Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Microsoft Defender – hantering av extern attackyta

Få insikter om sårbarheter, risker och exponeringar för webbaserade resurser.

Få insyn i din externa attackyta

Microsoft Defender External Attack Surface Management definierar din organisations unika internetexponerade attackyta och identifierar okända resurser för att proaktivt hantera din säkerhetsstatus.

Teknik för identifiering av global attackyta hittar, analyserar och kategoriserar externa resurser som de visas

Dynamiskt lager omfattar externa tillgångar i flera molnmiljöer, inklusive okända resurser som skugg-IT

Djup insikt i tillgångar upptäcker sårbarheter och identifierar nya risker

Insyn i din externa attackyta förbättrar Microsoft Defender för molnsäkerhet från slutpunkt till slutpunkt

Eliminera externa säkerhetsluckor

Visa organisationens webbprogram, beroenden och webbinfrastruktur via en enda fönsterruta med ett dynamiskt postsystem. Få bättre synlighet för att göra det möjligt för säkerhets- och IT-team att identifiera tidigare okända resurser, prioritera risker och eliminera hot.

En person som pekar på data på en skärm
En person som presenterar data som visas på en skärm bakom dem för kollegor

Utöka säkerheten utanför brandväggen

Visa din snabbt föränderliga globala attackyta i realtid med fullständig insyn i organisationens internetexponerade resurser. En enkel, sökbar inventering ger nätverksteam, säkerhetsförsvarare och incidentsvarare verifierade insikter om sårbarheter, risker och exponeringar från maskinvara till enskilda programkomponenter.

Förstå ert säkerhetsläge

Få en holistisk vy över din säkerhetsstatus för att utveckla bästa praxis och fatta välgrundade beslut om investeringar och åtgärder för säkerhetskontroll med en dynamisk inventering av externa resurser över Internet och flera molnmiljöer.

Personer som arbetar tillsammans på ett kontor

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månader kommer du att ha fortsatt tillgång till fler än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Nu kan du konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto