Hoppa över navigering

Skapa ett skalbart kvantsystem

Läs om hur Microsoft leder vägen till en skalbar och tillgänglig kvantberäkning med forskningsteam och partner från hela världen

Hitta nya sätt att lösa världens svåraste problem

Kvantberäkning revolutionerar sättet som företag och forskare använder teknik för att lösa svåra problem. För detta krävs en stabil och skalbar kvantlösning som är tillgänglig för alla och som kan lösa kommersiellt relevanta problem. Med genombrott inom fysik och nanomaterial och smidig integrering med Microsoft Azure visar Microsoft vägen till en skalbar och tillgänglig kvantberäkning.

Läs mer om Microsoft-metoden

Utforska Microsoft Quantum-stacken

Att skapa en verkligt skalbar kvantdator inbegriper att skapa råmaterial för topologiska kvantenheter, tillverka kallelektronik och kylsystem och utveckla den övergripande infrastrukturen. Microsoft Quantum-stacken innehåller allt som behövs för att programmera en kvantdator, till exempel ett styrsystem, programvara, utvecklingsverktyg och Azure-tjänster.

Utvecklingsverktyg

Quantum Development Kit är en uppsättning verktyg i företagsklass som du kan använda för att skapa, felsöka och optimera kvantappar och kvantalgoritmer.

Läs mer

Azure Quantum är ett öppet ekosystem med kvanttekniker från Microsoft och partner som gör att utvecklare, företag och forskare kan skapa och distribuera skalbara kvantberäkningslösningar.

Läs mer

Drift och styrning

Körningsskiktet är kvantdatorns inbyggda programvara och operativsystem. Den kör en kvantalgoritm och bibehåller datorns tillstånd, kör styrsystemet i en parallell realtidsmiljö och kommunicerar med världen utanför.

Styrskiktet skickar och tar emot signaler till nanoenheter. Med Microsofts metod används klassiska integrerade kretsar för körning vid kryptogeniska temperaturer (vanliga kretsar fungerar inte vid dessa temperaturer) med ledningar som hanterar signaler i det superledande systemet. Hela infrastrukturen, inklusive kylsystemet, är integrerat för att möjliggöra skalbarhet.

Läs mer

Enheter och material

Microsoft har flera laboratorier runt om i världen som är specialiserade på att tillverka kvantenheter som fungerar i temperaturer som är nästan 200 gånger kallare än de mest avlägsna delarna av yttre rymden. Infrastrukturen möjliggör effektiv montering, ledningsdragning och kylning av dessa enheter, som stöder snabb utformning av prototyper, karakterisering och undersökning.

Topologiska kvantbitar är utformade för att skydda den information de lagrar och bearbetar. Det ger enorma prestandavinster jämfört med konventionella kvantbitar. Det ökar stabiliteten, minskar det totala antalet kvantbitar som krävs och möjliggör skalbarhet.

För att uppnå ett verkligt skalbart kvantsystem skapar Microsoft de råmaterial som krävs för att tillverka topologiska kvantenheter. Microsoft odlar speciella nanoledningar som används för att skapa kvantbitar och skapar atomiskt tunna ledskikt med exotiska topologiska egenskaper med hjälp av tillverkningstekniker för integrerade kretsar.

Fysiken för att skapa en kvantdator

Microsoft har i årtionden bedrivit grundläggande forskning inom kvantfysik för att påskynda kvantberäkningrevolutionen. Microsoft-metoden fokuserar på topologisk databeräkning genom majoranafermioner (en fermion som är identisk med sin antipartikel), vilket ger snabba, stabila kvantbitar. Teoretiska genombrott har lett till genombrott inom experimentell fysik och har banat vägen för skalbar kvantberäkning.

Läs de senaste forskningsartiklarna, nyheterna och bloggarna om Microsoft Quantum

Få forskningsartiklar, nyheter för utvecklare, information om produktlanseringar för Microsoft Quantum i inkorgen.

Registrera dig för nyhetsbrevet

Utforska forskningsuppdateringar

Få de senaste nyheterna, studierna, intervjuerna och webbseminarierna om kvantberäkning från Microsofts forskare.

Uppnå skalbarhet för kvantberäkning

Läs om hur du skapar en kvantdator i verkligheten.

Myth vs. reality: A practical perspective on quantum computing

Läs artikeln om praktisk användning av kvantdatorer.

Gå med i Microsoft Quantum Network

Läs mer om Microsofts globala partnerekosystem.

Utforska forskningskarriärer hos Microsoft

Hitta jobbannonser för Microsofts forskningsteam inom kvantberäkning.