Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Molnintelligens distribuerad lokalt på IoT-gränsenheter

Distribuera Azure IoT Edge lokalt för att dela upp datasilor och konsolidera driftdata i stor skala i Azure Cloud. Du kan fjärrstyrt och säkert distribuera och hantera molnbaserade arbetsbelastningar, som AI, Azure-tjänster eller din egen affärslogik, för körning direkt på dina IoT-enheter. Optimera molnutgifter och möjliggör för dina enheter att reagera snabbare på lokala förändringar och fungera tillförlitligt även under längre offlineperioder.

Certifierad IoT Edge-maskinvara: Fungerar med Linux- eller Windows-enheter som stöder containermotorer

Körning: Kostnadsfri och öppen källkod under MIT-licensen för att ge dig mer kontroll och kodflexibilitet

Moduler: Docker-kompatibla containrar från Azure-tjänster eller Microsoft-partner för att köra affärslogik vid nätverksgränsen

Molngränssnitt: Hantera och distribuera arbetsbelastningar fjärranslutet via molnet genom Azure IoT Hub med zero-touch-enhetsetablering

Enklare utveckling

Använd befintliga kompetensuppsättningar för utvecklare och koda på det språk du kan. IoT Edge-koden är konsekvent i molnet och på nätverksgränsen, och den stöder språk som C, C#, Java, Node.js och Python.

Fjärrövervaka enheter i stor skala

Fjärrövervaka IoT Edge-enheter i stor skala med Azure Monitor-integrering. Använd inbyggda mått och organiserade visualiseringar för att få djup insyn i gränsprogrammens hälsotillstånd och prestanda direkt i Azure Portal. Kombinera enhetsloggar på begäran med IoT Edge för förstklassig gränsöverskådlighet.

Minska kostnaderna för IoT-lösningar

Bara en liten del av IoT Edge-data som hämtas är användbara efter analys. Använd tjänster som Azure Stream Analytics eller molntränade maskininlärningsmodeller för att bearbeta data lokalt och bara skicka det som behövs till molnet för vidare analys. Det minskar kostnaden för att skicka alla data till molnet samtidigt som datakvaliteten blir hög.

Använd offline eller med tillfällig anslutning

Driv dina enheter på nätverksgränsen tillförlitligt och säkert även när de är offline eller har tillfällig anslutning till molnet. Azure IoT Edge-enhetshantering synkroniserar automatiskt enheters senaste tillstånd när de återansluts för att säkerställa sömlös funktion.

Läs den senaste versionen av rapporten IoT Signals

Den här rapporten bygger vidare på tidigare lyckade rapporter och innehåller nya lärdomar och insikter om IoT.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månaderfortsätter du att ha tillgång till mer än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Används av företag i flera branscher

Dokumentation, resurser och utbildningsverktyg

MS Learn

Oavsett om IoT är nytt för dig eller du är en erfaren utvecklare får du med IoT School rollbaserat utbildningsmaterial och resurser så att du kan planera och skapa egna IoT-lösningar.

IoT Show

Se de senaste IoT Edge-funktionerna, demonstrationer, kund- och partnerspotlights, branschföreläsningar och tekniska analyser.

IoT-teknikcommunity

Ställ frågor till och få svar från Microsoft-tekniker och experter i Azure-communityn.

Dokumentation

Skapa den intelligenta nätverksgränsen med hjälp av fem minuter långa snabbstarter, instruktioner, självstudier och exempelkod.

Vanliga frågor och svar om Azure IoT Edge

 • IoT Edge har tre komponenter. IoT Edge-moduler är containrar som kör Azure-tjänster, tjänster från tredje part eller egen kod. De distribueras till IoT Edge-aktiverade enheter och körs lokalt på enheterna.  IoT Edge-körningen körs på varje IoT Edge-aktiverad enhet och hanterar modulerna som distribueras till varje enhet. Det molnbaserade gränssnittet fjärrövervakar och -hanterar IoT Edge-aktiverade enheter.

 • IoT Edge tillhandahåller även:

  • Zero-touch-etablering av gränsenheter.
  • Säkerhetshanterare med stöd för maskinvarubaserad förtroenderot.
  • Utvidgad offlinefunktion..
  • Integrering med Azure Monitor för förstklassig överskådlighet.
  • Automatisk enhetskonfigurationstjänst för skalanpassad distribution och konfiguration av gränsenheter.
  • Stöd för SDK:er i C, C#, Node, Python och Java.
  • Verktyg för modulutveckling, inklusive kodning, testning, felsökning och distribution.
  • CI/CD-pipeline med Azure DevOps.
 • IoT Edge är bland de mest öppna gränsplattformarna i dag och Microsoft använder öppen källkod-teknik för att leverera innovationer på nätverksgränsen.  IoT Edge-körningen har öppen källkod under MIT-licens för att ge dig bättre kontroll och flexibilitet i koden. IoT Edge stöder Moby-systemet för containerhantering, som utvidgar begreppen containerisering, isolering och hantering från molnet till enheter på nätverksgränsen.

Nu kan du ställa in ditt kostnadsfria Azure-konto

Prova Azure IoT Edge kostnadsfritt