Licencjonowanie maszyn wirtualnych — często zadawane pytania

FAQs

Pytania dotyczące systemu Windows Server

 • Licencja na korzystanie z systemu Windows Server w środowisku platformy Azure jest domyślnie wliczona w minutową stawkę za korzystanie z maszyny wirtualnej systemu Windows.

  Licencje na system Windows Server nie kwalifikują się do objęcia przenoszeniem licencji w ramach programu Software Assurance, ale klienci licencjonujący system Windows Server za pomocą programu Software Assurance mogą skorzystać z hybrydowej eksploatacji platformy Azure, aby podczas korzystania z maszyny wirtualnej systemu Windows mieć tańsze, minutowe stawki.

  Należy uzyskać osobne licencje na lokalne korzystanie z systemu Windows Server (zarówno na wirtualnym dysku twardym, jak i w inny sposób).

 • Mimo że system Windows Server nie jest objęty przenośnością licencji, klienci korzystający z licencjonowania zbiorowego mogą przekazywać swoje własne obrazy, które zawierają system Windows Server, do systemu Azure, jeżeli odbywa się to w ramach przenośności licencji na inny kupiony produkt.

  Do naliczania opłat za maszyny wirtualne z systemem Windows Server będzie stosowana stawka odpowiednia do wystąpienia.

  Klienci mogą mieć dostęp do tańszej, minutowej stawki, korzystając z eksploatacji hybrydowej platformy Azure.

  Za prawidłowe licencjonowanie aplikacji i oprogramowania pośredniczącego w obrazie odpowiadają klienci.

 • Nie, licencje CAL na system Windows Server nie są wymagane do uzyskania dostępu do systemu Windows Server działającego w środowisku systemu Azure, ponieważ prawa dostępu są wliczone w minutową stawkę za korzystanie z usługi Virtual Machines. Lokalne korzystanie z systemu Windows Server (zarówno na wirtualnym dysku twardym, jak i w inny sposób) wymaga uzyskania oddzielnej licencji i podlega zwykłym wymaganiom licencjonowania w kontekście lokalnego użytkownika oprogramowania.
 • Program Software Assurance umożliwia przenoszenie licencji z narzędzia System Center 2012 na system Windows Server w systemie Azure. Standardowej licencji narzędzia System Center można używać do zarządzania 2 wystąpieniami maszyny wirtualnej; licencji typu Datacenter narzędzia System Center można używać do zarządzania 8 wystąpieniami maszyny wirtualnej.

Pytania dotyczące programu SQL Server

 • Użytkownicy końcowi korzystający z programu SQL Server mają dwie możliwości:

  1. Uzyskanie obrazu SQL Server z portalu Marketplace i płatność według stawki minutowej za korzystanie z licencji na program SQL Server. Opłata za licencję programu SQL Server jest uwzględniona w cenie obrazu maszyny wirtualnej, zgodnie z informacjami na stronie cennika maszyny wirtualnej.
  2. Klienci korzystający z pakietu Software Assurance mogą używać funkcji przenoszenia licencji w celu przeniesienia licencji do środowiska lokalnego. W tym celu możesz wykonać jedną z następujących czynności:
   1. Uzyskanie obrazu programu SQL Server (BYOL) z portalu Marketplace. Platforma Azure nie nalicza opłat za obrazy z licencjami SQL.
   2. Ręczne zainstalowanie programu SQL Server na maszynie wirtualnej z systemem Windows Server z portalu Marketplace.
   3. Przekazanie obrazu SQL Server ze środowiska lokalnego do platformy Azure w celu utworzenia maszyny wirtualnej.

  Użycie licencji należy zgłosić firmie Microsoft za pomocą formularza weryfikacji przeniesienia licencji w ciągu 10 dni.

 • Each of the deployed Azure Virtual Machines requires licensing for SQL Server. To accomplish this, you can do one of the following:

  • Obtain a SQL image from the Azure VM Marketplace and pay the per-minute rate of SQL Server for each VM. Use a SQL Server VM from the gallery.

  Or

  • Customers with Software Assurance can use License Mobility to license both the active SQL VM and the passive SQL VM with the Fail-over Rights as described in Volume Licensing Product Terms.

  To use License Mobility, do one of the following:

  • Create a BYOL SQL Server VM from the Azure Gallery. The BYOL images are labeled {BYOL} in the Azure Marketplace.
  • Manually install SQL Server on a Windows VM from the Azure Marketplace.
  • Manually install SQL Server on-premises and create an image. Then you can upload the image to Azure and create a VM from the uploaded image.

  Customers who use License Mobility for this purpose must notify Microsoft within 10 days with the License Verification form. To access this form go to http://microsoftvolumelicensing.com, click Licensing Documents Search and locate License Verification for your language and region.

 • Program SQL Server 2012 jest licencjonowany na rdzeń procesora, który jest uważany za równoważnik rdzeni wirtualnych w wystąpieniach maszyn wirtualnych systemu Azure. Minimalna liczba rdzeni, którą można przypisać do wystąpienia maszyny wirtualnej, to 4. Oznacza to, że wystąpieniom Bardzo małe (A0), Małe (A1), Średnie (A2), Duże (A3) i A6 trzeba przypisać 4 licencje na rdzeń dla programu SQL Server. Wystąpieniom Bardzo duże (A4) i A7 należałoby przypisać 8 licencji na rdzeń dla programu SQL Server.

Pytania dotyczące programu BizTalk Server

 • Użytkownicy końcowi korzystający z programu BizTalk Server mają dwie możliwości:

  • Uzyskanie obrazu serwera BizTalk Server z rynku maszyn wirtualnych platformy Azure i płatność według stawki minutowej za korzystanie z programu BizTalk Server.
  • Zainstalowanie lub przekazanie własnego obrazu programu BizTalk Server przy użyciu funkcji przeniesienia licencji w ramach programu Software Assurance

  Usługodawcy mający podpisaną umowę licencyjną usługodawcy (SPLA) mają następujące możliwości:

  • Uzyskanie obrazu serwera BizTalk Server z rynku maszyn wirtualnych platformy Azure i płatność według stawki minutowej za korzystanie z programu BizTalk Server.

Pytania na temat usług pulpitu zdalnego

 • Tak, usługodawca może oferować rozwiązania hostowane za pośrednictwem usług RDS w systemie Azure, o ile uzyskał licencje SAL (licencje dostępu subskrybenta) na usługi RDS od odsprzedawcy umowy licencyjnej usługodawcy (SPLA) firmy Microsoft.
 • Począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. klienci licencjonowania zbiorowego, którzy mają aktywny pakiet Software Assurance w ramach licencji CAL usług RDS, zyskają rozszerzone prawa pozwalające im na używanie licencji CAL usług RDS z pakietem Software Assurance w odniesieniu do systemu Windows Server działającego w systemie Azure lub w innym udostępnionym środowisku serwera dostawcy usług. Ta korzyść Software Assurance licencji CAL usług RDS pozwoli każdemu użytkownikowi na dostęp do funkcji usług RDS tylko w jednym udostępnionym środowisku serwera (tzn. w systemie Azure lub na serwerze innej firmy) oprócz dostępu do odpowiednich funkcji na serwerach lokalnych. Aby uzyskać tę korzyść, wypełnij i prześlij formularz weryfikacji przeniesienia licencji do systemu Azure lub do autoryzowanego partnera ds. przenoszenia licencji, gdzie będzie uruchamiany hostowany graficzny interfejs użytkownika. Więcej szczegółów znajduje się w dodatku 2 sekcji korzyści Software Assurance dokumentu Prawa do używania produktów.
 • Nie, hostowanie wielu dzierżaw jest ograniczone przez prawo do używania klienckiego systemu Windows, takiego jak Windows 7 czy Windows 8. Komputery klienckie z systemem Windows nie są dostępne ani na platformie Azure, ani za pośrednictwem innych usługodawców, takich jak Amazon czy Rackspace. Więcej informacji na temat praw do używania produktów Microsoft można znaleźć tutaj.

Pytania dotyczące programu SharePoint SQL Server

 • Programy SharePoint Server można wdrażać na platformie Azure na podstawie umowy licencjonowania zbiorowego klienta przy użyciu funkcji przeniesienia licencji w ramach programu Software Assurance, a także jako część rozwiązania hostowanego, licencjonowanego na podstawie umowy SPLA.

Inne pytania dotyczące licencjonowania

 • In addition to Windows Server, SQL Server, BizTalk Server, we support Project Server, Dynamics NAV, Dynamics GP and Team Foundation Server. Please find the latest list of supported workloads in this article. Table below summarizes licensing models for each product:
  Products Available in the image marketplace and charged per minute License Mobility through Software Assurance SPLA SAL License
  Windows Server Datacenter Edition Included
  (per-minute charge includes use of hardware resource, server license and client access rights)
  Blank Blank
  Windows Server Standard Edition Blank Blank Blank
  SQL Server Enterprise Edition Included Included Blank
  SQL Server Standard Edition Included Included Included
  SQL Server Web Edition Included Blank Blank
  BizTalk Server Enterprise Edition Included Included Blank
  BizTalk Server Standard Edition Included Included Blank
  SharePoint Server Blank Included Included
  System Center Datacenter Blank Included Blank
  System Center Standard Blank Included Blank
  Team Foundation Server Blank Included Included
  Project Server Blank Included Included
  Microsoft Dynamics NAV Blank Blank Included
  Microsoft Dynamics GP Blank Blank Included
 • Nie, prawa do użytkowania produktów Microsoft (PUR) nie obejmują licencji na korzystanie z programów pakietu Office i systemu Windows 7 na maszynach wirtualnych. W szczególności pakiet Microsoft Office jest zastrzeżony w PUR jako „aplikacje dla komputerów osobistych”, które nie są objęte przeniesieniem licencji.

  Więcej informacji znajduje się w witrynie poświęconej prawom do używania produktów Microsoft.

 • Tak. Każdy aktualny subskrybent programu Visual Studio, który uaktywnił subskrypcję, może uruchamiać większość oprogramowania licencjonowanego w ramach usługi MSDN w usłudze Azure Virtual Machines, co zapewnia większą elastyczność tworzenia i testowania aplikacji.

  To prawo do używania w chmurze dotyczy wszystkich programów objętych subskrypcją MSDN z wyjątkiem klienckiej wersji systemu Windows i systemu Windows Server. Subskrybenci programu Visual Studio mogą uruchamiać system Windows Server w usłudze Azure Virtual Machines, ale ponieważ nie jest to częścią prawa do używania w chmurze, będą obciążani według stawki usługi Virtual Machines w systemie Windows Server. Subskrybenci programu Visual Studio mogą uruchamiać usługę Virtual Machines w klienckim systemie Windows jedynie w ramach subskrypcji korzyści MSDN Azure lub subskrypcji MSDN: tworzenie i testowanie — płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem. Więcej szczegółów na temat praw do używania w chmurze zawiera oficjalny dokument dotyczący licencjonowania programu Visual Studio i MSDN.

  Oprócz tego nowego prawa do używania dla subskrybentów programu Visual Studio zostały zaktualizowane korzyści Azure MSDN w celu zaoferowania subskrybentom MSDN miesięcznych środków na używanie usług platformy Azure i obniżonych stawek za używanie usługi Virtual Machines w systemie Windows Server.