Hoppa över navigering

Skapa och lansera ditt spel i molnet med ett kostnadsfritt Azure-konto

Kom igång med 12 månaders kostnadsfria tjänster

Populära tjänster utan kostnad i 12 månader
40+ other services free always
+

Börja med $200 i Azure-kredit

Du har 30 dagar på dig att använda dem – och dessutom tillgång till kostnadsfria tjänster.

Det här är bara några exempel på vad kan du göra med Azure

Skala på begäran

Kör 20 miljoner händelsedrivna serverlösa spelfunktioner som tar mindre än fem sekunder att köra på 128 MB minne eller mindre. Lagra upp till 100 GB speldata med sju dagars kvarhållning av säkerhetskopia.

Skapa engagerande upplevelser

Överför 250 GB i allmän stor filleverans som kartpaket, nedladdningsbart innehåll och speluppdateringar till var och en av de fem huvudregionerna i Microsofts nätverk för innehållsleverans.

Engagera spelarbasen

Skicka 11 miljoner push-meddelanden till 10 miljoner aktiva enheter.

När krediten upphör kan du fortsätta att få kostnadsfria tjänster

Move to pay as you go for free monthly amounts of popular services for 12 months and 40+ other services always.

När krediten upphör kan du fortsätta att få kostnadsfria tjänster

Move to pay as you go for free monthly amounts of popular services for 12 months and 40+ other services always.

Azure-tjänst Beskrivning Typ Kostnadsfri mängd per månad Kostnadsfri period
Advisor
Få anpassade rekommendationer och metodtips för Azure. Management and governance Obegränsat Alltid
Ansikte
Detect, identify, analyze, organize, and tag faces in images. AI + machine learning 30 000 transaktioner – S0-nivå 12 månader
Ansikte
Detect, identify, analyze, organize, and tag faces in images. AI + machine learning 30,000 transactions of Free instance Alltid
App Configuration
Lagra och hantera konfigurationer för alla dina Azure-appar. Developer tools 1 000 begäranden per dag med 10 MB lagringsutrymme Alltid
App Service
Skapa snabbt kraftfulla appar för valfri plattform eller enhet med de verktyg som du föredrar, däribland Node.js och PHP. Compute 10 webb-, mobil- eller API-appar med 1 GB lagringsutrymme Alltid
Approbot-tjänst
Utveckla intelligenta robotar i företagsklass som kan skalas på begäran. AI + machine learning 10 000 premiumkanalmeddelanden och obegränsat med standardkanalmeddelanden Alltid
Arkivlagring
Lagra och hantera data som används sällan med lokalt redundant lagring (LRS) eller geo-redundant lagring (GRS). Storage 10 GB LRS-lagring, 10 GB LRS eller GRS för skrivning och hämtning samt 100 läsningar 12 månader
Automation
Förenkla molnhantering med processautomatisering. Management and governance 500 minuter jobbkörning Alltid
Avancerad läsare
Embed text reading and comprehension capabilities into applications. AI + machine learning 3 million characters Alltid
Avvikelseidentifiering
Identifiera och felsök snabbt problem genom att identifiera avvikelser i data. AI + machine learning 20 000 transaktioner – S0-nivå 12 månader
Azure Active Directory (Azure AD)
Möjliggör identitets- och åtkomsthantering i molnet. Identity 50 000 lagrade objekt med enkel inloggning (SSO) för alla molnappar Alltid
Azure Arc
Extend Azure management and services. Hybrid + multicloud Free Azure control plane functionality for resources outside Azure, search and indexing for Azure Arc-enabled resources Alltid
Azure Cosmos DB
Skapa moderna appar i valfri skala med en snabb NoSQL-databas med öppna API:er. Databases 400 enheter för programbegäran per sekund för etablerat dataflöde med 25 GB lagring 12 månader
Azure Cosmos DB
Skapa moderna appar i valfri skala med en snabb NoSQL-databas med öppna API:er. Databases 1 000 enheter för programbegäran per sekund för etablerat dataflöde med 25 GB lagring Alltid
Azure Database for MySQL
Ha en fullständigt hanterad, skalbar MySQL-databas i Azure. Databases 750 hours of Flexible Server—Burstable B1MS Instance, 32 GB storage, and 32 GB backup storage 12 månader
Azure Database for PostgreSQL
Skapa intelligenta, skalbara appar med en fullständigt hanterad Database for PostgreSQL Databases 750 timmar flexibel server (förhandsversion) – burstbar B1MS-instans, 32 GB lagring och 32 GB lagringsutrymme för säkerhetskopiering 12 månader
Azure DevOps
Utveckla appar på valfritt språk med Git-databaser, CI/CD och utvecklings- och distributionsautomatisering. Developer tools 5 användare med obegränsade privata Git-databaser Alltid
Azure Kubernetes Service (AKS)
Distribuera och hantera containrar med hjälp av de verktyg som du själv väljer. Compute Kostnadsfri Alltid
Azure Lighthouse
Manage service providers with Zero Trust access controls. Management and governance Kostnadsfri Alltid
Azure Migrate
Discover, assess, right-size, and migrate your on-premises virtual machines to Azure. Migration Kostnadsfri Alltid
Azure Policy
Uppnå molnefterlevnad i realtid i stor skala med konsekvent resursstyrning. Management and governance Kostnadsfri åtkomst till konfigurations- och ändringsspårningsfunktioner Alltid
Azure SignalR Service
Skapa realtidskommunikation i dina webbappar. Web 20 samtidiga anslutningar per enhet och 20 000 meddelanden Alltid
Bandbredd (dataöverföring)
Överför data till och från vårt robusta nätverk med globala datacenter. Networking 15 GB utgående 12 månader
Bandbredd (dataöverföring)
Överför data till och från vårt robusta nätverk med globala datacenter. Networking 5 GB utgående Alltid
Batch
Skala ditt program i molnet med jobborkestrering och jobbschemaläggning för HPC-program. Compute Kostnadsfri Alltid
Blob-lagring
Dra nytta av extremt skalbar objektlagring för alla slags ostrukturerade data. Storage 5 GB lokal redundant lagring (LRS) med 20 000 läs- och 10 000 skrivåtgärder 12 månader
Cognitive Search
Integrera en molnsökningstjänst i webb- och mobilprogram. AI + machine learning 50 GB lagring för 10 000 värdhanterade dokument och 3 index per tjänst Alltid
Container Registry
Lagra och hantera containeravbildningar för alla typer av Azure-distributioner. Containers Ett register på standardnivå med 100 GB lagring och 10 webhooks 12 månader
Content Moderator
Leverera en säkrare och mer positiv användarupplevelse genom att moderera text och bilder. AI + machine learning 10 000 transaktioner på S0-nivå att moderera eller granska 12 månader
Custom Vision
Anpassa enkelt modeller för visuellt innehåll för ditt unika användningsfall. AI + machine learning 10 000 förutsägelser på S0-nivå, en träningstimme, två projekt med 5 000 träningsbilder vardera 12 månader
Data Catalog
Få ut mer värde av företagets datatillgångar. Analytics Obegränsat antal användare Alltid
Data Factory
Orkestrera och hantera datatjänster i hög skala. Analytics 5 lågfrekvensaktiviteter Alltid
Database Migration Service
Förenkla lokal databasmigrering till molnet. Databases Free Standard Compute Alltid
DevTest Labs
Dra fördel av snabba, enkla och smidiga utvecklings- och testningsmiljöer. Developer tools Kostnadsfri Alltid
Event Grid
Få tillförlitlig händelseleverans i enorm skala. Integration 100 000 åtgärder per månad Alltid
Fillagring
Migrera till enkel, distribuerad och plattformsoberoende fillagring utan kodändring. Storage 5 GB lokalt redundant lagring (LRS) – fillagring 12 månader
Formigenkänning
Automatisera extraheringen av text, nyckel/värde-par och tabeller från dina dokument. AI + machine learning 500 sidor S0-nivå 12 månader
Funktioner
Bearbeta händelser med en serverlös kodarkitektur. Compute 1 miljon begäranden Alltid
IoT Edge
Extend cloud intelligence and analytics to IoT edge devices. Internet of Things Free, open-source edge runtime Alltid
IoT Hub
Connect, monitor, and manage IoT assets with a scalable platform. Internet of Things 8,000 messages per day and .5 KB message meter size of Free edition Alltid
Key Vault
Skydda och behåll kontrollen över nycklar och andra hemligheter. Security 10 000 transaktion RSA 2048-bitars nycklar eller hemlighetsåtgärder, standardnivå 12 månader
Load Balancer
Skala upp, förbättra tillgängligheten och öka nätverksprestanda för dina program direkt. Networking Kostnadsfri offentlig belastningsutjämnad virtuell IP-adress 12 månader
Logic Apps
Skapa automatiserade integreringslösningar i moln och lokala system. Integration 4 000 inbyggda åtgärder med förbrukningsplanen Alltid
LUIS (Language Understanding Intelligent Service)
Bygg in naturligt språk och förståelse i appar, robotar och IoT-enheter. AI + machine learning 10 000 transaktioner för textbegäranden S0-nivå 12 månader
Managed Disks
Få mycket tålig blocklagring med höga prestanda för virtuella Azure-datorer med enkel hantering. Storage 2 64 GB (P6) SSD-lagringsenheter, plus 1 GB ögonblicksbild och 2 miljoner I/O-åtgärder 12 månader
Maskininlärning
Utveckla och kör R- och Python-modeller på valfri plattform. AI + machine learning 100 moduler och 1 timme per experiment med 10 GB lagring Alltid
Media Services, Kodningsfunktion
Indexera, paketera, skydda och strömma video och ljud i skala. Media 20 utdataminuter Kodning av video- eller ljudkällfiler med standardkodare 12 månader
Network Watcher
Övervaka, diagnostisera och få kunskaper om nätverkets prestanda och skick. Networking 5 GB lagringsutrymme med 1 000 kontroller, 10 tester och 10 anslutningsmått Alltid
Notification Hubs
Skicka push-meddelanden till valfri plattform från valfri serverdel. Mobile 1 miljon push-meddelanden med kostnadsfritt namnområde Alltid
Open Datasets
Accelerate machine learning with curated datasets. AI + machine learning Free (egress charges may apply) Alltid
Personanpassning
Leverera omfattande anpassade funktioner för alla användare. AI + machine learning 50 000 transaktioner – S0-nivå 12 månader
Private Link
Privately access services on Azure, keeping your data on the Microsoft network. Networking Kostnadsfri Alltid
QnA Maker
Skapa en konversationsanpassad chattrobot för vanliga frågor och svar från befintligt innehåll. AI + machine learning 3 hanterade dokument S0-nivå 12 månader
Service Bus
Få tillförlitlig molnbaserad meddelandetjänst med enkel hybridintegrering. Integration 750 timmar och 13 miljoner åtgärder för basenhet av på standardnivå 12 månader
Service Fabric
Skapa och hantera skalbara, distribuerade appar som alltid är igång. Containers Kostnadsfri Alltid
Spatial Anchors
Skapa mixad verklighet-appar som mappar, delar och sparar 3D-innehåll. Mixed reality 10 000 frågade ankare Alltid
SQL Database
Skapa en SQL-databas som levererar intelligenta data. Databases 250 GB S0-standardinstans med 10 databastransaktionsenheter 12 månader
SQL Server 2019 Developer Edition
Skapa, testa och demonstrera program i en icke-produktionsmiljö. Developer tools Kostnadsfri Alltid
Static Web Apps
Streamline full-stack development from source code to global high availability. Compute 100 GB bandwidth per subscription, 2 custom domains and .5 GB storage per app Alltid
Säkerhetscenter
Förhindra, upptäck och svara på hot med ökad insyn i och kontroll över säkerheten hos dina Azure-resurser. Security Principutvärdering och rekommendationer utan kostnad Alltid
Tal till text
Transcribe spoken audio to text. AI + machine learning 5 audio hours each of Standard, Custom, and Conversation Transcription Multichannel Audio, 1 Custom endpoint hosting model Alltid
Talöversättning
Integrate real-time speech translation into your app. AI + machine learning 5 audio hours Standard Alltid
Text till tal
Build apps that convert text to lifelike speech. AI + machine learning 5 million characters Standard, 500,000 characters Neural, and 5 million characters Custom, 1 Custom endpoint hosting model Alltid
Textanalys
Extrahera information som attityd, nyckelfraser, namngivna entiteter och språk i texten. AI + machine learning 5 000 transaktioner – S0-nivå 12 månader
Virtual Network
Etablera privata nätverk och anslut till lokala datacenter. Networking 50 virtuella nätverk Alltid
Virtuella datorer – Linux
Skapa virtuella Linux-datorer med kapacitet på begäran på bara några sekunder. Compute 750 timmar B1s burstbara virtuella datorer 12 månader
Virtuella datorer – Windows
Skapa virtuella Windows-datorer med kapacitet på begäran på bara några sekunder. Compute 750 timmar B1s burstbara virtuella datorer 12 månader
Visual Studio-kod
Öka produktiviteten med ett kraftfullt och enkelt kodredigeringsprogram för molnutveckling. Developer tools Kostnadsfri Alltid
Visuellt innehåll
Kategorisera och bearbeta visuella data genom att extrahera värdefull information från bilder. AI + machine learning 5 000 transaktioner för varje S1-, S2- och S3-nivå 12 månader
VPN Gateway
Etablera säker anslutning mellan olika platser. Networking 750 timmar gateway av typen VpnGw1 12 månader
Översättare
Lägg till textöversättning i realtid på flera språk till appar, webbplatser och verktyg. AI + machine learning 2 miljoner tecken – S0-nivå 12 månader
Övervaka
Gain full observability into your applications, infrastructure, and network. Management and governance See Azure Monitor pricing details for free amounts per feature Alltid

Prova Azure kostnadsfritt – och betala sedan bara för det du använder

Efter $200-krediten betalar du bara för det du använder utöver de kostnadsfria beloppen för tjänsterna. Med den användningsbaserade prissättningen finns ingen avgift för att underhålla det kostnadsfria Azure-kontot och inget förhandsåtagande. Avsluta när du vill.

Utforska Azure med en demo och en livesession med frågor och svar

Se olika Azure-tjänster i praktiken, lär dig hur du distribuerar resurser och visualisera dina planer för molnet. Titta på demon nu, eller när det passar dig. Du kan också delta i en livesession med frågor och svar med Azure-tekniker.

Utforska Azure med en demo och en livesession med frågor och svar

Se olika Azure-tjänster i praktiken, lär dig hur du distribuerar resurser och visualisera dina planer för molnet. Titta på demon nu, eller när det passar dig. Du kan också delta i en livesession med frågor och svar med Azure-tekniker.

Klar? Så här fungerar det

Steg 1
Start free. Get $200 credit to use in 30 days. While you have your credit, get free amounts of popular services and 40+ other services.
Steg 2
After your credit, move to pay as you go to keep getting popular services and 40+ other services. Only pay if you use more than the free monthly amounts.
Steg 3
After 12 months, you'll continue getting 40+ services free always—and still only pay for what you use beyond the free monthly amounts.
Steg 1
Start free. Get $200 credit to use in 30 days. While you have your credit, get free amounts of popular services and 40+ other services.
Steg 2
After your credit, move to pay as you go to keep getting popular services and 40+ other services. Only pay if you use more than the free monthly amounts.
Steg 3
After 12 months, you'll continue getting 40+ services free always—and still only pay for what you use beyond the free monthly amounts.
Kan vi hjälpa dig?

*Beroende på i vilket land du registrerar dig för ditt kostnadsfria Azure-konto kan du få den här krediten i en angiven lokal valuta.