Azure Metrics Advisor

En AI-analystjänst som proaktivt övervakar mått och diagnostiserar problem

Skydda organisationens tillväxt

Embed AI-powered monitoring features to stay one step ahead of incidents—no machine learning expertise required. Monitor the performance of your organization's growth engines, including sales revenue and manufacturing operations, with Azure Metrics Advisor Preview, built on Anomaly Detector that is part of Azure Cognitive Services. Quickly identify and fix problems through a powerful combination of monitoring in near-real time, adapting models to your scenario, and offering granular analysis with diagnostics and alerting.

The Anomaly Detector core engine selects the right anomaly-detection model and offers model customization with tuning

All dimension combinations are analyzed to pinpoint affected areas for root-cause analysis and diagnoses, and send alerts

Plug into popular time-series databases and get stream monitoring support. Manage the end-to-end pipeline of data-monitoring features with the Metric Advisor interface

Identifiera avvikelser i praktiskt taget varje scenario

Time-series data behaves differently depending on the scenario—for example, the number of daily visitors to an e-commerce site or the frequency of vibrations for a conveyor-belt component. Anomaly Detector, the core engine of Azure Metrics Advisor, looks at each data set and automatically selects the best algorithm from the model pool for high accuracy. Adapt the models to your scenario with model customization, fine-tuning, and applied reinforcement learning.

Lär dig hur avvikelseidentifieringen fungerar

Focus on fixing rather than data monitoring

Metrics Advisor undersöker dina data i nära realtid och lokaliserar den minut då något hände. Du får hjälp att upptäcka avvikande beteende i djupa datalager med över tiotusen dimensionskombinationer. När ett problem har flaggats visar Metric Advisor snabbt viktiga faktorer till problemet med en analys av rotorsaken. Den skickar exakta aviseringar baserat på dina behov, så att du kan fokusera på att åtgärda problemet i stället för att övervaka mätningarna.

Få snabbare tid till värde

Metrics Advisor förenklar förberedelsen av data och datainmatningen med mängder av databasanslutningar och förbearbetning av data genom att rensa, aggregera och fylla i luckor för att få ett konsekvent tidsserieflöde. Du behöver inte skapa något användargränssnitt från grunden för att kunna operationalisera tjänstens fullständiga funktionsuppsättning. Hantera övervakningslivscykeln från datainmatning, modeller, visualisering, diagnostik och varningar från en och samma plats.

Explore the interface

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

  • Microsoft investerar över USD 1 miljard varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

  • Vi sysselsätter fler än 3,500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

  • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Prova Metrics Advisor kostnadsfritt

Pay only for what you use, with no upfront costs. Customers get 25 metrics per month for free.

Azure Metrics Advisor resources and documentation

Kom igång med utbildningsresurser

Read the quickstart

Utforska resurser för utvecklare

Browse documentation

Frequently asked questions about Azure Metrics Advisor

  • No SLA is provided for the free trial. Read the Azure Applied AI Services SLA.
  • Anomaly Detector is comprised of simple REST APIs with a code-first experience. It’s the core engine of Azure Metrics Advisor that detects anomalies in time-series data. It’s best applied for ad-hoc data analysis, and it can be run in containers.

    Azure Metrics Advisor has additional time-series monitoring features, with pipeline APIs and a built-in user interface for managing the service. It’s designed for live-streaming data and AI analytics, and it supports deploying in Azure.

  • För närvarande stöder den bara Azure-distributioner.

Vi är klara när du är det – låt oss konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto