Trace Id is missing
Hoppa till huvudinnehåll

Service Bus

Tillförlitlig molnbaserad meddelandetjänst (Messaging as a Service, MaaS) och enkel hybridintegrering.

Få 750 timmar och 13 miljoner driftenheter på standardnivån kostnadsfritt varje månad i 12 månader.

  • Skapa tillförlitliga och elastiska molnappar med meddelandefunktioner

  • Frikoppla dina program från varandra

  • Distribuera meddelanden till flera oberoende serverdelssystem

  • Ge befintliga Java Message Service-program (JMS) möjligheten att kommunicera med Service Bus

  • Skydda ditt program mot tillfälliga trafiktoppar

  • Koppla ihop dina befintliga lokala system med molnlösningar

  • Skala ut ordnad meddelandehantering till flera läsare

Service Bus är nu tillgängligt utan kostnad i 12 månader med ditt kostnadsfria Azure-konto. Börja skapa idag.

Förenkla företagets meddelandehantering i molnet

Använd Service Bus när du behöver en tillförlitlig molnbaserad meddelandetjänst som underlättar kommunikationen mellan program och tjänster, även när de är offline. Denna fullständigt hanterade tjänst är tillgänglig i samtliga Azure-regioner och eliminerar behovet av serverhantering och licensiering. Få mer flexibilitet vid hantering av meddelanden mellan klient och server med asynkron drift samt strukturerade meddelanden enligt FIFO-metoden (först-in-först-ut) och funktioner för publicering/prenumeration.

Skapa skalbara molnlösningar

Utnyttja kraften hos mönster för asynkrona meddelanden för att på ett tillförlitligt sätt skala dina företagsprogram. Integrera molnresurser som Azure SQL Database, Azure Storage och Web Apps med meddelandehantering via Service Bus för att få smidig drift vid varierande belastning samtidigt som konfigurationen är robust nog att tåla tillfälliga haverier.

Implementera komplexa arbetsflöden för meddelandehantering

Förbättra tillgängligheten genom att skapa meddelandetopologier med komplex routning. Använd Service Bus till att leverera meddelanden till flera prenumeranter och sprida ut stora meddelandeleveranser över flera underordnade system.

Ge dina befintliga Java Message Service-program (JMS 2.0) möjligheten att kommunicera med Service Bus via AMQP

Få en fullständigt hanterad tjänst för företagsmeddelanden med inbyggt JMS-stöd utan att behöva oroa dig om licenser och driftskostnader för att köra meddelandehantering i en lokal miljö eller en IaaS-miljö (infrastruktur som en tjänst).

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

En översikt över Security Center i Azure med princip- och efterlevnadsdata och resurssäkerhetshygien
Beräknings- och appflik i Security Center i Azure med en lista över rekommendationer.

Titta nu

Titta på det här webbseminariet för att lära dig hur du använder Service Bus och andra Azure-tjänster för att sömlöst integrera program via API:er, arbetsflöden, meddelanden och händelser.

Ladda ned nu

Läs det här dokumentet för att lära dig hur integreringstjänster (inklusive Service Bus) fungerar tillsammans för integrering av både molnbaserade och lokala program.

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månader fortsätter du att ha tillgång till mer än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Starta ditt kostnadsfria konto med Service Bus

Prova Azure kostnadsfritt