Hoppa över navigering

6 steg till en strategi för hybridmiljöer och olika moln med Azure

Publicerad: 2021-05-14

Ge dina datacenter, moln och gränsmiljöer nytt liv genom att smidigt driva och hantera alla olika miljöer och resurser från ett enda kontrollplan i Azure. 

Börja planera, implementera och hantera dina hybridmiljöer och olika moln med den här grafiska översikten. Du får stegvis vägledning om hur bland annat kan:

  • Förena dina datacenter, moln och gränsmiljöer – och hantera alla resurser från en och samma plats.
  • Skapa en heltäckande migreringsplan för Azure, från strategi och förberedelser till portföljstyrning och hantering.
  • Effektivisera den lokala driften av resurser i olika moln och på gränsenheter med verktyg som Azure Arc och Azure Stack.