Hoppa över navigering

Microsoft Cloud Adoption Framework för Azure

Beprövad vägledning från Microsoft för att påskynda din molnimplementeringsresa

Vad är Cloud Adoption Framework?

Cloud Adoption Framework är beprövad vägledning som utformats för att hjälpa dig skapa och implementera de affärs- och teknikstrategier som gör att din organisation når framgång i molnet. Där får du metodtips, dokumentation och verktyg som molnarkitekter, IT-experter och företagets beslutsfattare behöver för att uppnå både kortsiktiga och långsiktiga mål.

Med metodtipsen i Cloud Adoption Framework blir det enklare för organisationer att anpassa sina affärs- och teknikstrategier till målen.

Uppnå affärsmål

Få expertvägledning när du planerar och genomför organisatoriska och tekniska ändringar samtidigt som du minskar riskerna.

Hantera organisatoriska ändringar

Hitta hållbara sätt för organisationen att implementera molnteknik.

Implementera tekniker för företagstillväxt

Upptäck och lär dig hur du implementerar säkra molntekniker som kan skalas för att växa med din verksamhet.

Skydda din miljö

Hantera risker, planera kontroller, ställ in din säkerhetsbaslinje och arbeta säkert med beprövad vägledning.

Etablera styrning och optimera kostnaderna

Upprätta budgetar, övervaka kostnadsallokeringsmönster, konfigurera principer och implementera kontroller för att optimera dina utgifter och distributioner i molnet.

Resan till att implementera molnet

Det finns ingen enskild implementeringsväg för moln som fungerar för alla organisationer, men de huvudsakliga stegen för att implementera en säker metod är liknande för alla organisationer och branscher: definiera din strategi, gör en plan, förbered organisationen, implementera molnet och styr och hantera din digitala egendom.

Förstå motiveringar

Förstå molnekonomi och få ekonomiska och tekniska tips som hjälper dig att utveckla en molnstrategi och skapa en affärsstudie.

Identifiera önskade affärsresultat

Fastställ tydliga affärsresultat som är i fas med dina motiveringar. Använd den här mallen för att skapa enighet mellan intressenter och beslutsfattare vad gäller de resultat som ska prioriteras.

Definiera affärsmotiveringen

Definiera ditt affärsfall och skapa en ekonomimodell som beräknar affärspåverkan från din strategi för molnimplementering.

Inventera din digitala egendom

Katalogisera alla arbetsbelastningar, program, datakällor, virtuella datorer och andra IT-tillgångar och utvärdera dem för att hitta det bästa sättet att värdhantera dem i molnet.

Skapa en plan för molnimplementering

Skapa en plan för molnimplementering genom att prioritera arbetsbelastningar utefter deras affärspåverkan och tekniska komplexitet.

Definiera beredskap för färdigheter och support

Skapa och implementera en beredskapsplan för färdigheter för att definiera behov av support, åtgärda aktuella kunskapsluckor och säkerställa att affärs- och IT-personalen är förberedda inför ändringarna och de nya teknikerna.

Förbered din molnmiljö

Lär dig hur du skapar Azure-landningszoner med två möjliga vägar: Använd företagsskala eller börja i liten omfattning och expandera.

Hitta de verktyg du behöver för att konfigurera molnmiljön i installationsguiden för Azure.

I varje organisation finns det unika anledningar till att implementera molnet, men här följer två vanliga motiveringar:

Migrering

Det här motivet fokuserar på att flytta befintliga lokala program till molnet baserat på en stegvis process. Det förutsätter att organisationen börjar med en inledande, begränsad distribution av molnmigreringen för att senare expandera och flytta fler arbetsbelastningar allt eftersom du lär dig av det första genomförandet och förbättrar migreringsprocessen.

Innovation

Det här motivet handlar om att modernisera digital egendom för att främja affärs- och produktinnovation. Moderna metoder för distribution, drift och styrning av infrastruktur överbryggar snabbt klyftorna mellan utveckling och drift.

Mät och förbättra styrningen

Hitta luckor i organisationens omvandlingsresa, mät och spåra styrningstillståndet över tid och få rekommendationer om hur du överbryggar klyftor med verktyget för styrningsmätning. Beroende på dina behov kan specifika rekommendationer omfatta följande:

 • Relevant dokumentation för ditt användningsfall.
 • Lärorika kurser och utbildningsvägar på Microsoft Learn.
 • Partnerlösningar.
 • Anpassad vägledning inom Azure-tekniker genom Microsoft FastTrack for Azure.

Dela analysen med din Microsoft-kontorepresentant eller en partner så att du får mer information om styrningslösningar.

Inför styrningsmetoder

Implementera en MVP (Minimally Viable Product) för styrning i syfte att införa styrningsmetoder baserat på molnstyrningsområdena kostnadshantering, säkerhetsbaslinje, resurskonsekvens, identitetsbaslinje och distributionsautomation.

Identifiera affärsrisker och definiera risktolerans

Identifiera affärsrisker och din risktolerans, och minska dessa risker med principer för styrning och efterlevnad. Implementera återkommande styrningsprocesser som övervakar principefterlevnad.

När du använder Cloud Adoption Framework-metoden för hantering klassificeras alla arbetsbelastningar efter allvarlighetsgrad och affärsvärde, enligt mått via konsekvensanalys, vilket beräknar det förlustvärde som är kopplat till prestandaförsämring eller verksamhetsavbrott. Denna konkreta intäktspåverkan gör att molndriftsteam kan arbeta med ett affärsteam och skapa välhanterade molnmiljöer med processer och verktyg för drift och hantering av motståndskraftiga lösningar.

Några av de viktigaste implementeringarna omfattar följande:

Övervakning

 • Aktivera datainsamling.
 • Identifiera driftsbaslinjen.
 • Generera aviseringar.
 • Mät servicemått och generera serviceavtal.

Administration

 • Identifiera kritiska affärsåtgärder.
 • Mappa åtgärder till tjänster.
 • Analysera tjänstberoenden.
 • Skapa högnivåvyer för tjänstinstrumentpaneler.

Elasticitet

 • Skapa en motståndskraftig plattform.
 • Balansera dina investeringar i motståndskraft för att uppnå rätt skyddsnivå.
 • Återställ efter fel med minimal avbrottstid och minimal dataförlust.
 • Utveckla till en plattform med hög tillgänglighet.

Vägled utvecklingen av ditt säkerhetsprogram med en plan för sluttillståndet genom en säker metod. Använd den för att förtydliga säkerhetsprocesser, metodtips, modeller och upplevelser. Nyckelkomponenterna i den säkra metoden är:

Riskinsikter

Integrera säkerhetsinsikter i ramverket för riskhantering och digitala initiativ.

Företagets återhämtningsförmåga

Se till att verksamheten fortsätter att fungera under attacker och att den snabbt återgår till fullständig drift.

Tillgångsskydd

Skydda känsliga data och system och identifiera, klassificera och skydda tillgångar kontinuerligt.

Vägledning och verktyg som hjälper dig att komma igång

Bygg din molnmiljö med Azure-landningszoner

Hantera distributions- och driftbehoven i din molnportfölj genom skalbara, modulära implementeringsalternativ för att bygga upp din molnmiljö.

Utvärdera din molnmiljö

Påbörja molnimplementeringsprocessen genom att granska din Azure-plattformsberedskap. Utvärdera din plan för att skapa en landningszon som är värd för de arbetsbelastningar som du skapar i molnet eller migrerar till den.

Utföra en granskning av Azure-landningszoner

Skapa en stark, skalbar grund

Få hjälp med att skapa och använda Azure-landningszoner i stor skala med en beprövad arkitekturmetod och implementeringsvägledning.

Distribuera Azure-landningszonacceleratorn

Håll din molnresa på rätt spår med utvärderingar

Upptäck verktyg och anpassade rekommendationer som hjälper dig att utforska molnimplementering, definiera en strategi och ta bort blockerande faktorer.

Cloud Adoption Strategy Evaluator ger dig ett ramverk för att förstå olika områden som behövs när du skapar molnstrategi och affärsfall och hjälper dig att vidta åtgärder i nästa steg.

Hitta de bästa apparna och data moderniseringsstrategin för dig. Påskynda tiden till marknaden och leverera innovativa kundupplevelser med en korrekt utvärdering av dina interna och externa appar.

Använd verktyget för utvärdering av och beredskap för strategisk migrering (Strategic Migration Assessment and Readiness Tool – SMART) för att förstå organisationens beredskap inför att implementera en molnmigreringslösning i stor skala.

Använd den här utvärderingen för att hitta brister i organisationens aktuella styrningstillstånd. Få en anpassad prestandarapport och utvald vägledning om hur du kommer igång.

Identifiera dina behov vad gäller molnimplementering med en utvärdering i det här spårningsverktyget för molnresa – och få rekommendationer för din unika molnresa.

Maximera ditt molnvärde med Azure-aktiveringsresurser

Uppnå dina affärsmål och få kontinuerligt värde från molnet genom att dra nytta av en omfattande uppsättning verktyg, program och resurser.

Dokumentation och resurser

Microsoft Learn

Utöka medarbetarnas molnkunskaper med utbildningsvägar.

Läs mer

FastTrack for Azure

Få hjälp från Microsoft-tekniker.

Kom igång

Cloud Adoption Framework-e-bok

Lär dig vilka frågor du ska ställa när du skapar en digital operativsystemmodell med Microsoft Cloud Adoption Framework for Azure.

Hämta nu

Migrerings- och moderniseringsprogram i Azure

Få hjälp med att migrera och modernisera dina arbetsbelastningar med en beprövad metod från slutpunkt till slutpunkt.

Läs mer

Molnekonomi

Se viktiga ekonomiska och tekniska råd för molnmigrering från Azure-exporter och rekommendationer från stora organisationer.

Läs mer

Azure Well-Architected

Lär dig hur du utformar och skapar välstrukturerade molnarbetsbelastningar.

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Microsoft Cloud Adoption Framework för Azure

 • Molnet är visserligen inte nytt, men ramverket Microsoft Cloud Adoption Framework för Azure skapar ändå nya möjligheter för affärshantering och teknik. Cloud Adoption Framework innehåller verktyg och vägledning för implementering av inte bara molntekniker, utan även affärs-, person- och processändringar, för att införa Azure med säkerhet och kontroll. Eftersom det baseras på bästa praxis och lyckade kund- och partnerupplevelser uppdateras ramverket regelbundet.

 • Cloud Adoption Framework är tillgängligt globalt.
 • Eftersom molnimplementering är ett företagsomfattande beslut är Cloud Adoption Framework utformat för IT-administratörer, molnarkitekter och affärsbeslutsfattare hos organisationer.
 • Det finns ingen enskild molnanpassningsväg som fungerar för varje organisation, men det finns flera gemensamma steg under resan och Cloud Adoption Framework täcker dem modulärt så att du kan börja var du än befinner dig på resan. Ta utvärderingen Cloud Journey Tracker för att identifiera organisationens molnimplementeringsväg eller hitta en partner som hjälper dig att komma igång.
 • Utvärderingar gör att du snabbt kan identifiera den bästa metoden för molnimplementering för din organisation. De ger rekommendationer baserat på dina behov och låter vem som helst i organisationen granska dem när det passar dem. Förutom att hitta dina molnsanvändningsbehov hjälper dessa utvärderingar dig att definiera ditt styrningsmått och värdera dina arbetsbelastningar.

Samarbeta med en expert

Få experthjälp vid varje steg i molnanpassningsprocessen.

Påskynda din resa till att implementera molnet

Utvärdera dina affärsstrategier och få utvald vägledning från Microsoft Assessments.

Kan vi hjälpa dig?