Przejdź do głównej zawartości

Często zadawane pytania na temat licencjonowania maszyn wirtualnych

Często zadawane pytania

Pytania dotyczące systemu Windows Server

 • Licencja na korzystanie z systemu Windows Server w środowisku platformy Azure jest domyślnie wliczona w minutową stawkę za korzystanie z maszyny wirtualnej systemu Windows.

  Licencje na system Windows Server nie kwalifikują się do objęcia przenoszeniem licencji w ramach programu Software Assurance, ale klienci licencjonujący system Windows Server za pomocą programu Software Assurance mogą skorzystać z korzyści użycia hybrydowego platformy Azure, aby podczas korzystania z maszyny wirtualnej systemu Windows mieć tańsze, minutowe stawki.

  Należy uzyskać osobne licencje na lokalne korzystanie z systemu Windows Server (zarówno na wirtualnym dysku twardym, jak i w inny sposób).

 • Mimo że system Windows Server nie jest objęty przenośnością licencji, klienci korzystający z licencjonowania zbiorowego mogą przekazywać swoje własne obrazy, które zawierają system Windows Server, na platformę Azure, jeżeli odbywa się to w ramach przenośności licencji na inny kupiony produkt.

  Do naliczania opłat za maszyny wirtualne z systemem Windows Server będzie stosowana stawka odpowiednia do wystąpienia.

  Klienci mogą mieć dostęp do tańszej, minutowej stawki, korzystając z korzyści użycia hybrydowego platformy Azure.

  Za prawidłowe licencjonowanie aplikacji i oprogramowania pośredniczącego w obrazie odpowiadają klienci.

 • Nie, licencje CAL na system Windows Server nie są wymagane do uzyskania dostępu do systemu Windows Server działającego w środowisku systemu Azure, ponieważ prawa dostępu są wliczone w minutową stawkę za korzystanie z usługi Virtual Machines. Lokalne korzystanie z systemu Windows Server (zarówno na wirtualnym dysku twardym, jak i w inny sposób) wymaga uzyskania oddzielnej licencji i podlega zwykłym wymaganiom licencjonowania w kontekście lokalnego użytkownika oprogramowania.

 • Program Software Assurance umożliwia przenoszenie licencji z narzędzia System Center 2012 na system Windows Server w systemie Azure. Standardowej licencji narzędzia System Center można używać do zarządzania dwoma wystąpieniami maszyny wirtualnej; licencji typu Datacenter narzędzia System Center można używać do zarządzania ośmioma wystąpieniami maszyny wirtualnej.

Pytania dotyczące programu SQL Server

 • Użytkownicy końcowi korzystający z programu SQL Server mają dwie możliwości:

  1. Uzyskanie obrazu SQL Server z portalu Marketplace i płatność według stawki minutowej za korzystanie z licencji na program SQL Server. Opłata za licencję programu SQL Server jest uwzględniona w cenie obrazu maszyny wirtualnej, zgodnie z informacjami na stronie cennika maszyny wirtualnej.
  2. Klienci korzystający z pakietu Software Assurance mogą używać funkcji przenoszenia licencji w celu przeniesienia licencji do środowiska lokalnego. W tym celu możesz wykonać jedną z następujących czynności:
   1. Uzyskać obraz licencji w modelu dostarczania własnej licencji (BYOL) na serwer SQL Server z portalu Marketplace. W przypadku licencjonowania SQL platforma Azure nie nalicza opłat za obrazy.
   2. Ręczne zainstalowanie programu SQL Server na maszynie wirtualnej z systemem Windows Server z portalu Marketplace.
   3. Przekazanie obrazu SQL Server ze środowiska lokalnego na platformę Azure w celu utworzenia maszyny wirtualnej.

  Użycie licencji należy zgłosić firmie Microsoft za pomocą formularza weryfikacji przeniesienia licencji w ciągu 10 dni.

 • Każda z wdrożonych maszyn wirtualnych usługi Azure Virtual Machines wymaga licencjonowania dla programu SQL Server. W tym celu możesz wykonać jedną z następujących czynności:

  • Uzyskaj obraz SQL z rynku maszyn wirtualnych platformy Azure i płać według stawki minutowej za korzystanie z programu SQL Server dla każdej maszyny wirtualnej. Używaj maszyny wirtualnej programu SQL Server z galerii.

  Lub

  • Klienci z pakietem Software Assurance mogą przy użyciu opcji przenoszenia licencji licencjonować aktywną i pasywną maszynę wirtualną SQL z prawami do przechodzenia do trybu failover zgodnie z opisem w dokumencie dotyczącym zbiorowego licencjonowania produktów.

  Aby skorzystać z opcji przenoszenia licencji, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Utwórz maszynę wirtualną programu SQL Server zgodnie z modelem BYOL z galerii platformy Azure. Obrazy BYOL są w witrynie Azure Marketplace oznaczone jako {BYOL}.
  • Ręcznie zainstaluj program SQL Server na maszynie wirtualnej z systemem Windows z poziomu witryny Azure Marketplace.
  • Ręcznie zainstaluj program SQL Server w środowisku lokalnym i utwórz obraz. Następnie możesz przekazać obraz na platformę Azure i utworzyć maszynę wirtualną na podstawie przekazanego obrazu.

  Klienci, którzy w tym celu używają opcji przenoszenia licencji, muszą w ciągu 10 dni powiadomić firmę Microsoft przy użyciu formularza weryfikacji licencji. Kliknij pozycję Licensing Documents Search (Wyszukiwanie dokumentów licencyjnych) i znajdź formularz License Verification (Weryfikacja licencji) dla swojego języka i regionu.

 • Program SQL Server 2012 jest licencjonowany na rdzeń procesora, który jest uważany za równoważnik rdzeni wirtualnych w wystąpieniach maszyn wirtualnych systemu Azure. Minimalna liczba rdzeni, którą można przypisać do wystąpienia maszyny wirtualnej, to cztery. Oznacza to, że wystąpieniom Bardzo małe (A0), Małe (A1), Średnie (A2), Duże (A3) i A6 trzeba przypisać cztery licencje na rdzeń dla programu SQL Server. Wystąpieniom Bardzo duże (A4) i A7 należałoby przypisać osiem licencji na rdzeń dla programu SQL Server.

Pytania dotyczące programu BizTalk Server

 • Użytkownicy końcowi korzystający z programu BizTalk Server mają dwie możliwości:

  • Uzyskanie obrazu serwera BizTalk Server z rynku maszyn wirtualnych platformy Azure i płatność według stawki minutowej za korzystanie z programu BizTalk Server lub
  • Zainstalowanie lub przekazanie własnego obrazu programu BizTalk Server przy użyciu funkcji przeniesienia licencji w ramach programu Software Assurance.

  Usługodawcy mający podpisaną umowę licencyjną usługodawcy (SPLA) mają następujące możliwości:

  • Uzyskanie obrazu serwera BizTalk Server z rynku maszyn wirtualnych platformy Azure i płatność według stawki minutowej za korzystanie z programu BizTalk Server.

Pytania na temat usług pulpitu zdalnego

 • Tak, usługodawca może oferować rozwiązania hostowane za pośrednictwem usług pulpitu zdalnego na platformie Azure, o ile uzyskał licencje SAL (licencje dostępu subskrybenta) na usługi pulpitu zdalnego od sprzedawcy umowy licencyjnej usługodawcy (SPLA) firmy Microsoft.

 • Począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. klienci licencjonowania zbiorowego, którzy mają aktywny pakiet Software Assurance w ramach licencji CAL usług pulpitu zdalnego, zyskają rozszerzone prawa pozwalające im na używanie licencji CAL usług pulpitu zdalnego z pakietem Software Assurance w odniesieniu do systemu Windows Server działającego na platformie Azure lub w innym udostępnionym środowisku serwera dostawcy usług. Ta korzyść Software Assurance licencji CAL usług pulpitu zdalnego pozwoli każdemu użytkownikowi na dostęp do funkcji usług pulpitu zdalnego tylko w jednym udostępnionym środowisku serwera (tzn. na platformie Azure lub na serwerze innej firmy) oprócz dostępu do odpowiednich funkcji na serwerach lokalnych. Aby uzyskać tę korzyść, wypełnij i prześlij formularz weryfikacji przeniesienia licencji do systemu Azure lub do autoryzowanego partnera ds. przenoszenia licencji, gdzie będzie uruchamiany hostowany graficzny interfejs użytkownika. Więcej szczegółów znajduje się w dodatku 2 sekcji korzyści Software Assurance dokumentu Prawa do używania produktów.

 • Nie, hostowanie wielu dzierżaw jest ograniczone przez prawo do używania klienckiego systemu Windows, takiego jak Windows 7 czy Windows 8. Komputery klienckie z systemem Windows nie są dostępne ani na platformie Azure, ani za pośrednictwem innych usługodawców, takich jak Amazon czy Rackspace. Dowiedz się więcej o prawach do używania produktów Microsoft.

Pytania dotyczące programu SharePoint SQL Server

 • Programy SharePoint Server można wdrażać na platformie Azure na podstawie umowy licencjonowania zbiorowego klienta przy użyciu funkcji przeniesienia licencji w ramach programu Software Assurance, a także jako część rozwiązania hostowanego, licencjonowanego na podstawie umowy SPLA.

Inne pytania dotyczące licencjonowania

 • Oprócz produktów Windows Server, SQL Server i BizTalk Server obsługiwane są produkty Project Server, Dynamics NAV, Dynamics GP i Team Foundation Server. Najnowsza listę obsługiwanych obciążeń znajduje się w tym artykule. W tabeli poniżej podsumowano modele licencjonowania poszczególnych produktów:

  Produkty Dostępne na rynku obrazów i płatne według stawki minutowej Przenośność licencji za pośrednictwem programu Software Assurance Licencja SAL w ramach umowy SPLA
  Windows Server Datacenter Edition Dostępna
  (opłata za minutę obejmuje korzystanie z zasobów sprzętowych, licencję serwera i prawa dostępu klienta)
  Niedostępne Niedostępne
  Windows Server Standard Edition Niedostępne Niedostępne Niedostępne
  SQL Server Enterprise Edition Dostępna Dostępna Niedostępne
  SQL Server Standard Edition Dostępna Dostępna Dostępna
  SQL Server Web Edition Dostępna Niedostępne Niedostępne
  BizTalk Server Enterprise Edition Dostępna Dostępna Niedostępne
  BizTalk Server Standard Edition Dostępna Dostępna Niedostępne
  SharePoint Server Niedostępne Dostępna Dostępna
  System Center Datacenter Niedostępne Dostępna Niedostępne
  System Center Standard Niedostępne Dostępna Niedostępne
  Team Foundation Server Niedostępne Dostępna Dostępna
  Project Server Niedostępne Dostępna Dostępna
  Microsoft Dynamics NAV Niedostępne Niedostępne Dostępna
  Microsoft Dynamics GP Niedostępne Niedostępne Dostępna
 • Nie, prawa do użytkowania produktów Microsoft (PUR) nie obejmują licencji na korzystanie z programów pakietu Office i systemu Windows 7 na maszynach wirtualnych. W szczególności pakiet Microsoft Office jest zastrzeżony w PUR jako „aplikacje dla komputerów osobistych”, które nie są objęte przeniesieniem licencji.

  Więcej informacji znajduje się w witrynie poświęconej prawom do używania produktów Microsoft.

 • Tak. Każdy aktualny subskrybent programu Visual Studio, który uaktywnił subskrypcję, może uruchamiać większość oprogramowania licencjonowanego w ramach usługi MSDN w usłudze Azure Virtual Machines, co zapewnia większą elastyczność tworzenia i testowania aplikacji.

  To prawo do używania w chmurze dotyczy wszystkich programów objętych subskrypcją MSDN z wyjątkiem klienckiej wersji systemu Windows i systemu Windows Server. Subskrybenci programu Visual Studio mogą uruchamiać system Windows Server w usłudze Azure Virtual Machines, ale ponieważ nie jest to częścią prawa do używania w chmurze, będą obciążani według stawki usługi Virtual Machines w systemie Windows Server. Subskrybenci programu Visual Studio mogą uruchamiać usługę Virtual Machines w klienckim systemie Windows jedynie w ramach subskrypcji korzyści MSDN Azure lub subskrypcji MSDN: tworzenie i testowanie — płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem. Więcej szczegółów na temat praw do używania w chmurze zawiera oficjalny dokument dotyczący licencjonowania programu Visual Studio i MSDN.

  Oprócz tego nowego prawa do używania dla subskrybentów programu Visual Studio zostały zaktualizowane korzyści Azure MSDN w celu zaoferowania subskrybentom MSDN miesięcznych środków na używanie usług platformy Azure i obniżonych stawek za używanie usługi Virtual Machines w systemie Windows Server.