Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Azure Resource Graph

Kraftfullt hanteringsverktyg för att fråga, utforska och analysera molnresurser i stor skala

Få insikter för bättre hantering av molnresurser

Kör frågor snabbt och effektivt i alla Azure-prenumerationer. Analysera ditt molnlager med hjälp av komplexa frågor som kan köras programmässigt eller från Azure-portalen. Utvärdera effekten av att tillämpa principer i stora molnmiljöer.

Insyn i dina molnresurser

Kraftfulla frågor för djupare insikter

Aggregering och parsning av egenskaper på detaljnivå

Spårning av ändringar av resursegenskaper (förhandsversion)

Utforska interaktivt

Få direkt åtkomst till information om resurskonfigurationen i dina molnmiljöer med robusta filtrerings-, grupperings- och sorteringsfunktioner.

Steg 1 av 3: kom smidigt åt alla dina resurser samtidigt.

Utforska interaktivt

Få direkt åtkomst till information om resurskonfigurationen i dina molnmiljöer med robusta filtrerings-, grupperings- och sorteringsfunktioner.

Steg 2 av 3: Förfina enkelt resultaten.

Utforska interaktivt

Få direkt åtkomst till information om resurskonfigurationen i dina molnmiljöer med robusta filtrerings-, grupperings- och sorteringsfunktioner.

Steg 3 av 3: Sortera och bläddra igenom alla resultat samtidigt.

Tillbaka till flikar

Öka detaljnivån för djupare insikter

Använd kraftfulla frågor för att ta reda på mer om dina resurser. Du kan till exempel räkna resurser efter typ eller köra avancerade frågor, som till exempel identifierar resurser vars IP-adresser har konfigurerats av prenumerationen.

Bygger på branschledande Azure-säkerhet

Dokumentation och utbildning för utvecklare

Dokumentation om frågespråk

Kom igång direkt

1

Lär dig hur du skriver en fråga med stegvisa exempel.

2

Lär dig att använda Cloud Shell med fem minuter långa självstudier och dokumentation.

3

Förbättra Cloud Shell med fler funktioner och produkter, till exempel tjänster för säkerhet och säkerhetskopiering.

Vanliga frågor och svar

  • Azure Resource Graph är allmänt tillgängligt i alla Azure-regioner.

  • Se listan över resurstyper som stöds genom att leta upp "Yes" (Ja) i den här tabellen.

  • Ja, Resource Graph stöder Azure CLI, Azure PowerShell och Azure SDK för .NET.