Vanlige spørsmål om støtteabonnementer for Azure

Oversikt over Azure-kundestøtte

 • Kundestøtte er tilgjengelig i de markedene der Microsoft Azure tilbys. Det kan hende at enkelte spesifikke tjenester ikke dekkes i alle områder umiddelbart etter at de har blitt generelt tilgjengelige.
 • Microsoft gir støtte på ni språk: engelsk, spansk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk, kinesisk (tradisjonell), koreansk og japansk.

  Microsoft tilbyr støtte døgnet rundt på engelsk for alle alvorsgrader samt på japansk for alvorsgrad A. Kundestøtte er tilgjengelig for alle andre støttede språk og alvorsgrader innenfor lokale åpningstider. Kundestøtte utenfor åpningstidene tilbys på engelsk (med oversettelsestjenester). Du kan velge å vente til neste arbeidsdag for å få kundestøtte på ditt eget språk.

 • Microsoft tilbyr døgnåpen kundestøtte på engelsk for alvorsgrad A og B og på japansk for alvorsgrad A. Utviklerstøtte inkluderer alvorsgrad C, den laveste alvorsgraden.

  For alle andre støttede språk tilbyr Microsoft hjelp innenfor lokale åpningstider. Utenfor åpningstid kan du be om å få hjelp fra en engelsktalende tekniker, og du kan i tillegg velge å benytte deg av vår gratis oversettingstjeneste ved behov. Du kan også velge å vente til neste arbeidsdag og få hjelp på et annet støttet språk.

 • For Nord-Amerika er åpningstider definert som fra 06.00 til 18.00, Stillehavskysten, fra mandag til fredag bortsett fra offentlige fridager. Åpningstidene varierer i henhold til land og lokale fridager. For de fleste land i verden er åpningstidene 09.00–17.00 på hverdager (ikke inkludert helger og offentlige fridager).
 • Ja, du må ha et betalt Azure-støtteabonnement for å få individuell teknisk kundestøtte. Du finner mer informasjon om eksisterende støtteabonnementer på siden for Azure-støtteabonnementer.
 • Få svar på tekniske spørsmål i Microsofts spørsmål og svar, en støttekanal for fellesskapet der du kan lære, koble til og utveksle ideer med fellesskapseksperter, Microsoft-ingeniører og andre kunder. Det robuste søkeverktøyet i Microsofts spørsmål og svar inntar i tillegg svar fra en rekke kilder, noe som gjør det til en verdifull selvhjelpsressurs for å dekke læringsbehov du har.

  • Teknisk kundestøtte kan være tilgjengelig selv om du ikke har et støtteabonnement. Hvis du er medlem av visse programmer, for eksempel MPN, MSDN eller BizSpark, kan du ha rett til begrensede Azure-støttefordeler gjennom disse programmene. Se tjenestevilkårene for å få mer informasjon om støttealternativene og -fordelene dine.
  • Azure-abonnementet ditt omfatter abonnementsadministrasjon (for eksempel angående fakturering, kvotejustering eller kontooverføring) uten ytterligere kostnader. Du kan starte forespørselen i Azure Portal. I tillegg gir Microsoft Azure-abonnementene tilgang til statusinstrumentbordet for Azure og spørsmål og svar fra Microsoft som hjelp med å feilsøke problemer.
 • Microsoft Azure-abonnementet omfatter abonnementsstøtte (for eksempel angående fakturering, kvotejustering eller kontooverføring) uten ytterligere kostnader. Du kan starte forespørselen i Azure Portal. I tillegg gir Microsoft Azure-abonnementene tilgang til statusinstrumentbordet for Azure og Azure-foraene som hjelp med å feilsøke problemer.
 • Vi har utformet Azure-støtteabonnementene våre slik at de skal dekke ulike forretningsbehov. Betalte støtteabonnementer gir tilgang til teknisk kundestøtte for reparasjonsproblemer døgnet rundt. Høye støtteabonnementsnivåer tilbyr raskere første svartider og tilgang til rådgivning, vurderinger for konfigurasjonsoptimalisering og andre fordeler. Du finner mer informasjon om eksisterende støtteabonnementer på siden for Azure-støtteabonnementer.
 • Reparasjonsproblemer er tekniske problemer som du opplever under bruk av Azure-tjenestene. «Reparasjon» eller «break-fix» er et bransjebegrep som viser til arbeid med å støtte en teknologi når den slutter å fungere, og der det kreves arbeid av en kundestøtteorganisasjon for å gjenopprette funksjonaliteten.
 • Professional Direct-rådgivningsstøtte (ProDirect-rådgivningsstøtte) gir deg tilgang til Azure-støtteveiledning basert på (1) offentlig tilgjengelig dokumentasjon om anbefalte fremgangsmåter angående Microsoft Azure, og (2) informasjon fra Azure-foraene. ProDirect-rådgivere tilbyr støtte basert på tilgangen deres til Microsoft-dokumentasjon, til Microsoft Azure-støtteteknikerne og også til Microsoft Azure-produktgruppen. Veiledning om anbefalte fremgangsmåter kan for eksempel omfatte følgende:

  • planlegging for distribusjon og overføringer
  • planlegging for hybride skyløsninger
  • øking av ytelse
  • forbedring av pålitelighet og gjenopprettingsmuligheter
  • øking av sikkerheten

  ProDirect er imidlertid mer begrenset enn Premier-rådgivningsstøtte. ProDirect-rådgivere gir ikke detaljert rådgivning spesifikt til enkeltkunder, for eksempel design-, arkitektur- eller designvurderinger, detaljerte instruksjoner om finjustering av programmer eller konfigurasjon (for eksempel ytelsesjustering) eller kontroll av spesifikasjoner. ProDirect tilbyr ikke kundestøtte lokalt og utfører heller ikke implementeringsaktiviteter, for eksempel, men ikke begrenset til, koding eller konfigurasjon for kundeutvikling eller distribusjon på Microsoft Azure.

 • Microsoft kan gi tilgang til test- eller betaversjoner av Azure eller andre funksjoner, tjenester, programvare eller regioner for forhåndsversjoner for å få tilbakemeldinger og for evaluering. Tilgjengelige testversjoner er merket med «testversjon» i Azure Portal. De er også oppført på testversjonsiden eller i testversjonsdelen av Azure Portal.

  Det finnes mange ulike typer tjenester og funksjoner for testversjoner av Microsoft Azure. Den største forskjellen mellom dem er tjenestetilgjengelighet og programtilgang:

  • Offentlig testversjon: Disse tjenestene er tilgjengelige for Microsoft Azure-abonnenter via Azure Portal og er ment til å bli brukt som en tidlig titt på hva som kommer, og som en mulighet til å teste kommende tjenester og funksjoner.
  • Privat testversjon: Leveres bare til noen få kunder som har direkte kontakt med Azures utviklingsteam for å gi direkte og kontinuerlige tilbakemeldinger under utviklingen av en tjeneste.
  • Begrenset testversjon: Et fast og begrenset antall kunder kan ha tilgang til dette testversjonsprogrammet. Når maksimalantallet er nådd, får ikke flere brukere tilgang til programmet.

  Når Microsoft tilbyr deg tidlig tilgang til testversjoner av tjenester og funksjoner i Azure, er disse underlagt reduserte eller andre tjenestevilkår, som angitt i tjenesteavtalen din og tilleggsvilkårene for testversjoner. Testversjoner av tjenester og funksjoner leveres «som de er» , «med alle feil» og «slik de er tilgjengelige». De er ekskludert fra serviceavtaler og andre begrensede garantier som Microsoft leverer for Azure-tjenester som er generelt tilgjengelige, og de gjøres tilgjengelige for deg under forutsetning av at du godtar disse vilkårene for bruk, som kommer i tillegg til avtalen om bruk av Microsoft Azure.

 • Kundestøtte for testversjoner av tjenester og funksjoner leveres bare for programmer for offentlige testversjoner (se de vanlige spørsmålene ovenfor). Det kan hende du kan få kundestøtte for andre testversjoner og/eller betaversjoner som ikke er offentlige, via foraene våre eller andre kanaler. Azures støtteabonnementer dekker ikke tjenestetestversjoner som ikke er offentlige.

  Generelt leverer Azures betalte støtteabonnementer teknisk kundestøtte for tjenester og funksjoner i offentlige testversjoner. Det finnes enkelte unntak, og du kan se en oversikt over tjenestene/funksjonene som ikke dekkes av støtteabonnementet ditt, her. Private eller begrensede testversjoner omfattes ikke av Azures støtteabonnementer, og det kan hende du heller ikke kan få kundestøtte for dem i Azure-foraene.

  Teknisk kundestøtte for en offentlig testversjon av en tjeneste eller funksjon er begrenset til reparasjonsscenarioer, er bare tilgjengelig på engelsk og er tilgjengelig døgnet rundt for alvorsgrad A og B (i henhold til støtteabonnementet ditt).

 • Tilgang til teknisk kundestøtte for Azure krever et betalt støtteabonnement. Noen Microsoft-programmer kan imidlertid gi deg tilgang til teknisk kundestøtte for Azure via støttefordeler selv om du ikke har et betalt støtteabonnement. Følgende programmer har støttefordeler for Azure:

  Disse programmene gir deg ulike støttefordeler, blant annet angående svartider og antall forespørsler du kan sende inn. Du kan få mer informasjon om de ulike programmene ved å følge koblingene ovenfor.

  Det finnes også programmer som MSDN og BizSpark Plus der du får andre Microsoft Azure-fordeler i tillegg til tilgang til teknisk kundestøtte, for eksempel månedlig brukskreditt, gratistjenester og rabatterte forbrukspriser. Du finner mer informasjon i detaljene om disse programmene.

Bruk av Azure-kundestøtte

 • Du får enkelt tilgang til kundestøtte for Azure ved å gå til Azure Portal på nettet og sende inn en støtteforespørsel. Tilgang til abonnements- og faktureringsstøtte er inkludert i Microsoft Azure-abonnementet ditt, og teknisk kundestøtte leveres via et av Azure-støtteabonnementene. Se Slik oppretter du en Azure-støtteforespørsel for trinn-for-trinn-veiledning til Azure-portalen. Alternativt kan du opprette og administrere støtteforespørsler programmatisk med REST-API for Azure-støtteforespørsel.
 • Innsending av støtteforespørsler på nettet gir oss mulighet til å levere rask og omfattende teknisk ekspertise på en mest mulig effektiv måte. Fordi forespørslene er detaljerte, er det mye enklere å oppgi relevant informasjon på nettet enn å lese den opp over telefon. Vi unngå også uproduktiv ventetid på telefonen, og oppnår en enkel og intuitiv nettbasert prosess. Resultatet er at kundenes problemer raskere rutes til den best kvalifiserte teknikeren.
 • Hvis du kontakter kundestøtten for Microsoft Azure per telefon, blir ikke forespørselen din behandlet raskere. Du får en mye bedre og raskere opplevelse ved å kontakt kundestøtte via Azure Portal. Hvis du ikke kan sende inn en forespørsel på nettet, finner du lokale kundestøttenumre i listen over regionale kundestøttesentre.
 • Send inn en støtteforespørsel fra Azure-portalen. Velg bare «Støtte» på menylinjen, eller åpne huben «Hjelp + støtte». For mer detaljert informasjon kan du se Slik oppretter du en Azure-støtteforespørsel. Tilgang til abonnements- og faktureringsstøtte er inkludert i Microsoft Azure-abonnementet ditt, og teknisk kundestøtte leveres via et av Azure-støtteabonnementene.
 • Tilgang til teknisk kundestøtte for Azure krever et betalt støtteabonnement. Noen Microsoft-programmer kan imidlertid gi deg tilgang til teknisk kundestøtte for Azure via støttefordeler selv om du ikke har et betalt støtteabonnement. Hvis du har disse fordelene, går du til Azure Portal Support Request Submission, velger Additional Options i Support Plan-trinnet, og angir tilgangs-ID og kontrakt-ID for å fortsette.

  Hvis du ikke har aktivert støttefordelene dine ennå, gjør du dette ved å utføre følgende trinn avhengig av hvilket program som gir deg rett til støttefordeler. Du må ha tilgangs-ID og kontrakt-ID for å kunne dra nytte av støttefordelene for Azure.

  MSDN/BizSpark: Logg på MSDN-administrasjonsportalen, og aktiver støttefordelene ved å klikke koblingen til teknisk kundestøtte nederst på siden. Alternativet som er oppført nedenfor, vises bare hvis du har rett til støttefordeler.

  MPN/SCS – kontakt det lokale MPN-støttesenteret ved å gå til https://partner.microsoft.com/support. Herfra logger du deg på MPN-kontoen din og kontakter kundestøtte.

  Fakturerings- og abonnementsstøtte er inkludert i Microsoft Azure-abonnementet uten ytterligere kostnader, så du trenger ikke bruke støttefordelene dine for å få hjelp fra Microsoft når du har fakturerings- eller abonnementsrelaterte problemer.

 • Gå til feilsøkingen for påloggingsproblemer for å undersøke og løse kjente påloggingsproblemer for abonnementer. Hvis du fremdeles ikke klarer å logge deg på Azure-portalen, går du til https://aka.ms/AzurePortalHelp for å få hjelp.
 • Du kan sende inn en støtteforespørsel om administrasjon av abonnementer via Azure-portalen selv om abonnementet ditt ikke er opprettet ennå.
 • Kontoadministrator, tjenesteadministrator eller medadministrator for abonnementet kan sende inn støtteforespørsel. I tillegg kan brukere med skrivetilgang (eiere/bidragsytere) til et abonnement eller den innebygde rollen «Bidragsyter til støtteforespørsler» sende inn og administrere støtteforespørsler knyttet til det abonnementet.
 • For å gi tillatelse må du være administrator eller eier på det påkrevde abonnementet. Tilordne rollen for Bidragsyter på støtteforespørsler i abonnementsområdet til alle brukere som ønsker å opprette og administrere støtteforespørsler for det aktuelle abonnementet. Les mer om rolletildeling i portalen.
 • Du kan få kundestøtte fra Azure på to måter:

  • Som kontoadministrator for kundens abonnement kan du kjøpe et Azure-støtteabonnement for den kontoen, ettersom alle abonnementer du eier under samme konto, dekkes av samme støtteabonnement. Du kan også bruke partnerfordelene dine (for eksempel signaturstøtte i skyen eller MPN-kundestøtte) til å sende inn en støtteforespørsel uten å måtte kjøpe et eget Azure-støtteabonnement.
  • Få kundestøtte ved å bruke kundens konto. For å kunne gjøre dette må partneren (du) ha administrator- eller eierrettigheter til kundens abonnement. Kundens abonnement må være dekket av et støtteabonnement, eller partneren kan bruke sine Azure-støttefordeler (for eksempel signaturstøtte i skyen eller MPN-kundestøtte) til å sende inn en støtteforespørsel uten å måtte kjøpe et eget Azure-støtteabonnement.
 • Første svartid er tiden fra du sender inn støtteforespørselen til en Microsoft-kundestøttetekniker kontakter deg og begynner å jobbe med forespørselen din. Første svartid varierer i henhold til støtteabonnement og forespørselens innvirkning på forretningene (også kalt alvorsgrad).
 • Microsoft går inn for å hjelpe deg med å løse problemet ditt så raskt som mulig. Noen ganger betyr det å fokusere på å redusere innvirkningene på forretningene og redusere en eventuell negativ innvirkning på driften før vi prøver å finne en komplett løsning. Derfor legger vi vekt på første svartid samt på å samarbeide med deg til innvirkningen av problemet er redusert, og vi har ingen direkte serviceavtaler for løsing av støtteforespørsler. Hvor lang tid det tar å feilsøke og løse en støtteforespørsel, varierer etter hva problemet er. Vi jobber med deg for å løse problemet så raskt som mulig.
 • Microsoft tilbyr kundene muligheten til å kjøre teknologier fra andre enn Microsoft på Microsoft Azure-plattformen, blant annet teknologi fra Linux, Oracle, SAP og IBM. For alle scenarioer som er berettiget til kundestøtte via et Azure-støtteabonnement, hjelper Microsofts kundestøtte med å isolere problemet mellom Microsoft Azure-tjenesten og programmet ditt.

  Du får fullstendig teknisk kundestøtte hvis problemet er forårsaket av en Microsoft Azure-tjeneste eller -plattform. For alle andre scenarioer leverer vi kundestøtte innenfor rimelighetens grenser. Hvis det ikke er mulig å oppnå en akseptabel løsning på problemet ditt, kan du bli henvist til andre kundestøttekanaler som er tilgjengelige for den eksterne programvaren.

 • Begynn med å referere til Azure Service Health, et tilpasset dashbord som gir deg veiledning og støtte når du blir berørt av problemer i Azure-tjenestene. I motsetning til vår offentlige statusside, som tilbyr generell statusinformasjon, tilbyr Azure Service Health skreddersydd informasjon om påvirkningen for ressursene dine. For å bli varslet om tjenesteproblemer, kan du bruke Azure Service Health til å konfigurere varsler, slik at de rette personene blir varslet om problemer ved tjenestetilstanden som påvirker ressursene dine. Til sist, hvis Azure Service Health ikke viser noen aktive eller nylige tjenesteproblemer, kan du kontakte kundestøtte ved å bruke abonnementet for teknisk støtte.
 • Hvis du har åpnet en forespørsel om teknisk støtte for Azure og trenger en årsaksanalyse, kan du be om en for alle Azure-støtteabonnementer, inkludert Premier.

Kjøp og fakturering

 • Du kan kjøpe et kundestøtteabonnement på nettet gjennom Azure-nettstedet eller Azure-portalen. Et kundestøtteabonnement er også tilgjengelig med en Microsoft-kundeavtale. Hvis du har en Microsoft-foretaksavtale og du ønsker å kjøpe et Professional Direct-kundestøtteabonnement, kan du kontakte Microsoft-representanten eller -partneren din.
 • Det månedlige kundestøtteabonnementet dekker én faktureringskonto, uavhengig av hvor mange abonnementer eller brukere du har på kontoen.

  Alle abonnementer under en faktureringskonto deler samme kundestøtteabonnement, og alle brukere med administrator-/eiertilgang til abonnementene under kontoen med kundestøtteabonnement har også rett til kundestøtte for de abonnementene. Gå til Azure-portalen for å se listen over abonnementer i kontoen din.

 • Hvis du kjøpte kundestøtteabonnementet over Azure-nettstedet eller Azure-portalen eller hvis du har en under en Microsoft-kundeavtale, kan du kansellere ditt eksisterende abonnement og deretter kjøpe et abonnementet på et høyere nivå i Azure-portalen.

  Hvis du har en foretaksavtale, kan du kontakte din Microsoft-representant eller -partner.

 • Hvis du kjøpte kundestøtteabonnementet over Azure-nettstedet eller Azure-portalen eller hvis du har en under en Microsoft-kundeavtale, kan du foreta endringer i Azure-portalen. Følg instruksjonene her hvis du vil si opp kundestøtteplanen.

  Hvis du har spørsmål om hvordan du endrer eller avbryter kundestøtteabonnementet, kan du opprette en ny kundestøtteforespørsel. Under Problemtype velger du Abonnementsadministrasjon*. Velg det aktuelle kundestøtteabonnementet og velg deretter Forespørsel om å avbryte et abonnement*. Da kundestøtteabonnementer faktureres månedlig, vil du ikke få en fordelt refundering hvis du avbryter før slutten av måneden.

  Hvis du kjøpte kundestøtteabonnementet gjennom en Microsoft-representant eller -partner, tar du kontakt med dem for å få hjelp.

 • Du blir fakturert månedlig. Se dokumentasjonen for Azure-kostnadskontroll og fakturering for mer informasjon.
 • Hvis du kjøpte kundestøtteabonnementet over Azure-nettstedet eller Azure-portalen eller hvis du har en under en Microsoft-kundeavtale, fornyer vi den automatisk med betalingsmetoden vi har registrert for deg.

  Hvis du kjøpet kundestøtteabonnementet gjennom en Microsoft-representant eller -partner, vil de fortelle deg når det er på tide å fornye.

Azure-kundestøtte for Microsoft Foretaksavtale

 • Kunder med foretaksavtale kan kjøpe teknisk Azure Standard- og ProDirect-støtte gjennom forhandleren eller Microsoft-selgeren. Utviklerstøtte er ikke tilgjengelig gjennom en EA. Kunder som er interesserte i Unified eller Premier Support kan arbeide med Microsofts salgsrepresentant.
 • Kunder med foretaksavtaler kan kjøpe en oppgradering for å gå fra Standard til Professional Direct der dette er tilgjengelig. Kontakt storkundeforhandleren din for å kjøpe oppgraderingen.
 • Ja, hver foretaksavtaleregistrering krever et eget støtteabonnement. Hvis du har ett Azure-støtteabonnement og flere foretaksavtaleregistreringer, dekkes kundestøtten bare for den registreringen som støtteabonnementet er knyttet til. Vær oppmerksom på at hvis du har flere Azure-abonnementer under én foretaksavtaleregistrering med støtteabonnement, får alle Azure-abonnementene tilgang til teknisk kundestøtte.
 • Hvis du allerede har bestilt et støtteabonnement via foretaksavtalen, og bestillingen er under behandling, kan du midlertidig få aktivert teknisk kundestøtte. Dette gjør du ved å sende inn en forespørsel om abonnementsstøtte via Microsoft Azure Portal, angi hvilket abonnement du har bestilt (Standard eller Professional Direct) og beskrive problemet. Du blir da kontaktet av en kundestøttetekniker.

Azure-kundestøtte for Premier

 • Du må kontrollere at Premier-kontrakten din vises i rullegardinlisten "Støtteabonnement" når du lager en støttehenvendelse. Dette er mulig via følgende alternativer:

  Forhåndsmatching fra Microsoft: I de fleste tilfeller kommer Microsoft Premier-teamet allerede til å ha koblet Azure-abonnementene dine til Premier-kontrakten. Dette kan du se i Azure-portalen når du oppretter en støtteforespørsel.

  Matchende kontoer: Hvis du logger på Azure Portal med den samme brukeren/e-postadressen (til for eksempel outlook.com, live.com eller Hotmail.com) som den du bruker til å få tilgang til Microsoft Premier Online-portalen (premier.microsoft.com), vil Premier-kontrakten din automatisk vises i Azure-portalen.

  Manuell inndata: Du kan koble Premier-kontrakten til Azure-kontoen din ved å skrive inn tilgangs-ID-en til Premier-kontoen og kontraktens ID-opplysninger, i Azure-portalen ved å velge "Hjelp og støtte" i Azure-portalen og deretter velge "Koble til supportkontrakt" i menyen til venstre. Dette er en engangsprosess. Premier-kontraktinformasjonen blir lagret sammen med Azure-kontoen din og blir tilgjengelig fra alle abonnementer der du har eier-/administratorrettigheter. Kontakt TAM (Technical Account Manager) hvis du ikke har tilgangs-ID og kontrakt-ID.

  Selv om Premier-kunder kan fortsette å bruke Microsoft Premier Online-portalen eller telefonkanalene til å sende inn støtteforespørsler, er det flere store fordeler med å bruke Azure-portalen, inkludert følgende:

  • automatisk innhenting av nødvendige data (konto, abonnements-ID osv.) og kjøring av diagnostikk
  • raskere problemløsning takket være de automatisk innhentede dataene
  • mulighet til å opprette alvorsgrad A/1-saker på nettet
  • levere kontekstbasert hjelp til problemet ditt
 • Kontakt din Microsoft Account Manager hvis du vil kjøpe Premier Support. Hvis du ikke er sikker på hvem du skal kontakte, sender du inn en forespørsel via Premier-kontaktskjemaet.
 • Kontakt TAM (Technical Account Manager) for å diskutere hvordan du best kan bruke den eksisterende Premier Support-avtalen din eller hvordan du kan justere størrelsen på Premier-avtalen slik at den bedre dekker Azure-behovene dine. Du finner navn og kontaktinformasjon til TAM i Microsoft Premier Online-portalen.
 • Enterprise Support-kunder har muligheten til å kjøpe Azure Rapid Response, som er en årlig plan med tjenester for ekstra rask respons og gjenoppretting ved Azure-driftsbrudd. Azure Event Management er et kortsiktig program som hjelper kunder med planlagte arrangementer der de er svært avhengige av Azure, og hvor det tilbys en 15-minutters responstid under selve arrangementet.
 • Ja, partnere med PSfP-kontrakter (Premier Support for Partners) kan bruke fordelene sine til å få Azure-kundestøtte for interne behov, samt til å hjelpe kundene sine, så lenge partneren har fått administrator-/eiertilgang til kundens Azure-abonnement. Se de vanlige spørsmålene ovenfor om hvordan du sender inn en støtteforespørsel via Premier-kontrakten din.
 • CSDM (Cloud Service Dependency Map) dokumenterer kritiske systemavhengigheter, både oppstrøms og nedstrøms, som kan ha innvirkning på skytjenestene dine. Dette hjelper IT-avdelingen med å identifisere potensielle problemer før de skjer, og bidrar til å løse problemer raskere når de oppstår.

Azure-kundestøtte for partnere

 • Ja, hvis du har rett til disse fordelene og har aktivert kundestøttetilgangen i portalen for Visual Studio-abonnementet. Tilgang til teknisk kundestøtte for Azure krever et betalt støtteabonnement. Noen Microsoft-programmer kan imidlertid gi deg tilgang til teknisk kundestøtte for Azure via støttefordeler selv om du ikke har et betalt støtteabonnement. Hvis du har disse fordelene, går du til Azure Portal Support Request Submission, velger Additional Options i Support Plan-trinnet, og angir tilgangs-ID og kontrakt-ID for å fortsette.
 • Ja, hvis du har rett til disse fordelene. Se MPN-portalen for å få mer informasjon om støttefordelene dine. Hvis du har disse fordelene, sender du inn en støtteforespørsel fra Azure Portal. Deretter velger du Additional Options i Support Plan-trinnet, og angir tilgangs-ID og kontrakt-ID for å fortsette.
 • Ja. MPN-partnere kan bruke de samme MPN-fordelene de har for andre Microsoft-produkter, til å få teknisk Azure-kundestøtte. Du sender inn en ny støtteforespørsel fra Azure Portal ved å velge Additional Support Options i trinn 4 i støtteforespørselen. Angi informasjon om tilgangs-ID og kontrakt-ID for å fortsette.