve belirli amaçlarla büyük ölçekli bilgisayar şebekeleri oluşturmanıza ve kullanmanıza olanak tanır. Üstelik yalnızca kullandığınız kadarını ödemenizi, gerekli kaynakları satın alma ve dağıtma için gereken zaman ve masraftan tasarruf etmenizi sağlar. Geniş ağ bilgi işlemi hakkında daha fazla bilgi edinin.

veritabanı parçalama

Büyük veritabanınızı daha küçük veritabanlarına bölmenize imkan tanıyan, sunucular üzerinde daha hızlı ve daha kolayca yönetilebilecek bir bölümleme türü. Veritabanı parçalama hakkında daha fazla bilgi edinin.

DevOps

Müşterilerimize sürekli değer sunabilmemizi mümkün kılan kişilerin, işlemlerin ve teknolojilerin birleşimidir. DevOps’un uygulanması, yazılım teslimini hızlandırmak ve ürünleri daha güvenli ve güvenilir hale getirmek için geliştirme ve işletim ekiplerini bir araya getirmektedir. DevOps hakkında daha fazla bilgi edinin.

esnek bilgi işlem

Kapasite planlama ve en yüksek kullanıma yönelik düzenleme işlemleri hakkında endişelenmeden, değişen talepleri karşılamak üzere bilgi işlem, bellek ve depolama kaynaklarını dinamik olarak sağlama ve kullanımdan kaldırabilme olanağı. Elastik bilgi işlem hakkında daha fazla bilgi edinin.

hibrit bulut

Genel ve özel bulutun, ikisi arasında veri ve uygulama paylaşımına olanak tanıyan bir teknoloji aracılığıyla birbirine bağlanarak birleştirildiği bulut ortamı. Hibrit bulut, işletmelere ölçeği artırma ve azaltma işlemlerinde daha fazla esneklik ve daha fazla dağıtım seçeneği sunar. Hibrit bulut bilgi işlem hakkında daha fazla bilgi edinin.

hizmet olarak altyapı (IaaS)

Bir sağlayıcının İnternet üzerinden hizmet olarak sunduğu sanallaştırılmış bilgisayar ortamı. Altyapıda sunucular, ağ ekipmanı ve yazılımlar bulunabilir. Hizmet olarak donanım (HaaS) olarak da adlandırılır. IaaS’nin avantajlarını keşfedin.

makine öğrenmesi

Sonuçları tahmin etmek için matematiksel modelleri kullanma ve bir dizi yönergeden yararlanma karşılaştırması. Bu, verilerdeki desenlerin tanımlanmasıyla, bir analitik modelin oluşturulmasıyla ve tahmin yapıp karar vermek için bunun kullanılmasıyla mümkün hale getirilir. Makine öğrenmesi, deneyim arttıkça doğruluğun da artması bakımından insanların öğrenme biçimine benzer. Makine öğrenmesi hakkında daha fazla bilgi edinin.

makine öğrenmesi algoritmaları

Veri bilimcilerinin, veri kümelerindeki desenleri belirlemesine yardımcı olun. İstenen sonuca (değer tahmin etme, anomali tespit etme, yapı bulma veya kategori belirleme) göre seçilen makine öğrenmesi algoritmaları, genelde denetimli öğrenmeye ve denetimsiz öğrenmeye yönelik olanlar olarak ayrılır. Makine öğrenmesi algoritmaları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Microsoft Azure

Sayıları giderek artan tümleşik hizmetlerin (hizmet olarak altyapı (IaaS) ve hizmet olarak platform (PaaS) teklifleri gibi) oluşturduğu Microsoft bulut platformu. Azure hakkında daha fazla bilgi edinin.

ara yazılım

Bir işletim sistemi ile bu işletim sistemi üzerinde çalışan uygulamalar arasında bulunan yazılım. Bulut tabanlı uygulamalar gibi dağıtılan uygulamalar için iletişim ve veri yönetimi seçenekleri sunar. Böylece, bir veritabanındaki verilere başka bir veritabanından erişilebilmesi gibi olanaklar sağlar. Ara yazılıma örnek olarak web sunucuları, uygulama sunucuları ve içerik yönetim sistemleri gösterilebilir. Ara yazılım hakkında daha fazla bilgi edinin.

NoSQL

NoSQL, yüksek hacimlerde yapılandırılmamış ve değişen verileri işlemek için benzersiz özelliklerle geliştirilen ilişkisel olmayan veritabanı teknolojileri dizisidir. NoSQL teknolojisi dinamik şema, yatay ölçeklendirme ve verileri sütunlar, grafikler, anahtar değerler ya da belgeler olarak depolama ve alma becerisi sunar. NoSQL hakkında daha fazla bilgi edinin.

hizmet olarak platform (PaaS)

Bir sağlayıcının İnternet üzerinden hizmet olarak sunduğu bilgi işlem platformu (işletim sistemi ve diğer hizmetler). Buna örnek olarak, abone olup hemen kullanmaya başlayabileceğiniz bir uygulama geliştirme ortamı gösterilebilir. Azure, PaaS olanağı sunar. PaaS’nin avantajlarını keşfedin.

özel bulut

İnternet veya özel bir iç ağ aracılığıyla yalnızca belirli kullanıcılara sunulan (genel kullanıma sunulmayan) hizmetler Özel bulut bilgi işlem hakkında daha fazla bilgi edinin.

genel bulut

Genel İnternet üzerinden sunulan ve satın almak isteyen herkesin kullanımına açık olan hizmetler. Genel bulut bilgi işlem hakkında daha fazla bilgi edinin.

hizmet olarak yazılım (SaaS)

Bir sağlayıcının İnternet üzerinden sunduğu uygulama. Barındırılan uygulama olarak da adlandırılır. Uygulamanın satın alınması, yüklenmesi veya kullanıcıların bilgisayarında çalıştırılması gerekmez. SaaS sağlayıcıları daha önce ASP’ler (uygulama hizmet sağlayıcıları) olarak adlandırılıyordu. SaaS’nin avantajlarını keşfedin.

sunucusuz bilgi işlem

Sunucuların bulut sağlayıcısı tarafından sağlandığı ve yönetildiği bir bilgi işlem modeli. Geliştiricilerin altyapı yönetimine daha az zaman harcayıp uygulama derlemeye daha fazla zaman ayırmasını sağlar. Sunucusuz bilgi işlem hakkında daha fazla bilgi edinin.

sanal makine

Gerçek bir bilgisayar gibi hareket eden bir bilgisayar dosyası (genelde görüntü olarak adlandırılır). Birden çok sanal makine aynı anda aynı fiziksel bilgisayarda çalışabilir. Sanal Makineler hakkında daha fazla bilgi edinin.

sanallaştırma

Bilgisayar donanımı, işletim sistemi, depolama cihazı gibi bir bilgi işlem ortamının fiziksel sürümü yerine sanal sürümünü oluşturma işlemi. Sanallaştırma hakkında daha fazla bilgi edinin.