Storage

Wysoce skalowalny i bezpieczny magazyn w chmurze na potrzeby danych, aplikacji i obciążeń

Skorzystaj z magazynu w chmurze, który udostępnia zestaw wysoce skalowalnych, zabezpieczonych, wydajnych i ekonomicznych podstawowych funkcjonalności na potrzeby uruchamiania wszelkich aplikacji biznesowych.

Znajdź odpowiedni dla siebie produkt z zakresu magazynu

Jeśli chcesz Użyj tego
Magazyn blokowy o wysokiej wydajności i trwałości dla usługi Azure Virtual Machines Azure Disk Storage
Wysoce skalowalny i bezpieczny magazyn obiektów przeznaczony do natywnych dla chmury obciążeń, archiwów, repozytoriów typu data lake, obliczeń o wysokiej wydajności i uczenia maszynowego Azure Blob Storage
Wysoce skalowalny i bezpieczny magazyn typu data lake dla obciążeń analizy o wysokiej wydajności Azure Data Lake Storage
Proste, bezpieczne i bezserwerowe udziały plików w chmurze klasy korporacyjnej Usługa Pliki systemu Azure
Magazyn plików przedsiębiorstwa, obsługiwany przez usługę NetApp Azure NetApp Files
Urządzenia i rozwiązania do transferu danych w trybie offline na platformę Azure Urządzenie Azure Data Box
Store unstructured data that is completely tamper-proof and can be cryptographically verified Microsoft Azure Confidential Ledger

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z produktów z zakresu magazynu na platformie Azure

"Our tests with Azure Ultra Disk Storage have far surpassed our current production system-up to four times our current workload capacity. As a healthcare organization, we are breaking down barriers with Ultra Disk Storage and the M-series virtual machines."

— Matt Douglas, główny architekt przedsiębiorstwa, Sentara Healthcare
Sentara Healthcare

"Microsoft Azure gives us good value when we need huge clusters for a couple of days to do a job, then lets us get rid of them to conserve, whereas the datacenter is almost completely unfeasible. That was a big, big game-changer for us."

— James Ferguson: Menedżer produktu, M&S
Marks and Spencer

"We wanted an on-premises-like performance for our reservoir simulation and analysis software. We were thrilled to see Azure NetApp Files exceeding our expectations with an over-five-times performance increase."

Juan Pedro Bretti, inżynier ds. transformacji cyfrowej, E&P, Repsol
Repsol

"CONA realized significantly improved query performance, flexibility, and cost optimization following migration of our BW on HANA environment to Azure VM scale-out cluster with Azure NetApp Files, and strong collaboration with Microsoft and NetApp teams."

Uday Reddy, dyrektor — inżynieria chmury, CONA Services LLC
CONA Services

"The Azure cloud platform is much better at fulfilling our future requirements than would have been possible with our on-premises systems."

Christian-Hans Bültemeier: Dyrektor finansowy, HANSA-FLEX AG
Hansa Flex