Application Gateway

Skalbar, högtillgänglig webbprogramleverans

Med Azure Application Gateway får du routning på appnivå och belastningsutjämningstjänster som hjälper dig att bygga en skalbar och högtillgänglig webbservergrupp i Azure. Du kontrollerar storleken på gatewayen och kan skala distributionen utifrån dina behov.

Med Azure Application Gateway får du hög skalbarhet och hög tillgänglighet
Brandväggen för webbaserade program skyddar din webbplats

Web Application Firewall

Skydda ditt program från webbsäkerhetsrisker och hot som SQL Injection-inmatning och skript över flera webbplatser. Anpassa regler för att minska antalet falska positiva identifieringar.

Effektiv och säker webbservergrupp

Med SSL-avlastning kan du bygga en säker webbservergrupp med effektiva backend-servrar och även strömlinjeforma din certifikatshantering.

Application Gateway är effektiv
Azure Application Gateway erbjuder tjänster för HTTP-belastningsutjämning

Nära integrering med Azure-tjänster

Med Application Gateway får du enkel integrering med Azure Traffic Manager med stöd för omdirigering i flera regioner, automatisk växling vid fel och noll stopptid. Application Gateway är också integrerat med Azure Load Balancer för att ge stöd åt utskalning och hög tillgänglighet för både webbservergrupper på Internet och interna webbservergrupper.

Relaterade produkter och tjänster

Virtual Network

Privata nätverk, med möjlighet att ansluta till lokala datacenter

Traffic Manager

Dirigera inkommande trafik för hög prestanda och tillgänglighet

Load Balancer

Utrusta dina program med hög tillgänglighet och starka nätverksprestanda

Starta ditt kostnadsfria konto med Application Gateway