Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah

Integrační služby v Azure

Bezpečně integrujte a spravujte aplikace, systémy a data pomocí služeb Azure a více než 600 předdefinovaných konektorů.

Modernizace podnikové integrace

Bezpečně propojujte aplikace, systémy a data v cloudu, v místním prostředí i na hraničních zařízeních. Zjednodušte integraci pomocí více než 600 předefinovaných konektorů, škálovatelných pracovních postupů a integračních služeb Azure včetně služeb Azure API ManagementAzure Logic AppsAzure Service BusAzure Event Grid. Modernizujte své obchodní integrace s využitím zabezpečení a zásad správného řízení Azure, automatizace obchodních procesů s minimem kódu, integračních služeb pro aplikace a průběžných plateb.

Osoba pracující u stolu s několika obrazovkami

Azure Kubernetes Service (AKS)

Automatizujte obchodní procesy a rychleji škálujte aplikace s využitím služby Azure API Management, předdefinovaných konektorů a pracovních postupů. Vyvíjejte moderní prostředí pro zákazníky a partnery pomocí připojení k aplikacím SaaS, zveřejněním a správou starších aplikací jako rozhraní API a integrací těchto komponent do pracovních postupů v Azure. Získejte přístup ke službám Azure pro integraci aplikací v rámci nástrojů Visual Studio Code a GitHub Actions.

Porada týmu před tabulí

Aplikační služby

Zjednodušte spolupráci pro obchodní inovace. Integrujte a sdílejte aplikace a data s interními obchodními skupinami, externími partnery a vývojáři bezpečně a v reálném čase pomocí služeb Azure.

Lidé společně pracující u stolu

Datové služby

Chraňte své aplikace a data, abyste zajistili, že vaše služby budou neustále dostupné s vysokou úrovní výkonu a dostupnosti. Integrované kontrolní mechanismy a služby v Azure umožňují rychle zabezpečit vaše úlohy napříč identitami, daty, sítěmi a aplikacemi.

Osoba píšící na tabuli

Strojové učení

Zvolte možnosti integrace a cenové plány, které splňují vaše obchodní požadavky. Odhadněte celkové náklady na vlastnictví všech produktů a služeb Azure pomocí cenové kalkulačky.

Zpět na karty

Prozkoumejte architekturu řešení integračních služeb

Základní podniková integrace v Azure

Pomocí služeb Azure, jako jsou Azure Logic Apps a Azure API Management, můžete provádět orchestraci volání do podnikových back-endových systémů včetně služeb Azure, systémů SaaS (software jako služba) a webových služeb.

Podniková integrace s využitím zprostředkovatele zpráv a událostí

Integrujte podnikové back-endové systémy s využitím zprostředkovatele zpráv a událostí a oddělujte služby, abyste zajistili větší škálovatelnost a spolehlivost.

Publikování interních rozhraní API pro externí uživatele

Připojte svá interní rozhraní API k externím uživatelům pomocí služby Azure API Management nasazené ve virtuální síti.

Související produkty

Azure API Management

Azure API Management

Bezpečné a rozsáhlé publikování rozhraní API pro vývojáře, partnery a zaměstnance.

Azure Logic Apps

Azure Logic Apps

Automatizace přístupu k datům a jejich používání v cloudech.

Azure Service Bus

Azure Service Bus

Připojení k privátním i veřejným cloudovým prostředím.

Azure Event Grid

Azure Event Grid

Spolehlivě doručujte události ve velkém.

Získejte novinky a zdroje informací týkající se integračních služeb

Integrační služby v Azure nabízejí zákazníkům úžasné možnosti

COFCO vytváří jednotnou platformu pro správu dat

Všechny služby Azure kolem naší integrační platformy jsou přínosem. Nyní vytváříme týmy kolem těchto technologií společnosti Microsoft, abychom mohli využívat naše data.“

Erik Weil, podnikový architekt, COFCO

Usmívající se osoba

Společnost Manulife testuje modely rizik na platformě Azure

„S Logic Apps vše komunikuje bez chyb. První testování konceptu mi trvalo mi jen několik hodin. Teď ho používáme k automatizaci mnoha našich obchodních procesů.“

Rohit Mistry, analytik infrastruktury, Manulife

Usmívající se osoba

Mercedes-Benz vytváří propojené vozy

„Azure API Management poskytuje potřebné možnosti týmům v různých fázích vývoje, s různými kapacitami a propustností.“

Rodrigo Nunes, hlavní softwarový inženýr, Mercedes Benz

Budova Mercedes Benz osvětlená v noci
Zpět na karty

Návrh architektury integrace

Začínáme