Tilleggsbetingelser for bruk av Microsoft Azure-forhåndsversjoner

Sist oppdatert: Mai 2020

Azure kan inkludere forhåndsvisning, beta eller andre forhåndsutgivelsesfunksjoner, tjenester, programvare eller regioner som tilbys av Microsoft ("Forhåndsvisninger"). Forhåndsvisninger er lisensiert til deg som en del av din avtale som gjelder bruken av Azure.

I henhold til vilkårene i Azure-abonnementet ditt, LEVERES FORHÅNDSVISNINGER "SOM ER", "MED ALLE FEIL", OG "SOM TILGJENGELIG", OG ER UTELUKKET FRA TJENESTENIVÅAVTALER OG BEGRENSET GARANTI. Forhåndsversjoner vil ikke bli dekket av kundestøtte. Forhåndsvisninger kan være underlagt reduserte eller forskjellige forpliktelser om sikkerhet, overholdelse og personvern, som nærmere forklart i Microsoft Personvernerklæring, Microsoft Azure Trust Center, Online Tjenestevilkår, og eventuelle tilleggsmerknader som følger med forhåndsvisningen. Følgende vilkår i DPAen gjelder ikke forhåndsvisninger: Behandling av personopplysninger; GDPR, datasikkerhet og HIPAA Business Associate. Kunder skal ikke bruke forhåndsvisninger for å behandle personopplysninger eller andre data som er underlagt økte lov- eller forskriftskrav.

Visse navngitte forhåndsvisninger er underlagt tilleggsvilkår angitt nedenfor, hvis noen. Disse forhåndsvisningene blir gjort tilgjengelig for deg i henhold til disse tilleggsvilkårene, som supplerer din avtale om bruk av Azure. Vi kan endre eller avslutte forhåndsvisninger når som helst uten varsel. Vi kan også velge ikke å lansere en Forhåndsversjon for "Generell tilgjengelighet".

Bing URL Preview API (Private Preview) bruker- og visningskrav

Du må bare bruke dataene fra Bing URL Preview API for å vise forhåndsversjonsutdrag og miniatyrbilder som er koblet til kildesidene, i sluttbrukerinitiert URL-deling på sosiale medier, chatbot eller lignende tilbud eller (ii) som et signal om sannsynligheten for at innhold på nettadressen er materiale ment for voksne. Du må respektere alle forespørsler om å deaktivere forhåndsversjoner som du kan motta fra nettstedet eller innholdseiere.

Ikke gjøre:

 • Send eventuelle personopplysninger (som definert i Europa-Parlamentets og -Rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og fri bevegelse av disse dataene (" GDPR ")) til Bing URL Preview API.
 • Kopiere, lagre eller hurtigbufre data fra responser.
 • Bruk data mottatt fra Bing URL Preview API som en del av maskinlæring eller lignende algoritmisk aktivitet. Ikke bruk disse dataene til opplæring, evaluering eller forbedring av nye eller eksisterende tjenester som du eller tredjepart kan tilby.
 • Endre innholdet i resultatene (annet enn å formatere dem på en måte som ikke bryter med noe annet krav), med mindre det kreves i lov eller er avtalt om av Microsoft.
 • Unntatt attribusjon og nettadresser tilknyttet resultatinnhold.
 • Vise annet innhold i hvilken som helst del av en respons på en måte som vil føre til at en bruker tror at det andre innholdet er en del av responsen.

Bruk av Bing Service Data

Microsoft kan behandle data som blir gitt til Microsoft gjennom bruk av Bing URL Preview API ("Bing Service Data") utelukkende til å: gi API-tjenesten Bing URL Preview til deg; og (ii) forbedre Microsofts produkter og tjenester. Bare for slik behandling kan Microsoft samle inn, beholde, bruke, reprodusere og lage avledede aktiviteter av Bing Service Data, og du gir Microsoft en begrenset ikke-eksklusiv, ugjenkallelig verdensomspennende lisens for å gjøre det. Du må sikre og opprettholde alle rettigheter som er nødvendige for at Microsoft kan behandle Bing-servicedata som beskrevet i dette avsnittet uten å krenke rettighetene til noen tredjepart eller på annen måte forplikte Microsoft til deg eller til noen tredjepart. Du er alene ansvarlig for innholdet i alle Bing-tjenestedata. Denne bruken av Bing Service Data-delen vil fortsatt være gjeldende etter oppsigelse eller utløp av enhver avtale relatert til din bruk av Bing URL Preview API.

GDPR-samsvar

Når det gjelder personopplysninger som er underlagt GDPR som blir sendt til Microsoft i strid med disse bruker- og visningskravene, og som behandles i forbindelse med Bing URL Preview API, forstår du at du og Microsoft er uavhengige datakontrollører under GDPR. Du er uavhengig ansvarlig for at du overholder GDPR-forordningen.

Bing Custom Visual Search API (Private Preview) bruker- og visningskrav

Ikke gjøre:

 • Kopiere, lagre eller hurtigbufre data du mottar fra Bing Custom Visual Search API.
 • Bruk data du mottar fra Bing Custom Visual Search API som en del av all maskinlæring eller lignende algoritmisk aktivitet. Ikke bruk disse dataene til opplæring, evaluering eller forbedring av nye eller eksisterende tjenester som du eller tredjepart kan tilby.

Gjøre:

 • Inkluder tydelig en funksjonell hyperkobling til Microsofts personvernerklæring, nær hvert punkt i brukeropplevelsen (UX) som gir brukeren muligheten til å legge inn et søk. Merk hyperkoblingen Microsofts personvernerklæring.
 • Vis tydelig frem Microsoft-merkevarebygging, i samsvar med Microsoft-varemerket & Retningslinjer for merkevarer, nær hvert punkt i UX som gir brukeren muligheten til å legge inn et søk. Slik varemerking må tydelig indikere for brukeren at Microsoft driver nettsøkopplevelsen.
 • Sørg for at vist innhold inkuderer tiltak som er passende for å sikre at din bruk av data mottatt fra Bing Custom Visual Search API ikke krenker gjeldende lover eller tredjeparts rettigheter.

Bruk av Bing Service Data

Microsoft kan behandle data som blir gitt til Microsoft gjennom bruk av Custom Visual Search API ("Bing Service Data") utelukkende til å: tilby tilpasset visuelt søk til deg; og (ii) forbedre Microsofts produkter og tjenester. Bare for slik behandling kan Microsoft samle inn, beholde, bruke, reprodusere og lage avledede aktiviteter av Bing Service Data, og du gir Microsoft en begrenset ikke-eksklusiv, ugjenkallelig verdensomspennende lisens for å gjøre det. Du må sikre og opprettholde alle rettigheter som er nødvendige for at Microsoft kan behandle Bing-servicedata som beskrevet i dette avsnittet uten å krenke rettighetene til noen tredjepart eller på annen måte forplikte Microsoft til deg eller til noen tredjepart. Du er alene ansvarlig for innholdet i alle Bing-tjenestedata. Denne bruken av Bing Service Data-delen vil fortsatt være gjeldende etter oppsigelse eller utløp av enhver avtale relatert til din bruk av Custom Visual Search API.

GDPR-samsvar

Når det gjelder personopplysninger som er underlagt Den europeiske unions generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og som behandles i forbindelse med samtaler til Bing Custom Visual Search API, forstår du at du og Microsoft er uavhengige datakontrollører under GDPR. Du er uavhengig ansvarlig for at du overholder GDPR-forordningen.

Forhåndsversjon av egendefinert nevral tale-funksjonalitet i Cognitive Services

 1. Godkjent bruk. Kunden vil bare bruke egendefinert nevral tale-funksjonen til slik bruk som er angitt i søknaden og/eller godkjent i registreringen eller avtalen.
 2. Ytterligere representasjon og garantier. Kunden erklærer, garanterer og bekrefter at (i) kunden har uttrykkelig skriftlig tillatelse fra taletalent(ene) (“taletalent”) til å bruke stemmelikheten deres til å lage en egendefinert nevral tale-font (“syntetisk stemme”) for brukstilfellet som er beskrevet i søknaden og/eller godkjent i registreringen eller avtalen, og at (ii) kundens avtale(r) regulerer varigheten av bruken av den syntetiske stemmen og eventuelle innholdsbegrensninger, og at (iii) kunden har formidlet Microsofts avsløringsveiledning for taletalenter (https://aka.ms/disclosure-voice-talent) til taletalentet direkte eller gjennom taletalentet sin representant, og som beskriver hvordan egendefinert nevral tale fungerer.
 3. Spilleregler. I tillegg til å overholde retningslinjene for godkjent bruk i vilkårene for Microsoft Online Services (tilgjengelig på https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products), er adferdskoden (tilgjengelig på https://aka.ms/custom-neural-code-of-conduct) minimumskravet som alle implementeringer av tekst til tale ("TTT") må overholde i god tro. Uten å begrense Microsofts andre virkemidler i henhold til vilkårene for elektroniske tjenester, kan brudd på adferdskoden føre til suspensjon av nettjenesten. Microsoft suspenderer bare den Elektroniske Tjenesten i den utstrekning som rimelig kreves. Med mindre Microsoft mener en øyeblikkelig suspensjon er nødvendig, vil Microsoft gi rimelig varsel før den elektroniske tjenesten suspenderes.
 4. Kundens overholdelse av vilkårene for egendefinert nevral tale-funksjon. Kunden skal ha eksklusiv rett til å bruke Syntetiske Stemmer som er laget av Kunden og gjort tilgjengelige gjennom bruk av Cognitive Services. Uavhengig av det foregående kan Microsoft beholde og bruke hver syntetiske stemme som er opprettet av kunden utelukkende for å undersøke og svare på påståtte brudd på tilfeller for godkjent bruk, godkjent brukerpolicy eller adferdskoden, og kunden gir Microsoft en begrenset ikke-eksklusiv, ugjenkallelig verdensomspennende lisens. Kunden vil sikre og opprettholde alle rettigheter som er nødvendige for at Microsoft skal beholde og bruke hver syntetiske stemme som beskrevet i dette avsnittet uten å krenke rettighetene til noen tredjepart eller på annen måte forplikte Microsoft til kunden eller til noen tredjepart. Dette avsnittet er gjeldende etter oppsigelse eller utløp av kundens avtale.
 5. Kvalifisering. Tilgang til tilpasset nevral tale-funksjon er underlagt Microsofts eget skjønn basert på våre valgbarhetskriterier og godkjenningsprosess. Microsoft forbeholder seg retten til å verifisere valgbarheten når som helst og suspendere tilgangen til egendefinert nevral tale-funksjon i henhold til disse vilkårene. For å søke om og bruke egendefinert nevral tale-funksjon, må du oppgi aktuell, fullstendig og nøyaktig informasjon i registreringsskjemaet og eventuelle forespørsler om ny bekreftelse fra Microsoft.
 6. Faglige Tjenester. Det kan være nødvendig med begrensede profesjonelle tjenester for å hjelpe deg med oppsett av en syntetisk stemme. Dette kan inkludere at Microsoft-ansatte eller underbehandlere gjennomgår dataene dine. For klarhetens skyld gjelder Profesjonelle tjenestevilkår innenfor Microsoft Online-tjenestevilkår for disse tjenestene.

Personalizer microservice

Personalizer-mikroservicen som ble lansert i en container sender kundedata til Personalizer-tjenesteinstansen som er konfigurert av Kunden i Azure for opplæring av Personalizer-modellene som brukes i både Personalizer-mikroservice og Personalizer. Ved å ta i bruk programvaren samtykker Kunden i overføring av informasjonen, slik dette er beskrevet i dette avsnittet. I alle andre henseender er Personalizer mikroservice lisensiert på samme grunnlag som kognitive tjenesterkognitive tjenester i containere.

Visual Studio Codespaces – Tilleggsvilkår for forhåndsvisning

 1. Utvidelser. Visual Studio Codespaces kan gi deg muligheten til å bruke Microsoft og tredjeparts programvarepakker fra vårt utvidede marked eller pakkeforvaltere. Disse pakkene er under egne lisenser. Microsoft distribuerer eller lisensierer ikke, eller gir noen garantier for tredjepartspakker. Ved å få tilgang til eller bruke vårt utvidede marked, samtykker du til vilkårene for det utvidede markedet som ligger på https://aka.ms/vsmarketplace-ToU.
 2. Data.
  • (a) Datainnsamling. Enkelte funksjoner i Visual Studio Codespaces (for eksempel den nettleserbaserte Visual Studio Code-funksjonen) kan samle informasjon om deg og din bruk av tjenesten, og sende den til Microsoft. Microsoft kan bruke denne informasjonen til å tilby og forbedre Visual Studio Codespaces. Du kan velge bort mange av disse scenariene, men ikke alle, som beskrevet i dokumentasjonen som ligger på https://docs.microsoft.com/nb-no/visualstudio/online/overview/what-is-vsonline. Personvernerklæringen vår ligger på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=824704. Du kan lese mer om datainnsamling og bruk i dokumentasjonen og vår personvernerklæring. Din bruk av Visual Studio Codespaces fungerer som samtykke til denne praksis.
  • (b) Behandling av personopplysninger. I den grad Microsoft er en prosessor eller underprosessor av personopplysninger i forbindelse med Visual Studio Codespaces, følger Microsoft forpliktelsene i EUs generelle databeskyttelsesforordnings vilkår for Online Services-vilkårene til alle kunder med virkning 25. mai 2018, på https://docs.microsoft.com/nb-no/legal/gdpr/.
 3. Akseptabel bruk. Uten å begrense retningslinjene for akseptabel bruk i vilkårene for elektroniske tjenester referert til ovenfor, kan du ikke, i den utstrekning det er tillatt i gjeldende lov:
  • Rekonstruere, dekompilere eller demontere noen funksjoner i tjenesten, eller på annen måte prøve å utlede kildekoden for slike funksjoner, bortsett fra og utelukkende i den utstrekning det kreves av tredjeparts lisensvilkår som regulerer bruk av visse open source-komponenter som kan være inkludert i slike funksjoner.
  • fjerne, minimere, blokkere eller endre merknader om Microsoft eller dets leverandører om slike funksjoner;
  • bruke slike funksjoner på noen måte som er i strid med loven; eller
  • dele, publisere, leie eller lease slike funksjoner, eller gi dem som et tilbud (enten det er frittstående eller integrert med noe annet tilbud) som andre kan bruke.

Azure Active Directory-forhåndsversjonsprogrammer

Azure Active Directory gir tilgang til oppdateringer og nye funksjoner i form av forhåndsversjonsprogrammer. Microsoft ruller ut forhåndsversjoner fasevis for å gi Microsoft og kunder mulighet til å evaluere og forstå nye funksjoner før de blir en del av standardtjenesten til Azure AD. Fasene er som følger:

 1. Privat forhåndsversjon – I denne fasen inviterer vi noen få kunder til å få tidlig tilgang til nye konsepter og funksjoner. Denne fasen inkluderer ikke formell støtte.
 2. Offentlig forhåndsversjon – I denne fasen lar vi alle kunder som har riktig Azure AD-lisens, evaluere den nye funksjonen. Microsofts kundestøttetjenester yter støttetjenester i denne fasen, men normale tjenestenivåavtaler gjelder ikke. Når nye funksjoner blir eksponert i Azure AD-portalen, kan kunden forvente å se informasjonsbannere i brukergrensesnittet som trekker oppmerksomhet til den nye funksjonen som er tilgjengelig i forhåndsversjonen. Ved å klikke på informasjonsbanneret kan kundene deretter gi samtykke til å bruke forhåndsversjonen.
 3. Generelt tilgjengelig (GA) – Når den offentlige forhåndsversjonen er fullført, kan funksjonen brukes av alle lisensierte kunder, og den støttes gjennom alle Microsofts støttekanaler. Vær oppmerksom på at nye funksjoner kan påvirke eksisterende funksjoner og kan endre måten du eller brukerne dine bruker funksjonen på.

Alle Azure Active Directory-forhåndsversjonsprogrammer har ulike krav til samtykke og avhengigheter.

Forhåndsvisning av Azure Maps-funksjonalitet

Azure Maps Mobility og Weather Services deler adresse- / lokasjonsforespørsler ("Spørringer") som er delt av kunde, med tredjepartene TomTom, Moovit og AccuWeather for henholdsvis kartbildegjengivelse, mobilitet og værfunksjonalitet. Spørringer er ikke knyttet til noen kunde eller sluttbruker når de deles med disse tredjepartene, og kan ikke brukes til å identifisere enkeltpersoner. Microsoft er for øyeblikket i ferd med å legge TomTom, Moovit og AccuWeather til underleverandørlisten for online-tjenester. Se dokumentasjon for mer informasjon.