Hoppa till huvudinnehåll

Säkerhetskopiering och arkivering

Skydda dina data och program oavsett var de finns, så att du undviker dyrbara avbrott i verksamheten och uppfyller efterlevnadskrav. Utöka dina lokala lösningar för säkerhetskopiering och dataarkivering till molnet, vilket reducerar både kostnad och komplexitet, samtidigt som du uppnår högre effektivitet och skalbarhet.

  • SAAB
  • PCL Construction
  • Kardem
  • Vigilent IT
  • MassMutual Financial Group
Stackify

"Using Azure is cheaper than our previous backup solution—one quarter the cost. The savings increase with every gigabyte of data we add."

Chris Palmer, Solutions Architect, PCL Construction

Öka kapaciteten, sänk kostnaderna

Håll takten med den exponentiella tillväxten av dina företagsdata samtidigt som du sänker distributions- och hanteringskostnaderna. Med en prisvärd och mycket skalbar lösning för lagring av säkerhetskopior i flera nivåer i molnet kan du sänka prognostiseringskostnaderna samtidigt som du går från kapitalutgifter till en betala per användning-modell i molnet.

Pantaenius
"Our IT staff no longer has to handle tapes daily, coordinate with the external storage company, and pay for tape equipment maintenance, all of which equates to a savings of €30,000 to €40,000 [US$33,000 to US$45,000] annually."

Daniel Platz, IT Manager

Skapa skalbara lösningar för lagring av säkerhetskopior med Azure.
Få enklare dataarkivering med Azure.

Få problemfri säkerhetskopiering och dataarkivering

Förbättra din organisations produktivitet genom att ägna mindre tid och att hantera och underhålla din lokala infrastruktur för lagring av säkerhetskopior och program. Förenkla säkerhetskopieringen och dataarkiveringen med säkerhetskopiering-som-tjänst och hybridlagringslösningar som lätt återställer data och program från molnet.

Vigilent IT
"We don't have to worry about managing space on expensive purpose-built backup storage systems. We have no tape costs, management costs, nothing. Backup is dramatically cheaper with Azure."

Sean DeLessio, Lead Engineer

Du kan vara säker på att dina efterlevnadsbehov uppfylls

Utnyttja fördelarna med principer som har utformats för ditt företag eller för att uppfylla efterlevnadskrav. Ta del av den mest omfattande efterlevnadsportföljen som är tillgänglig, och få mer än 99 års kvarhållande för dina säkerhetskopierade data, och välj vilken Azure-region som helst på jorden för din säkerhetskopiering och arkivering.

MassMutual Financial Group
"Microsoft Azure is the best option we have seen in the market, which attains a perfect balance between high performance and cost-effectiveness for us, helping us meet the regulatory compliancy law in an extremely short period of time. What they offer is not just a product, but a one-stop solution that gave us peace of mind."

Daryl Cheng, Senior Vice President

Uppfyll efterlevnadskraven med Azures hybridlagring.
Ha extern lagring av säkerhetskopior nära till hands.

Se till att fjärr- och avdelningskontor fungerar felfritt

Flytta din lagringsplats till molnet så sparar du pengar på infrastrukturinvesteringar för fjärr- och avdelningskontor. Ersätt dyra intranät med låga Internet-kostnader och datalagring i den Azure-datacenterregion var som helst på jorden som du föredrar, så att dina data finns nära ditt avdelningskontor. På så vis bibehåller du säkerhet i företagsklass både för de data som överförs och de som lagras.

PCL Construction
"As a construction company, keeping our jobsites running and field staff productive is job one. If there's a disaster, we can use Data Protection Manager and Azure to recover quickly."

Chris Palmer, Solutions Architect

Kom igång snabbt med säkerhetskopiering och arkivering i din organisation

Närliggande lösningsarkitekturer

Säkerhetskopiera lokala program och data till molnet

Säkerhetskopiera data och program från ett lokalt system till Azure med Azure Backup eller en partnerlösning. En Internetanslutning till Azure används för att ansluta till Azure Backup eller Azure Blob Storage.

Säkerhetskopiera arbetsbelastningar i molnet och lokala arbetsbelastningar till molnet

Azure Backup skyddar dina datatillgångar i Azure med en enkel, säker och kostnadseffektiv lösning som inte kräver någon infrastruktur. Det är Azures inbyggda dataskyddslösning för en mängd olika arbetsbelastningar.

Arkivera lokala data i molnet

Den här lösningen bygger på följande Azure-hanterade tjänster: StorSimple och Blob Storage. De här tjänsterna körs i en miljö med hög tillgänglighet, med korrigeringar och stöd, så att du kan fokusera på dina lösningar i stället för på den miljö som de körs i.

Har du en fråga?

Skicka in din information så kommer en medlem i Azure-teamet att ta kontakt.

Alla fält markerade med * måste fyllas i

Relaterade lösningar

Säkerhetskopiering och katastrofåterställning

Minimera störningar i verksamheten med kostnadseffektiva lösningar för säkerhetskopiering och haveriberedskap.

Kan vi hjälpa dig?