Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Azure AI Metrics Advisor

Azure AI Metrics Advisor tas ur bruk 2026-10-01.

Mer information

Skydda organisationens tillväxt

Bädda in AI-drivna övervakningsfunktioner för att ligga ett steg före incidenterna – ingen expertis i maskininlärning krävs. Övervaka prestandan för organisationens tillväxtmotorer, inklusive försäljningsintäkter och tillverkning, med Azure AI Metrics Advisor, som bygger på AI-avvikelseidentifiering och en del av Azure AI Services. Identifiera och åtgärda problem snabbt via en kraftfull kombination av övervakning i nära realtid, anpassa modeller till ditt scenario och få detaljerade analyser med diagnostik och aviseringar.

Se nyheterna i Azure AI på Build

AI-avvikelseidentifieringens huvudmotor väljer rätt avvikelseidentifieringsmodell

En guidad autotuning-upplevelse hjälper dig att anpassa tjänsten efter dina unika behov

Alla dimensionskombinationer analyseras för att lokalisera berörda områden och analysera rotorsaken, skapa diagnoser samt skicka varningar

Slutpunkt till slutpunkt-hantering av dataövervakning görs enkelt via gränssnittet AI Metrics Advisor, som ansluts till populära tidsseriedatabaser och ger stöd för strömövervakning

Två personer som tittar på en skrivbordsskärm

Identifiera avvikelser i praktiskt taget varje scenario

Tidsseriedata beter sig på olika sätt beroende på scenario. Det kan exempelvis vara antalet dagliga besökare i en nätbutik eller vibrationsfrekvensen i en transportbandskomponent. AI-avvikelseidentifiering, som är huvudmotor i AI Metrics Advisor, granskar varje datamängd och väljer automatiskt den bästa algoritmen från modellpoolen med hög precision.

Konfigurera enkelt tjänsten för organisationens specifikationer

Anpassa tjänsten för att visa de avvikelser som är viktiga för dig med hjälp av den guidade autotuningupplevelsen. Ange dina identifieringsinställningar, till exempel känslighetsnivå, avvikelsemönster eller indatavärdeintervall, och AI Metrics Advisor justerar automatiskt konfigurationen för varje tidsseriedatauppsättning i systemet. Utvärdera snabbt konfigurationens effektivitet med den angivna uppskattningen som genereras av tjänsten som kör den anpassade modellen via historiska data. Få en föreslagen aviseringsregel från tjänsten som kan anpassas ytterligare för verksamhetskritiska meddelanden.

Handinmatning på en bärbar dator
Ett interaktivt träd avgränsat efter ort och kategori

Fokusera på att åtgärda i stället för att övervaka data

Dina data undersöks nästan i realtid och AI Metrics Advisor hittar den minut då något händer. Upptäck avvikande beteende i djupa datalager med över tiotusen dimensionskombinationer. När ett problem har flaggats visar AI Metric Advisor snabbt viktiga faktorer till problemet med en analys av rotorsaken. Du får exakta aviseringar baserat på dina behov, så att du kan fokusera på att åtgärda problemet i stället för att övervaka mätningarna.

Få snabbare tid till värde

AI Metrics Advisor förenklar förberedelsen av data och datainmatningen med mängder av databasanslutningar och förbearbetning av data genom att rensa, aggregera och fylla i luckor för att få ett konsekvent tidsserieflöde. Du behöver inte skapa ett användargränssnitt från grunden för att använda AI Metrics Advisor funktioner. Hantera övervakningslivscykeln för strömning och data från datainmatning, modeller, visualisering, diagnostik och varningar från en och samma plats.

Sex diagram som visar kostnadsinformation över tid för olika städer och kategorier

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

En översikt över Security Center i Azure med princip- och efterlevnadsdata och resurssäkerhetshygien
En översikt över datorer och appar i Säkerhetscenter i Azure

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månader fortsätter du att ha tillgång till mer än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Resurser och dokumentation

Kom igång med utbildningsresurser

Utforska resurser för utvecklare

Vanliga frågor och svar om AI Metrics Advisor

  • Den kostnadsfria utvärderingsversionen omfattas inte av något serviceavtal. Läs serviceavtalet för Azure AI Services.

  • AI-avvikelseidentifiering består av enkla REST-API:er med en kodcentrerad upplevelse. Det är huvudmotorn i AI Metrics Advisor som identifierar avvikelser i tidsseriedata. Den används bäst vid ad hoc-dataanalyser och kan köras i containrar.

    AI Metrics Advisor innehåller ytterligare funktioner för övervakning av tidsserier, med pipeline-API:er och ett inbyggt användargränssnitt för att hantera tjänsten. Den har utformats för liveuppspelning av data och AI-analys, samt har stöd för distribution i Azure.

  • För närvarande stöder den bara Azure-distributioner.

Nu kan du ställa in ditt kostnadsfria Azure-konto

Prova Azure AI Metrics Advisor kostnadsfritt