Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Containerinstanser

Utveckla appar snabbt utan att behöva hantera virtuella datorer och lära dig nya verktyg – det är bara ditt program, i en container, i molnet.

Köra containrar utan att hantera servrar

Genom att köra arbetsbelastningar i Azure Container Instances (ACI) kan du fokusera på att utforma och skapa program i stället för att hantera infrastrukturen som kör dem.

Förbättrad flexibilitet med containrar på begäran

Distribuera containrar till molnet med oöverträffad enkelhet och hastighet, med ett enda kommando. Etablera ytterligare beräkning med hjälp av ACI för krävande arbetsbelastningar när det behövs. Med Virtual Kubelet kan du till exempel använda ACI till elastisk burst från ditt AKS-kluster (Azure Kubernetes Service) under trafiktoppar.

Säkra program med isolering av hypervisor-program

Ge dina arbetsbelastningar för containrar samma säkerhet som dina virtuella datorer har samtidigt som du behåller effektiviteten som tillhandahålls av förenklade containrar. ACI tillhandahåller isolering av hypervisor-program för varje containergrupp för att säkerställa att containrar körs isolerade utan att dela en kernel.

Vad går att skapa med Azure Container Instances?

Elastisk burst-överföring med AKS

ACI tillhandahåller snabb, isolerad beräkning för att hantera trafiktoppar utan att det krävs någon serverhantering. Azure Kubernetes Service (AKS) kan till exempel använda Virtual Kubelet för att etablera poddar i ACI som startas på bara några sekunder. Det här gör att AKS kan köras med tillräckligt med kapacitet för en genomsnittlig arbetsbelastning. När AKS-klustret har använt all kapacitet kan du skala ut fler poddar i ACI utan att behöva hantera fler servrar.

Händelsedrivna program med Azure Logic Apps

Kombinera ACI med ACI Logic Apps-anslutningsappen, Azure-köer och Azure Functions för att skapa en robust infrastruktur som kan skala ut containrar elastiskt på begäran. Med hjälp av Azure Container Instances kan du köra komplexa uppgifter som kan svara på händelser.

Databehandlingsjobb

Använd Azure Container Instances för databearbetning där källdata matas in, bearbetas och placeras i robust lagring som t.ex. Azure Blob Storage. Genom att bearbeta data med ACI i stället för statiskt etablerade virtuella datorer kan du göra stora besparingar genom att använda fakturering per sekund.

Omslag till boken Designing Distributed Systems

Kostnadsfri e-bok: Utforma distribuerade system

Utforska hur upprepningsbara, generiska mönster och återanvändningsbara komponenter kan göra det enklare och effektivare att utveckla distribuerade system, så att du kan lägga mer tid på utveckling. Skaffa den kostnadsfria O’Reilly-e-boken av Brendan Burns, framträdande tekniker på Microsoft och medgrundare av Kubernetes-projektet.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

En översikt över Security Center i Azure med princip- och efterlevnadsdata och resurssäkerhetshygien
Beräknings- och appflik i Security Center i Azure med en lista över rekommendationer

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månader fortsätter du att ha tillgång till mer än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Prova Container Instances

Prova Azure kostnadsfritt