Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah

Azure Advisor

Bezplatná příručka s individuálními doporučeními pro osvědčené postupy Azure.

Optimalizujte investice do cloudu s jistotou

Zvládněte více s méně. Snižte náklady a zvyšte efektivitu investic do cloudu. Azure Advisor nabízí praktická doporučení, která vám pomůžou optimalizovat prostředky Azure z hlediska spolehlivosti, zabezpečení, efektivity provozu, výkonu a nákladů.

Osvědčené postupy pro optimalizaci úloh Azure

Podrobné pokyny a akce pro rychlou nápravu

Cloudové skóre, které hodnotí architekturu vašich úloh

Upozornění na nová a dostupná doporučení

Optimalizace nasazení s využitím individuálních doporučení Azure

Advisor poskytuje relevantní osvědčené postupy, které pomáhají zlepšit spolehlivostzabezpečení, a výkon, zajistit efektivitu provozu, a snížit nákladyNakonfigurujte Advisor tak, aby cílil na konkrétní předplatná a skupiny prostředků a zaměřoval se na klíčové optimalizace. K Advisoru můžete získat přístup prostřednictvím webu Azure Portalrozhraní příkazového řádku Azure (CLI), nebo rozhraní API Advisoru. Nebo můžete nakonfigurovat výstrahy, které vás automaticky upozorní na nová doporučení.

Přehled účtu v Azure Advisoru.
Doporučení Advisoru k vypnutí nebo změně velikosti virtuálního počítače.

Rychlé a snadné provádění akcí

Účelem Advisoru je ušetřit vám čas při optimalizaci cloudu. Tato služba doporučení zahrnuje navrhované akce, které můžete hned provéstodložit nebo ignorovatRychlá oprava v Advisoru usnadňuje a urychluje optimalizaci ve velkém, protože umožňuje uživatelům opravovat doporučení pro několik prostředků současně. Stačí k tomu několik kliknutí. Doporučením Azure se přiřazuje priorita na základě nejlepšího odhadu významu, kterou pro vaše prostředí mají, a můžete je sdílet s vaším týmem nebo dalšími zainteresovanými osobami.

Posouzení míry dodržování osvědčených postupů úlohami

Využijte nové skóre Azure Advisoru a zjistěte, do jaké míry vaše úlohy dodržují osvědčené postupy Azure, posuďte, co byste získali vyřešením problémů, a určete prioritu doporučení s největším dopadem, která můžete přijmout za účelem optimalizace vašich nasazení. Skóre Advisoru vám umožní získat maximum z vašich investic do Azure s využitím centralizovaného řídicího panelu, na kterém můžete monitorovat optimalizaci nákladů, zabezpečení, spolehlivosti, efektivity provozu a výkonu vašich prostředků Azure, pracovat na těchto optimalizacích a sledovat jejich průběh.

Rozpis skóre Advisoru v Azure Advisoru.

Všechna doporučení pro optimalizaci na jednom místě

Azure nabízí celou řadu služeb, které poskytují doporučení, včetně služeb Azure Security Center, Azure Cost Management, Azure SQL DB Advisor, Azure App Service a dalších. Advisor přebírá doporučení od všech těchto služeb, takže si je můžete snadněji prohlédnout a reagovat na ně z jednoho místa.

Absolvujte školení k Azure Advisoru

Absolvujte tento bezplatný kurz Microsoft Learn a zjistěte, jak můžete pomocí Advisoru optimalizovat úlohy Azure, snížit náklady, zvýšit spolehlivost, posílit výkon a zlepšit zabezpečení.

Integrované komplexní zabezpečení a dodržování předpisů

Začínáme s bezplatným účtem Azure

1

Začněte zdarma. Získejte kredit ve výši 200 USD, který můžete využít do 30 dnů. Dokud máte kredit, můžete zdarma využívat příslušný objem služeb u mnoha našich nejoblíbenějších služeb – a k tomu navíc zdarma více než 55 dalších služeb, které jsou vždy zdarma.

2

Po vyčerpání kreditu můžete přejít na průběžné platby, abyste mohli dál pokračovat v sestavování s využitím stejných bezplatných služeb. Platíte jenom za to, co využijete nad rámec vašeho bezplatného měsíčního objemu.

3

Po uplynutí 12 měsíců budete mít i nadále k dispozici více než 55 služeb, které jsou vždy zdarma, a stále budete platit jenom za to, co využijete nad rámec bezplatných měsíčních objemů.

Dokumentace a výukové materiály

Dokumentace

Zjistěte, jak rychle začít s Advisorem. Projděte si pět optimalizačních kategorií poradce pro cloud: spolehlivost, zabezpečení, výkon, efektivita provozu a náklady. Zjistěte, jak se Advisor dá využívat programově prostřednictvím rozhraní REST API Advisoru, příkazového řádku (CLI) a PowerShellu.

Školení

Absolvujte náš bezplatný kurz Microsoft Learn a zjistěte, jak můžete pomocí Advisoru optimalizovat využití úloh Azure, snížit náklady, zvýšit efektivitu a zlepšit zabezpečení.

Dokumentace a výukové materiály

Dotazy a zpětná vazba

Pomozte nám zajistit nejlepší prostředí pro cloudovou optimalizaci.

Sdílet na fóru Advisoru

Dobře navržená architektura Azure

Navrhujte, sestavujte a udržujte dobře navržené cloudové úlohy optimalizované tak, aby splňovaly vaše průběžné obchodní potřeby. Dobře navržené úlohy jsou optimalizované z hlediska zabezpečení, spolehlivosti, efektivity výkonu, provozní efektivity a optimalizace nákladů. Pomocí Advisoru a skóre Advisor identifikujte úlohy v produkčním prostředí a implementujte nebo udržujte principy dobrého návrhu.

  • Advisor je dostupný ve všech oblastech Azure.

  • Vzhledem k tomu, že Azure Advisor je bezplatná služba, nemá žádnou smlouvu SLA.

  • Přihlaste se k webu Azure Portal a v navigační nabídce nebo v nabídce Všechny služby vyberte Advisor. K této službě můžete také přistupovat prostřednictvím rozhraní REST API Advisorupříkazového řádku (CLI)PowerShellu.

  • K doporučením Azure Advisoru můžete přistupovat jako vlastník, přispěvatel nebo čtenář předplatného.

  • Advisor můžete nakonfigurovat, aby zobrazoval doporučení pro konkrétní předplatná nebo skupiny prostředků. Některá z doporučení se dají dál vyladit. Další informace.

  • Advisor pro Azure Government nabízí poněkud jiná doporučení. Další informace.

  • Podpora pro zákazníky Azure nabízí ucelenou sadu osvědčených nástrojů, doprovodných materiálů a zdrojů informací, které vám zajistí jednoduchou cestu ke cloudu. Prozkoumejte, co je k dispozici.

Optimalizace úloh s využitím Azure Advisoru