Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Azure Analysis Services

  • Kom igång snabbt utan att hantera en infrastruktur

  • Visualisera dina data med det datavisualiseringsverktyg som du föredrar

  • Skala resurser så att de matchar dina affärsbehov

  • Styr, distribuera, testa och tillhandahåll din BI-lösning med hög exakthet

 

Kom igång snabbt och skala med effektivitet

Använd Azure Resource Manager för att skapa och distribuera en Azure Analysis Services-instans på bara några sekunder och använd återställning av säkerhetskopia för att snabbt flytta dina befintliga modeller till Azure Analysis Services och kunna utnyttja skalan, flexibiliteten och hanteringsförmånerna i molnet. Skala upp, skala ned eller pausa tjänsten och betala bara för det du använder.

Omvandla komplexa data till en version av sanningen

Kombinera data från flera källor i en betrodd BI-semantikmodell som är lätt att förstå och använda. Aktivera självbetjäning och dataidentifiering för företagsanvändare genom att förenkla datavyn och dess underliggande struktur.

Matcha företagets prestanda och hastighet

Minska tiden till insikt i stora och komplexa datauppsättningar. Snabba svarstider betyder att din BI-lösning kan uppfylla kraven hos dina företagsanvändare och växa i takt med företaget. Anslut till driftdata i realtid med DirectQuery och håll koll på företagets puls.

Tillhandahåll säker åtkomst, när som helst, från valfri plats

Se till att endast behöriga användare får åtkomst till dina datamodeller, oavsett var de är, med rollbaserad säkerhet och stöd för Azure Active Directory. Med 99,9 % tillgänglighet kan dina användare få åtkomst till kritisk information när de behöver den.

Förkorta tiden till lansering

Erbjud dina BI-lösningar på ett förutsägbart och mycket säkert sätt. Använd robusta funktioner för programmens livscykelhantering för att styra, distribuera, testa och tillhandahålla dina BI-lösningar snabbt och med hög exakthet.

Utveckla i en bekant miljö

Fokusera på att lösa företagets problem, inte att lära dig nya saker, när du använder den bekanta och integrerade utvecklingsmiljön i Visual Studio. Distribuera dina befintliga SQL Server 2016-tabellmodeller enkelt till molnet.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

En översikt över Security Center i Azure med princip- och efterlevnadsdata och resurssäkerhetshygien
Beräknings- och appflik i Security Center i Azure med en lista över rekommendationer.

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månader kommer du att ha fortsatt tillgång till fler än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Nu kan du konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto