Pomiń nawigację

Ceny zestawów skalowania maszyn wirtualnych z systemem Windows

Skaluj w górę do tysięcy maszyn wirtualnych z systemem Linux i Windows oraz zarządzaj nimi

Zestawy skalowania maszyn wirtualnych ułatwiają tworzenie wysoce skalowalnych aplikacji, umożliwiając wdrażanie zestawu maszyn wirtualnych i zarządzanie nimi bez wysiłku. Zestawy skalowania maszyn wirtualnych, utworzone na podstawie modelu wdrożenia usługi Azure Resource Manager, są całkowicie zintegrowane z funkcjami równoważenia obciążenia i automatycznego skalowania platformy Azure, a także obsługują systemy Windows i Linux, niestandardowe obrazy i rozszerzenia. Zestawy skalowania maszyn wirtualnych oferują dwa tryby działania:

  1. Maszyny wirtualne w zestawie skalowania — umożliwia łatwe tworzenie identycznych maszyn wirtualnych i zarządzanie nimi
  2. Pojedyncze maszyny wirtualne — umożliwia łatwe dodawanie maszyn wirtualnych do zestawu skalowania maszyn wirtualnych podczas procesu tworzenia (np. w celu uzyskania wysokiej dostępności)

Zestawy skalowania maszyn wirtualnych są obecnie dostępne dla wszystkich rozmiarów maszyn wirtualnych z systemem Windows lub Linux. Opłaty są naliczane tylko za maszyny wirtualne platformy Azure, które wdrożysz, a także za inne użyte zasoby infrastruktury bazowej, takie jak magazyn i sieć. Nie ma żadnych przyrostowych opłat za same zestawy skalowania maszyn wirtualnych. Obowiązują standardowe opłaty za ruch wychodzący.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Zastosowania ogólne

Zrównoważona moc procesora CPU w stosunku do pamięci. Idealne na potrzeby testowania i programowania, małych i średnich baz danych oraz serwerów sieci Web o niewielkim i średnim ruchu.

Seria Bs

Seria Bs to ekonomiczne maszyny wirtualne, które stanowią niskokosztową alternatywę dla obciążeń normalnie potrzebujących do działania niskiej lub średniej bazowej wydajności procesorów CPU, ale niekiedy, gdy zapotrzebowanie wzrasta, wymagających skorzystania z dużo wyższej wydajności procesorów CPU. Takie obciążenia nie potrzebują przez cały czas pełnej wydajności procesorów CPU, jednak czasem wymagają większej wydajności, aby szybciej ukończyć niektóre zadania. Do takiego modelu pasuje wiele aplikacji: serwery do tworzenia i testowania, serwery internetowe obsługujące niewielki ruch, małe bazy danych, mikrousługi, serwery do weryfikacji koncepcji, serwery kompilacji i repozytoria kodu.
Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem z korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure
Rezerwacja na 1 rok 1 year reserved with AHB Rezerwacja na 3 rok 3 year reserved with AHB Spot Spot with AHB Dodaj do
szacunku
B1S 1 1 GiB 4 GiB $- $- $-
$-
$-
$-
– – Puste – – Puste ND
B1MS 1 2 GiB 4 GiB $- $- $-
$-
$-
$-
– – Puste – – Puste ND
B2S 2 4 GiB 8 GiB $- $- $-
$-
$-
$-
– – Puste – – Puste ND
B2MS 2 8 GiB 16 GiB $- $- $-
$-
$-
$-
– – Puste – – Puste ND
B4MS 4 16 GiB 32 GiB $- $- $-
$-
$-
$-
– – Puste – – Puste ND
B8MS 8 32 GiB 64 GiB $- $- $-
$-
$-
$-
– – Puste – – Puste ND
B12MS 12 48 GiB 96 GiB $- $- $-
$-
$-
$-
– – Puste – – Puste ND
B16MS 16 64 GiB 128 GiB $- $- $-
$-
$-
$-
– – Puste – – Puste ND
B20MS 20 80 GiB 160 GiB $- $- $-
$-
$-
$-
– – Puste – – Puste ND

Av2 Standard *

Standardowa Av2 to najnowsza generacja maszyn wirtualnych serii A z podobną wydajnością procesora CPU i szybszym dyskiem. Te maszyny wirtualne są odpowiednie na potrzeby obciążeń deweloperskich, serwerów kompilacji, repozytoriów kodu, witryn i aplikacji internetowych o niewielkim ruchu, mikrousług, wczesnych eksperymentalnych wersji produktów i małych baz danych. Tak samo jak wcześniejsza generacja A Standard, maszyny wirtualne Av2 będą oferować równoważenie obciążenia i skalowanie automatyczne bez dodatkowych opłat.

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem z korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure
Rezerwacja na 1 rok 1 year reserved with AHB Rezerwacja na 3 rok 3 year reserved with AHB Spot Spot with AHB Dodaj do
szacunku
A1 v2 1 2 GiB 10 GiB $- $- – – Puste – – Puste – – Puste – – Puste $-
$-
ND
A2 v2 2 4 GiB 20 GiB $- $- – – Puste – – Puste – – Puste – – Puste $-
$-
ND
A2m v2 2 16 GiB 20 GiB $- $- – – Puste – – Puste – – Puste – – Puste $-
$-
ND
A4 v2 4 8 GiB 40 GiB $- $- – – Puste – – Puste – – Puste – – Puste $-
$-
ND
A4m v2 4 32 GiB 40 GiB $- $- – – Puste – – Puste – – Puste – – Puste $-
$-
ND
A8 v2 8 16 GiB 80 GiB $- $- – – Puste – – Puste – – Puste – – Puste $-
$-
ND
A8m v2 8 64 GiB 80 GiB $- $- – – Puste – – Puste – – Puste – – Puste $-
$-
ND

Wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych nie są obecnie dostępne w przypadku serii Av2.

* Uwaga: Na marzec 2021 r. zaplanowano wycofanie maszyn wirtualnych A8–A11. Zobacz tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

D2a — D96a v4

Maszyny wirtualne z serii Da v4 są oparte na procesorze 2,35 GHz AMD EPYCTM 7452, który może osiągnąć prędkość do 3,35 GHz. Rozmiary maszyn wirtualnych serii Dav4 oferują kombinację procesorów wirtualnych, pamięci i magazynu tymczasowego spełniającą potrzeby większości obciążeń produkcyjnych. Opłaty za magazyn dysków danych są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Aby korzystać z przestrzeni dyskowej SSD w warstwie Premium, wybierz maszyny wirtualne Das v4.
Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem z korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure
Rezerwacja na 1 rok 1 year reserved with AHB Rezerwacja na 3 rok 3 year reserved with AHB Spot Spot with AHB Dodaj do
szacunku
D2a v4 2 8 GiB 50 GiB $- $- $-
$-
$-
$-
$-
$-
ND
D4a v4 4 16 GiB 100 GiB $- $- $-
$-
$-
$-
$-
$-
ND
D8a v4 8 32 GiB 200 GiB $- $- $-
$-
$-
$-
$-
$-
ND
D16a v4 16 64 GiB 400 GiB $- $- $-
$-
$-
$-
$-
$-
ND
D32a v4 32 128 GiB 800 GiB $- $- $-
$-
$-
$-
$-
$-
ND
D48a v4 48 192 GiB 1 200 GiB $- $- $-
$-
$-
$-
$-
$-
ND
D64a v4 64 256 GiB 1 600 GiB $- $- $-
$-
$-
$-
$-
$-
ND
D96a v4 96 384 GiB 2 400 GiB $- $- $-
$-
$-
$-
$-
$-
ND

D2as — D96as v4

Maszyny wirtualne z serii Das v4 obsługują przestrzeń dyskową SSD w warstwie Premium i są oparte na procesorze 2,35 GHz AMD EPYCTM 7452, który może osiągnąć prędkość do 3,35 GHz. Rozmiary maszyn wirtualnych serii Das v4 oferują kombinację procesorów wirtualnych, pamięci i magazynu tymczasowego spełniającą potrzeby większości obciążeń produkcyjnych.

Liczniki cen i rozliczeń dla maszyn wirtualnych serii Das v4 są takie same jak dla serii Da v4. Opłaty za dyski magazynu trwałego są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Zobacz cennik dysków.

Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem z korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure
Rezerwacja na 1 rok 1 year reserved with AHB Rezerwacja na 3 rok 3 year reserved with AHB Spot Spot with AHB Dodaj do
szacunku
D2as v4 2 8 GiB 16 GiB $- $- $-
$-
$-
$-
$-
$-
ND
D4as v4 4 16 GiB 32 GiB $- $- $-
$-
$-
$-
$-
$-
ND
D8as v4 8 32 GiB 64 GiB $- $- $-
$-
$-
$-
$-
$-
ND
D16as v4 16 64 GiB 128 GiB $- $- $-
$-
$-
$-
$-
$-
ND
D32as v4 32 128 GiB 256 GiB $- $- $-
$-