Forhåndsvisningsfunksjoner

Vi ønsker tilbakemeldinger, og følgende Azure-funksjoner er nå tilgjengelige som en testversjon for evalueringsformål. En testversjon kan omfatte en forhåndsvisning, beta eller andre funksjoner, tjenester, programvare eller regioner. Testversjoner er underlagt reduserte eller andre tjenestevilkår, som angitt i serviceavtalen din og tilleggsvilkårene for testversjoner. Testversjoner gjøres tilgjengelige på betingelsen at du godtar disse bruksvilkårene, som utfyller avtalen som styrer din bruk av Azure.

Azure Location Based Services

Legg til kart, lokasjonssøk, ruteoppføring og trafikkegenskaper til programmene dine med Azure Location Based Services – et utvalg av API-er for geospatiale tjenester som integreres sømløst med andre Azure-verktøy og -tjenester. Forbedre din IoT, mobilitet, ressurssporing og dine logistikkløsninger med geospatiale tjenester som bruker REST API-er og gir deg JavaScript-kartkontroller.

Mer informasjon

IoT Edge

IoT Edge utvider skyintelligens til kantenheter. Det gjør det mulig å kjøre skytjenester lokalt på dine Windows- og Linux IoT-enheter. Utvikle og test arbeidsbelastninger i skyen, distribuer dem deretter til kanten sømløst via Docker-kompatible containere for å distribuere intelligens på tvers av kantenhetene dine. Integrer Microsoft Azure med tredjepartstjenester, eller forbedre eksisterende tjenester for å opprette et egendefinert IoT-program med din egen forretningslogikk.

Mer informasjon

Azure Container Service (AKS)

Fjern kompleksiteten ved å implementere, installere, vedlikeholde og sikre Kubernetes. Ved å bruke Azure Container Service til å administrere ditt vertsbaserte Kubernetes-miljø, vil du ikke trenge ekspertise på iverksettelse av beholdere for å distribuere, administrere og skalere beholderbaserte programmer. Bare betal for ressursene du forbruker - du trenger ikke å betale per klynge.

Mer informasjon

Azure-databaseoverføringstjeneste

Få fart på reisen din til skyen. Reduser kompleksiteten ved skyoverføring ved å bruke en omfattende, men enkel, selvstyrt overføringsprosess for å flytte lokale SQL-servere og Oracle-databaser til skyen enkelt og tryggere.

Mer informasjon

Azure Cosmos DB Apache® Cassandra API

Apache® Cassandra API leverer Cassandra som en tjeneste over kraften til Azure Cosmos DB. Utviklere kan bruke kjente Cassandra SDK-er og verktøy for å flytte eksisterende programmer og utvikle nye applikasjoner med Cassandra API mot en veldig skalerbar, globalt distribuert, multimodell databasetjeneste.

Mer informasjon

DevOps-prosjekter

Med DevOps Projects kan du begynne å kjøre programmet ditt på enhver Azure-tjeneste med bare tre trinn – bare velg et programspråk, en runtime og en Azure-tjeneste.

Databricks

Utvikle og skaler analysene dine ved å forene datavitenskap, teknikk og forretningsdrift med Microsoft Azure Databricks, en avansert Apache Spark-basert plattform.

Mer informasjon

Batch AI

Batch AI er en ny plattformtjeneste som hjelper deg med å lære opp og teste dyplæring og andre modeller basert på AI eller maskinlæring i den skalaen og med den fleksibiliteten som brukes av Microsofts dataforskere. Ved hjelp av forvaltede klynger av GPU-er og CPU-er kan du utforme større nettverk og kjøre eksperimenter parallelt og i stor skala for å redusere utviklingstiden og gjøre utviklingen enklere og mer produktiv. Med Batch AI kan du bare betale for databeregningen og lagringen som brukes til din opplæring. Det tas ingen ekstra betaling for klyngeforvaltningen og jobbplanleggingen.

Azure Data Box

Azure Data Box er en sikker, solid, inngrepssikker enhet som er laget av Microsoft for å hjelpe kunder med å overføre store mengder data til Azure Storage. Kunder kan bestille databoksen gjennom Azure-portalen og få den levert til sine lokaler slik at de raskt kan kopiere data til enheten med en standard NAS-protokoll (SMB/CIFS). Informasjonen på Data Box er sikret med en 256-biters AES-kryptering for å sikre dataintegriteten. Når de returneres til Microsoft, blir dataene lastet rett opp til Azure Blob eller File Storage, og deretter blir enhetsdataene slettet på en sikker måte. Partnere har også løsninger som integreres med Azure Data Box for å hjelpe sine kunder med store Azure-dataoverføringsprosjekter. Testversjonen vil bare være tilgjengelig i områder i USA, men vi oppmuntrer alle interesserte kunder til å registrere seg.

Mer informasjon

Azure Policy

Med Azure Policy kan du aktivere innebygde policyer eller bygge egne tilpassede policyer for å muliggjøre sikkerhet og administrasjon i stor skala for Azure-ressurser. Konstruer policyer i Azure-portalen med full IntelliSense, og bruk policyen på en ressursgruppe, et abonnement eller til og med en administrasjonsgruppe som dekker hele organisasjonen. Velg enten å håndheve policyer eller kontrollere om policyen overholdes for anbefalte fremgangsmåter.

Mer informasjon

PowerShell i Cloud Shell

Cloud Shell er din Microsoft-forvaltede administratormaskin i skyen med godkjent skalltilgang til Azure uansett hvor du er. Det inkluderer populære kommandolinjeverktøy, støtte for vanlige programmeringsspråk og medfølgende Azure File Storage for å bevare dataene dine på tvers av økter.

Mer informasjon

DDoS-beskyttelse

Azure DDoS-beskyttelse er en ny tjeneste som hjelper deg med å beskytte programmene dine mot DDoS-angrep ved OSI lagene 3–7. Denne tjenesten overvåker de offentlige IP-adressene til ressursene dine i Azure, lærer de normale trafikkmønstrene til et program og reduserer et angrep umiddelbart når det oppdages. Når du abonnerer på denne tjenesten får du også avansert telemetri og varsler som er relatert til angrepene som ble utført mot programmet ditt. I løpet av testversjonen blir du ikke belastet for bruk av denne tjenesten.

Mer informasjon

Azure Migrate

Kjør en overføringsvurdering for å få dine lokale ressurser over til Azure-skyen, med Azure Migrate Service. Denne tjenesten hjelper deg med å vurdere egnetheten, rett størrelse, og kostnadene for overføringen.

Mer informasjon

Eksperimenteringstjeneste for maskinlæring

Øk hastigheten på eksperimentene dine. Få en rask prototype på skrivebordet, skaler deretter raskt opp på virtuelle maskiner igjennom Docker-beholdere eller skaler ut ved hjelp av Apache Spark-klynger. Administrer proaktivt modellytelse, identifiser den beste modellen og frem den beste modellen med data. Samarbeid og del løsninger ved hjelp av kraftige GIT-kodelagre i industristandard.

Mer informasjon

Administrasjon av Machine Learning-modell

Distribuer og administrer modellene dine hvor som helst. Bruk Docker-beholdere for rask distribusjon av modeller inn i produksjon i skyen, lokalt eller på Edge. Frem dine best ytende modeller i produksjon og lær dem opp på nytt når ytelsen deres blir redusert. Distribuer som tjenester i sanntid eller i bunker med høy gjennomstrømming.

Mer informasjon

Machine Learning Workbench

Knytt alt i sammen med et nedlastbart skrivebordsprogram og kommandolinjeverktøy som kommer med innebygd dataklargjøring som lærer dine dataklargjøringstrinn samtidig som du utfører dem. Øk produktiviteten med prosjektstyring, kjør historikk og notatblokkintegrering. Bruk populære rammeverk for åpen kilde, slik som TensorFlow, Cognitive Toolkit, Spark ML og scikit-learn.

Mer informasjon

Utvidelse for Machine Learning Visual Studio Code

Utvikle omfattende læremodeller enklere med innebygde Azure Machine Learning-tjenester. Bruk vår utvidelse for Visual Studio Code for en sømløs utvikleropplevelse på tvers av skrivebord, sky og Edge. Utvikle omfattende læremodeller og oppkall tjenester direkte fra ditt foretrukne integrerte utviklingsmiljø.

Mer informasjon

Machine Learning MMLSpark

Utvikle raskt kraftige, veldig skalerbare prediktive og analytiske modeller for store bilde- og tekstdatasett ved hjelp av omfattende opplæring og datavitenskapsverktøy for Apache Spark.

Mer informasjon

Azure Availability Zones

Availability Zones er feilisolerte områder i et Azure-område som leverer redundant strøm, kjøling og nettverk. Availability Zones gir deg mulighet til å kjøre driftskritiske programmer med høy tilgjengelighet og feiltoleranse til feil av hele datasentre. Med Availability Zones, leverer Azure det mest omfattende settet av muligheter for høy tilgjengelighet og nødgjenoppretting for å kunne møte de mest krevende forretningsbehovene til kontinuitet.

Mer informasjon

Event Grid

Event Grid er en heladministrert hendelsesrutingstjeneste hvor du kan koble serverløse logiske hendelser til flere kilder. Eliminer avspørring og utvikle reaktive apper med pålitelige hendelseleveranser – i veldig stor skala.

Mer informasjon

Web Apps på Linux

Azure App Service tilbyr standardbeholdere for versjoner av node.js og php som gjør det enkelt å komme i gang raskt på tjenesten. Med vår nye beholderstøtte, kan utviklere lage en tilpasset beholder basert på standardinnstillingene. For eksempel kan utviklere lage en beholder med spesifikke versjoner av node.js og php som avviker fra standardversjoner fra tjenesten. Dette gir utviklere muligheten til å bruke nye eller eksperimentelle rammeverkversjoner som ikke er tilgjengelige i standardbeholderne.

Mer informasjon

Analysis Services

Azure Analysis Services er basert på den velutprøvde analysemotoren i Microsoft SQL Server Analysis Services, og leverer semantiske modelleringsfunksjoner med forretningsintelligens i forretningsklassen og skalerbarheten, fleksibiliteten og administrasjonsfordeler til skyen. Azure Analysis Services hjelper deg med å transformere komplekse data om til handlekraftig innsyn. Og ved å bruke ferdighetene, verktøyene og dataene teamet ditt har i dag, kan du få mer ut av det du allerede har investert i.

Mer informasjon

Tjeneste for faktureringsvarser

Bruk Azure Billing Alert Service for raskt og enkelt å opprette egendefinerte faktureringsvarsler som hjelper deg overvåke og administrere faktureringsaktivitet for Azure-kontoene dine.

Mer informasjon

Kognitive tjenester

En portefølje av API-er og SDK-er som utviklere kan bruke til enkelt å legge til intelligente tjenester, blant annet visuell funksjonalitet og funksjonalitet for tale, språk, kunnskap og søk, i løsningene sine.

Mer informasjon

Container Instances

Kjør beholdere enkelt med én enkel kommando. Med Azure Container Instances kan du komme igang på få sekunder og redusere infrastrukturkostnadene ved å benytte deg av fordelen ved fakturering per sekund. Det er ingen verktøy for beholderorkestrering som du må lære deg – bare programmet ditt, i en beholder, som kjører i skyen.

Mer informasjon

Custom Decision Service

En skybasert kontekstuell beslutnings-API som blir stadig bedre med mer erfaring.

Mer informasjon

Medieanalyse

Azure Media Analytics tilbyr en samling av talekomponenter og visuelle komponenter som gjør det enklere for organisasjoner og store bedrifter å innhente nyttig innsikt fra videofiler ved hjelp av avansert maskinlæringsteknologi. Azure Media Analytics-tjenester kjøres fra Azure Media Services-plattformen, Azures skymedieløsning for kryptering og strømming av lyd eller video skalert, direkte eller på forespørsel (VOD). Media Analytics-tjenester tilbys med skalerbarhet på virksomhetsnivå og gir samsvaret, sikkerheten og den globale rekkevidden store organisasjoner behøver.

Mer informasjon

Ytelsestest for Azure Web Apps og Mobile Apps

Du kan nå teste ytelse og belastning, og bekrefte appens ytelse ved belastning. Generer tusenvis av virtuelle brukere fra forskjellige områder over hele verden, for å simulere ekte trafikk i applikasjonene dine. Bruk den gratis med offentlig forhåndsvisning av funksjonen.

Mer informasjon

R Server for HDInsight

R Server for HDInsight er en utvidet implementering av R integrert med Hadoop og Spark-klynger opprettet fra HDInsight. Det er en R-implementasjon med 100 prosent åpen kilde som kjøres i skyen.

Mer informasjon

Lagringstjenestekryptering

Lagringstjenestekryptering for Azure Blob Storage hjelper deg med å imøtekomme organisasjonsmessige krav sikkerhet og forskriftssamsvar ved automatisk å kryptere bloblagringen, deriblant blokkblober, sideblober og tilføyingsblober. Azure Storage håndterer all kryptering, dekryptering og nøkkelbehandling på en fullstendig transparent måte. Alle data krypteres via 256-bits AES-kryptering, en av de sterkeste tilgjengelige blokkchiffreringene. Du kan aktivere denne funksjonen på nyopprettede ARM-lagringskontoer, og det koster ingenting ekstra å aktivere denne funksjonen.

Mer informasjon

Azure Active Directory-policyer for betinget tilgang

Azure Active Directory tilbyr nå policyer for betinget tilgang som lar deg opprette tilgangsregler for Azure Active Directory-tilkoblede apper basert på plassering og gruppemedlemskap. Flere sensitive apper kan tilordnes strengere policyer, som krav for Azure Multi-Factor Authentication (MFA) utenfor bedriftsnettverket, mens mindre sensitive apper kan ha mer åpne policyer.

Azure Active Directory dynamisk gruppemedlemskap

Med denne forhåndsvisningen kan administratorer sette regler for enhver gruppe i Azure Active Directory, basert på brukerattributter som «avdeling» eller «land» for å definere gruppemedlemskapet dynamisk. Disse gruppene kan brukes for å gi tilgang til applikasjoner eller skyressurser, eller tilordne lisenser til brukere.

Azure Active Directory passordoverføring

Azure Active Directory tillater tilordning av delte programkontoer til grupper. Dette er særdeles nyttig når man administrerer tilgang til selskapets kontoer i sosiale medier som Twitter, Facebook og LinkedIn. De virkelige passordene til disse kontoene er kun kjent av administratoren, mens andre gruppemedlemmer har tilgang ved bruk av jobblegitimasjon. Dette øker sikkerheten ved at passord kan konfigureres til å rullere automatisk, noe som gjør deling av kontoer sikrere ettersom det automatisk opprettes nye, sterke, komplekse passord med et intervall du definerer. Dette minimerer risikoen for at bedriftens kontoer på sosiale medier faller i uvedkommendes hender.

Azure Active Directory Privileged Identity Management

Privileged Identity Management, en ny funksjon i Azure Active Directory Premium, lar deg oppdage, begrense og overvåke privilegerte identiteter og tilgangen deres til ressurser, samt håndheve etterspurt administratortilgang akkurat i tide ved behov. Få tilgang til denne nye funksjonen, for tiden tilgjengelig som offentlig testversjon, gjennom Microsoft Azure-portalen.

Mer informasjon

Azure Active Directory – selvbetjente forespørsler om tilgang

I denne testversjonen kan brukere av Azure Active Directory velge fra en liste over programmer gjort tilgjengelig av organisasjonen deres, og spørre om tilgang til dem gjennom en selvbetjent prosess. Denne prosessen kan enten gi tilgang til det valgte programmet med en gang eller via en godkjenningsarbeidsflyt.

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL er en administrert databasetjeneste for apputvikling og -distribusjon som lar deg konfigurere en MySQL-database på minutter og skalere på et øyeblikk - til din foretrukne skytjeneste.

Med prismodeller som dekker alt får du all funksjonalitet du trenger, for eksempel innebygd høy tilgjengelighet, sikkerhet og gjenoppretting, uten ekstra kostnader.

Mer informasjon

Azure Database for PostgreSQL

Azure Database for PostgreSQL gir en administrert databasetjeneste for apputvikling og -distribusjon, som lar deg sette opp en PostgreSQL-database på minutter og skalere på et øyeblikk - til din foretrukne skytjeneste.

Med prismodeller som dekker alt får du all funksjonalitet du trenger - for eksempel innebygd høy tilgjengelighet, sikkerhet og gjenoppretting, uten ekstra kostnader.

Mer informasjon

Video Indexer

Trekk raskt ut innsikter fra videoer ved hjelp av kunstig intelligens i Video Indexer. Identifiser ord, ansikter og følelser, og bygg arbeidsflyter.

Mer informasjon

Følelses-API

Følelse-API-en gjenkjenner ansiktsuttrykk til personer i bilder eller en video og sender tilbake et sammendrag av deres følelser. Følelsene som kan oppdages er sinne, forakt, avsky, frykt, lykke, nøytral, tristhet og overraskelse.

Mer informasjon

Custom Speech Service

Overvinn talegjenkjenningsproblemer knyttet til talemåte, ordforråd og bakgrunnsstøy.

Mer informasjon

Talergjenkjennings-API

Identifiser individuelle talere eller bruk tale som godkjenningsmetode, med Talergjenkjennings-API-en.

Mer informasjon

Linguistic Analysis API

Forenkle komplekse språkkonsepter og del opp tekst med Linguistic Analysis API. Bruker avanserte verktøy for lingvistisk analyse for naturlig språkbearbeiding og for å få tilgang til del-av-tale-tagging og analyse.

Mer informasjon

Nettspråkmodell-API

Bruk de siste språkmodellerings-API-ene for å automatisere et utvalg av standard naturlig språkbehandlingsoppgaver inkludert orddeling, felles sannsynligheter, betingede sannsynligheter og fullføring av neste ord.

Mer informasjon

Entity Linking Intelligence Service API

Gitt en spesifikk tekstparagraf i et dokument, vil Entity Linking Intelligence Service gjenkjenne og identifisere hver separate enhet ut fra konteksten.

Mer informasjon

Knowledge Exploration Service

Tillat interaktive søkeopplevelser over strukturerte data med naturlig språkinnmating.

Mer informasjon

QnA Maker-API

Trekk ut informasjonen, og produser spørsmål og svar som er enkle å forstå og har en konversasjonslignende tone.

Mer informasjon

Anbefalings-API

Forutse hva kundene dine ønsker, og gjør katalogen lettere å oppdage. Anbefalings-API-en som er bygd med Azure Machine Learning bruker kundedata for å anbefale varer til kundene dine og øke konverteringsratene.

Mer informasjon

Custom Vision Service

Du kan enkelt tilpasse dine egne, moderne datamodeller for visuelt innhold til dine spesielle behov. Bare last opp noen merkede bilder og la Custom Vision Service gjøre jobben.

Mer informasjon

Bing Entity Search API

Bing Entity Search API kan hjelpe deg med å berike appen din med kunnskap fra nettet. Det lar deg få tilgang til stadig voksende Bing Knowledge Graph slik at du kan få viktige opplysninger om milliarder av enheter i virkeligheten, for eksempel personer, steder, filmer, bøker, ting og lokale bedrifter.

Mer informasjon