Hoppa till huvudinnehåll

AMD och Azure

Ta innovationen till nästa nivå i dina moln- och hybridarbetsbelastningar med gemensamma lösningar från AMD och Azure.

Få kraftfulla och kostnadseffektiva lösningar för en mängd olika arbetsbelastningar

Oavsett om det gäller att effektivisera produktivitetsappar för kontoret eller påskynda världsomvälvande vetenskaplig forskning, kan Azure Virtual Machines med AMD EPYC™-processorer erbjuda kraftfulla och kostnadseffektiva lösningar för en mängd olika arbetsbelastningar, däribland:

  • arbetsbelastningar för generell användning i företagsklass
  • databas- och stordataprogram
  • arbetsstationer för skrivbordsvirtualisering
  • HPC (databehandling med höga prestanda)
  • konfidentiell databehandling
  • hybridmolnsscenarier

AMD-drivna virtuella Azure-datorer

Svara upp till nästan alla prestanda- och flexibilitetsutmaningar med AMD EPYC™-processor- och AMD Radeon Instinct™ GPU-baserade virtuella datorer (VM).

Migrera dessutom dina arbetsbelastningar med öppen källkod med förtroende: AMD arbetar med communityn för öppen källkod och programvaruleverantörer för att se till att appar och aktiveringsprogram fungerar utmärkt med AMD EPYC™-processorer samt för att erbjuda ett brett utbud av öppna verktyg och bibliotek.

Läs mer om molnlösningar med Azure och AMD:

Målarbetsbelastning Användningsfall Typ av virtuell Azure-dator Viktiga specifikationer för virtuella datorer AMD-processorer AMD GPU
Generellt syfte Webbservrar
Utveckling/testning
Appar i företagsklass
Da-serien 4 GB RAM per vCPU Läs dokumentationen. Inte tillgänglig
Minnesintensiv Relationsdatabaser
Minnesintern analys
Affärskritiska appar
Ea-serien 8 GB RAM per vCPU Läs dokumentationen. Inte tillgänglig
Databehandling med höga prestanda (HPC) Fordon: Kraschtester och simuleringar av beräkningsströmningsdynamik (CFD)
Vädermodellering
Olja och gas: Seismisk utforskning
HBv3
HBv2
HB
Upp till 120 AMD EPYC™ processorkärnor i 7003-serien, 448 GB RAM per virtuell dator. Skalar upp till 80 000 processorer. 3:e generationens AMD EPYC™ Inte tillgänglig
Konfidentiell databehandling Skyddade data som används
Isolering på VM-nivå
DCa-serien
ECa-serien
AMD säker krypterad virtualiseringssäker kapslad växling
Fullständig diskkryptering med säker nyckelfrisläppning
Virtual TPM
3:e generationens AMD EPYC™ Inte tillgänglig
Visualisering Virtuella skrivbord
Arbetsstationsgrafik
Rendering
NVv4 GPU-partitionering i steg om 1/8, 1/4, 1/2 och 1 GPU. 2:a generationens AMD EPYC™-processorer AMD Radeon Instinct MI25™
Lagringsoptimerad NoSQL-databaser
Stordata/analys i molnskala
Stora transaktionsdatabaser
Datalagerhantering
L-serien 8 GB RAM per vCPU och lokal NVMe-lagring Läs dokumentationen. Inte tillgänglig

AMD-drivna Azure-Virtual Machines för dina arbetsbelastningar

Övertygande prisprestanda för allmänna och minnesintensiva arbetsbelastningar

Virtuella Datorer i Azure Das v5- och Dav4-serien med AMD™ EPYC-processorer

Upp till 96 vCPU:er, 384 GB RAM och 2 400 GB SSD-baserad lagring

Exempel på användningsscenarier: Appar, databaser, webbservrar och utveckling/testning i företagsklass

Virtuella Datorer i Azure Eas v5- och Eav4-serien med AMD™ EPYC-processorer

Upp till 96 vCPU:er, 672 GB RAM och 2 400 GB SSD-baserad lagring

Exempel på användningsfall: Stora minnesinterna affärskritiska arbetsbelastningar som analys, affärskritiska appar och relationsdatabaser som SQL Server

Påskynda lagringsintensiva arbetsbelastningar

Virtuella datorer i Azure Lasv3-serien med AMD 3:e generationens EPYC™ 7763v-processor

Upp till 19,2 TB NVMe-lagring och Premium SSD-stöd för stora dataflöden, låg svarstid och stor lokal disklagring för databasappar

Exempel på användningsscenarier: NoSQL-databaser, stordataanalys, stora transaktionsdatabaser och datalagerhantering

Ytterligare resurser

Nya Azure Virtual Machines med AMD-baserad generell användning och minnesoptimering är nu tillgänglig.

Läs bloggen

Maximera värde och prestanda när du flyttar dina SQL Server-arbetsbelastningar till Azure Virtual Machines.

Läs den här e-boken av Packt om du vill lära dig mer

Microsoft ökar prestandan för Microsoft 365 genom att köra Azure Virtual Machines med AMD EPYC™-processorer.

Läs mer

Nya lagringsoptimerade virtuella Azure-datorer ger högre prestanda för dataintensiva arbetsbelastningar.

Läs bloggen

Azure Data Explorer har nu stöd för AMD-baserade virtuella datorer.

Läs meddelandet

Utforska hur Azure och AMD har gått samman för att hjälpa dig att lösa utmaningar och uppnå mer genom att välja den senaste Azure-Virtual Machines med AMD EPYCTM-serverprocessorer.

Läs mer

Modern skrivbordsupplevelse i molnet

Få prisvärda, högpresterande moderna skrivbordsupplevelser från molnet med virtuella Azure NVv4-instansdatorer – perfekt för program inom ekonomisk analys, arkitektur, teknik och design. Traditionella virtuella datorer med enbart CPU har ofta svårt att hålla takten med de här apparna, vilket leder till frustration bland användarna och sänker produktiviteten. Dock har det hittills varit för dyrt att distribuera GPU-accelererade lokala virtuella miljöer.

NVv4-instanser drivs av AMD Radeon Instinct™-GPU:er och branschens första SR-IOV-baserade fraktionella GPU-virtualiseringsarkitektur. De erbjuder fyra konfigurerbara alternativ som ger rätt GPU-kapacitet till rätt pris för alla arbetsbelastningar i företagsskala.

NVv4-instanser ger GPU-licensiering med kostnadsfri licens på diskreta GPU:er i Azure.

Läs mer om GPU-partitionering i Azure NVv4-instanser:

Ge upplevelser för arbetsstationer med full kraft i molnet

NVv4-baserade virtuella Azure-skrivbord är utmärkta för designers, arkitekter, utvecklare och andra som använder resurs- och prestandaintensiva program. De erbjuder den fullständiga kraften hos traditionella arbetsstationer i molnet, oavsett vilken slutpunktsenhet som används och huruvida arbetet sker lokalt eller på distans.

Azure NVv4-instanser är utformade med större AEC-program (Architecture, Engineering, and Construction) och M&E-program för professionell CAD. De är ISV-certifierade för att säkerställa optimal prestanda och tillförlitlighet. GPU-partitionering med noll licenskostnad ger upplevelsen med diskret GPU även när alternativ för fraktionell GPU distribueras, vilket gör det möjligt att balansera prestanda, mobilitet och kostnad.

Mer information om fördelarna med NVv4 för branscher där upplevelser i arbetsstationsklass krävs finns i de senaste lösningsbeskrivningarna:

Azure och AMD: Ledande inom HPC i molnet med Azure HBv2

I syfte att påskynda vetenskaplig och kommersiell forskning, identifiering och innovation har Azure och AMD samarbetat för att erbjuda omfattande superdatorresurser på begäran med mycket skalbara HPC-optimerade virtuella datorer.

Virtuella Azure HBv3-datorer är utformade för att leverera prestanda i toppklass, MPI-skalbarhet (Message Passing Interface) och kostnadseffektivitet för en mängd HPC-arbetsbelastningar som CFD, analys av finita element (FEA), computational geoscience, rendering, vädersimulering, finansiell riskanalys och RTL-simulering.

Läs mer om Azure HBv3:

För en mängd HPC-tillämpningar såsom beräkningsströmningsdynamik och vädersimulering har virtuella Azure HBv2-datorer andra generationens AMD EPYC™-processorer, som ger 45–50 procent mer minnesbandbredd än jämförbara x86-alternativ. Virtuella HBv2-datorer har även molnets första HDR InfiniBand med 200 Gbit/s från Mellanox för ultralåg svarstid och snabbare meddelandeöverföring.

Läs mer om Azure HBv2:

Azure DCasv5- och ECasv5-seriernas virtuella datorer kan du flytta dina befintliga arbetsbelastningar till Azure och göra dem konfidentiella utan att ändra någon kod. Med den senaste utvecklingen inom AMD SEV-tekniker som kallas SEV-SNP (Secure Nested Paging) är innehållet i hela virtuella datorer täckande för molnadministratörer för säker och isolerad beräkning. Körningstillståndet för dessa virtuella datorer är helt krypterat, vilket skyddar dina data även när de används. Nycklarna som används för den här RAM-krypteringen genereras i processorn och lämnar den aldrig.

Läs mer om Azure DCasv5- och ECasv5-serien:

AMD och Azure: Partnerskap med hybridmoln

Modernisera den åldrande server- och lagringsinfrastrukturen, konsolidera virtualiserade arbetsbelastningar och få molneffektivitet lokalt. De hyperkonvergerade lösningarna från AMD och Azure kombinerar programdefinierad beräkning, lagring och nätverksdrift på x86-servrar och -komponenter som följer branschstandard. Validerade maskinvarualternativ gör det möjligt för företag att ta nytta av fördelarna med Azure Stack HCI-lösningar, som drivs av prestandan hos AMD EPYC™-processorer, från sina egna skräddarsydda datacenter.

Azure – lösningar för molnvisualisering med AMD

Upptäck omfattande validerade lösningar för fjärrprotokoll och infrastrukturhantering med virtuella NVv4-datorer för Windows Remote Desktop (RDP) 10, Teradici PCoIP och HDX 3D Pro samt grafik-API-stöd för DirectX 9–12, OpenGL 4.6 och Vulkan 1.1:

Azure – HPC-lösningar med AMD

Etablera din HPC-miljö fullständigt, inklusive program för slutanvändare, arbetsbelastningshanterare, jobbschemaläggare och lagringsprogram. Besök HPC i Azure för en implementeringschecklista eller granska följande lösningar:

Partner: Tillväxt för din molnverksamhet

Få djupare förståelse för kundernas behov av molnet, identifiera möjligheter till mer lönsamhet med molnlösningar och få marknadsföringsstöd och teknisk support som får din verksamhet att växla genom programmet för molnlösningsleverantörer. Få teknisk aktiveringshjälp, resurser för generering av efterfrågan och incitament för marknadslansering för dig och dina kunder så att ni kan uppfylla affärsbehov och enkelt implementera molntjänster.

Läs mer och registrera dig för programmet för molnlösningsleverantörer

Marknadsför dina appar och tjänster på Azure Marketplace

Få mer uträttat med Azure och AMD