Storage

Wysoce skalowalny i bezpieczny magazyn w chmurze na potrzeby danych, aplikacji i obciążeń

Zacznij korzystać z magazynu w chmurze zapewniającego ochronę infrastruktury danych, co pozwoli Ci skupić się na tworzeniu lepszych aplikacji oraz usług dla klientów. Zintegruj dane lokalne z danymi w chmurze, aby uzyskać kluczowe informacje. Skaluj globalnie i uruchamiaj najbardziej wymagające obciążenia przy jednoczesnym spełnieniu wymagań w zakresie zgodności i ochrony prywatności.

Znajdź odpowiedni dla siebie produkt z zakresu magazynu

Jeśli chcesz... Użyj tego
Zacznij korzystać ze skalowalnego i bezpiecznego magazynu dla maszyn wirtualnych Magazyn dysków
Znajdź wysoce skalowalny i bezpieczny magazyn dla danych bez określonej struktury Blob Storage
Skorzystaj z ekonomicznego przechowywania rzadko używanych danych Magazyn archiwum
Uzyskaj bezpieczne udziały plików w chmurze File Storage
Uruchamiaj oparte na plikach obciążenia o wysokiej wydajności w chmurze Avere vFXT for Azure
Uzyskaj bezpieczny magazyn dla komunikacji między aplikacjami opartej na komunikatach Queue Storage
Bezpieczne, wytrzymałe urządzenie do transferowania danych na platformę Azure Data Box

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z produktów z zakresu magazynu na platformie Azure