Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Prissättning för reserverad kapacitet

Spara på Azure-databastjänster genom att i förväg välja fullständigt hanterade tjänster.

Mer kapacitet, lägre kostnad
 

Gör betydande besparingar på Azure SQL Database, Azure Cosmos DB och Azure Synapse Analytics. Med prissättning för reserverad kapacitet kan du hantera kostnader på enklare sätt i förutsägbara och variabla arbetsbelastningar och hjälpa till att optimera budgetering och prognostisering.

Azure SQL Database

Spara upp till 33 procent1 på beräkningsresurser och upp till 80 procent2 i kombination med Azure Hybrid-förmånen för SQL Server.

Azure Cosmos DB

Spara upp till 65 procent3 på etablerade dataflödesenheter för programbegäran per sekund (RU/s).

Azure Synapse Analytics

Spara upp till 65 procent4 jämfört med användningsbaserade priser genom att betala i förväg för din cDWU-användning (cDWU = beräkningsintensiv informationslagerenhet).

Azure Cache for Redis

Spara upp till 55 procent på priset för användningsbaserad betalning för en Premier-cache.

Azure Database for MySQL

Spara upp till 67 procent på beräkningsresurser med reserverad kapacitet. Mer information.

Azure Database for PostgreSQL

Spara upp till 65 procent på beräkningsresurser med reserverad kapacitet. Mer information.

Flexibla villkor

Vanliga frågor och svar

 • Du måste tillämpa prissättning för reserverad kapacitet på minst 8 virtuella kärnor för SQL Database eller 20 000 RU/s för Azure Cosmos DB.
 • Köp en ettårig eller treårig period direkt i Azure-portalen, och betala en engångssumma vid start eller månadsvis. Alternativet för månadsbetalning är tillgängligt utan extra kostnad. Men om du inte är på en marknad som handlar med USA-dollar kan din månadsavgift variera beroende på den aktuella månadens växelkurs för din lokala valuta.

 • Beroende på vad din tjänst behöver kanske du måste ange någon av följande information:

  INFORMATION EXEMPEL
  Azure-region USA, östra
  Distributionstyp Enkel databas
  Prestandanivå Generell användning
  Skrivregioner Skrivningar till flera regioner (endast Azure Cosmos DB)
  Maskinvaruplattform Gen5
  Kvantitet Reservationsstorlek i virtuella kärnor eller begäransenheter (RU/s)
  Period 1 eller 3 år
 • Få prissättning för reserverad kapacitet genom att först välja en enskild eller en delad prenumeration. Alternativet du väljer bestämmer hur många prenumerationer som blir berättigade för prissättning för reserverad kapacitet.

  Om du köper en reservation som är bunden till en enstaka prenumeration gäller endast prissättning för reserverad kapacitet för resurser inom den valda prenumerationen.

  Om du väljer en reservation som är bunden till en delad prenumeration kan prissättning för reserverad kapacitet delas i alla prenumerationer i din registrering som en Enterprise-avtalskund, eller ditt konto som en betala per användning-kund.

 • Prissättning för reserverad kapacitet gäller SQL-databaser som körs timvis. Din reservation matchas till databearbetningsanvändningen för dina SQL-databaser som körs. För SQL-databaser som inte körs under en hel timme tillämpas automatiskt reservationen på andra SQL-databaser som matchar reservationsattributen. Din rabatt kan även gälla SQL-databaser som körs samtidigt. Om du inte har några SQL-databaser som körs under en hel timme som matchar dina reservationsvillkor kanske du inte helt kan utnyttja fördelarna med prissättning för reserverad kapacitet för den timmen. Mer information.

 • Prissättning för reserverad kapacitet gäller etablerade dataflöden i fråga om enheter för programbegäran per sekund (RU/s) på en RU/s) timme för timme. Din rabatt tillämpas automatiskt andra Azure Cosmos DB-resurser som matchar reservationsattributen för resurser som inte körs under hela timmen. Din rabatt kan även gälla Azure Cosmos DB-resurser som körs samtidigt. Om du inte har några Azure Cosmos DB-resurser som körs under en hel timme som matchar dina reservationsvillkor kanske du inte helt kan utnyttja fördelarna med prissättning för reserverad kapacitet för den timmen. Mer information.

 • Ingen åtgärd krävs från dig. Matchande resurser som redan körs eller nyss har distribuerats får automatiskt prisförmånen.

 • Dina start- och slutdatum baseras på ditt inköpsdatum och ditt reservationsvillkor. När du har reserverad kapacitet tillämpas din rabatt omedelbart på befintliga distributioner – och eventuella nya distributioner du lägger till – som matchar dina reservationsvillkor.

 • Som kund med Enterprise-avtal kan du se din användning av reserverad kapacitet i Azure Enterprise Portal. Som betala per användning-kund kan du gå till Azure Account Portal.

 • Du får inte längre prissättning för reserverad kapacitet, men dina distributioner fortsätter att köras och faktureras utifrån priset när du betalar per användning.

 • Ja, du får en e-postavisering minst 30 dagar före din reservation upphör att gälla. Det är också lätt att visa din reservationsinformation från Azure-portalen.

 • Om du behöver ändra din reservation av SQL Database-reserverad kapacitet till en annan region, distributionstyp, prestandanivå eller period kan du byta till en annan reservation med samma eller högre värde. Startdatumet för den nya reservationen överförs inte från den utbytta reservationen. Perioden på 1 eller 3 år startar när du skapar den nya reservationen. Om du vill byta går du till reservationen i Azure-portalen och väljer Utbyte så skapas en supportbegäran.

  Om du behöver avbryta din reservation av SQL Database-reserverad kapacitet kan en avgift för tidig uppsägning tillkomma. Mer information.

Läs dokumentationen och ta reda på mer

 • [1] Besparingar baserat på 8 virtuella kärnor för SQL Database för generell användning i regionen USA, västra 2, som körs 730 timmar per månad. Besparingarna beräknas utifrån fullständigt pris för användning på begäran (inklusive licens) jämfört med ett 3-årigt åtagande för reserverad kapacitet. De faktiska besparingarna kan variera beroende på region, instansstorlek och prestandanivå. Priser i november 2018, kan komma att ändras.
 • [2] Besparingar baserat på 8 affärskritiska virtuella kärnor för SQL Database i regionen USA, västra 2, som körs 730 timmar per månad. Besparingarna beräknas utifrån fullständigt pris för användning på begäran (inklusive licens) jämfört med grundpriset för Azure Hybrid-förmån plus 3-årig reserverad kapacitet. Besparingarna inkluderar inte Software Assurance-kostnaden för SQL Server Enterprise-versionen, som kan variera beroende på EA-villkor. De faktiska besparingarna kan variera beroende på region, instansstorlek och prestandanivå. Priser i november 2018, kan komma att ändras.
 • [3] Besparingarna gäller en ettårig eller treårig period för reserverad Azure Cosmos DB-kapacitet jämfört med när du betalar per användning. Dina faktiska besparingar kan variera beroende på totalt etablerat dataflöde (RU/s), skrivningar för enstaka eller flera regioner och periodens längd. Priser i november 2018, kan komma att ändras.
 • [4] Besparingarna gäller en ettårig eller treårig period för reserverad Azure SQL Data Warehouse Compute Optimized Gen2-kapacitet jämfört med användningsbaserade priser. Lagring ingår inte. Priser i april 2019, kan komma att ändras.
 • [5] Beloppet du betalar per månad kan variera beroende på den aktuella månadens växelkurs för din lokala faktureringsvaluta.