Hoppa över navigering

Intel + Azure

Din allians för digital omvandling

Microsoft och Intel bygger vidare på ett långvarigt tekniksamarbete för att möjliggöra differentierade tjänster i Azure. Genom att kombinera innovativ programvara med den senaste maskinvaran levererar vi ett intelligent moln för alla.

Tillsammans levererar Intel och Microsoft avancerad teknik och avancerade affärslösningar för SAP, databehandling med höga prestanda (HPC), konfidentiell databehandling, hybridmoln, Microsoft SQL Server, AI, analys och mycket mer.

Byggt för hybrider

Utveckla och distribuera var du vill. Utöka Azure lokalt med Azure Stack Hub och Azure Stack HCI med skalbara Intel Xeon-processorer och Intels SSD-enheter (Solid State Drive). Och använd Azure Stack Edge med skalbara Intel Xeon-processorer, Intels omprogrammerbara grindmatriser och Intels SSD-enheter för snabb och lokal inferens.

Intel

"This collaboration builds upon a long history of innovation to create a strong foundation for delivering best-in-class cloud services for customers and businesses across the enterprise. We continue to work closely together to maximize technology and business opportunities for our customers."

Jason Grebe, Vice President och General Manager, Cloud Platform and Technologies Group, Intel

Mycket bred portfölj av virtuella datorer i Azure

Intel-processorer stödjer ett brett utbud av Azure-arbetsbelastningar. Tillsammans levererar Azure och Intel prestanda, skala och värde till våra kunder.

Oavsett om du letar efter virtuella datorer för din SAP-miljö på företaget eller verksamhetskritiska prestanda för Windows Server och SQL Server, eller om du har beräkningsintensiva behov för dina arbetsbelastningar inom AI, maskininlärning och HPC så uppfyller Azure kraven med ett brett utbud av virtuella datorer som baseras på Intel® Xeon®-processorer.

Målarbetsbelastning Azure-instanstyp Intel-processor
Standard, webbappar och mikrotjänster Entry Compute Av2-serien Intel® Xeon E5-2670
Anpassningsbar i generell användning Anpassningsbara B-serien Intel Xeon E5-2673 v3 / E5-2673 v4
Minnesintern databas (IMDB) Generell användning D2-serien Intel Xeon E5-2673 v3 / E5-2673 v4
Blockkedja – säkra enklaver DC-serien för konfidentiell databehandling Intel Xeon E-2176G
SAP IMDB E-serien, hög minnesanvändning Intel Xeon E5-2673 v4
Beräkningsintensiv Beräkningsoptimerade Fv2-serien Intel Xeon Scalable Platinum 8168
Databehandling med höga prestanda Big Compute H-serien Intel Xeon E5-2667 v3
HPC appar med mycket databehandling Big Compute HC-serien Intel Xeon Scalable Platinum 8168
SAP IMDB Minnesoptimerade M-serien Intel Xeon Platinum 8180

SAP på Azure

SAP på Azure ger en skalbar infrastruktur med höga prestanda för SAP HANA, med virtuella datorer med upp till 12 TB RAM per virtuell dator och specialbyggda instanser utan operativsystem med upp till 24 TB RAM och som drivs av Intel Xeon-processorer. Skapa mycket skalbara SAP HANA–certifierade system på Azure på några minuter och använd Azures globala fotavtryck i fler än 54 regioner.

Dra fördel av fler tjänster för SAP på Azure för att få större affärsvärde och mer innovation:

HPC på Azure

Virtuella Azure-datorer i HC-serien som drivs av Intel Xeon Scalable-processorer och AVX-justerade applikationer möjliggör databehandling med höga prestanda som har optimerats för storskaliga och beräkningsintensiva applikationer.

Läs mer om FPGA:er (omprogrammerbara grindmatriser) och hur du distribuerar dina modeller till en Azure FPGA med Azure Machine Learning Service.

Konfidentiell databehandling i Azure

Konfidentiell databehandling i Azure hjälper dig skydda data som används mot direkt åtkomst, till och med från skadliga insiders med administrativ behörighet. Det möjliggör nya scenarier, t.ex. maskininlärning för flera parter, stärker säkerheten för blockkedjor och förbättrar Always Encrypted-teknik i SQL Server.

Konfidentiell databehandling på Azure bygger på Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) för att ge data extra skydd medan de bearbetas i molnet. Intel SGX är ett verktyg som gör att utvecklare bättre kan skydda sina känsligaste data och minneslagrad applikationskod i en krypterad enklav. Enklaven är till och med skyddad från molnleverantören och systemprocesser på låg nivå.

Lyssna på en inspelad intervju om konfidentiell databehandling i Azure.

Läs mer om konfidentiell databehandling på Azure och Intels säkerhetstekniker, inklusive Intel SGX:

AI på Azure

Gör livscykeln för maskininlärning från slutpunkt till slutpunkt snabbare genom att skapa, träna upp och distribuera maskininlärningsmodeller. Skapa nya möjligheter med AI och funktioner för slutsatsdragning som du får från Microsoft och Intel.

  • Skapa, träna och distribuera maskininlärningsmodeller snabbt och kostnadseffektivt på Azure Machine Learning Service med kraftfulla beräkningsresurser från Intel, inklusive processorer (CPU:er) och FPGA:er. Azure Machine Learning Service möjliggör automatisk skalning av beräkningsresurser från Intel, så att du kan fokusera mer på affärsresultat och mindre på infrastruktur.
  • Gör slutsatsdragningen via maskininlärningsmodeller snabbare på Intel-maskinvara med ONNX Runtime, ett projekt med öppen källkod som grundades av Microsoft och stöds av Intel. ONNX Runtime stödjer maskininlärningsoptimering i nGraph-kompileraren för djupinlärning, Intel-distribution av OpenVINO™-verktygen, samt Intel Math Kernel Library för Deep Neural Networks (Intel MKL-DNN).

Få de senaste innovationerna för dina lösningar

Högre hastighet. Bättre tillförlitlighet. Smarta data Tillsammans fokuserar våra tekniska team på att utforma och leverera molntjänster som hjälper dig att få ut lösningar på marknaden snabbare. Dessutom är Intel Xeon-processorer tillgängliga för alla virtuella Azure-datorer, vilket ger dig flexibilitet när det gäller storlek, prestanda och kostnader för alla arbetsbelastningar.

Intels den datafokuserade portfölj lägger grunden för flera Azure-erbjudanden, något som garanterar att kunder får en smidig upplevelse.

  • Intel Xeon-processorer för Azure Compute och Storage
  • Intel OptaneTM DC beständigt minne
  • FPGA:er (Intel Field-Programmable Gate Arrays)
  • Intel Ethernet
  • Intel Solid State-hårddiskar (SSD-enheter)
  • Intel Silicon Photonics 100G PSM4
  • Intels ramverk för maskininlärning och bibliotek med öppen källkod
  • Intels Clear Linux*-projekt

Intel på Azure Marketplace

Ta en titt på andra partnertekniker som körs på Intel.

Distribuerat djupinlärningsbibliotek för Apache Spark med höga prestanda och effektiv utskalning

BigDL gör det enklare att utveckla applikationer för djupinlärning som vanliga Spark-program genom Scala eller Python och sedan köra dessa applikationer på befintliga Spark- eller Hadoop-kluster utan dyr och specialiserad maskinvara. Med Apache Spark kan du smidigt skala applikationer på noder som baseras på Intel Xeon-processorer i stor skala, och få fantastiska prestanda i hela infrastrukturen som baseras på Intel Xeon-processorer. Läs mer om det i Azure Marketplace.

Integrerad stack med öppen källkod och höga prestanda som optimerats för Intel Xeon Scalable-plattformar

Deep Learning Reference Stack ger utvecklare resurser för att komma igång snabbt och minskar jobbet med att integrera flera programvarukomponenter. Den ger även flexibilitet för att anpassa lösningar som optimeras för Intel Xeon Scalable-plattformar. Versionen gör det möjligt för utvecklare att snabbt skapa prototyper genom att minska komplexiteten som förknippas med att integrera flera programvarukomponenter, och stacken innehåller finjusterade programvarukomponenter i operativsystemet (Clear Linux OS), ramverket för djupinlärning (TensorFlow och andra), bibliotek för djupinlärning (Intel Math Kernel Library for Deep Neural Networks) orks) och andra programvarukomponenter. Läs mer om det i Azure Marketplace.

En enhetlig analys- och AI-plattform för distribuerad användning av TensorFlow, Keras och BigDL på Apache Spark

Analytics Zoo är ett projekt med öppen källkod som smidigt kombinerar Spark-, TensorFlow-, Keras- och BigDL-program i en integrerad pipeline. Pipelinen kan transparent skalas ut till ett stort Hadoop/Spark-kluster för distribuerad träning eller slutsatsdragning. Läs mer om det i Azure Marketplace.

En förkonfigurerad Data Science Virtual Machine med processoroptimerad TensorFlow, MXNet och PyTorch

Denna Intel-optimerade DSVM är en utökning av Ubuntu-versionen av Microsoft DSVM. Den levereras med Python-miljöer som optimerats för djupinlärning på Intel Xeon-processorer. De här miljöerna omfattar ramverk med öppen källkod för djup inlärning med Intel MKL-DNN som serverdel för optimala prestanda på Intel Xeon-processorer. Dessa miljöer kräver inga ändringar av befintlig kod och ger snabbare träning och slutsatsdragning för djupinlärning. Läs mer om det i Azure Marketplace.

Partner: Tillväxt för din molnverksamhet

Få djupare förståelse för kundernas behov av molnet, identifiera möjligheter för mer lönsamhet med molnlösningar och få marknadsföringssupport och teknisk support som hjälper dig växa. Leverantörsprogrammet för molnlösningar ger dig de byggstenar du behöver för att expandera din molnverksamhet, inklusive teknisk implementering, finansiering för att skapa efterfrågan och marknadsförberedande incitament. Genom tekniska innovationer hjälper Azure och Intel dig och dina kunder att fylla verksamhetsbehov och enkelt implementera molntjänster.

Läs mer och marknadsför dina program och tjänster på Azure Marketplace.

Uppnå mer med Azure och Intel – konfigurera ett kostnadsfritt Azure-konto