Bazy danych

W pełni zarządzane, inteligentne usługi bazy danych

Nie ważne, gdzie znajdują się dane — platforma Microsoft Azure ułatwia wykorzystanie ich potencjału. Wesprzyj dynamiczny rozwój i zarezerwuj więcej czasu na innowacje, korzystając z portfolio bezpiecznych, w pełni zarządzanych usług bazodanowych klasy korporacyjnej, które obsługują aparaty bazy danych typu „open source”.

Usługi bazy danych platformy Azure są w pełni zarządzane, dlatego umożliwiają zaoszczędzenie cennego czasu, który byłby przeznaczany na zarządzanie bazą danych. Dzięki temu możesz skoncentrować się na nowych sposobach zadowalania użytkowników i odblokowywania możliwości. Wydajność klasy korporacyjnej z wbudowaną wysoką dostępnością oznacza, że możesz szybciej zmieniać skalę i wdrażać globalną dystrybucję, nie martwiąc się o kosztowne przestoje. Deweloperzy natomiast mogą wykorzystać wiodące w branży innowacje, takie jak wbudowane zabezpieczenia z automatycznym monitorowaniem i wykrywaniem zagrożeń, automatyczne dostrajanie na potrzeby zwiększonej wydajności oraz gotowa do użycia funkcja dystrybucji globalnej. A na dodatek — Twoje inwestycje są chronione przez umowy SLA regulujące kwestie finansowe.

Cokolwiek tworzysz, my pomożemy Ci szybko wprowadzić to na rynek, przeprowadzić jego szeroką dystrybucję i zapewnić jego łatwe oraz pewne zarządzanie.

Znajdź odpowiedni dla siebie produkt bazy danych

Jeśli chcesz... Użyj tego
Twórz aplikacje z gwarantowanymi małymi opóźnieniami i wysoką dostępnością w każdym miejscu i w każdej skali lub migruj rozwiązania Cassandra, MongoDB i inne obciążenia NoSQL do chmury. Azure Cosmos DB
Migruj swoje aplikacje SQL Server bez żadnych zmian w kodzie, aby korzystać z zalet w pełni zarządzanej i inteligentnej usługi. Możesz też pomyśleć o przyszłym rozwoju aplikacji i skalować w górę do 100 TB za pomocą warstwy Hiperskala. Azure SQL Database
Dostarczaj wysoką dostępność i elastyczne skalowanie dla aplikacji mobilnych i internetowych typu „open source” za pomocą zarządzanej usługi bazy danych MySQL w wersji Community lub migruj obciążenia usługi MySQL do chmury. Azure Database for MySQL
Twórz skalowalne i bezpieczne, gotowe do użycia w przedsiębiorstwie aplikacje w usłudze PostgreSQL w wersji Community, skaluj w poziomie usługę PostgreSQL z jednym węzłem przy zachowaniu dużej wydajności lub migruj obciążenia PostgreSQL i Oracle do chmury. Azure Database for PostgreSQL
Uruchamiaj aplikacje SQL Server w chmurze, korzystając z bezproblemowego skalowania i cennika płatności za minutę, lub migruj obciążenia SQL Server lub Oracle do chmury. Program SQL Server na maszynach wirtualnych
Nieograniczona usługa analizy z niezrównanym czasem uzyskiwania analiz (wcześniej SQL Data Warehouse) Azure Synapse Analytics
Przyspiesz swoje przejście do chmury przy użyciu prostego, samodzielnego procesu migracji. Usługa migracji bazy danych platformy Azure
Wspieraj działanie szybkich, skalowalnych aplikacji za pomocą zgodnego z oprogramowaniem typu „open source” magazynu danych w pamięci. Azure Cache for Redis
Programuj błyskawicznie za pomocą zmasowanych, częściowo ustrukturyzowanych zestawów danych, używając magazynu NoSQL kluczy i wartości. Magazyn tabel
Szybka i wysoce skalowalna usługa do eksplorowania danych Azure Data Explorer
Dostarczaj wysoką dostępność i elastyczne skalowanie dla aplikacji mobilnych i internetowych typu „open source” za pomocą zarządzanej usługi bazy danych MariaDB w wersji Community. Azure Database for MariaDB

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z baz danych platformy Azure