Trace Id is missing
Hoppa till huvudinnehåll

Automation

Spara tid och minska omkostnaderna

Automatisera alla vanliga, tidskrävande och felbenägna molnhanteringsuppgifter. Med Azure Automation-tjänsten kan du fokusera på arbete som ger ett mervärde för verksamheten. Genom att minska felkällorna och öka effektiviteten bidrar det också till att sänka dina driftskostnader.

Uppdatera Windows- och Linux-system i hybridmiljöer

Övervaka uppdateringsefterlevnad i Azure, lokala och andra molnplattformar för Windows och Linux. Planera distribueringar för att samordna installation av uppdateringar inom ett angivet underhållsfönster.

Förenkla konfigurationshanteringen via molnet

Konfigurera och hantera PowerShell-konfigurationer, importera konfigurationsskript och generera nodkonfigurationer – allt i molnet. Med tjänsten Konfigurationshantering i Azure kan du övervaka och automatiskt uppdatera datorkonfigurationer på fysiska och virtuella datorer, Windows eller Linux – i molnet eller lokalt.

Samla in inventering och spåra ändringar

Få en inventering av operativsystemresurser, däribland installerade program och andra konfigurationsobjekt. Använd omfattande rapportering och sökning för att snabbt hitta detaljerad information om allt som är konfigurerat i operativsystemet. Spåra ändringar i tjänster, daemons, programvara, register och filer för att omedelbart undersöka problem – och aktivera diagnostik och aviseringar för att övervaka oönskade ändringar.

Integrering med de system du förlitar dig på

Skriv runbooks grafiskt i PowerShell eller Python för att integrera Azure-tjänster och andra offentliga system som krävs för att distribuera, konfigurera och hantera dina processer för slutpunkt till slutpunkt. Samordna i lokala miljöer med en Hybrid Runbook Worker för att leverera tjänster på begäran. Utlös automatisering från ITSM, DevOps och övervakningssystem för att uppfylla begäran och garantera kontinuerlig leverans och hantering.

Leverera mer pålitliga tjänster snabbare

Förlita dig på runbooks utan server för att automatiskt växa i takt med att dina driftuppgifter ökar. Leverera tjänster snabbare och konsekvent genom att fokusera på att utöka verksamheten istället för att underhålla hanteringssystemet.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månader kommer du att ha fortsatt tillgång till fler än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Nu kan du konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto