Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Azure Boards

Planera, spåra och diskutera arbete i dina team.

Spåra arbetet med kanban-tavlor, kvarvarande uppgifter, teaminstrumentpaneler och anpassad rapportering

Kombinera dra och släpp-planering med sprint och flexibel spårning av arbetsuppgifter med omfattande spårbarhet för den perfekta platsen för alla dina idéer – både stora och små.

En Kanban-tavla i Azure Boards som visar nya, aktiva, mellanlagrings- och distribuerade uppgifter för ett team

Anslutna från idé till lansering

Spåra alla idéer i alla utvecklingssteg och se till att teamet ligger i fas med alla kodändringar direkt länkade till arbetsuppgifter.

Scrum-redo

Använd inbyggda scrum-tavlor och planeringsverktyg för att hjälpa teamen att köra sprintar, hålla stående möten och planera möten.

Skapat för insikter

Få nya insikter i projektets hälsa och status med kraftfulla analysverktyg och instrumentpanelswidgetar.

Använder du redan GitHub? Prova att integrera Azure Boards.

Öka teamets produktivitet med tavlor, kvarvarande uppgifter och sprintar, även för riktigt komplexa projekt. Anslut din GitHub-lagringsplats till Azure Boards och börja koppla incheckningar och pull-begäranden till arbetsuppgifter.

Azure Boards-integrering med GitHub

Börja planera nästa sprint med Boards

Använd beprövade produktivitetsverktyg

Arbeta med enkla och moderna Agile-verktyg, till exempel kanban-tavlor, kvarvarande uppgifter, instrumentpaneler och scrum-tavlor. Anpassa verktygen utifrån teamets behov och skala upp enkelt.

Loggar som visar olika uppgifter som tilldelats till olika användare och vilket tillstånd debefinner sig i
Instrumentpaneler som visar genomsnittlig slutförandetid och teamhastighet

Anpassa instrumentpaneler

Skapa anpassade vyer av de data du behöver, konfigurera en layout som passar teamet och övervaka enkelt framsteg under hela projektets livscykel.

Välj ett arbetsflöde

Börja med ett enkelt, färdigt arbetsflöde. Skapa ett arbetsflöde som passar teamets behov med den kraftfulla och flexibla anpassningsmotorn.

Tar arbetsflödet till alla faser – från Ny till Aktiv till Löst till Stängd

Använd det med dina favoritverktyg

Azure Boards fungerar med dina favoritverktyg. Effektivisera ChatOps genom integrering med Microsoft Teams och Slack.

Marketplace för tillägg

Få tillgång till fler än 1,000 tillägg eller skapa egna.

Logotyper för Docker, Sentry, Timetracker, GitHub och Slack

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månader kommer du att ha fortsatt tillgång till fler än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Så genomförs DevOps hos Microsoft

Se hur Microsofts team implementerar DevOps genom att eliminera silor mellan team, tänka i vidare banor och förändra genom teknik. Se vilka utmaningar Microsofts team ställdes inför när de implementerade DevOps, och vilka lärdomar de tog med sig.

Nu kan du konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto