Säkerhetskopiering och arkivering

Skydda dina data och program oavsett var de finns, så att du undviker dyrbara avbrott i verksamheten och uppfyller efterlevnadskrav. Utöka dina lokala lösningar för säkerhetskopiering och dataarkivering till molnet, vilket reducerar både kostnad och komplexitet, samtidigt som du uppnår högre effektivitet och skalbarhet.

Implementera din säkerhetskopiering och arkivering-lösning

Visa lösningsarkitekturer

"Att använda Azure är en billigare lösning än våra tidigare säkerhetskopieringslösningar – det handlar om en fjärdedel av den tidigare kostnaden. ”Besparingarna ökar för varje gigabyte data som vi lägger till.”

Chris Palmer, Solutions Architect, PCL Construction

Öka kapaciteten, sänk kostnaderna

Håll takten med den exponentiella tillväxten av dina företagsdata samtidigt som du sänker distributions- och hanteringskostnaderna. Med en prisvärd och mycket skalbar lösning för lagring av säkerhetskopior i flera nivåer i molnet kan du sänka prognostiseringskostnaderna samtidigt som du går från kapitalutgifter till en betala per användning-modell i molnet.

Pantaenius
"Vår IT-personal behöver inte längre hantera band varje dag, koordinera med det externa lagringsföretaget och betala för underhåll av bandutrustning. Detta motsvarar en besparing på mellan €30 000 och €40 000 [mellan US$33 000 och US$45 000] per år.”

Daniel Platz, IT Manager

Skapa skalbara lösningar för lagring av säkerhetskopior med Azure.
Få enklare dataarkivering med Azure.

Få problemfri säkerhetskopiering och dataarkivering

Förbättra din organisations produktivitet genom att ägna mindre tid och att hantera och underhålla din lokala infrastruktur för lagring av säkerhetskopior och program. Förenkla säkerhetskopieringen och dataarkiveringen med säkerhetskopiering-som-tjänst och hybridlagringslösningar som lätt återställer data och program från molnet.

Vigilent IT
"Jag ägnade 35 dagar under de senaste 18 månaderna åt säkerhetskopieringsfrågor. Tack vare Operations Management Suite och Azure behöver jag bara ägna knappt hälften av den tiden åt sånt. ”Under de senaste två och en halv månaderna har jag inte ägnat mer än 10 minuter åt säkerhetskopieringsfrågor.”

Stephane Budo, Solutions Architect

Du kan vara säker på att dina efterlevnadsbehov uppfylls

Utnyttja fördelarna med principer som har utformats för ditt företag eller för att uppfylla efterlevnadskrav. Ta del av den mest omfattande efterlevnadsportföljen som är tillgänglig, och få mer än 99 års kvarhållande för dina säkerhetskopierade data, och välj vilken Azure-region som helst på jorden för din säkerhetskopiering och arkivering.

MassMutual Financial Group
"Microsoft Azure är det bästa alternativet vi har sett på marknaden, eftersom det uppnår en perfekt balans mellan höga prestanda och kostnadseffektivitet för oss, vilket innebär att vi på extremt kort tid har kunnat uppfylla gällande lagar för efterlevnad. ”Vad de erbjuder är inte bara en produkt, utan en helhetslösning som gav oss sinnesro.”

Daryl Cheng, Senior Vice President

Uppfyll efterlevnadskraven med Azures hybridlagring.
Ha extern lagring av säkerhetskopior nära till hands.

Se till att fjärr- och avdelningskontor fungerar felfritt

Flytta din lagringsplats till molnet så sparar du pengar på infrastrukturinvesteringar för fjärr- och avdelningskontor. Ersätt dyra intranät med låga Internet-kostnader och datalagring i den Azure-datacenterregion var som helst på jorden som du föredrar, så att dina data finns nära ditt avdelningskontor. På så vis bibehåller du säkerhet i företagsklass både för de data som överförs och de som lagras.

PCL Construction
"För oss som byggföretag är det viktigaste jobbet att hålla våra arbetsplatser igång och vår fältpersonal produktiv. ”Om det uppstår en akut situation kan vi använda Data Protection Manager och Azure för att snabbt återgå till det normala.”

Chris Palmer, Solutions Architect

Utöka din lösning för säkerhetskopiering och lagring med din samarbetspartner

Sök efter en leverantör på Azure Marketplace som uppfyller dina specifika företags- och efterlevnadsbehov.

Lösningsarkitekturer

on-premises Option 1 - Use native Azure Backup Option 2 - Use 3rd party backup apps on-premises Virtual Machines Virtual Machines Azure Backup Server Virtual Machines Virtual Machines Azure Storage(blob) Azure Backup Commvault Simpana App/Item level restore Internet VCC for Enterprise or App/Item level restore Internet

Säkerhetskopiera lokala program och data till molnet

Säkerhetskopiera data och program från ett lokalt system till Azure med Azure Backup eller en partnerlösning. En Internetanslutning till Azure används för att ansluta till Azure Backup eller Azure Blob Storage. Azure Backup Server kan skriva säkerhetskopior direkt till Azure Backup. Alternativt kan en partnerlösning som Commvault Simpana eller Veeam Availability Suite, som finns i det lokala systemet, skriva säkerhetskopior direkt till Blob Storage eller via en slutpunkt i molnet, t.ex. Veeam Cloud Connect.

Läs mer

Har du en fråga?

Skicka in din information så kommer en medlem i Azure-teamet att ta kontakt.

Microsoft kan använda din kontaktinformation för att tillhandahålla uppdateringar och specialerbjudanden om Microsoft Azure. Du kan avbryta prenumerationen när som helst. Mer information finns i sekretesspolicyn.

Hitta en partner

Våra partner är redo att arbeta med dig med din Säkerhetskopiering och arkivering-lösning.

Relaterade lösningar