Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Azure Data Explorer

Snabb och mycket skalbar tjänst för datagranskning.

Översikt

Azure Data Explorer är en snabb, fullständigt hanterad dataanalystjänst för realtidsanalys av stora mängder data som strömmar från program, webbplatser, IoT-enheter med mera. Ställ frågor och utforska iterativt data direkt för att övervaka enheter och förbättra produkter, kundupplevelser och drift. Identifiera snabbt mönster, avvikelser och trender i dina data. Utforska nya frågor och få svar på några minuter. Kör så många frågor du behöver, tack vare den optimerade kostnadsstrukturen.

Utformad för datautforskning

Upptäck dolda insikter från strömmande data. Det intuitiva frågespråket gör det enkelt att snabbt hitta svar i snabbt föränderliga data.

Fullständigt hanterad för effektivitet

Utforska nya möjligheter med dina data på ett kostnadseffektivt sätt. Fokusera på insikter, inte på infrastrukturen, med den lättanvända, fullständigt hanterade dataanalystjänsten.

Optimerat för strömmande data

Reagera snabbt på hastigt flödande och snabbt föränderliga data. Azure Data Explorer förenklar analyser från alla former av strömmande data.

Tjänstkapacitet

 • Datainmatning med låg latens

  Skala elastiskt upp till data i terabytestorlek på nolltid. Den här datahanteringstjänsten erbjuder snabb datainmatning med låg latens med linjär skalning som har stöd för upp till 200 MB data per sekund och nod. Azure Data Explorer har stöd för ett växande antal metoder för datainmatning från enheter, program, servrar och tjänster för just dina specifika användningsområden.

 • Snabb, skrivskyddad fråga med hög samtidighet

  Få resultat från 1 miljard poster på mindre än en sekund utan att ändra data eller metadata. Fortsätt att finjustera dina frågor tills du är klar med din analys. Skicka frågor mot stora mängder strukturerade, halvstrukturerade, (JSON-liknande kapslade typer av data) och ostrukturerade data (fritext). Sök efter specifika texttermer, lokalisera händelser och utför beräkningar på strukturerade data. Det intuitiva frågespråket använder Microsoft IntelliSense-alternativ och färgkoder för att hjälpa dig att snabbt upptäcka mönster, trender och anomalier. Förenkla datautforskning med en kombination av snabb textindexering, kolumnarkiv och tidsserieåtgärder i en och samma tjänst.

 • Tidsserieanalys

  Skapa och analysera tusentals tidsserier på några sekunder med nära nog realtidsövervakning av lösningar och arbetsflöden. Azure Data Explorer omfattar inbyggt stöd för att skapa, manipulera och analysera flera tidsserier.

 • Fullständigt hanterad datatjänst

  Fokusera på data i stället för på infrastrukturen. Den här kraftfulla, fullständigt hanterade dataanalystjänsten skalas automatiskt för att möta dina behov. Kontrollera kostnaderna genom att endast betala för det du behöver, utan startavgifter eller uppsägningsavgifter. Använd dig av den globala tillgängligheten för obegränsad skalbarhet.

 • Kostnadseffektiva frågor och lagring

  Ställ obegränsade frågor utan skyhöga kostnader; du betalar per timme, inte per fråga. Du kontrollerar även lagringskostnaderna. Få det bästa av en beständig databas för att automatiskt lägga till data i tabellen, men med flexibiliteten att välja en kvarhållningsprincip baserat på hur länge du vill lagra data. För beständig lagring till råvarupriser ska du skriva data till Azure Blob Storage för framtida användning.

 • Anpassade lösningar med inbyggd analys

  Använd vår plattform som tjänst (PaaS) och bygg din egen lösning med inbyggd interaktiv analys. Azure Data Explorer är datatjänsten för Azure MonitorAzure Time Series Insights och Windows Defender Advanced Threat Protection. Den nar stöd för REST API, MS-TDS och Azure Resource Manager-tjänstslutpunkter och flera klientbibliotek.

Användningsfall

IoT-program

IoT-enheter genererar miljarder sensoravläsningar. Att normalisera och aggregera data kräver typiskt flera tekniker, vilket gör att analyser tar längre tid, komplicerar underhåll och leder till tillförlitlighetsproblem. Azure Data Explorer underlättar fjärrövervakning av tillverkningsutrustning, fordon och system som körs i kontinuerliga driftcykler. Härled insikter från stora volymer telemetri för att säkerställa höga prestanda och optimera maskinkvalitet. Använd data för aviseringar och för att mata in analysverktyg som hjälp att diagnostisera och behandla problem.

Plattform för loggning av stordata

Utgivare, annonsnätverk, spelwebbplatser och andra webbaserade verksamheter förlitar sig på stora volymer av loggdata för hitta se trender, mönster eller anomalier i nära nog realtid. Med datautforskning kan du upptäcka insikter som hjälper dig att hitta nya kunder, öka användarengagemanget och tjäna pengar på trafiken. Använd den här omedelbara analysen av miljarder rader loggdata för att ta fram personanpassade rekommendationer för besökare, förutse vilka resultat och innehållsförslag det är troligast att de klickar på och lär dig vilket innehåll som leder till nya prenumerationer och köp.

SaaS-program

Organisationer inför i hög takt programvara som tjänst (SaaS) för affärsomvandling. Bädda in Azure Data Explorer i SaaS-program för att mata in och analysera petabyte av data i realtid. Utvecklare använder dessa data för att övervaka tjänsten och förbättra programprestanda, medan affärsanvändare upptäcker användartrender, skapar personanpassade upplevelser och utvecklar nya intäktsströmmar.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månader kommer du att ha fortsatt tillgång till fler än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Kunderna använder redan Azure Data Explorer

Nätverk med betrodd partner

Nu kan du konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto