Trace Id is missing
Hoppa till huvudinnehåll

AI-avvikelseidentifiering

Förutse problem innan de uppstår med en Azure-tjänst för AI-avvikelseidentifiering.

 

Få 20 000 transaktioner på S0-nivån kostnadsfritt varje månad i 12 månader.

Öka företagets tillförlitlighet genom att identifiera problem i ett tidigt skede

Bädda enkelt in funktioner för avvikelseidentifiering av tidsseriedata i dina appar, så att dina användare snabbt kan identifiera problem. AI-avvikelseidentifiering matar in alla typer av tidsseriedata och väljer den algoritm för avvikelseidentifiering som ger bäst precision med dina data. Identifiera toppar, dalar och avvikelser i cykliska mönster och trendvariationer med API:er för både univariat och multivariat analys. Anpassa tjänsten så att den identifierar avvikelser på alla nivåer. Distribuera tjänsten för avvikelseidentifiering där du behöver den – i molnet eller på den intelligenta nätverksgränsen.

Få användbara resurser och lär dig att skapa AI-lösningar på 30 dagar.

En kraftfull motor för slutsatsdragning utvärderar din uppsättning med tidsseriedata och väljer automatiskt den algoritm för avvikelseidentifiering som ger maximal precision i ditt scenario.

Med automatisk identifiering krävs inte märkta träningsdata, vilket ger dig mer tid att fokusera på att lösa problemen när de dyker upp.

Med anpassningsbara inställningar kan du finjustera känslighetsgraden för potentiella avvikelser baserat på ditt företags riskprofil.

Få insikter betydligt snabbare

Snabba upp problemlösningen med en enkel konfiguration på Azure-portalen och avvikelseidentifieringssystem som körs i realtid. Det enda du behöver är tre kodrader.

Ett diagram som visar gräns, värde och förväntade värden för en datauppsättning
Ett diagram som visar temperatur, tryck, vibration och hastighet för en datauppsättning

Identifiera multivariata avvikelser

Med multivariat avvikelseidentifiering kan du analysera många signaler och korrelationer mellan dem för att upptäcka plötsliga förändringar i datamönster innan de påverkar verksamheten.

En hand som använder en surfplatta som visar 8 grafer

Identifiera problem för nästan alla scenarier

Det finns många typer av tidsseriedata och ingen enskild algoritm passar alla. Tjänsten AI-avvikelseidentifiering utvärderar din uppsättning med tidsseriedata och väljer automatiskt den bästa algoritmen och de bästa teknikerna för avvikelseidentifiering ur modellgalleriet. Du kan till exempel använda tjänsten för att säkerställa hög noggrannhet i scenarier då du behöver övervaka IoT-enhetstrafik, hantera bedrägerier eller svara på föränderliga marknader.

Microsoft Azure-, Windows-, Office- och Bing-logotyper

Betrodd av Microsoft Azure, Office, Windows och Bing

Övervaka hälsan i dina produkter och tjänster och leverera tillförlitliga kundupplevelser med samma tjänst och system för avvikelseidentifiering som fler än 200 Microsoft-produktteam redan förlitar sig på.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månaderfortsätter du att ha tillgång till mer än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Dokumentation och resurser

Kom igång

Läs vår dokumentation.

Lär dig hur det fungerar

Titta på det här avsnittet av AI Show på Channel 9 för en genomgång av hur du konfigurerar AI-avvikelseidentifiering.

Vanliga frågor och svar om AI-avvikelseidentifiering

  • Se regional tillgänglighet för funktionen för univariat avvikelseidentifiering. Funktionen för multivariat avvikelseidentifiering (förhandsversion) är tillgänglig i utvalda regioner. Mer information finns i det här dokumentet .

  • AI-avvikelseidentifiering ger ett serviceavtal (Serviceavtal) som garanterar 99,9 procents drifttid.

  • AI-avvikelseidentifiering består av enkla REST-API:er med en kodcentrerad upplevelse. Det är huvudmotorn i Metrics Advisor som identifierar avvikelser i tidsseriedata. Den används bäst vid ad hoc-dataanalyser och kan köras i containrar. Metrics Advisor innehåller ytterligare funktioner för övervakning av tidsserier, med pipeline-API:er och ett inbyggt användargränssnitt för att hantera tjänsten. Den har utformats för liveuppspelning av data och AI-analys, och har stöd för distribution i Azure.

  • Det kan variera beroende på vilken noggrannhet och hastighet du vill ha för scenariot. Mer information finns i regelverksguiden .

Börja skapa med Azure AI Services

Prova AI-avvikelseidentifiering kostnadsfritt