Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure
Abstrakt bakgrund med färgstarkt tonat överlägg och en båge i rosa och gula toner mot vit bakgrund.

Azure Functions

Kör händelsebaserad, serverlös kod med en heltäckande utvecklingsupplevelse
Utforma serverlösa appar på valfritt språk och fokusera på affärslogik.
Toningsbakgrund som går från vitt till gult från vänster till höger.
Översikt

Utveckla och distribuera serverlösa appar i skala

 • Använd valfritt språk för att ansluta funktioner till Azure-tjänster med utlösare och bindningar.
 • Använd den inbyggda serverlösa elasticiteten med nätverk i företagsklass för att omedelbart skala din app från noll till den plats dit dina behov tar dig, och tillbaka.
 • Välj den värdplan som fungerar för ditt scenario med en modell där du betalar per användning.
 • Maximera potentialen hos Azure-data- och AI-plattformen för att utveckla serverlösa appar med inbyggda DevOps-verktyg för en effektivare livscykel för utveckling, distribution och hantering.
Användningsfall

Använd serverlösa funktioner i en mängd olika användningsfall

Smarta appar

Utveckla RAG-appar, chattrobotar och textifyllning med generativ AI och andra modeller eller ramverk.

Bearbetning i realtid

Bearbeta dina filer, data och händelseströmmar i nära i realtid.
 

Orkestrering av arbetsflöden

Förenkla komplexa orkestreringsbehov med inbyggd feltolerans med hjälp av Durable Functions, inklusive långvariga funktioner.
Tonad bakgrund som går från ljusblått till ljusgult och liknar en mjuk pastellfärgad soluppgång.

Inbyggd säkerhet och efterlevnad 

Microsoft har valt att investera 20 miljarder USD i cybersäkerhet under fem år.
Vi använder mer än 8 500 experter på säkerhets- och hotinformation i 77 länder.
Azure har en av de största portföljerna för efterlevnadscertifiering i branschen.
Abstrakt geometrisk bakgrund med en toning av pastellfärger med mjuka nyanser av blått, rosa och gult,
Man som ler mot en digital surfplatta på ett skrivbord på ett varmt upplyst hemmakontor.
Prissättning

Flexibla prisalternativ som passar dina behov

Tonad bakgrund som går från gult till blått med ett diskret prickigt mönster,
Utbildningsresa

Utveckla intelligenta serverlösa appar

Utveckla anpassningsbara, dynamiska och personliga upplevelser genom att utveckla och modernisera appar med Azure.
Tonad bakgrund som går från ljusblå till ljusorange, vilket ger en mjuk pastelleffekt.
KUNDBERÄTTELSER

Se hur kunderna innoverar med Azure Functions

Vanliga frågor och svar

 • Functions har olika nivåer av stöd för språk som C#, JavaScript, F#, Java och Python.
   
  Läs mer i Språk som stöds i Azure Functions
 • Functions-appar i förbrukningsplaner och App Service-planer körs eller är tillgängliga 99,95 procent av tiden.
   
  Läs mer i det fullständiga serviceavtalet för Functions.
 • Functions kan köras i förbrukningsplanen, Azure App Service-planen, Premium-planen och Azure Container Apps-planen.
   
  Mer information finns i Skalnings- och värdtjänster i Azure Functions.
 • Undvik åtkomst med hårdkodning till andra tjänster som Azure Blog Storage och Azure Cosmos DB med utlösare och bindningar. Utlösare är det som gör att en funktion körs, och bindningar är deklarationer som ansluter funktionen till en annan resurs.
   
  Mer information finns i  utlösare och bindningar som Functions stöder . 
 • Skapa och testa funktioner på din lokala dator med den kodredigerare och de utvecklingsverktyg du brukar använda. Anslut lokala funktioner till Azure-tjänster (live) och felsök dem på din lokala dator med den fullständiga körmiljön för Functions. Kraven för att utveckla funktioner på din lokala dator beror på vilka programmeringsspråk och verktyg du föredrar.
   
  Mer information finns i  lokala utvecklingsmiljöer 
 • Körning av Functions i Container Apps (förhandsversion) passar perfekt för mikrotjänstarkitekturer av olika typer i en centraliserad miljö. På så sätt får du enhetlig konfiguration av nätverk, överskådlighet och fakturering.