Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah

Služba porozumění řeči konverzace Conversational Language Understanding

Funkce služby Azure AI Jazyk využívající rozpoznávání přirozeného jazyka k tomu, aby uživatelé mohli komunikovat s vašimi aplikacemi, roboty a zařízeními IoT.

Přidání vlastního rozpoznávání přirozeného jazyka do vlastních aplikací

Vytvářejte aplikace s využitím porozumění řeči konverzace Conversational Language Understanding, funkce služby AI Language která rozumí přirozenému jazyku a dokáže tak interpretovat cíle uživatelů a extrahovat klíčové informace z konverzačních frází. Vytvářejte vícejazyčné a přizpůsobitelné modely klasifikace záměrů a extrakce entit pro klíčová slova nebo fráze specifické pro určitou doménu v 96 jazycích. Můžete je natrénovat v jednom přirozeném jazyce a používat ve více jazycích, aniž byste je museli trénovat znovu.

Podívejte se na novinky v Azure AI představené na konferenci Build

Language Studio zjednodušuje vytváření, popisování a nasazování vlastních modelů.

Nejsou potřeba žádné zkušenosti se strojovým učením.

Možnost konfigurace za účelem vracení nejlepších odpovědí z několika jazykových aplikací.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů na podnikové úrovni pro vaše data i natrénované modely.

Rychlé vytváření vlastních vícejazyčných řešení

Vytvářejte rychle záměry a entity a popisujte vlastní výroky. Využijte možnost přidat širokou škálu předem připravených komponent běžných typů. Při vyhodnocování využijte předdefinovaná kvantitativní měření například přesnosti nebo úplnosti. Nasazení modelů můžete spravovat pomocí jednoduchého řídicího panelu na intuitivním a uživatelsky přívětivém portálu Language Studio.

Natrénujte vícejazyčné řešení, které bude označovat, vyhodnocovat, nasazovat a vzorkovat.

Vytvoření řešení pro zpracování přirozeného jazyka

Bezproblémové použití s dalšími funkcemi v rámci služby Azure AI Jazyk a se službou Azure Bot Service umožňuje vznik ucelených konverzačních řešení.

Vylepšování aplikací s využitím nové generace služby LUIS

Konverzační služba Language Understanding je další generací služby Language Understanding (LUIS). Obsahuje špičkové vícejazyčné jazykové modely, které rozumí významu výroků a zachytávají slovní variace, synonyma a pravopisné chyby. Navíc automaticky orchestruje roboty využívající konverzační službu Language Understanding, odpovídání na dotazy a klasickou službu LUIS.

Prozkoumejte scénáře konverzační služby Language Understanding

Sestavení konverzačního robota na podnikové úrovni

Tato referenční architektura popisuje, jak sestavit konverzační robota (chatbota) na podnikové úrovni s využitím architektury Azure Bot Service.

Komerční chatovací robot

Azure Bot Service společně s konverzační službou Language Understanding umožňují vývojářům vytvářet konverzační rozhraní pro různé scénáře, jako je bankovnictví, cestování nebo zábava.

Řízení zařízení IoT pomocí hlasového asistenta

Využijte možnost vytvářet bezproblémová konverzační rozhraní, která rozumí přirozenému jazyku, se všemi vašimi zařízeními, která jsou přístupná přes internet, od připojené televize nebo ledničky až po zařízení v propojené elektrárně.

Konverzační služba Language Understanding je další generací služby Language Understanding (LUIS)

Porozumění řeči konverzace
 
Language Understanding (LUIS)
Špičkové modely založené na transformátorech 
Je zahrnuto
Možnost natrénovat model v jednom přirozeném jazyce a používat ho ve více jazycích bez nutnosti opětovného trénování
Je zahrnuto
Orchestrace mezi několika jazykovými aplikacemi
Je zahrnuto
Interoperabilita se sadou SDK služby Bot Framework
Je zahrnuto
Je zahrnuto
Interoperabilita s nástrojem Bot Framework Composer  
Je zahrnuto
Provoz v místním prostředí nebo na hraničních zařízeních s využitím kontejnerů  
Je zahrnuto
Anotace, trénování, vyhodnocování a nasazování modelů na portálu Language Studio
Language Studio
LUIS.ai

Integrované komplexní zabezpečení a dodržování předpisů

Přehled služby Security Center v Azure zobrazující data zásad a dodržování předpisů a hygienu zabezpečení prostředků
Karta výpočetních prostředků a aplikací služby Security Center v Azure zobrazující seznam doporučení

Začínáme s bezplatným účtem Azure

1

Začněte zdarma. Získejte kredit ve výši 200 USD, který můžete využít do 30 dnů. Dokud máte kredit, můžete zdarma využívat příslušný objem služeb u mnoha našich nejoblíbenějších služeb – a k tomu navíc zdarma více než 55 dalších služeb, které jsou vždy zdarma.

2

Po vyčerpání kreditu můžete přejít na průběžné platby, abyste mohli dál pokračovat v sestavování s využitím stejných bezplatných služeb. Platíte jenom za to, co využijete nad rámec vašeho bezplatného měsíčního objemu.

3

Po uplynutí 12 měsíců budete mít i nadále k dispozici přes 55 služeb, které jsou vždy zdarma, a stále budete platit jenom za to, co využijete nad rámec bezplatných měsíčních objemů.

Podívejte se, jak společnosti využívají službu Language Understanding (LUIS) a modely rozpoznávání přirozeného jazyka

Telefónica nabízí digitální asistentku využívající umělou inteligenci a NLU

Telekomunikační gigant na základě robota hovořícího v přirozeném jazyce vyvíjí digitální asistentku, která bude komunikovat se zákazníky na nové úrovni.

Rockefeller Capital Management

a

Vodafone transformuje strategii péče o zákazníky díky digitálnímu asistentovi postavenému na službách Azure AI Services

"Využili jsme Azure AI Services a Microsoft Bot Framework, abychom našim zákazníkům poskytli osobního experta s okamžitou odezvou. Poskytování tohoto stálého přístupu k pomoci je klíčem k naší strategii péče o zákazníky."

Paul Jacobs, vedoucí transformace provozu

MVP Health Care

i

LaLiga posiluje zapojení pomocí vlastního virtuálního asistenta

"Je to nejjednodušší a nejpřirozenější způsob interakce lidí, takže jsme chtěli dát našim fanouškům tuto možnost. Nemusí procházet aplikaci, aby hledala informace. Stačí, když položí otázku v prostém jazyce."

Alfredo Bermejo, ředitel pro digitální strategii, LaLiga

Costain

1

Progressive rozšiřuje robota Flo pro lepší obsluhu zákazníků

"S využitím Microsoft Azure Bot Service a AI Services... jsme byli v Progressive schopni pokračovat v cestě za digitálními inovacemi agilně, rychle a nákladově efektivním způsobem."

Matt White, vedoucí marketingu, prostředí pro získávání zájemců o pojištění osob a majetku, Progressive Insurance

VECOZO
Zpět na karty

Nejčastější dotazy ke službě porozumění řeči konverzace Conversational Language Understanding

  • Služba porozumění řeči konverzace Conversational Language Understanding je další generací služby LUIS. Obsahuje integrované špičkové technologie a vícejazyčné jazykové modely, které rozumí významu výroků a snadno zachytávají slovní variace, synonyma a pravopisné chyby. Obsahuje také orchestraci umožňující přímé propojení s projekty služby porozumění řeči konverzace Conversational Language Understanding, vlastními znalostními bázemi odpovídání na dotazy (dříve QnA Maker) a dokonce i s klasickými aplikacemi LUIS.

  • Projděte si stránku s cenami.

  • K trénování tříd záměrů a extraktorů entit využívá nativní vícejazyčnou technologii. Můžete například natrénovat projekt v angličtině a dotazovat ho ve francouzštině, němčině nebo italštině a stále získáte očekávané výsledky, co se týče záměrů a entit. V případě, že výsledky v některém z jazyků nedosahují požadované kvality, můžete přidat data v různých jazycích.

  • Komplexní konverzační služby, jako jsou chatboti, vyžadují k tomu, aby mohly sloužit svému účelu, více než pouze jeden projekt jazyka. Využijte možnost vytvářet projekty orchestrace a propojit je s projekty konverzační služby Language Understanding, vlastními znalostními bázemi odpovídání na dotazy a klasickými aplikacemi LUIS. V projektu orchestrace se každé propojení mapuje na určitý záměr. V případě dotazu na projekt se predikuje, který záměr je pro dotaz nejvhodnější, dotaz se přesměruje do propojeného projektu a vrátí se odpověď z propojeného projektu.

  • Konverzační služba Language Understanding podporuje několik jazyků.

  • Postupujte podle dokumentace k orchestraci.

  • Služba LUIS se bude dál podporovat a udržovat jako obecně dostupná služba.

Začněte sestavovat s využitím služeb AI Services

Vyzkoušejte si konverzační službu Language Understanding zdarma