Trace Id is missing
Hoppa till huvudinnehåll

Azure Payment HSM

Skydda digitala betalningar i molnet med en betalningstjänst med HSM (Hardware Security Module).

Påskynda den digitala omvandlingen av ditt betalningsekosystem

Azure Payment HSM är en Bare Metal-infrastruktur som en tjänst (IaaS) som innehåller kryptografiska nyckelåtgärder för betalningstransaktioner i realtid i Azure. Den levereras med Thales payShield 10K betalnings-HSM:er och uppfyller de hårdaste kraven i betalningskortbranschen (PCI) för säkerhet, efterlevnad, korta svarstider och höga prestanda.

Certifierad som kompatibel med PCI PIN, PCI 3DS och PCI DSS

Certifierad HSM på FIPS 140-2 nivå 3 och PCI HSM v3

Fullständig administrativ och kryptografisk kontroll av HSM

Höga prestanda och korta svarstider med molnskalning och global redundans

Förbättra säkerhet och efterlevnad

Bibehåll säkerhets- och efterlevnadsstandarder för dina PCI-miljöer i molnet. Azure-datacenter som innehåller Azure Payment HSM-lösningar är kompatibla med PCI DSS och PCI 3DS. Tjänsten använder även HSM:er i Thales payShield 10K som är certifierade för FIPS 140-2 nivå 3 och PCI HSM v3. Det innebär att du kan förenkla pågående efterlevnad med säkerhetsgranskning och öka din säkerhetsstatus.

Tre personer i ett möte
En person med ett headset som arbetar vid sitt skrivbord med en bärbar dator och en bildskärm

Hantera din betalnings-HSM i Azure

Bibehåll fullständig administrativ kontroll över din PCI-miljö i molnet med en enda klientorganisation och självhanterade HSM:er. När HSM:en är allokerad till din prenumeration har Microsoft inte någon åtkomst till dina data. När HSM:en inte längre behövs och enheten returneras till Microsoft, raderas dina data för att säkerställa fullständig sekretess och säkerhet.

Påbörja den digitala omvandlingen i molnet

Lift and Shift-hantera dina program till molnet och säkerställ korta svarstider och höga prestanda för verksamhetskritiska betalningsprogram. Dra nytta av den senast certifierade maskinvaran och programvaran på begäran och sänk den inledande investeringen med OPEX-prenumerationsmodellen.

En person håller en surfplatta som visar data

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månader kommer du att ha fortsatt tillgång till fler än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Resurser och dokumentation för Azure Payment HSM

Engagera dig

Läs mer om Azure Payment HSM på vår blogg.

Vanliga frågor och svar om förhandsversionen av Azure Payment HSM

  • Azure Payment HSM är tillgängligt i regionerna USA, östra; USA, västra; USA, södra centrala; USA, centrala; Europa, norra och Europa, västra.

  • När HSM:er har etablerats ansluts de direkt till en användares virtuella nätverk och hanteras enbart administrativt av användaren. HSM:er kan etableras som ett enhetspar och konfigureras för hög tillgänglighet. Tjänsten använder Thales payShield Manager för säker fjärråtkomst till HSM:en.

  • Finansinstitutioner och tjänstleverantörer i betalningsekosystemet som t.ex. utfärdare, tjänstleverantörer, köpare, bearbetare och betalningsnätverk kan dra nytta av Azure Payment HSM.

  • Med fördelar som korta svarstider och möjligheten att snabbt lägga till mer HSM-kapacitet vid behov, är Azure Payment HSM perfekt inom många olika användningsområden som t.ex. betalningsbearbetning, utfärdande av betalningsautentisering, skydda nycklar och autentiseringsuppgifter samt skydd av känsliga data.

  • Eftersom Azure Payment HSM är en specialiserad tjänst bör kunderna be sin kundansvarige på Microsoft och CSA att skicka förfrågan via e-post.

Nu kan du konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto