Storage

Wysoce skalowalny i bezpieczny magazyn w chmurze na potrzeby danych, aplikacji i obciążeń

Zacznij korzystać z magazynu w chmurze zapewniającego ochronę infrastruktury danych, co pozwoli Ci skupić się na tworzeniu lepszych aplikacji oraz usług dla klientów. Zintegruj dane lokalne z danymi w chmurze, aby uzyskać kluczowe informacje. Skaluj globalnie i uruchamiaj najbardziej wymagające obciążenia przy jednoczesnym spełnieniu wymagań w zakresie zgodności i ochrony prywatności.

Znajdź odpowiedni dla siebie produkt z zakresu magazynu

Jeśli chcesz... Użyj tego
Zacznij korzystać ze skalowalnego i bezpiecznego magazynu dla maszyn wirtualnych Magazyn dysków
Znajdź wysoce skalowalny i bezpieczny magazyn dla danych bez określonej struktury Magazyn obiektów Blob
Skorzystaj z ekonomicznego przechowywania rzadko używanych danych Magazyn archiwum
Uzyskaj bezpieczne udziały plików w chmurze File Storage
Uzyskaj bezpieczny magazyn dla komunikacji między aplikacjami opartej na komunikatach Queue Storage
Urządzenia i rozwiązania do transferu danych na platformę Azure i do funkcji obliczeniowej Edge Data Box
Twórz zaawansowane udziały plików na potrzeby obciążeń przedsiębiorstw, w tym rozwiązania typu open source/dla systemu Linux Azure NetApp Files
Buforowanie plików na potrzeby obliczeń o wysokiej wydajności (HPC) Azure HPC Cache

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z produktów z zakresu magazynu na platformie Azure