Pomiń nawigację

Typy baz danych na platformie Azure

W pełni zarządzane, inteligentne i elastyczne usługi bazy danych w chmurze

Platforma Azure oferuje możliwość wyboru w pełni zarządzanych relacyjnych baz danych, baz danych NoSQL i baz danych w pamięci, łącząc zastrzeżone aparaty z aparatami typu open source, aby spełnić potrzeby nowoczesnych deweloperów aplikacji. Zarządzanie infrastrukturą — w tym skalowalność, dostępność i zabezpieczenia — jest zautomatyzowane, co zapewnia oszczędność czasu i pieniędzy. Skup się na tworzeniu aplikacji, gdy zarządzane bazy danych platformy Azure będą ułatwiać Twoją pracę dzięki udostępnianiu szczegółowych informacji za pomocą wbudowanej analizy, skalowaniu bez ograniczeń oraz zarządzaniu zagrożeniami bezpieczeństwa.

Znajdź odpowiedni dla siebie produkt bazy danych

Jeśli chcesz Użyj tego
Zarządzana, inteligentna baza danych SQL w chmurze Azure SQL Database
Zarządzane i zawsze aktualne wystąpienie SQL w chmurze Azure SQL Managed Instance
Przenoś obciążenia SQL na platformę Azure, zachowując pełną zgodność z programem SQL Server i dostęp na poziomie systemu operacyjnego Program SQL Server na maszynach wirtualnych
Twórz skalowalne, bezpieczne, w pełni zarządzane oraz gotowe do użycia w przedsiębiorstwie aplikacje w usłudze PostgreSQL w wersji open-source, skaluj w poziomie usługę PostgreSQL z jednym węzłem przy zachowaniu dużej wydajności lub migruj obciążenia PostgreSQL i Oracle do chmury Azure Database for PostgreSQL
Dostarczaj wysoką dostępność i elastyczne skalowanie dla aplikacji mobilnych i internetowych typu „open source” za pomocą zarządzanej usługi bazy danych MySQL w wersji Community lub migruj obciążenia usługi MySQL do chmury Azure Database for MySQL
Dostarczaj wysoką dostępność i elastyczne skalowanie dla aplikacji mobilnych i internetowych typu „open source” za pomocą zarządzanej usługi bazy danych MariaDB w wersji Community Azure Database for MariaDB
Twórz aplikacje z gwarantowanymi małymi opóźnieniami i wysoką dostępnością w każdym miejscu i w każdej skali lub migruj rozwiązania Cassandra, MongoDB i inne obciążenia NoSQL do chmury Azure Cosmos DB
Wspieraj działanie szybkich, skalowalnych aplikacji za pomocą zgodnego z oprogramowaniem typu „open source” magazynu danych w pamięci Azure Cache for Redis
Przyspiesz swoje przejście do chmury przy użyciu prostego, samodzielnego procesu migracji Usługa migracji bazy danych platformy Azure
Modernize existing Cassandra data clusters and apps, and enjoy flexibility and freedom with managed instance service Azure Managed Instance for Apache Cassandra
Niedostępne Azure SQL Database Azure SQL Managed Instance Program SQL Server na maszynach wirtualnych Azure Database for PostgreSQL Azure Database for MySQL Azure Database for MariaDB Azure Cosmos DB Azure Cache for Redis
Relacyjna baza danych Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Niedostępne Niedostępne
Nierelacyjna baza danych (NoSQL) Niedostępne Niedostępne Niedostępne Niedostępne Niedostępne Niedostępne Dostępna Niedostępne
Baza danych w pamięci Niedostępne Niedostępne Niedostępne Niedostępne Niedostępne Niedostępne Niedostępne Dostępna
Modele danych Relacyjne Relacyjne Relacyjne Relacyjne Relacyjne Relacyjne Wiele modeli: Dokument, dane szerokokolumnowe, klucz-wartość, graf Klucz-wartość
Hybrydowe Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
(Hiperskalowanie)
Niedostępne Niedostępne Niedostępne Niedostępne
Bezserwerowe usługi obliczeniowe Dostępna Niedostępne Niedostępne Niedostępne Niedostępne Niedostępne Dostępna Niedostępne
Skalowanie w poziomie magazynu Dostępna
(Hiperskalowanie)
Niedostępne Niedostępne Dostępna
(Hiperskalowanie)
Niedostępne Niedostępne Dostępna Dostępna
Skalowanie w poziomie środowiska obliczeniowego Dostępna
(Hiperskalowanie — tylko do odczytu)
Niedostępne Niedostępne Dostępna
(Hiperskalowanie)
Niedostępne Niedostępne Dostępna Dostępna
Rozproszone zapisy z wielowzorcowością
(Zapis danych w różnych regionach)
Niedostępne Niedostępne Niedostępne Niedostępne Niedostępne Niedostępne Dostępna Dostępna
(Już wkrótce)
Usługa oparta na oprogramowaniu open-source
(Edycja Community i obsługa otwartych rozszerzeń)
Niedostępne Niedostępne Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna Niedostępne Dostępna
HTAP
(Dostępne w usłudze Azure Synapse Link)
Dostępna
(Już wkrótce)
Niedostępne Niedostępne Dostępna
(Już wkrótce)
Niedostępne Niedostępne Dostępna Niedostępne

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z zarządzanych baz danych platformy Azure