Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Azure Synapse Analytics för datatekniker

Lär dig hur du skapar omfattande ETL-pipelines och analyserar data på valfritt språk i stor skala med både serverlösa och dedikerade resurser – allt i en enda enhetlig miljö.

Upptäck en gränslös dataanalysupplevelse

Sammanför dataintegrering, företagsdatalagring och stordataanalys med Azure Synapse.

  • Effektivisera pipelineutveckling

    Skapa enkelt ETL- och ELT-processer utan kod i en intuitiv miljö eller skriv din egen kod med mer än 95 inbyggda kopplingar.

  • Samordna dataintegrering

    Effektivisera samarbetet med integrerade Apache Spark- och SQL-motorer – på det språk som du föredrar, t.ex. T-SQL, Python, Spark eller .NET.

  • Förenkla säkerhet och hantering

    Skydda känsliga data automatiskt och i realtid med säkerhet på kolumn- och radnivå och dynamisk datamaskering.

Se hur datatekniker förnyar med Azure Synapse

Se hur datatekniker skapar moderna datalösningar i stor skala med hjälp av Azure Synapse.

Dela anonymiserade data

Se hur Greg, företagsdataarkitekt på Southern Company, använder Azure Synapse för att dela anonymiserade data med analyspartner och leverera interna analyser.

Förebyggande underhåll

Se hur Henko, dataanalysarkitekt på Macaw, använder förutsägelseanalys för att hjälpa ett vattentjänstföretag att identifiera problem med vattenförsörjningen – innan de blir för stora.

Datastyrning

Se hur Adhi, datalösningsarkitekt på Grab, använder datamaskering och säkerhet på radnivå för att ge analytiker åtkomst till och analysera data – oavsett deras kompetensnivå.

Utöka dina kunskaper inom dataanalys

Lär dig grunderna i Azure Synapse Analytics och kom snabbt igång med 30 dagars videor, självstudier och utbildningsmoduler. Den här utbildningsvägen är en bra förberedelse för en Azure Data Engineering-certifiering.

Bild av en person som sitter vid ett bord och arbetar på en bärbar dator. I bakgrunden syns personer som går.

Dokumentation, utbildning och migreringsresurser

Utbildning

Läs mer om utbildningsvägar och certifieringar för datatekniker.

Utbildningsvägar för datatekniker

Certifieringen Data Engineering on Microsoft Azure

Migreringsresurser

Upptäck resurser som underlättar integreringen av Azure Synapse i din organisation.

Översikt över förhandsversionen av Azure Synapse Pathway

Spelbok för koncepttest för Azure Synapse Analytics

Azure Synapse Essentials

Titta på Azure Synapse Essentials och lär dig mer om funktioner och tjänster som hjälper dig att utveckla heltäckande analyslösningar.

Skapa en Azure Synapse-arbetsyta

Se hur du snabbt och enkelt kan komma igång med ditt första projekt i Azure Synapse Analytics.

Dra nytta av integrering med Spark

Se hur du kommer igång med den integrerade Apache Spark-upplevelsen i Azure Synapse.

Skapa datapipelines enkelt

Lär dig hur du använder Azure Synapse för att skapa en ETL-pipeline och ett dataflöde för dataintegrering.

Håll dig uppdaterad med Azure Synapse

Titta på de senaste demonstrationerna av och webbseminarierna om Azure Synapse Analytics.

Webbseminarium: Få realtidsinsikter från Oracle ERP-data

Se hur Azure Synapse Analytics i kombination med Incorta gör det möjligt för ledare att ansluta direkt till Oracle E-Business Suite.

Webbseminarium: Få insikter från SAP-data i realtid

Se hur du kan integrera realtidsinsikter från SAP-data i hela organisationen med Azure Synapse Analytics, Qlik Data Integration och Power BI.

AI The Show: Maskininlärningsmiljöer i Azure Synapse

Se hur integreringen mellan Azure Synapse och Azure Machine Learning för samman datatekniker.

Dra nytta av fler resurser

Lär dig mer om Azure Synapse Analytics med support och vägledning.

Azure-datacommunity

Få kontakt med branschkollegor, lär dig nya eller bygg vidare på befintliga färdigheter och hitta resurser som hjälper dig framåt i karriären.

Analys på en dag

Delta i en halvdags virtuell workshop och utbildning där du lär dig hur Azure Synapse Analytics fungerar i praktiken.

Uppdateringar, bloggar och meddelanden som rör Azure Synapse