Hibrit bulut çözümleri

Ortamlarda tutarlı bir deneyim sunan tek bulutta hibrit çözümlerinizi derleyin.

Tüm hibrit bulut ihtiyaçlarınız için kanıtlanmış bir platforma güvenin

Uygulama tutarlılığı sunun, verileri sorunsuzca yönetin, veri güvenlik ve yönetimi ele alın, şirket içinde, bulutta ve uç ortamlar genelinde yeni iş senaryoları üstlenin.

Kapsamlı hibrit bulutu özelliklerine güvenin

Uygulamalar

Uygulama yeniliği sağlayın ve hibrit bulutunuzun genelinde tutarlı bir deneyim sunun.

Veriler

Dijital varlığınız genelinde verileri geçirin, yönetin ve analiz edin.

Ağ İletişimi

Oldukça güvenilir performans ve güvenli bağlantı ile hızlı hibrit ağlar oluşturun.

Kimlik

Tek bir kimlik platformuyla erişimi basitleştirin ve güvenliği geliştirin.

Güvenlik

Güvenlik yönetimini birleştirin ve güvenlik işlemlerini modernleştirin.

Yönetim

İşlem yönetimini büyük ölçüde kolaylaştırın ve iyileştirin.

Şirket içi, bulut ve uç genelinde uygulama yeniliği sağlayın

Daha fazla verimlilik sağlamak ve önemli maliyet tasarrufları elde etmek için uygulamaları buluta geçirin. Mevcut şirket içi uygulamalarınızı modernleştirin ya da yenilikçi ve yeni uygulamalar derleyin. Uç ve bağlantısız çözümler ile ağ gecikme süresi gereksinimlerini karşılayın. Hibrit bulutunuzun her noktasında tam anlamıyla tutarlı bir uygulama deneyimi sunun.

Veri merkezinizde hibrit uygulamaları çalıştırın

Azure Stack ile Azure hizmetlerini veri merkezinize taşıyın. Şirket içinde sanallaştırılmış uygulamaları çalıştırmak için Azure Stack HCI çözümlerini kullanın. Yasal düzenleme ve bağlantı gerekliliklerini karşılarken hibrit bulut avantajlarını kullanın.

Uygulamalarınızı buluta geçirin

Kanıtlanan geçiş teknolojileriyle uygulamalarınızı güvenle Azure’a geçirin. Windows Server ve SQL Server için AWS’de büyük tasarruflar ile bulut yatırımınız için en iyi değeri elde edin.

Uç ve bağlantısız senaryoları mümkün kılın

Yeni iş senaryolarına imkan yaratmak için Azure uç teknolojilerinden yararlanın. Çözümlerinizin internet bağlantısı olmadığında bile bulutta ve uçta tutarlı deneyimler derleyin.

Uygulamaları daha hızlı sunmak için DevOps’u kullanın

Azure DevOps’ta hızı kanıtlanan araçları kullanarak daha iyi ürünleri daha hızlı sunun. Hibrit bulutunuzun genelinde aynı sürekli tümleştirmeyi ve sürekli teslim işlem hattını benimseyin.

Hibrit uygulamalar Azure Stack’i kullanarak nasıl çalışır?

Chevron

"As we migrate thousands of applications to Azure, we are taking the opportunity to modernize. Rewriting applications and taking advantage of Azure platform services while using an automated code pipeline is what will give us the speed to enable digital in the future."

Victoria Harris, Chevron Genel Bulut Müdürü

Azure Stack çözüm mimarileri

 • Hibrit bulut uygulaması, hem Azure’da hem de Azure Stack’te çalışan bileşenlere sahip tek bir sistemdir. Bu çözüm şeması, Azure genel bulutu ile şirket içi Azure Stack bileşenleri arasında iletişim gerektiren tüm uygulamalar için bağlantı kurma konusunda kullanışlıdır. Hibrit bağlantı, çoğu Azure Stack çözümü için geçerli olabilecek temel bir şemadır.

 • Şirket içi uygulamalar bulut uygulamalarından farklı şekillerde oluşturulup çalıştırıldığında, uygulama dağıtımı için bir sürekli tümleştirme/sürekli dağıtım (CI/CD) yaklaşımının benimsenmesi zorlaşır. Hem Azure genel bulutunda hem de şirket içi Azure Stack ortamlarında birbiriyle tutarlı geliştirme araçlarına ve işlemlere sahip olunması, kuruluşlar için CI/CD yaklaşımı benimsemeyi çok daha kolay hale getirir. Azure’da ve Azure Stack’te doğru şekilde dağıtılan uygulamalar ve hizmetler temelde birbirlerinin yerine geçebilir ve her iki konumda çalışabilir.

 • Uygulama bileşenlerini şirket içinde tutma gereksinimi, bulut teknolojilerinin benimsenmesine engel olmak zorunda değildir. Azure Stack ile uygulama bileşenleri şirket içinde bulunduğu halde Azure genel bulutunda çalışan bileşenlerle etkileşim kurabilir. Bu şema, takımların kullanıcılar ve uygulamalar için farklı bulutlarda tutarlı bir şekilde kimlik yönetimi gerçekleştirmesine imkan tanır.

Hibrit bulutunuz genelinde verilerinizi geçirin, yönetin ve analiz edin

Azure SQL Veritabanı Yönetim Örneğini kullanarak kod değişimleri olmadan SQL iş yüklerinizi buluta ve tekrar geriye kolayca taşıyın. Şirket içinde ve bulutta bir kod temeliyle uygulama geliştirmeyi basitleştirin. Sektör lideri performans, güvenlik, yüksek kullanılabilirlik ve gelişmiş analizden yararlanın.

Hibrit verilerin işleyişi nasıldır?

Komatsu

"We determined Azure SQL Database Managed Instance was the best choice for us in terms of scalability, cost, and performance. We've seen a 49 percent cost reduction and 25 to 30 percent performance gains."

Nipun Sharma, Avustralyalı Komatsu Şirketi, Analiz, İş ve Teknolojisi ve Sistemleri Mimarı

Hibrit veri çözümü mimarisi

 • Modern bir veri ambarı, tüm verilerinizi dilediğiniz ölçekte kolayca bir araya getirmenizi ve tüm kullanıcılarınız için analitik panoları, işlemsel raporlar veya gelişmiş analiz olanaklarıyla içgörü elde etmenizi sağlar.

Yüksek oranda kullanılabilir, hızlı ve güvenli bir hibrit ağı derleyin

En büyük bulut ağlarından birine erişim ile ihtiyacınız olan global ölçeği ve yerel varlığı elde edin. 100 Gb/sn’ye kadar bant genişlikleri sunan Azure ExpressRoute sayesinde olağanüstü hızlı hibrit bağlantısıyla ağ gecikme süresini azaltın. Azure Sanal WAN ile yapılandırmayı ve bağlantıyı otomatikleştirerek binlerce dal sitesine hızla bağlanın. Azure Güvenlik Duvarı ve Azure DDoS Koruması gibi hizmetlerden yararlanarak sanal ağınızı koruyun ve güvenceye alın. Azure Front Door Service ile en iyi kullanıcı deneyimini sunun.

Hibrit ağ faaliyetleri çözümleri nasıl çalışır?

Smithfield Foods

"We have factories all over the world…but we couldn't use the Amazon Web Services network to transfer data between regions. With Azure, we can. We can transfer data to all our locations without leaving the Azure network, which delivers lower latency, lower costs, and higher security."

Matthew Douglas​Smithfield Foods, Inc. Bulut ve Çözüm Mimarisi Yöneticisi

Hibrit ağ faaliyetleri başvuru mimarileri

 • Bu başvuru mimaride siteden siteye sanal özel ağ (VPN) kullanarak bir şirket içi ağı Azure’a genişletme gösterilmiştir. Trafik, IPSec VPN tüneli aracılığıyla şirket içi ağı ve Azure Sanal Ağı (VNet) arasında gerçekleşir.

 • Bu başvuru mimarisinde, şirket içi bir ağın Azure ExpressRoute kullanılarak Azure'daki sanal ağlara nasıl bağlanabileceği gösterilmektedir. ExpressRoute bağlantıları, üçüncü taraf bir bağlantı sağlayıcısı aracılığıyla özel, ayrılmış bir bağlantı kullanır. Bu özel bağlantı, şirket içi ağınızı Azure'a genişletir.

 • Bu başvuru mimarisinde, şirket içi bir ağın yük devretme bağlantısı olarak siteden siteye bir sanal özel ağ (VPN) ile ExpressRoute kullanılarak bir Azure sanal ağına (VNet) nasıl bağlanacağı gösterilmiştir. Trafik, bir ExpressRoute bağlantısı aracılığıyla şirket içi ağdan Azure VNet’e akar. ExpressRoute bağlantı hattında bağlantı kaybı yaşanırsa trafik bir IPSec VPN tüneli üzerinden yönlendirilir.

 • Bu başvuru mimarisinde, Azure'da bir merkez-uç ağ topolojisinin nasıl uygulanacağı gösterilmektedir. Merkez, şirket içi ağınıza yönelik merkezi bir bağlantı noktası görevini gören Azure’daki bir sanal ağdır (VNet). Uçlar ise merkezle eşleştirilmiş bir ağdır ve iş yüklerini yalıtmak için kullanılabilir. Şirket içi veri merkezi ile merkez arasındaki trafik akışı bir ExpressRoute veya VPN ağ geçidi bağlantısı üzerinden gerçekleşir.

 • Bu başvuru mimarisi, tüm uçlarda tüketilmek üzere paylaşılan hizmetleri merkeze eklemek için merkez-uç başvuru mimarisi üzerine kurulmuştur. Bir veri merkezini buluta geçirirken ve sanal bir veri merkezi derlerken öncelikle kimlik ve güvenlik hizmetlerini paylaşmanız gerekir. Bu başvuru mimarisinde, Active Directory hizmetlerinizi şirket içi veri merkezinden Azure’a nasıl genişleteceğiniz ve merkez-uç topolojisinde güvenlik duvarı olarak hareket edebilecek bir ağ sanal gerecinin (NVA) nasıl ekleneceği gösterilmiştir.

Çoklu kimlik platformuyla erişimi yönetin

Bulut, mobil ve şirket içi uygulamalar genelinde kullanıcılara sorunsuz, çoklu oturum açma deneyimi sunun. Bulut tabanlı güvenlik çözümleri kullanarak üretkenlikten ödün vermeden kaynaklarınızı ve verilerinizi yetkisiz erişime karşı koruyun. Active Directory ve Azure Active Directory (Azure AD) ile hibrit ortamınız genelinde bir kimlik ve erişim yönetimi çözümü elde edersiniz.

Hibrit kimliğin işleyişi nasıldır?

Hearst

"Some employees could spend half an hour a day connecting to VPNs and signing in, and that doesn't capture forgotten passwords or support calls. We're using Azure AD to give each one of our 20,000 employees one identity and one password."

Chris Suozzi, Hearst Communications Şirketi, Bulut Programları Yöneticisi

Hibrit kimlik başvuru mimarisi

 • Azure Active Directory (Azure AD) bulut tabanlı, çok kiracılı bir dizin ve kimlik hizmetidir. Bu başvuru mimarisinde, bulut tabanlı bir kimlik doğrulaması sağlamak için şirket içi Active Directory etki alanlarını Azure AD ile tümleştirmenin en iyi yöntemleri gösterilir.

Güvenlik yönetimini birleştirin ve güvenlik işlemlerini modernleştirin

Tek bir Azure Güvenlik Merkezi panosunda şirket içindeki, Azure’daki ve diğer bulutlardaki tüm iş yükünüzün güvenliğinin birleştirilmiş görünümünü edinin. Azure Sentinel’i kullanarak yerleşik AI ve otomasyon ile güvenlik işlemlerini modernleştirin.

Hibrit güvenlik nasıl çalışır?

Coats

"By running SAP HANA on Azure, we've boosted performance, cut costs, and opened up exciting avenues of innovation and optimization for our global business."

Helge Brummer, Küresel Teknoloji ve Çözümler Başkan Yardımcısı, Coats

Tüm hibrit bulut kaynaklarınızın yönetimini iyileştirin

Hibrit uygulamalarınızın, altyapınızın ve ağınızın performansını birleştirilmiş bir görünümde izleyin. Azure Backup ve Azure Site Recovery ile iş devamlılığı sağlayın ve olağanüstü durum kurtarmaya hazırlıklı olun. Azure Otomasyonu ile farklı hibrit ortamlarda güncelleştirmeleri yapılandırın ve yükleyin. Sunucu yönetiminizi büyük ölçüde basitleştirmek ve şirket içi sunucularınızı Backup ve Site Recovery dahil olmak üzere bulut hizmetlerine bağlamak için Windows Admin Center’ı kullanın.

Hibrit yönetimi nasıl çalışır?

Russell Reynolds Associates

"We don't have to worry about managing space on expensive, purpose-built backup storage systems. We have no tape costs, management costs, nothing. Backup is dramatically cheaper with Azure."

Sean DeLessio, Başmühendis, Dağıtılmış Altyapı Ekibi, Russell Reynolds Associates şirketi

Hibrit yönetimi çözüm mimarileri

 • Şirket içi bir sistemdeki veri ve uygulamaları Azure Backup veya bir iş ortağı çözümünü kullanarak Azure’da yedekleyin. Azure Backup’a veya Azure Blob depolamaya bağlanmak için Azure ile İnternet üzerinden bağlantı kurulur. Azure Backup Sunucusu, yedeklemeleri doğrudan Azure Backup’a yazabilir. Alternatif olarak, şirket içinde barındırılan Commvault Simpana veya Veeam Availability Suite gibi bir iş ortağı çözümü, yedeklemeleri Blob Depolama’ya doğrudan ya da Veeam Cloud Connect gibi bir bulut uç noktası aracılığıyla yazabilir.

 • Azure altyapısına yük devretme özelliğine sahip şirket içi bir veri merkezinde barındırılan SharePoint, Dynamics CRM ve Linux web sunucularına yönelik büyük bir kurumsal mimari.

Hibrit bulut çözümleri kaynakları

Buluttan Her Yerde En İyi Şekilde Yararlanın

Hibrit Bulut Stratejinizi Tasarlama: Kimlik ve Erişim Denetimi

Hibrit Bulut Stratejinizi Tasarlama: Pratik Buluta Geçiş Kılavuzu

En yeni hibrit bulut blogları

İş yüklerinizi kolayca Azure’a geçirin

Hibrit bulut stratejinizi destekleyen esnek bir geçiş yolu seçin. Değerlendirme, geçiş, iyileştirme ve yönetimi kapsayan geniş bir araç dizisini kullanarak en uygun geçiş planını oluşturun.