Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Azure Data Share

Dela enkelt data på det sätt som passar dig

Dela data med andra organisationer, från flera källor och oavsett storlek och format. Kontrollera enkelt vad du delar, vem som ska få dina data och vilka användningsvillkor som gäller. Data Share ger fullständig insyn i dina datadelningsrelationer via ett användarvänligt gränssnitt. Dela data med några få klick eller skapa ett eget program med hjälp av REST-API:et.

Serverlös, kodfri datadelningstjänst som inte kräver konfiguration eller hantering av infrastruktur

Intuitivt gränssnitt för styrning av alla dina datadelningsrelationer

Automatiserade datadelningsprocesser för produktivitet och förutsägbarhet

Säker datadelningstjänst som använder underliggande Azure-säkerhetsåtgärder

Dela enkelt data på det sätt du vill

Dela strukturerade och ostrukturerade data från flera Azure-datalager med andra organisationer med bara några få klick. Du behöver inte konfigurera eller hantera någon infrastruktur. Det krävs inga SAS-nycklar, och all delning sker utan kod. Du kontrollerar dataåtkomst och väljer användningsvillkor som överensstämmer med företagets policyer. Använd delning som baseras på ögonblicksbilder för att kopiera från dataleverantören eller använd delning på plats för att referera till data i leverantörens konto.

Styr dina dataresurser och få säkrare delning

Spåra och hantera enkelt dina datadelningsrelationer med hjälp av ett intuitivt och användarvänligt gränssnitt. Se vilka du delar data med och när data accepteras. Stoppa när som helst framtida uppdateringar från att nå fram.

En lista över en användares prenumerationer som kan delas i Azure
En datamängdstyp som väljs i Azure

Expandera analytiska datamängder och få bättre insikter

Kombinera interna data med partnerdata och få nya insikter. Dela och ta emot data i valfritt format till eller från Azure Synapse Analytics, Azure SQL Database Azure Blob Storage Azure Data Lake Storage och Azure Data Explorer. Data Share kommer att ha stöd för fler Azure-datalager i framtiden.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

En översikt över Security Center i Azure med princip- och efterlevnadsdata och resurssäkerhetshygien
Beräknings- och appflik i Security Center i Azure med en lista över rekommendationer

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månader kommer du att ha fortsatt tillgång till fler än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Dokumentation och resurser

Översikt av Data Share

Lär dig hur Data Share hjälper organisationer att enkelt dela data.

Dela data

Följ en självstudie för att dela data från Azure-datalager som stöds.

Acceptera och ta emot data

Lär dig hur du accepterar och tar emot data.

  • Data Share har stöd för delning av data till eller från Azure Synapse Analytics, Azure SQL Database, Azure Data Lake Storage, Azure Blob Storage och Azure Data Explorer. Data Share kommer att ha stöd för fler Azure-datalager i framtiden.

  • Data Share har för närvarande stöd för ostrukturerade och strukturerade datamängder.

Nu kan du konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto