Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Azure Site Recovery

Håll verksamheten igång med den inbyggda haveriberedskapstjänsten.

Underlätta för företaget att fortsätta göra affärer – även under större IT-avbrott. Azure Site Recovery erbjuder enkel distribution, kostnadseffektivitet och tillförlitlighet. Använd replikering, redundans och återställningsprocesser via Site Recovery för att hålla igång programmen under planerade och oplanerade avbrott.

 

Site Recovery är en intern haveriberedskap som en tjänst (DRaaS), och Microsoft har erkänts som ledande inom DRaaS baserat på helhetssyn och tillämpningsförmåga av Gartner i 2019 Magic Quadrant for Disaster Recovery as a Service.

 

 

*Gartner stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänster som skildras i deras forskningspublikationer och råder inte teknikanvändare att välja endast de leverantörer med högst betyg eller andra utmärkelser. Gartners forskningspublikationer består av Gartner-forskningsorganisationens åsikter och bör inte ses som absoluta fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, med hänsyn till denna forskning, inklusive garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.

Det är lätt att distribuera och hantera

Konfigurera Azure Site Recovery genom att helt enkelt replikera en Azure VM till en annan Azure-region direkt från Azure Portal. Site Recovery är ett fullständigt integrerat erbjudande som uppdateras automatiskt med nya Azure-funktioner så fort de släpps. Minimera återställningsproblemen genom att sekvensera ordningen för flernivåprogram som körs på flera virtuella datorer. Säkerställ efterlevnaden genom att testa din haveriberedskapsplan utan att produktionsarbetsbelastningar eller slutanvändare påverkas. Och se till att program fortsätter att vara tillgängliga under avbrott med hjälp av automatisk återställning från en lokal miljö till Azure eller från Azure till en annan Azure-region.

Minska infrastrukturskostnaderna

Minska kostnaden för att distribuera, övervaka, korrigera och underhålla lokal infrastruktur för haveriåterställning genom att eliminera behovet av att bygga upp eller underhålla ett kostsamt sekundärt datacenter. Du betalar dessutom bara för de datorresurser du behöver för att kunna använda dina program i Azure.

Minimera stilleståndstiden med tillförlitlig återställning

Efterlev enkelt branschstandarder som exempelvis ISO 27001 genom att aktivera Site Recovery mellan separata Azure-regioner. Skala täckningen till så många affärskritiska program som du behöver, uppbackad av Azures tjänsttillgänglighet och support. Återställ snabb dina senaste data med Site Recovery.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månader kommer du att ha fortsatt tillgång till fler än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Använd Site Recovery med ditt kostnadsfria konto