Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Säkerhetskopiering och arkivering

Skydda dina data och program oavsett var de finns, så att du undviker dyrbara avbrott i verksamheten och uppfyller efterlevnadskrav. Utöka dina lokala lösningar för säkerhetskopiering och dataarkivering till molnet, vilket reducerar både kostnad och komplexitet, samtidigt som du uppnår högre effektivitet och skalbarhet.

Spara upp till 40 % på virtuella Windows Server-datorer med Azure Hybrid-förmånen. Mer information
PCL Construction

"Att använda Azure är en billigare lösning än våra tidigare säkerhetskopieringslösningar – det handlar om en fjärdedel av den tidigare kostnaden. Besparingarna ökar för varje gigabyte data som vi lägger till."


Chris Palmer, Solutions Architect, PCL Construction

Öka kapaciteten, sänk kostnaderna

Håll takten med den exponentiella tillväxten av dina företagsdata samtidigt som du sänker distributions- och hanteringskostnaderna. Med en prisvärd och mycket skalbar lösning för lagring av säkerhetskopior i flera nivåer i molnet kan du sänka prognostiseringskostnaderna samtidigt som du går från kapitalutgifter till en betala per användning-modell i molnet.

Få problemfri säkerhetskopiering och dataarkivering

Förbättra din organisations produktivitet genom att ägna mindre tid och att hantera och underhålla din lokala infrastruktur för lagring av säkerhetskopior och program. Förenkla säkerhetskopieringen och dataarkiveringen med säkerhetskopiering-som-tjänst och hybridlagringslösningar som lätt återställer data och program från molnet.

Du kan vara säker på att dina efterlevnadsbehov uppfylls

Utnyttja fördelarna med principer som har utformats för ditt företag eller för att uppfylla efterlevnadskrav. Ta del av den mest omfattande efterlevnadsportföljen som är tillgänglig, och få mer än 99 års kvarhållande för dina säkerhetskopierade data, och välj vilken Azure-region som helst på jorden för din säkerhetskopiering och arkivering.

Se till att fjärr- och avdelningskontor fungerar felfritt

Flytta din lagringsplats till molnet så sparar du pengar på infrastrukturinvesteringar för fjärr- och avdelningskontor. Ersätt dyra intranät med låga Internet-kostnader och datalagring i den Azure-datacenterregion var som helst på jorden som du föredrar, så att dina data finns nära ditt avdelningskontor. På så vis bibehåller du säkerhet i företagsklass både för de data som överförs och de som lagras.

Kom igång snabbt med säkerhetskopiering och arkivering i din organisation

Skapa egna lösningar för säkerhetskopiering och arkivering med hjälp från våra betrodda partnerföretag

Rubic

Rubrik

Med Rubrik får du enklare säkerhetskopiering och återställning, snabbare molninförande och det blir möjligt att automatisera via en enda plattform för att hantera och hjälpa till att skydda data.

Rackspace

Rackspace

Rackspace är en betrodd värd- och tjänstleverantör som hjälper tusentals globala företag migrera till och optimera i molnet.

Slalom

Slalom

Slalom skapar strategier och system för att hjälpa kunder att lösa några av de mest komplicerade affärsutmaningarna och förbereda sig för framtiden.

Distribuera färdiga lösningar för säkerhetskopiering och arkivering

Commvault

Commvault

Commvault erbjuder omfattande tjänster för säkerhetskopiering, återställning, hantering och onlinesökning av data samt program för datahantering.

Veeam

Veeam

Hypertillgänglighetslösningarna från Veeam möjliggör affärskontinuitet, digital omvandling och insyn i lokala resurser och molnresurser.

Veritas

Veritas

Utnyttja kraften i dina data med lösningar för de största och mest komplexa, heterogena miljöerna.

Tillbaka till flikar

Närliggande lösningsarkitekturer

Säkerhetskopiera lokala program och data till molnlösningsarkitektur

Säkerhetskopiera lokala program och data till molnet

Säkerhetskopiera data och program från ett lokalt system till Azure med Azure Backup eller en partnerlösning. En Internetanslutning till Azure används för att ansluta till Azure Backup eller Azure Blob Storage.

Säkerhetskopiera molnbaserade och lokala arbetsbelastningar till molnlösningsarkitektur

Säkerhetskopiera arbetsbelastningar i molnet och lokala arbetsbelastningar till molnet

Azure Backup skyddar dina datatillgångar i Azure med en enkel, säker och kostnadseffektiv lösning som inte kräver någon infrastruktur. Det är Azures inbyggda dataskyddslösning för en mängd olika arbetsbelastningar.

Arkivera lokala data till molnlösningsarkitektur

Arkivera lokala data i molnet

Den här lösningen bygger på följande Azure-hanterade tjänster: StorSimple och Blob Storage. De här tjänsterna körs i en miljö med hög tillgänglighet, med korrigeringar och stöd, så att du kan fokusera på dina lösningar i stället för på den miljö som de körs i.