Forhåndsvisningsfunksjoner

Vi ønsker tilbakemeldinger, og følgende Azure-funksjoner er nå tilgjengelige som en testversjon for evalueringsformål. En testversjon kan omfatte en forhåndsvisning, beta eller andre funksjoner, tjenester, programvare eller regioner. Testversjoner er underlagt reduserte eller andre tjenestevilkår, som angitt i serviceavtalen din og tilleggsvilkårene for testversjoner. Testversjoner gjøres tilgjengelige på betingelsen at du godtar disse bruksvilkårene, som utfyller avtalen som styrer din bruk av Azure.

Azure Availability Zones

Availability Zones are fault-isolated locations within an Azure region, providing redundant power, cooling, and networking. Availability Zones allow you to run mission-critical applications with high availability and fault tolerance to failures of entire datacenters. With Availability Zones, Azure provides the most comprehensive set of high availability and disaster recovery capabilities to meet your most demanding business continuity needs.

Learn more

Event Grid

Event Grid er en heladministrert hendelsesrutingstjeneste hvor du kan koble serverløse logiske hendelser til flere kilder. Eliminer avspørring og utvikle reaktive apper med pålitelige hendelseleveranser – i veldig stor skala.

Mer informasjon

Azure Bot Service

Azure Bot Service enables rapid intelligent bot development, bringing together the power of the Microsoft Bot Framework and Azure Functions. Build, connect, deploy, and manage intelligent bots that interact naturally wherever your users are talking. Allow your bots to scale based on-demand and pay only for the resources you consume.

Les mer

Web Apps på Linux

Azure App Service tilbyr standardbeholdere for versjoner av node.js og php som gjør det enkelt å komme i gang raskt på tjenesten. Med vår nye beholderstøtte, kan utviklere lage en tilpasset beholder basert på standardinnstillingene. For eksempel kan utviklere lage en beholder med spesifikke versjoner av node.js og php som avviker fra standardversjoner fra tjenesten. Dette gir utviklere muligheten til å bruke nye eller eksperimentelle rammeverkversjoner som ikke er tilgjengelige i standardbeholderne.

Mer informasjon

Apache Kafka for HDInsight

Kafka for HDInsight er en strømmeinntakstjeneste med åpen kilde i foretaksklassen, som er kostnadseffektiv og enkel å klargjøre, administrere og bruke. Denne tjenesten gjør det mulig å utvikle sanntidsløsninger som IoT, svindeldeteksjon, klikk-strøm-analyse, finansvarsler og sosiale analyser.

Les mer

Analysis Services

Built on the proven analytical engine in Microsoft SQL Server Analysis Services, Azure Analysis Services delivers enterprise-grade BI semantic modeling capabilities with the scale, flexibility, and management benefits of the cloud. Azure Analysis Services helps you transform complex data into actionable insights. And by leveraging the skills, tools, and data your team has today, you can get more from the investments you’ve already made.

Mer informasjon

Tjeneste for faktureringsvarser

Bruk Azure Billing Alert Service for raskt og enkelt å opprette egendefinerte faktureringsvarsler som hjelper deg overvåke og administrere faktureringsaktivitet for Azure-kontoene dine.

Mer informasjon

Cognitive Services

<p>En portefølje av API-er og SDK-er som utviklere kan bruke til enkelt å legge til intelligente tjenester, blant annet visuell funksjonalitet og funksjonalitet for tale, språk, kunnskap og søk, i løsningene sine.</p>

Mer informasjon

Container Instances

Kjør beholdere enkelt med én enkel kommando. Med Azure Container Instances kan du komme igang på få sekunder og redusere infrastrukturkostnadene ved å benytte deg av fordelen ved fakturering per sekund. Det er ingen verktøy for beholderorkestrering som du må lære deg – bare programmet ditt, i en beholder, som kjører i skyen.

Mer informasjon

Custom Decision Service

En skybasert kontekstuell beslutnings-API som blir stadig bedre med mer erfaring.

Mer informasjon

Dynamics 365 for Customer Insights

Customer Insights helps you engage customers better by empowering your employees with actionable insights from a finished solution. Break organizational silos and bring together disparate customer data sets to create a dynamic 360-degree view of your customers’ interactions, engagement, and purchase history.

Les mer

Medieanalyse

Azure Media Analytics, en samling talekomponenter og visuelle komponenter som gjør det enklere for organisasjoner og store bedrifter å innhente nyttig innsikt fra videofiler ved hjelp av avansert maskinlæringsteknologi. Azure Media Analytics-tjenester kjøres fra Azure Media Services-plattformen, Azures skymedieløsning for kryptering og strømming av lyd eller video skalert, direkte eller på forespørsel (VOD). Media Analytics-tjenester tilbys med skalerbarhet på virksomhetsnivå og gir samsvaret, sikkerheten og den globale rekkevidden store organisasjoner behøver.

Mer informasjon

Ytelsestest for Azure Web Apps og Mobile Apps

Du kan nå teste ytelse og belastning, og bekrefte appens ytelse ved belastning. Generer tusenvis av virtuelle brukere fra forskjellige områder over hele verden, for å simulere ekte trafikk i applikasjonene dine. Bruk den gratis med offentlig forhåndsvisning av funksjonen.

Mer informasjon

R Server for HDInsight

R Server for HDInsight er en utvidet implementering av R integrert med Hadoop og Spark-klynger opprettet fra HDInsight. Det er en R-implementasjon med 100 prosent åpen kilde som kjøres i skyen.

Mer informasjon

Lagringstjenestekryptering

Storage Service Encryption for Azure Blob storage helps you address organizational security and compliance requirements by automatically encrypting your Blob storage—including block blobs, page blobs, and append blobs. Azure Storage handles all the encryption, decryption, and key management in a totally transparent fashion. All data is encrypted using 256-bit AES encryption, one of the strongest block ciphers available. You can enable this feature on newly created ARM storage accounts, and there is no additional charge for enabling this feature.

Mer informasjon

Azure Active Directory-policyer for betinget tilgang

Azure Active Directory tilbyr nå policyer for betinget tilgang som lar deg opprette tilgangsregler for Azure Active Directory-tilkoblede apper basert på plassering og gruppemedlemskap. Flere sensitive apper kan tilordnes strengere policyer, som krav for Azure Multi-Factor Authentication (MFA) utenfor bedriftsnettverket, mens mindre sensitive apper kan ha mer åpne policyer.

Azure Active Directory dynamisk gruppemedlemskap

Med denne forhåndsvisningen kan administratorer sette regler for enhver gruppe i Azure Active Directory, basert på brukerattributter som «avdeling» eller «land» for å definere gruppemedlemskapet dynamisk. Disse gruppene kan brukes for å gi tilgang til applikasjoner eller skyressurser, eller tilordne lisenser til brukere.

Azure Active Directory passordoverføring

Azure Active Directory lets you assign shared application accounts to groups. This is particularly useful for managing access to company-owned social media accounts like Twitter, Facebook or LinkedIn. The real password for these accounts is known only to the administrator, while other members of the group use their work credentials to access them. This enhances security by letting you configure passwords to automatically roll over, which makes shared accounts more secure by automatically creating new, strong, complex passwords at an interval that you define, minimizing the risk that company-owned social media accounts will be exploited.

Azure Active Directory Privileged Identity Management

Privileged Identity Management, a new feature of Azure Active Directory Premium, lets you discover, restrict, and monitor privileged identities and their access to resources, and also enforce on-demand, just-in-time administrative access when needed. Access this new capability, currently available in public preview, through the Microsoft Azure portal.

Mer informasjon

Azure Active Directory – selvbetjente forespørsler om tilgang

I denne testversjonen kan brukere av Azure Active Directory velge fra en liste over programmer gjort tilgjengelig av organisasjonen deres, og spørre om tilgang til dem gjennom en selvbetjent prosess. Denne prosessen kan enten gi tilgang til det valgte programmet med en gang eller via en godkjenningsarbeidsflyt.

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL provides a managed database service for app development and deployment that allows you to stand up a MySQL database in minutes and scale on the fly—on the cloud you trust most.

With inclusive pricing models, you get all the capabilities you want like high-availability, security, and recovery built-in, at no extra cost.

Les mer

Azure Database for PostgreSQL

Azure Database for PostgreSQL gir en administrert databasetjeneste for apputvikling og -distribusjon, som lar deg sette opp en PostgreSQL-database på minutter og skalere på et øyeblikk - til din foretrukne skytjeneste.

Med prismodeller som dekker alt får du all funksjonalitet du trenger - for eksempel innebygd høy tilgjengelighet, sikkerhet og gjenoppretting, uten ekstra kostnader.

Mer informasjon

Bing Custom Search

Bing Custom Search er et brukervennlig, annonsefritt søkeverktøy på kommersielt nivå som lar deg levere resultatene du ønsker.

Mer informasjon

Video Indexer

Trekk raskt ut innsikter fra videoer ved hjelp av kunstig intelligens i Video Indexer. Identifiser ord, ansikter og følelser, og bygg arbeidsflyter.

Mer informasjon

Følelses-API

Følelse-API-en gjenkjenner ansiktsuttrykk til personer i bilder eller en video og sender tilbake et sammendrag av deres følelser. Følelsene som kan oppdages er sinne, forakt, avsky, frykt, lykke, nøytral, tristhet og overraskelse.

Mer informasjon

Video-API

Intelligent videobehandling produserer stabile videoutdata, gjenkjenner bevegelser, oppretter intelligente miniatyrbilder og gjenkjenner og sporer ansikter.

Mer informasjon

Custom Speech Service

Overvinn talegjenkjenningsproblemer knyttet til talemåte, ordforråd og bakgrunnsstøy.

Mer informasjon

Talergjenkjennings-API

Identifiser individuelle talere eller bruk tale som godkjenningsmetode, med Talergjenkjennings-API-en.

Mer informasjon

Language Understanding Intelligent Service

Bygg dine egne språkmodeller som tillater at hvilke som helst programmer eller bot-er kan forstå kommandoene dine og foreta handlinger i henhold til disse. Language Understanding Intelligent Service hjelper appen din med å kommunisere slik som mennesker faktisk snakker.

Mer informasjon

Linguistic Analysis API

Simplify complex language concepts and parse text with the Linguistic Analysis API. Use advanced linguistic analysis tools for natural language processing, and to access part-of-speech tagging and parsing.

Mer informasjon

Tekstanalyse-API

Detekter stemning, nøkkelsetninger, emner og språk i teksten. Lær stemningen til teksten, om den er positiv eller negativ. Identifiser nøkkelfraser og -emner og avgjør hvilket språk som brukes i teksten.

Les mer

Nettspråkmodell-API

Bruk de siste språkmodellerings-API-ene for å automatisere et utvalg av standard naturlig språkbehandlingsoppgaver inkludert orddeling, felles sannsynligheter, betingede sannsynligheter og fullføring av neste ord.

Mer informasjon

Entity Linking Intelligence Service API

Gitt en spesifikk tekstparagraf i et dokument, vil Entity Linking Intelligence Service gjenkjenne og identifisere hver separate enhet ut fra konteksten.

Mer informasjon

Knowledge Exploration Service

Tillat interaktive søkeopplevelser over strukturerte data med naturlig språkinnmating.

Mer informasjon

QnA Maker-API

Trekk ut informasjonen, og produser spørsmål og svar som er enkle å forstå og har en konversasjonslignende tone.

Mer informasjon

Anbefalings-API

Forutse hva kundene dine ønsker, og gjør katalogen lettere å oppdage. Anbefalings-API-en som er bygd med Azure Machine Learning bruker kundedata for å anbefale varer til kundene dine og øke konverteringsratene.

Mer informasjon

Custom Vision Service

Du kan enkelt tilpasse dine egne, moderne datamodeller for visuelt innhold til dine spesielle behov. Bare last opp noen merkede bilder og la Custom Vision Service gjøre jobben.

Mer informasjon

Bing Entity Search API

Bing Entity Search API can help you enrich your app with the knowledge of the web. It lets you access the ever-growing Bing Knowledge Graph to get primary details about billions of real world entities like people, places, movies, books, things, and local businesses.

Mer informasjon