Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Microsoft Cloud Adoption Framework för Azure

Beprövad vägledning från Microsoft som påskyndar din resa mot molnimplementering.

Vad är Cloud Adoption Framework?

Cloud Adoption Framework är beprövad vägledning som utformats för att hjälpa dig skapa och implementera de affärs- och teknikstrategier som gör att din organisation når framgång i molnet. Där får du metodtips, dokumentation och verktyg som molnarkitekter, IT-experter och företagets beslutsfattare behöver för att uppnå både kortsiktiga och långsiktiga mål.

Med metodtipsen i Cloud Adoption Framework blir det enklare för organisationer att anpassa sina affärs- och teknikstrategier till målen.

Uppnå affärsmål

Få expertvägledning när du planerar och genomför organisatoriska och tekniska ändringar samtidigt som du minskar riskerna.

Hantera organisationsändringar

Hitta hållbara sätt för din organisation att använda molnteknik.

Implementera tekniker för företagstillväxt

Upptäck och lär dig att implementera säkra molntekniker som skalas för att växa med din verksamhet.

Skydda din miljö

Fånga in risker, planera kontroller, ange din säkerhetsbaslinje och arbeta säkert med beprövad vägledning.

Upprätta styrning och optimera kostnader

Upprätta budgetar, övervaka kostnadsallokeringsmönster, ange principer och implementera kontroller för att optimera dina molnutgifter och distributioner.

Resan till att implementera molnet

Det finns ingen enskild molnimplementeringsväg som fungerar för varje organisation, men de viktigaste implementeringsstegen för en säker metod liknar alla organisationer och branscher: definiera din strategi, göra en plan, förbereda din organisation, implementera molnet och styra och hantera din digitala egendom.

Förstå motiveringar

Förstå molnekonomi och få ekonomiska och tekniska tips som hjälper dig att utveckla en molnstrategi och skapa en affärsstudie.

Identifiera önskade affärsresultat

Fastställ tydliga affärsresultat som är i fas med dina motiveringar. Använd den här mallen för att skapa enighet mellan intressenter och beslutsfattare vad gäller de resultat som ska prioriteras.

Definiera affärsmotiveringen

Definiera ditt affärsfall och skapa en ekonomimodell som beräknar affärspåverkan från din strategi för molnimplementering.

Tillbaka till flikar

Vägledning och verktyg som hjälper dig att komma igång

Skapa din molnmiljö med Azure-landningszoner

Hantera distributions- och driftbehoven i din molnportfölj genom skalbara, modulära implementeringsalternativ för att bygga upp din molnmiljö.

Ett diagram som visar hur Azure-landningszoner hjälper dig att skapa din molnmiljö

Utvärdera din molnmiljö

Påbörja molnimplementeringsprocessen genom att granska din Azure-plattformsberedskap. Utvärdera din plan för att skapa en landningszon som är värd för de arbetsbelastningar som du skapar i molnet eller migrerar till den.

Skapa en stark, skalbar grund

Få hjälp med att skapa och använda Azure-landningszoner i stor skala med en beprövad arkitekturmetod och implementeringsvägledning.

Håll din molnresa på rätt spår med utvärderingar

Upptäck verktyg och anpassade rekommendationer som hjälper dig att utforska molnimplementering, definiera en strategi och ta bort blockerande faktorer.

Tillbaka till flikar

Maximera ditt molnvärde med Azure-aktiveringsresurser

Uppnå dina affärsmål och få kontinuerligt värde från molnet genom att dra nytta av en omfattande uppsättning verktyg, program och resurser.

Dokumentation och resurser

Microsoft Learn

Bygg upp dina anställdas molnkunskaper med utbildningsvägar.

FastTrack for Azure

Få hjälp från Microsoft-tekniker.

Migrerings- och moderniseringsprogram i Azure

Få hjälp med att migrera och modernisera dina arbetsbelastningar med en beprövad metod från slutpunkt till slutpunkt.

Molnekonomi

Se viktiga ekonomiska och tekniska råd för molnmigrering från Azure-exporter och rekommendationer från stora organisationer.

Azure Well-Architected

Lär dig hur du utformar och skapar välstrukturerade molnarbetsbelastningar.

Vanliga frågor och svar om Microsoft Cloud Adoption Framework för Azure

  • Även om molnet inte är nytt, Microsoft Cloud Adoption Framework för Azure skapar nya möjligheter till verksamhetsstyrning och teknisk utveckling. Cloud Adoption Framework innehåller verktyg och vägledning för implementering av molntekniker och även företags-, personal- och processändringar, så att du kan införa Azure med tillförlitlighet och kontroll. Eftersom  ramverket baseras på bästa praxis och framgångsrika erfarenheter från kunder och partner uppdateras det regelbundet.

  • Cloud Adoption Framework är tillgängligt globalt.

  • Eftersom molnimplementering är ett företagsomfattande beslut är Cloud Adoption Framework utformat för IT-administratörer, molnarkitekter och affärsbeslutsfattare hos organisationer.

  • Det finns ingen enskild resa för molnimplementering som gäller för alla, utan varje organisation definierar sin egen process. Det finns dock flera gemensamma steg under dessa resor, och Cloud Adoption Framework omfattar dessa på ett modulärt sätt. Därmed kan du börja oavsett var du befinner dig på just din resa. Gör Cloud Journey Tracker-utvärderingen för att identifiera din organisations resa för molnimplementering eller hitta en partner som hjälper dig att komma igång.

  • Med utvärderingarna kan du snabbt ta fram den metod för molnimplementering som passar din organisation bäst. De ger rekommendationer baserat på dina behov, och alla i organisationen kan läsa dem när som helst. Utöver att ta reda på dina behov vad gäller molnimplementering hjälper dessa utvärderingar dig att definiera dina mål för styrning och utvärdera arbetsbelastningar.

Samarbeta med en expert

Få experthjälp i varje steg i molnimplementeringsprocessen.

Påskynda din resa till att implementera molnet

Utvärdera dina affärsstrategier och få vägledning från Microsoft Assessments.