Magazyn

Wysoce skalowalny i bezpieczny magazyn w chmurze na potrzeby danych, aplikacji i obciążeń

Zacznij korzystać z magazynu w chmurze zapewniającego ochronę infrastruktury danych, co pozwoli Ci skupić się na tworzeniu lepszych aplikacji oraz usług dla klientów. Zintegruj dane lokalne z danymi w chmurze, aby uzyskać kluczowe informacje. Skaluj globalnie i uruchamiaj najbardziej wymagające obciążenia przy jednoczesnym spełnieniu wymagań w zakresie zgodności i ochrony prywatności.

Znajdź odpowiedni dla siebie produkt z kategorii magazyn

Jeśli chcesz... Użyj tego
Zacznij korzystać ze skalowalnego i bezpiecznego magazynu dla maszyn wirtualnych Magazyn dysków
Znajdź wysoce skalowalny i bezpieczny magazyn dla danych bez określonej struktury Magazyn obiektów Blob
Skorzystaj z ekonomicznego przechowywania rzadko używanych danych Magazyn archiwum
Uzyskaj bezpieczne udziały plików w chmurze File Storage
Uzyskaj bezpieczny magazyn dla komunikacji między aplikacjami opartej na komunikatach Queue Storage
Przeprowadź bezpieczną migrację w trybie offline dużych ilości danych do usługi Azure Storage Data Box

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z produktów z kategorii magazyn na platformie Azure

Harmonogram działania dla kategorii magazyn na platformie Azure

Virtual network service endpoints for Azure Storage and Azure SQL

wtorek, 26 września 2017

Virtual network service endpoints will allow you to secure Azure Storage accounts and Azure SQL DBs to your virtual network, fully removing public internet access to these resources.

  • W wersji zapoznawczej
  • Virtual Network

Azure Data Box

wtorek, 26 września 2017

The Azure Data Box is a secure, ruggedized, tamper resistant appliance created by Microsoft to help customers transfer large amounts of data into Azure Storage.

  • W wersji zapoznawczej
  • Storage

Apache Kafka on HDInsight with Azure Managed Disks

poniedziałek, 3 lipca 2017

We're pleased to announce Apache Kafka with Azure Managed Disks Preview on the HDInsight platform. Users will now be able to deploy Kafka clusters with managed disks straight from the Azure portal, with no signup necessary.

  • W wersji zapoznawczej
  • HDInsight