Hoppa över navigering

AMD och Azure

Ta innovationen till nästa nivå i dina moln- och hybridarbetsbelastningar med gemensamma lösningar från AMD och Azure.

Få kraftfulla och kostnadseffektiva lösningar för en mängd olika arbetsbelastningar

Virtuella Azure-datorer (VM) är lämpliga för allt från att accelerera appar för kontorsproduktivitet till att påskynda banbrytande forskning. De är utrustade med AMD EPYC™-processorer som ger kraftfulla och kostnadseffektiva lösningar för en mängd olika arbetsbelastningar, däribland:

  • Arbetsbelastningar i företagsklass för allmän användning
  • Databas- och stordataprogram
  • Arbetsstationer för skrivbordsvirtualisering
  • Databehandling med höga prestanda (HPC)
  • Konfidentiell databehandling
  • Scenarier för hybridmoln
AMD

"Through our collaboration with Microsoft Azure, we help cloud customers unlock performance and gain more value from their IT investment. Together, AMD and Azure enable world class capabilities across high-performance computing, visualization, and enterprise workloads."

Forrest Norrod, Senior Vice President och General Manager för Datacenter and Embedded Solutions Business Group på AMD

AMD-drivna virtuella Azure-datorer

Tackla i stort sett vilken prestanda- och flexibilitetsutmaning som helst med virtuella datorer som bygger på AMD EPYC™ CPU och AMD Radeon Instinct™ GPU.

Migrera dessutom dina arbetsbelastningar med öppen källkod med förtroende: AMD arbetar med communityn för öppen källkod och programvaruleverantörer för att se till att appar och aktiveringsprogram fungerar utmärkt med AMD EPYC™-processorer samt för att erbjuda ett brett utbud av öppna verktyg och bibliotek.

Läs mer om molnlösningar med Azure och AMD:

Målarbetsbelastning Användningsfall Typ av virtuell Azure-dator Viktiga specifikationer för virtuella datorer AMD CPU AMD GPU
Generellt syfte Webbservrar
Utveckling/testning
Appar i företagsklass
Dav4 4 GiB RAM per vCPU 2:a generationens AMD EPYC™-processorer Inte tillgänglig
Minnesintensiv Relationsdatabaser
Minnesintern analys
Affärskritiska appar
Eav4 8 GiB RAM per vCPU 2:a generationens AMD EPYC™-processorer Inte tillgänglig
Databehandling med höga prestanda (HPC) Fordon: Kraschtester och simuleringar av beräkningsströmningsdynamik (CFD)
Vädermodellering
Olja och gas: Seismisk utforskning
HBv3
HBv2
HB
Upp till 120 CPU-kärnor i AMD EPYC™ 7003-serien, 448 GB GRAM per virtuell dator. Skalar upp till 80 000 CPU:er. 3:e generationens AMD EPYC™ Inte tillgänglig
Konfidentiell databehandling Skydda data som används
Kombinera data konfidentiellt för AI-förstärkt diagnostik
DCasV4 Registrera dig för begränsad förhandsversion för mer information 3:e generationens AMD EPYC™ Inte tillgänglig
Visualisering Virtuella skrivbord
Arbetsstationsgrafik
Rendering
NVv4 GPU-partitionering i steg om 1/8, 1/4, 1/2 och 1 GPU. 2:a generationens AMD EPYC™-processorer AMD Radeon Instinct MI25™
Lagringsoptimerad NoSQL-databaser
Stordata/analys i molnskala
Stora transaktionsdatabaser
Datalagerhantering
Lsv2 8 GiB RAM per vCPU och lokal NVMe-lagring AMD EPYC™ 7551 Inte tillgänglig

AMD-drivna virtuella Azure-datorer för dina arbetsbelastningar

Effektiv kombination av pris och prestanda för allmän användning och minnesintensiva arbetsbelastningar

Virtuella Azure-datorer i Da_v4-serien med AMD EPYC™ 7452-processorer

Upp till 96 vCPU:er, 384 GiB RAM och 2 400 GiB SSD-baserad lagring

Exempel på användningsscenarier: Appar, databaser, webbservrar och utveckling/testning i företagsklass

Virtuella Azure-datorer i Ea_v4-serien med AMD EPYC™ 7452-processorer

Upp till 96 vCPU:er, 672 GiB RAM och 2 400 GiB SSD-baserad lagring

Exempel på användningsscenarier: Stora affärskritiska minnesinterna arbetsbelastningar såsom analys, affärskritiska appar och relationsdatabaser som SQL Server på virtuella datorer

Påskynda lagringsintensiva arbetsbelastningar

Virtuella Azure-datorer i Lsv2-serien med AMD EPYC™ 7551-processorer

Upp till 19,2 TB NVMe-lagring och Premium SSD-stöd för stora dataflöden, låg svarstid och stor lokal disklagring för databasappar

Exempel på användningsscenarier: NoSQL-databaser, stordataanalys, stora transaktionsdatabaser och datalagerhantering

Ytterligare resurser

AMD-baserade, minnesoptimerade virtuella Azure-datorer finns nu i fler regioner.

Läs bloggen

Maximera värde och prestanda när du flyttar dina SQL Server-arbetsbelastningar till Azure Virtual Machines.

Läs den här e-boken av Packt om du vill lära dig mer

Microsoft ökar prestandan för Microsoft 365 genom att köra Azure Virtual Machines med AMD EPYC™-processorer.

Läs mer

Upptäck varför SQL Server fungerar bäst på Azure.

Läs bloggen

Azure Data Explorer har nu stöd för AMD-baserade virtuella datorer.

Läs meddelandet

Modern skrivbordsupplevelse i molnet

Få prisvärda, högpresterande moderna skrivbordsupplevelser från molnet med virtuella Azure NVv4-instansdatorer – perfekt för program inom ekonomisk analys, arkitektur, teknik och design. Traditionella virtuella datorer med enbart CPU har ofta svårt att hålla takten med de här apparna, vilket leder till frustration bland användarna och sänker produktiviteten. Dock har det hittills varit för dyrt att distribuera GPU-accelererade lokala virtuella miljöer.

NVv4-instanser drivs av AMD Radeon Instinct™-GPU:er och branschens första SR-IOV-baserade fraktionella GPU-virtualiseringsarkitektur. De erbjuder fyra konfigurerbara alternativ som ger rätt GPU-kapacitet till rätt pris för alla arbetsbelastningar i företagsskala.

NVv4-instanser ger GPU-licensiering med kostnadsfri licens på diskreta GPU:er i Azure.

Läs mer om GPU-partitionering i Azure NVv4-instanser:

Ge upplevelser för arbetsstationer med full kraft i molnet

NVv4-baserade virtuella Azure-skrivbord är utmärkta för designers, arkitekter, utvecklare och andra som använder resurs- och prestandaintensiva program. De erbjuder den fullständiga kraften hos traditionella arbetsstationer i molnet, oavsett vilken slutpunktsenhet som används och huruvida arbetet sker lokalt eller på distans.

Azure NVv4-instanser är utformade med större AEC-program (Architecture, Engineering, and Construction) och M&E-program för professionell CAD. De är ISV-certifierade för att säkerställa optimal prestanda och tillförlitlighet. GPU-partitionering med noll licenskostnad ger upplevelsen med diskret GPU även när alternativ för fraktionell GPU distribueras, vilket gör det möjligt att balansera prestanda, mobilitet och kostnad.

Mer information om fördelarna med NVv4 för branscher där upplevelser i arbetsstationsklass krävs finns i de senaste lösningsbeskrivningarna:

Azure och AMD: Ledande inom HPC i molnet med Azure HBv2

I syfte att påskynda vetenskaplig och kommersiell forskning, identifiering och innovation har Azure och AMD samarbetat för att erbjuda omfattande superdatorresurser på begäran med mycket skalbara HPC-optimerade virtuella datorer.

Virtuella Azure HBv3-datorer är utformade för att leverera prestanda i toppklass, MPI-skalbarhet (Message Passing Interface) och kostnadseffektivitet för en mängd HPC-arbetsbelastningar som CFD, analys av finita element (FEA), computational geoscience, rendering, vädersimulering, finansiell riskanalys och RTL-simulering.

Läs mer om Azure HBv3:

För en mängd HPC-tillämpningar såsom beräkningsströmningsdynamik och vädersimulering har virtuella Azure HBv2-datorer andra generationens AMD EPYC™-processorer, som ger 45–50 procent mer minnesbandbredd än jämförbara x86-alternativ. Virtuella HBv2-datorer har även molnets första HDR InfiniBand med 200 Gbit/s från Mellanox för ultralåg svarstid och snabbare meddelandeöverföring.

Läs mer om Azure HBv2:

Med virtuella Azure DCasV4-datorer kan du flytta dina befintliga arbetsbelastningar till Azure och göra dem konfidentiella utan att ändra någon kod. Med de senaste förbättringarna inom AMD SEV-teknik som kallas Secure Nested Paging (SEV-SNP) är innehållet på hela virtuella datorer dolt för molnadministratörer vilket ger en säker och isolerad beräkning. Körningstillståndet för dessa virtuella datorer är fullständigt krypterat och skyddar dina data även när de används. De nycklar som används för den här RAM-krypteringen genereras i, och lämnar aldrig, processorn.

Läs mer om Azure DCasV4:

AMD och Azure: Partnerskap med hybridmoln

Modernisera den åldrande server- och lagringsinfrastrukturen, konsolidera virtualiserade arbetsbelastningar och få molneffektivitet lokalt. De hyperkonvergerade lösningarna från AMD och Azure kombinerar programdefinierad beräkning, lagring och nätverksdrift på x86-servrar och -komponenter som följer branschstandard. Validerade maskinvarualternativ gör det möjligt för företag att ta nytta av fördelarna med Azure Stack HCI-lösningar, som drivs av prestandan hos AMD EPYC™-processorer, från sina egna skräddarsydda datacenter.

Azure – lösningar för molnvisualisering med AMD

Upptäck omfattande validerade lösningar för fjärrprotokoll och infrastrukturhantering med virtuella NVv4-datorer för Windows Remote Desktop (RDP) 10, Teradici PCoIP och HDX 3D Pro samt grafik-API-stöd för DirectX 9–12, OpenGL 4.6 och Vulkan 1.1:

Azure – HPC-lösningar med AMD

Etablera din HPC-miljö fullständigt, inklusive program för slutanvändare, arbetsbelastningshanterare, jobbschemaläggare och lagringsprogram. Besök HPC i Azure för en implementeringschecklista eller granska följande lösningar:

Partner: Tillväxt för din molnverksamhet

Få djupare förståelse för kundernas behov av molnet, identifiera möjligheter till mer lönsamhet med molnlösningar och få marknadsföringsstöd och teknisk support som får din verksamhet att växla genom programmet för molnlösningsleverantörer. Få teknisk aktiveringshjälp, resurser för generering av efterfrågan och incitament för marknadslansering för dig och dina kunder så att ni kan uppfylla affärsbehov och enkelt implementera molntjänster.

Läs mer och registrera dig för programmet för molnlösningsleverantörer

Marknadsför dina appar och tjänster på Azure Marketplace

Få mer uträttat med Azure och AMD