Forhåndsvisningsfunksjoner

Vi ønsker tilbakemeldinger, og følgende Azure-funksjoner er nå tilgjengelige som en testversjon for evalueringsformål. En testversjon kan omfatte en forhåndsvisning, beta eller andre funksjoner, tjenester, programvare eller regioner. Testversjoner er underlagt reduserte eller andre tjenestevilkår, som angitt i serviceavtalen din og tilleggsvilkårene for testversjoner. Testversjoner gjøres tilgjengelige på betingelsen at du godtar disse bruksvilkårene, som utfyller avtalen som styrer din bruk av Azure.

Azure Bot Service

Azure Bot Service muliggjør rask utvikling av intelligente boter, og slår sammen effektiviteten til Microsoft Bot Framework og Azure Functions. Bygg, koble sammen, distribuer og administrer intelligente boter som samhandler naturlig der brukerne snakker. Gi botene muligheten til å skalere basert på behov, og du betaler bare for ressursene du forbruker.

Les mer

Web Apps på Linux

Azure App Service tilbyr standardbeholdere for versjoner av node.js og php som gjør det enkelt å komme i gang raskt på tjenesten. Med vår nye beholderstøtte, kan utviklere lage en tilpasset beholder basert på standardinnstillingene. For eksempel kan utviklere lage en beholder med spesifikke versjoner av node.js og php som avviker fra standardversjoner fra tjenesten. Dette gir utviklere muligheten til å bruke nye eller eksperimentelle rammeverkversjoner som ikke er tilgjengelige i standardbeholderne.

Mer informasjon

Apache Kafka for HDInsight

Kafka for HDInsight er en strømmeinntakstjeneste med åpen kilde i foretaksklassen, som er kostnadseffektiv og enkel å klargjøre, administrere og bruke. Denne tjenesten gjør det mulig å utvikle sanntidsløsninger som IoT, svindeldeteksjon, klikk-strøm-analyse, finansvarsler og sosiale analyser.

Les mer

Analysis Services

Azure Analysis Services er basert på den velutprøvde analysemotoren i Microsoft SQL Server Analysis Services, og leverer semantiske modelleringsfunksjoner med forretningsintelligens i forretningsklassen og skalerbarheten, fleksibiliteten og administrasjonsfordeler til skyen. Azure Analysis Services hjelper deg med å transformere komplekse data om til handlekraftig innsyn. Og ved å bruke ferdighetene, verktøyene og dataene teamet ditt har i dag, kan du få mer ut av det du allerede har investert i.

Mer informasjon

Tjeneste for faktureringsvarser

Bruk Azure Billing Alert Service for raskt og enkelt å opprette egendefinerte faktureringsvarsler som hjelper deg overvåke og administrere faktureringsaktivitet for Azure-kontoene dine.

Mer informasjon

Cognitive Services

En portefølje av API-er og SDK-er som utviklere kan bruke til enkelt å legge til intelligente tjenester, blant annet visuell funksjonalitet og funksjonalitet for tale, språk, kunnskap og søk, i løsningene sine.

Mer informasjon

Custom Decision Service

En skybasert kontekstuell beslutnings-API som blir stadig bedre med mer erfaring.

Mer informasjon

Dynamics 365 for Customer Insights

Customer Insights hjelper deg å få bedre kontakt med kundene ved å styrke dine ansatte med handlekraftig innsikt fra en ferdig løsning. Knus organisasjonelle siloer og slå sammen uensartede kundedatasett for å skape en dynamisk 360-graders visning av kundenes interaksjoner, engasjement, og kjøpshistorikk.

Les mer

Medieanalyse

Azure Media Analytics, en samling talekomponenter og visuelle komponenter som gjør det enklere for organisasjoner og store bedrifter å innhente nyttig innsikt fra videofiler ved hjelp av avansert maskinlæringsteknologi. Azure Media Analytics-tjenester kjøres fra Azure Media Services-plattformen, Azures skymedieløsning for kryptering og strømming av lyd eller video skalert, direkte eller på forespørsel (VOD). Media Analytics-tjenester tilbys med skalerbarhet på virksomhetsnivå og gir samsvaret, sikkerheten og den globale rekkevidden store organisasjoner behøver.

Mer informasjon

Ytelsestest for Azure Web Apps og Mobile Apps

Du kan nå teste ytelse og belastning, og bekrefte appens ytelse ved belastning. Generer tusenvis av virtuelle brukere fra forskjellige områder over hele verden, for å simulere ekte trafikk i applikasjonene dine. Bruk den gratis med offentlig forhåndsvisning av funksjonen.

Mer informasjon

R Server for HDInsight

R Server for HDInsight er en utvidet implementering av R integrert med Hadoop og Spark-klynger opprettet fra HDInsight. Det er en R-implementasjon med 100 prosent åpen kilde som kjøres i skyen.

Mer informasjon

Lagringstjenestekryptering

Lagringstjenestekryptering for Azure Blob Storage hjelper deg med å imøtekomme organisasjonsmessige krav sikkerhet og forskriftssamsvar ved automatisk å kryptere bloblagringen, deriblant blokkblober, sideblober og tilføyingsblober. Azure Storage håndterer all kryptering, dekryptering og nøkkelbehandling på en fullstendig transparent måte. Alle data krypteres via 256-bits AES-kryptering, en av de sterkeste tilgjengelige blokkchiffreringene. Du kan aktivere denne funksjonen på nyopprettede ARM-lagringskontoer, og det koster ingenting ekstra å aktivere denne funksjonen.

Mer informasjon

Azure Active Directory-policyer for betinget tilgang

Azure Active Directory tilbyr nå policyer for betinget tilgang som lar deg opprette tilgangsregler for Azure Active Directory-tilkoblede apper basert på plassering og gruppemedlemskap. Flere sensitive apper kan tilordnes strengere policyer, som krav for Azure Multi-Factor Authentication (MFA) utenfor bedriftsnettverket, mens mindre sensitive apper kan ha mer åpne policyer.

Azure Active Directory dynamisk gruppemedlemskap

Med denne forhåndsvisningen kan administratorer sette regler for enhver gruppe i Azure Active Directory, basert på brukerattributter som «avdeling» eller «land» for å definere gruppemedlemskapet dynamisk. Disse gruppene kan brukes for å gi tilgang til applikasjoner eller skyressurser, eller tilordne lisenser til brukere.

Azure Active Directory passordoverføring

Azure Active Directory tillater tilordning av delte programkontoer til grupper. Dette er særdeles nyttig når man administrerer tilgang til selskapets kontoer i sosiale medier som Twitter, Facebook og LinkedIn. De virkelige passordene til disse kontoene er kun kjent av administratoren, mens andre gruppemedlemmer har tilgang ved bruk av jobblegitimasjon. Dette øker sikkerheten ved at passord kan konfigureres til å rullere automatisk, noe som gjør deling av kontoer sikrere ettersom det automatisk opprettes nye, sterke, komplekse passord med et intervall du definerer. Dette minimerer risikoen for at bedriftens kontoer på sosiale medier faller i uvedkommendes hender.

Azure Active Directory Privileged Identity Management

Privileged Identity Management, en ny funksjon i Azure Active Directory Premium, lar deg oppdage, begrense og overvåke privilegerte identiteter og tilgangen deres til ressurser, samt håndheve etterspurt administratortilgang akkurat i tide ved behov. Få tilgang til denne nye funksjonen, for tiden tilgjengelig som offentlig testversjon, gjennom Microsoft Azure-portalen.

Mer informasjon

Azure Active Directory – selvbetjente forespørsler om tilgang

I denne testversjonen kan brukere av Azure Active Directory velge fra en liste over programmer gjort tilgjengelig av organisasjonen deres, og spørre om tilgang til dem gjennom en selvbetjent prosess. Denne prosessen kan enten gi tilgang til det valgte programmet med en gang eller via en godkjenningsarbeidsflyt.

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL er en administrert databasetjeneste for apputvikling og -distribusjon som lar deg konfigurere en MySQL-database på minutter og skalere på et øyeblikk - til din foretrukne skytjeneste.

Med prismodeller som dekker alt får du all funksjonalitet du trenger - for eksempel innebygd høy tilgjengelighet, sikkerhet og gjenoppretting, uten ekstra kostnader.

Mer informasjon

Azure Database for PostgreSQL

Azure Database for PostgreSQL gir en administrert databasetjeneste for apputvikling og -distribusjon, som lar deg sette opp en PostgreSQL-database på minutter og skalere på et øyeblikk - til din foretrukne skytjeneste.

Med prismodeller som dekker alt får du all funksjonalitet du trenger - for eksempel innebygd høy tilgjengelighet, sikkerhet og gjenoppretting, uten ekstra kostnader.

Mer informasjon

Bing Custom Search

Bing Custom Search er et brukervennlig, annonsefritt søkeverktøy på kommersielt nivå som lar deg levere resultatene du ønsker.

Mer informasjon

Video Indexer

Trekk raskt ut innsikter fra videoer ved hjelp av kunstig intelligens i Video Indexer. Identifiser ord, ansikter og følelser, og bygg arbeidsflyter.

Mer informasjon

Emotion API

The Emotion API recognizes facial expressions of people in images or video and returns a summary of their emotions. The emotions detected are anger, contempt, disgust, fear, happiness, neutral, sadness, and surprise.

Learn more

Video API

Intelligent video processing produces stable video output, detects motion, creates intelligent thumbnails, and detects and tracks faces.

Learn more

Custom Speech Service

Overcome speech recognition barriers such as speaking style, vocabulary, and background noise.

Learn more

Speaker Recognition API

Identify individual speakers, or use speech as a means of authentication with the Speaker Recognition API.

Learn more

Language Understanding Intelligent Service

Build your own language models that allow any application or bot to understand your commands and act accordingly. Language Understanding Intelligent Service helps your app communicate the way people really speak.

Learn more

Linguistic Analysis API

Simplify complex language concepts and parse text with the Linguistic Analysis API. Use advanced linguistic analysis tools for natural language processing and to access part-of-speech tagging and parsing.

Learn more

Text Analytics API

Detect sentiment, key phrases, topics, and language in your text. Learn the sentiment of text, either positive or negative. Identify key phrases and topics, and determine what language is used in text.

Learn more

Web Language Model API

Use state-of-the-art language modeling APIs to automate a variety of standard natural language processing tasks including word breaking, joint probabilities, conditional probabilities, and next word completions.

Learn more

Entity Linking Intelligence Service API

Given a specific paragraph of text within a document, the Entity Linking Intelligence Service will recognize and identify each separate entity based on the context.

Learn more

Knowledge Exploration Service

Enable interactive search experiences over structured data using natural language inputs.

Learn more

QnA Maker API

Distill information into conversational, easy-to-navigate questions and answers.

Learn more

Recommendations API

Predict what your customers want, and increase catalog discoverability. Built using Azure Machine Learning, the Recommendations API uses customer data to offer recommended items for your customers and increase conversion rates.

Learn more

Custom Vision Service

Easily customize your own state-of-the-art computer vision models for your unique use case. Just upload a few labeled images, and let Custom Vision Service do the hard work.

Learn more

Bing Entity Search API

Bing Entity Search API kan hjelpe deg med å berike appen din med kunnskap fra nettet. Det lar deg få tilgang til stadig voksende Bing Knowledge Graph slik at du kan få viktige opplysninger om milliarder av enheter i virkeligheten, for eksempel personer, steder, filmer, bøker, ting og lokale bedrifter.

Mer informasjon