Pomiń nawigację

Storage

Wysoce skalowalny i bezpieczny magazyn w chmurze na potrzeby danych, aplikacji i obciążeń

Zacznij korzystać z magazynu w chmurze zapewniającego ochronę infrastruktury danych, co pozwoli Ci skupić się na tworzeniu lepszych aplikacji oraz usług dla klientów. Zintegruj dane lokalne z danymi w chmurze, aby uzyskać kluczowe informacje. Skaluj globalnie i uruchamiaj najbardziej wymagające obciążenia przy jednoczesnym spełnieniu wymagań w zakresie zgodności i ochrony prywatności.

Znajdź odpowiedni dla siebie produkt z zakresu magazynu

Jeśli chcesz... Użyj tego
Zacznij korzystać ze skalowalnego i bezpiecznego magazynu dla maszyn wirtualnych Magazyn dysków
Znajdź wysoce skalowalny i bezpieczny magazyn dla danych bez określonej struktury Blob Storage
Skorzystaj z ekonomicznego przechowywania rzadko używanych danych Magazyn archiwum
Uzyskaj bezpieczne udziały plików w chmurze File Storage
Uruchamiaj oparte na plikach obciążenia o wysokiej wydajności w chmurze Avere vFXT for Azure
Uzyskaj bezpieczny magazyn dla komunikacji między aplikacjami opartej na komunikatach Queue Storage
Przeprowadź bezpieczną migrację w trybie offline dużych ilości danych do usługi Azure Storage Data Box

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z produktów z zakresu magazynu na platformie Azure

Odnajdywanie ukrytych danych

"What Azure Data Box has given us is a platform that we can ship, plug in, extract data, and get to the Azure Cloud pretty easily."
Noah Baieve, menedżer ds. operacji infrastrukturalnych, Oceaneering International

Firma wydobywcza zwiększa zyski z procesów biznesowych dzięki transformacji cyfrowej

"The data will always be there in Azure no matter where you are. Before, it could take months and potentially millions of dollars to replicate infrastructure and recover data after a disaster, in addition to suffering disruption of business operations. Now, we can recover instantly and at no cost."
Jim Slattery, dyrektor finansowy

Francuska sieć handlowa zmniejszyła o połowę czas przetwarzania inwentarzu po rozpoczęciu korzystania z usługi Azure Premium Storage

"We expect to avoid significant excess inventory costs each year thanks to the extra performance delivered by Azure Premium Storage. The speedup in Slim4 lets us achieve just-in-time ordering rather than order more than we need."
Anthony Lewkowicz, architekt techniczny i dyrektor ds. bezpieczeństwa informacji