Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Är du redo för obegränsade möjligheter?

Utvärdera organisationens datamognad och se hur du påskyndar den digitala omvandlingen med Azure-datatjänster.

Få viktiga insikter för lyckade datadrivna omvandlingar

Faktablad med rubriken Analytics Lessons Learned: Så gjorde fyra företag verksamheten mer agil med hjälp av analys

Lärdomar från analys: Så gjorde fyra företag verksamheten mer agil med hjälp av analys

Se verkliga exempel på hur företag använder dataanalys för att fatta snabba, välgrundade beslut.

Dra nytta av obegränsad skalning, obegränsad prestanda och obegränsade möjligheter för din digitala omvandling – allt med hjälp av Azure-datatjänster.

Obegränsad skalning

Skala en enkel databas till hundratals terabyte och gör det möjligt för tiotusentals användare att få insikter i realtid i petabyteskala.

NBA

Läs berättelsen

Lär dig hur NBA använder data och AI för att omvandla flera miljarder datapunkter till insikter som förbättrar supporterupplevelsen.

Walgreens

Läs berättelsen

Se hur Walgreens uppnådde tre gånger bättre analysprestanda till en tredjedel av kostnaden med hjälp av Azure.

Obegränsad prestanda

Skapa molnbaserade appar med realtidsanpassning och extremt snabba svarstider. Få bättre prestandaanalys till en lägre kostnad jämfört med konkurrenterna.1

P&G

Läs berättelsen

Se hur P&G använder data och analys för att förbättra återhämtningsförmågan i sin försörjningskedja.

Obegränsade möjligheter

Förbättra kundupplevelsen, omvandla produkter, optimera driften och gör det möjligt för anställda på alla kunskapsnivåer att tillämpa AI på sina data på ett ansvarsfullt sätt med Azures data- och AI-tjänster.

BN Mellon

Läs berättelsen

Se hur BNY Mellon använder Azure-datatjänster för att hjälpa sina kunder att fatta bättre investeringsbeslut.

Få ut mer värde av dina data till en lägre kostnad

380 %

Analyser i Azure är upp till 380 % snabbare än andra molnleverantörer1

59 %

Analyser i Azure är upp till 59 % billigare än andra molnleverantörer1

64 %

Azure Machine Learning är upp till 64 % billigare än Google Vertex AI2

Utforska Azure-datatjänster

Hanterade databaser i Azure

Bygg molnbaserade program eller modernisera befintliga program med fullständigt hanterade, flexibla databaser.

Analys i molnskala

Skapa transformativa och säkra analyslösningar och omvandla dina data till snabba insikter i företagsskala när du behöver dem.

Azure AI

Skapa verksamhetskritiska lösningar med beprövade, säkra och ansvarsfulla AI-funktioner.

Kontakta säljavdelningen

Få personlig hjälp med att planera och implementera dina Azure-datatjänster.

  • [1] Anspråk gällande prestanda, total ägandekostnad och prisprestanda baseras på data från en undersökning på uppdrag av Microsoft som genomförts av GigaOm i mars 2021 för rapporten Cloud Analytics Platform Total Cost of Ownership. Analys i Azure kostar upp till 59 procent mindre än andra molnleverantörer enligt rapporten Cloud Analytics Platform Total Cost of Ownership. Data hämtas från Test-DS-härledda frågor och baseras på prestandatestning av frågekörning med 103 frågor per leverantör som utförts av GigaOm i mars 2021. Testningen genomfördes på uppdrag av Microsoft. Det primära måttet som användes var den sammanlagda summan av de bästa körningstiderna för varje fråga. Tre kraftkörningar slutfördes. Var och en av de 103 frågorna (99 plus del 2 för 4 frågor) kördes tre gånger i ordning (1, 2, 3, ... 98, 99) mot varje leverantörs molnplattform, och den totalt snabbaste av de tre gångerna användes som prestandamått. Dessa bästa tider lades sedan ihop för att ta fram den totala sammanställda körningstiden för hela arbetsbelastningen. Priserna baseras på offentligt tillgängliga priser för USA från mars 2021. Faktisk prestanda och prissättning kan variera.
  • [2] Totalkostnad för ägarskap, tid till värde och företagsberedskap baserat på data från en studie som beställts av Microsoft och utförts av GigaOm i juli 2021 för rapporten Enterprise Readiness of Cloud MLOps. Priserna baseras på offentligt tillgängliga priser för USA från juli 2021. Faktisk prestanda och prissättning kan variera.
  • Gartner, Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems, 23 november 2020, Donald Feinberg | Merv Adrian | Rick Greenwald | Adam Ronthal | Henry Cook.

    Gartner stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänster som skildras i deras forskningspublikationer och råder teknikanvändarna att inte bara välja leverantörer med högst betyg eller andra utmärkelser. Gartners forskningspublikationer består av åsikter från Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som faktautlåtanden. Gartner frånsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, med avseende på denna forskning, inklusive garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.

    GARTNER och Magic Quadrant är registrerade varumärken och tjänstmärken som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess koncernbolag i USA och internationellt, och används här med tillåtelse. Med ensamrätt.