Cennik zestawów skalowania maszyn wirtualnych z programem SQL Server Web w systemie Red Hat Enterprise Linux

Automatyczne skalowanie maszyn wirtualnych z wysoką dostępnością

Zestawy skalowania maszyn wirtualnych ułatwiają tworzenie wysoce skalowalnych aplikacji, umożliwiając wdrażanie zestawu maszyn wirtualnych i zarządzanie nimi bez wysiłku. Zestawy skalowania maszyn wirtualnych, utworzone na podstawie modelu wdrożenia usługi Azure Resource Manager, są całkowicie zintegrowane z funkcjami równoważenia obciążenia i automatycznego skalowania platformy Azure, a także obsługują systemy Windows i Linux, niestandardowe obrazy i rozszerzenia. Zestawy skalowania maszyn wirtualnych oferują dwa tryby działania:

 1. Maszyny wirtualne w zestawie skalowania — umożliwia łatwe tworzenie identycznych maszyn wirtualnych i zarządzanie nimi
 2. Pojedyncze maszyny wirtualne — umożliwia łatwe dodawanie maszyn wirtualnych do zestawu skalowania maszyn wirtualnych podczas procesu tworzenia (np. w celu uzyskania wysokiej dostępności)

Zestawy skalowania maszyn wirtualnych są obecnie dostępne dla wszystkich rozmiarów maszyn wirtualnych z systemem Windows lub Linux. Opłaty są naliczane tylko za maszyny wirtualne platformy Azure, które wdrożysz, a także za inne użyte zasoby infrastruktury bazowej, takie jak magazyn i sieć. Nie ma żadnych przyrostowych opłat za same zestawy skalowania maszyn wirtualnych. Obowiązują standardowe opłaty za ruch wychodzący.

Wybierz spośród następujących opcji płatności za zestawy skalowania maszyn wirtualnych platformy Azure. Aby uzyskać dodatkowe oszczędności, możesz połączyć każdą z tych opcji z Korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure.

Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem

Opłaty za sekundę możliwości obliczeniowych bez długoterminowych zobowiązań i płatności z góry. Możliwość zmniejszenia lub zwiększenia możliwości obliczeniowych na żądanie. Rozpoczęcie i zaprzestanie korzystania z usługi w dowolnym momencie oraz płatność wyłącznie za użyte zasoby.

Dowiedz się więcej

Zalecane w następujących przypadkach:

 • Użytkownicy preferujący niskie koszty i elastyczność usługi Azure Virtual Machines.
 • Aplikacje obsługujące krótkoterminowe, gwałtownie wzrastające lub nieprzewidywalne obciążenia, których nie można przerywać.
 • Aplikacje tworzone lub testowane w usłudze Azure Virtual Machines po raz pierwszy.

Wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych

Wystąpienie zarezerwowane maszyny wirtualnej platformy Azure to zaawansowany zakup maszyny wirtualnej na rok lub trzy lata w określonym regionie. Jest to zobowiązanie opłacane z góry, które pozwala zaoszczędzić nawet 72 procent kosztów w porównaniu z płatnościami zgodnie z rzeczywistym użyciem. Wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych są elastyczne i można je łatwo wymieniać oraz zwracać.

Zalecane w następujących przypadkach:

 • Aplikacje ze stabilnym poziomem użycia.
 • Klienci, którym zależy na przewidywalnym budżecie.
 • Klienci, którzy mogą zobowiązać się do korzystania z maszyny wirtualnej przez okres jednego roku lub trzech lat w celu obniżenia kosztów infrastruktury obliczeniowej.
Dowiedz się więcej

Ceny spot

Kup nieużywaną pojemność obliczeniową z dużymi rabatami — do 90% w porównaniu z cenami w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. *

Jeśli obciążenie może tolerować przerwy, a jego czas wykonywania jest elastyczny, korzystanie z maszyn wirtualnych typu spot może znacznie obniżyć koszt uruchamiania obciążenia na platformie Azure. Uruchamiaj obciążenia przy użyciu usługi Virtual Machines lub Virtual Machine Scale Sets.

* Rzeczywiste rabaty mogą różnić się w zależności od regionu, typu maszyny wirtualnej i pojemności obliczeniowej platformy Azure dostępnej podczas wdrażania obciążenia.

Zalecane w następujących przypadkach:

 • Klienci, którzy chcą znacznie obniżyć koszty.
 • Aplikacje przerywalne. Możesz otrzymywać powiadomienie 30 sekund przed eksmisją aplikacji.
 • Obciążenia, które nie wymagają ukończenia w ramach wstępnie określonych przedziałów czasowych lub umowy SLA.
Dowiedz się więcej

Zastosowania ogólne

Zrównoważona moc procesora CPU w stosunku do pamięci. Idealne na potrzeby testowania i programowania, małych i średnich baz danych oraz serwerów sieci Web o niewielkim i średnim ruchu.

Seria Bs

Seria Bs to ekonomiczne maszyny wirtualne, które stanowią niskokosztową alternatywę dla obciążeń normalnie potrzebujących do działania niskiej lub średniej bazowej wydajności procesorów CPU, ale niekiedy, gdy zapotrzebowanie wzrasta, wymagających skorzystania z dużo wyższej wydajności procesorów CPU. Takie obciążenia nie potrzebują przez cały czas pełnej wydajności procesorów CPU, jednak czasem wymagają większej wydajności, aby szybciej ukończyć niektóre zadania. Do takiego modelu pasuje wiele aplikacji: serwery do tworzenia i testowania, serwery internetowe obsługujące niewielki ruch, małe bazy danych, mikrousługi, serwery do weryfikacji koncepcji, serwery kompilacji i repozytoria kodu.
Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
B1LS 1 0,5 GiB 4 GiB $- $- $- – – Puste ND
B1S 1 1 GiB 4 GiB $- $- $- – – Puste ND
B1MS 1 2 GiB 4 GiB $- $- $- – – Puste ND
B2S 2 4 GiB 8 GiB $- $- $- – – Puste ND
B2MS 2 8 GiB 16 GiB $- $- $- – – Puste ND
B4MS 4 16 GiB 32 GiB $- $- $- – – Puste ND
B8MS 8 32 GiB 64 GiB $- $- $- – – Puste ND
B12MS 12 48 GiB 96 GiB $- $- $- – – Puste ND
B16MS 16 64 GiB 128 GiB $- $- $- – – Puste ND
B20MS 20 80 GiB 160 GiB $- $- $- – – Puste ND

Av2 Standard *

Standardowa Av2 to najnowsza generacja maszyn wirtualnych serii A z podobną wydajnością procesora CPU i szybszym dyskiem. Te maszyny wirtualne są odpowiednie na potrzeby obciążeń deweloperskich, serwerów kompilacji, repozytoriów kodu, witryn i aplikacji internetowych o niewielkim ruchu, mikrousług, wczesnych eksperymentalnych wersji produktów i małych baz danych. Tak samo jak wcześniejsza generacja A Standard, maszyny wirtualne Av2 będą oferować równoważenie obciążenia i skalowanie automatyczne bez dodatkowych opłat.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
A1 v2 1 2 GiB 10 GiB $- – – Puste – – Puste $- ND
A2 v2 2 4 GiB 20 GiB $- – – Puste – – Puste $- ND
A2m v2 2 16 GiB 20 GiB $- – – Puste – – Puste $- ND
A4 v2 4 8 GiB 40 GiB $- – – Puste – – Puste $- ND
A4m v2 4 32 GiB 40 GiB $- – – Puste – – Puste $- ND
A8 v2 8 16 GiB 80 GiB $- – – Puste – – Puste $- ND
A8m v2 8 64 GiB 80 GiB $- – – Puste – – Puste $- ND

Wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych nie są obecnie dostępne w przypadku serii Av2.

* Uwaga: Na marzec 2021 r. zaplanowano wycofanie maszyn wirtualnych A8–A11. Zobacz tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

D2a — D96a v4

Maszyny wirtualne z serii Da v4 są oparte na procesorze 2,35 GHz AMD EPYCTM 7452, który może osiągnąć prędkość do 3,35 GHz. Rozmiary maszyn wirtualnych serii Dav4 oferują kombinację procesorów wirtualnych, pamięci i magazynu tymczasowego spełniającą potrzeby większości obciążeń produkcyjnych. Opłaty za magazyn dysków danych są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Aby korzystać z przestrzeni dyskowej SSD w warstwie Premium, wybierz maszyny wirtualne Das v4.
Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
D2a v4 2 8 GiB 50 GiB $- $- $- $- ND
D4a v4 4 16 GiB 100 GiB $- $- $- $- ND
D8a v4 8 32 GiB 200 GiB $- $- $- $- ND
D16a v4 16 64 GiB 400 GiB $- $- $- $- ND
D32a v4 32 128 GiB 800 GiB $- $- $- $- ND
D48a v4 48 192 GiB 1 200 GiB $- $- $- $- ND
D64a v4 64 256 GiB 1 600 GiB $- $- $- $- ND
D96a v4 96 384 GiB 2 400 GiB $- $- $- $- ND

D2as — D96as v4

Maszyny wirtualne z serii Das v4 obsługują przestrzeń dyskową SSD w warstwie Premium i są oparte na procesorze 2,35 GHz AMD EPYCTM 7452, który może osiągnąć prędkość do 3,35 GHz. Rozmiary maszyn wirtualnych serii Das v4 oferują kombinację procesorów wirtualnych, pamięci i magazynu tymczasowego spełniającą potrzeby większości obciążeń produkcyjnych.

Liczniki cen i rozliczeń dla maszyn wirtualnych serii Das v4 są takie same jak dla serii Da v4. Opłaty za dyski magazynu trwałego są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Zobacz cennik dysków.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
D2as v4 2 8 GiB 16 GiB $- $- $- $- ND
D4as v4 4 16 GiB 32 GiB $- $- $- $- ND
D8as v4 8 32 GiB 64 GiB $- $- $- $- ND
D16as v4 16 64 GiB 128 GiB $- $- $- $- ND
D32as v4 32 128 GiB 256 GiB $- $- $- $- ND
D48as v4 48 192 GiB 384 GiB $- $- $- $- ND
D64as v4 64 256 GiB 512 GiB $- $- $- $- ND
D96as v4 96 384 GiB 768 GiB $- $- $- $- ND

D2d — D64d v4 (najnowsza generacja)

Maszyny wirtualne z serii Dd v4 są oparte na procesorze Intel® Xeon® Platinum 8272CL. Ten niestandardowy procesor działa z prędkością podstawową 2,5 GHz i może osiągnąć do 3,4 GHz częstotliwości turbo wszystkich rdzeni. Rozmiary maszyn wirtualnych z serii Ddv4/Ddsv4 zapewniają szybki, duży, lokalny magazyn SSD (do 2400 GiB) i są odpowiednie dla aplikacji korzystających z magazynu lokalnego o małych opóźnieniach i dużej szybkości. Na przykład te nowe serie maszyn wirtualnych byłyby korzystne dla aplikacji, które potrzebują dużej liczby odczytów i zapisów w magazynie tymczasowym lub aplikacji wymagających tymczasowych danych magazynu dla plików tymczasowych lub pamięci podręcznej.

Rozmiary maszyn wirtualnych serii Dd v4 oferują kombinację procesorów wirtualnych, pamięci i magazynu tymczasowego spełniającą potrzeby większości obciążeń produkcyjnych. Do tych maszyn wirtualnych można dołączyć magazyn dysków SSD w warstwie Standardowa i HDD w warstwie Standardowa. Aby korzystać z przestrzeni dyskowej SSD w warstwie Premium lub Ultra Disk, wybierz maszyny wirtualne Dds v4. Opłaty za magazyn dysków są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
D2d v4 2 8 GiB 75 GiB $- $- $- $- ND
D4d v4 4 16 GiB 150 GiB $- $- $- $- ND
D8d v4 8 32 GiB 300 GiB $- $- $- $- ND
D16d v4 16 64 GiB 600 GiB $- $- $- $- ND
D32d v4 32 128 GiB 1 200 GiB $- $- $- $- ND
D48d v4 48 192 GiB 1 800 GiB $- $- $- $- ND
D64d v4 64 256 GiB 2 400 GiB $- $- $- $- ND

D2ds — D64ds v4 (najnowsza generacja)

Maszyny wirtualne z serii Dds v4 są oparte na procesorze Intel® Xeon® Platinum 8272CL. Ten niestandardowy procesor działa z prędkością podstawową 2,5 GHz i może osiągnąć do 3,4 GHz częstotliwości turbo wszystkich rdzeni. Rozmiary maszyn wirtualnych Ddv4/Ddsv4 zapewniają szybki, duży lokalny magazyn dysków SSD (do 2 400 GiB) i są odpowiednie dla aplikacji korzystających z magazynu lokalnego o małych opóźnieniach i dużej szybkości, takich jak aplikacje wymagające szybkich odczytów i zapisów w magazynie tymczasowym, lub aplikacje wymagające tymczasowego magazynu na pamięci podręczne albo pliki tymczasowe.

Rozmiary maszyn wirtualnych z serii Dds v4 oferują kombinację procesorów wirtualnych, pamięci i magazynu tymczasowego spełniającą potrzeby większości obciążeń produkcyjnych. Do tych maszyn wirtualnych można dołączyć magazyn dysków SSD w warstwie Standardowa, HDD w warstwie Standardowa i SSD w warstwie Premium. Można również dołączyć magazyn w warstwie Ultra Disk w zależności od jego regionalnej dostępności. Opłaty za magazyn dysków są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
D2ds v4 2 8 GiB 75 GiB $- $- $- $- ND
D4ds v4 4 16 GiB 150 GiB $- $- $- $- ND
D8ds v4 8 32 GiB 300 GiB $- $- $- $- ND
D16ds v4 16 64 GiB 600 GiB $- $- $- $- ND
D32ds v4 32 128 GiB 1 200 GiB $- $- $- $- ND
D48ds v4 48 192 GiB 1 800 GiB $- $- $- $- ND
D64ds v4 64 256 GiB 2 400 GiB $- $- $- $- ND

D2 — D64 v4 (najnowsza generacja bez magazynu tymczasowego)

Maszyny wirtualne z serii D v4 są wyposażone w procesor Intel® Xeon® Platinum 8272CL (druga generacja procesora Intel® Xeon® Scalable). Ten niestandardowy procesor działa z prędkością podstawową 2,5 GHz i może osiągnąć do 3,4 GHz częstotliwości turbo wszystkich rdzeni. Rozmiary maszyn wirtualnych Dv4/Dsv4 nie mają żadnego magazynu tymczasowego. Rozmiary maszyn wirtualnych z serii D v4 oferują kombinację procesorów wirtualnych i pamięci spełniającą wymagania większości obciążeń produkcyjnych. Do tych maszyn wirtualnych można dołączyć magazyn dysków SSD w warstwie Standardowa i HDD w warstwie Standardowa. Jeśli wolisz używać magazynu SSD w warstwie Premium lub Ultra Disk, wybierz zamiast nich maszyny wirtualne z serii Ds v4. Opłaty za magazyn dysków są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Zobacz cennik dysków.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
D2 v4 2 8 GiB ND $- $- $- $- ND
D4 v4 4 16 GiB ND $- $- $- $- ND
D8 v4 8 32 GiB ND $- $- $- $- ND
D16 v4 16 64 GiB ND $- $- $- $- ND
D32 v4 32 128 GiB ND $- $- $- $- ND
D48 v4 48 192 GiB ND $- $- $- $- ND
D64 v4 64 256 GiB ND $- $- $- $- ND

D2s — D64s v4 (najnowsza generacja bez magazynu tymczasowego)

Maszyny wirtualne z serii Ds v4 są wyposażone w procesor Intel® Xeon® Platinum 8272CL (druga generacja procesora Intel® Xeon® Scalable). Ten niestandardowy procesor działa z prędkością podstawową 2,5 GHz i może osiągnąć do 3,4 GHz częstotliwości turbo wszystkich rdzeni. Rozmiary maszyn wirtualnych Dv4/Dsv4 nie mają żadnego magazynu tymczasowego. Rozmiary maszyn wirtualnych z serii Ds v4 oferują kombinację procesorów wirtualnych i pamięci spełniającą wymagania większości obciążeń produkcyjnych. Do tych maszyn wirtualnych można dołączyć magazyn dysków SSD w warstwie Standardowa, HDD w warstwie Standardowa i SSD w warstwie Premium. Można również dołączyć magazyn w warstwie Ultra Disk w zależności od jego regionalnej dostępności. Opłaty za magazyn dysków są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Zobacz cennik dysków.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
D2s v4 2 8 GiB ND $- $- $- $- ND
D4s v4 4 16 GiB ND $- $- $- $- ND
D8s v4 8 32 GiB ND $- $- $- $- ND
D16s v4 16 64 GiB ND $- $- $- $- ND
D32s v4 32 128 GiB ND $- $- $- $- ND
D48s v4 48 192 GiB ND $- $- $- $- ND
D64s v4 64 256 GiB ND $- $- $- $- ND

D2-64 v3

Maszyny wirtualne z serii Dv3 są uruchomione na procesorze Intel® Xeon® Platinum 8272CL (druga generacja procesorów Intel® Xeon® Scalable), Intel® Xeon® 8171M 2,1 GHz (Skylake), Intel® Xeon® E5-2673 v4 2,3 GHz (Broadwell) lub procesorach Intel® Xeon® E5-2673 v3 2,4 GHz (Haswell) w konfiguracji hiperwątkowej. Rozmiary serii Dv3 oferują kombinację procesorów wirtualnych, pamięci i dysku lokalnego dobrze spełniające potrzeby większości obciążeń produkcyjnych.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
D2 v3 2 8 GiB 50 GiB $- $- $- $- ND
D4 v3 4 16 GiB 100 GiB $- $- $- $- ND
D8 v3 8 32 GiB 200 GiB $- $- $- $- ND
D16 v3 16 64 GiB 400 GiB $- $- $- $- ND
D32 v3 32 128 GiB 800 GiB $- $- $- $- ND
D48 v3 48 192 GiB 1 200 GiB $- $- $- $- ND
D64 v3 64 256 GiB 1 600 GiB $- $- $- $- ND

D2s-64s v3

Seria Dsv3 obsługuje usługę Premium Storage i jest uruchomiona na procesorze Intel® Xeon® Platinum 8272CL (druga generacja procesorów Intel® Xeon® Scalable), Intel® Xeon® 8171M 2,1 GHz (Skylake), Intel® Xeon® E5-2673 v4 2,3 GHz (Broadwell) lub procesorach Intel® Xeon® E5-2673 v3 2,4 GHz (Haswell) z technologią Intel Turbo Boost Technology 2.0 i korzystają z technologii hiperwątkowości Intel®. Rozmiary serii Dsv3 oferują kombinację procesorów wirtualnych, pamięci i magazynu tymczasowego dobrze dopasowaną do potrzeb większości obciążeń produkcyjnych.

Liczniki cen i rozliczeń maszyn wirtualnych dla serii Dsv3 są takie same jak dla serii Dv3. Opłaty za dyski magazynu trwałego są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Zobacz cennik dysków.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
D2s v3 2 8 GiB 16 GiB $- $- $- $- ND
D4s v3 4 16 GiB 32 GiB $- $- $- $- ND
D8s v3 8 32 GiB 64 GiB $- $- $- $- ND
D16s v3 16 64 GiB 128 GiB $- $- $- $- ND
D32s v3 32 128 GiB 256 GiB $- $- $- $- ND
D48s v3 48 192 GiB 384 GiB $- $- $- $- ND
D64s v3 64 256 GiB 512 GiB $- $- $- $- ND

D1–5 v2

Maszyny wirtualne z serii Dv2 są uruchomione na procesorze Intel® Xeon® Platinum 8272CL (druga generacja procesorów Intel® Xeon® Scalable), Intel® Xeon® 8171M 2,1 GHz (Skylake), Intel® Xeon® E5-2673 v4 2,3 GHz (Broadwell) lub procesorach Intel® Xeon® E5-2673 v3 2,4 GHz (Haswell) z technologią Intel Turbo Boost Technology 2.0. Rozmiary maszyn D1-5 v2 oferują zrównoważoną kombinację procesorów wirtualnych, pamięci i dysku lokalnego spełniające potrzeby większości obciążeń produkcyjnych.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
D1 v2 1 3,5 GiB 50 GiB $- $- $- $- ND
D2 v2 2 7 GiB 100 GiB $- $- $- $- ND
D3 v2 4 14 GiB 200 GiB $- $- $- $- ND
D4 v2 8 28 GiB 400 GiB $- $- $- $- ND
D5 v2 16 56 GiB 800 GiB $- $- $- $- ND

D1s-5s v2

Maszyny wirtualne z serii Dsv2 są uruchomione na procesorze Intel® Xeon® Platinum 8272CL (druga generacja procesorów Intel® Xeon® Scalable), Intel® Xeon® 8171M 2,1 GHz (Skylake), Intel® Xeon® E5-2673 v4 2,3 GHz (Broadwell) lub procesorach Intel® Xeon® E5-2673 v3 2,4 GHz (Haswell) z technologią Intel Turbo Boost Technology 2.0 i obsługują magazyn dysków SSD w warstwie Premium. Rozmiary serii Dsv2 oferują zrównoważoną kombinację procesorów wirtualnych, pamięci i dysku lokalnego spełniające potrzeby większości obciążeń produkcyjnych. Liczniki cen i rozliczeń dla maszyn wirtualnych z serii Dsv2 są takie same jak dla serii Dv2. Zobacz cennik dysków.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
DS1 v2 1 3,5 GiB 7 GiB $- $- $- $- ND
DS2 v2 2 7 GiB 14 GiB $- $- $- $- ND
DS3 v2 4 14 GiB 28 GiB $- $- $- $- ND
DS4 v2 8 28 GiB 56 GiB $- $- $- $- ND
DS5 v2 16 56 GiB 112 GiB $- $- $- $- ND

Seria DC

Maszyny wirtualne z serii DC to nowa rodzina maszyn wirtualnych na platformie Azure, która może ułatwić chronienie poufności i spójności Twoich danych oraz kodu, gdy są one przetwarzane w chmurze publicznej. Te maszyny korzystają z najnowszej generacji procesora Intel XEON E-2176G 3,7GHz z technologią SGX. Dzięki technologii Intel Turbo Boost Technology te maszyny mogą osiągać szybkość do 4,7 GHz. Wystąpienia z serii DC umożliwiają klientom tworzenie aplikacji opartych na bezpiecznych enklawach do ochrony kodu i danych w trakcie ich używania.
Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Rdzeń Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
DC2s 2 8 GiB 100 GiB $- – – Puste – – Puste $- ND
DC4s 4 16 GiB 200 GiB $- – – Puste – – Puste $- ND

Wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych nie są obecnie dostępne w przypadku serii Dc.

Seria DCsv2

Maszyny wirtualne z serii DCsv2 to najnowsza generacja maszyn wirtualnych z serii DC na platformie Azure, które mogą ułatwić chronienie poufności i spójności Twoich danych oraz kodu, gdy są one przetwarzane w chmurze publicznej. Te maszyny korzystają z najnowszej generacji procesora Intel XEON E-2288G 3,7GHz z technologią SGX. Dzięki technologii Intel Turbo Boost Technology te maszyny mogą osiągać szybkość do 5 GHz. Wystąpienia z serii DC umożliwiają klientom tworzenie aplikacji opartych na bezpiecznych enklawach do ochrony kodu i danych w trakcie ich używania.

Użyj serii DCsv2 obejmującej szeroki wybór rozmiarów, dwukrotnie większą pamięć EPC oraz wyższy poziom pomocy technicznej.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Rdzeń Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
DC1s v2 1 4 GiB 50 GiB $- $- $- $- ND
DC2s v2 2 8 GiB 100 GiB $- $- $- $- ND
DC4s v2 4 16 GiB 200 GiB $- $- $- $- ND
DC8 v2 8 32 GiB 400 GiB $- $- $- $- ND

Optymalizacja pod kątem obliczeń

Duża moc procesora CPU w stosunku do pamięci. Dobrze sprawdzają się w przypadku serwerów sieci Web o średnim ruchu, urządzeń sieciowych, procesów wsadowych i serwerów aplikacji.

Seria Fsv2

Maszyny wirtualne z serii Fsv2 zapewniają 2 GiB pamięci RAM oraz 8 GB pamięci w lokalnym magazynie tymczasowym (dysk SSD) na każdy procesor wirtualny. Są one zoptymalizowane pod kątem dużych obciążeń obliczeniowych. Maszyny wirtualne z serii Fsv2 są hiperwątkowe i oparte na procesorze Intel® Xeon® Platinum 8272CL (druga generacja procesorów Intel® Xeon® Scalable) lub procesorze Intel Xeon® Platinum 8168 (Skylake). Te maszyny wirtualne są idealne do użytku w scenariuszach związanych z przetwarzaniem wsadowym, serwerami internetowymi, funkcjami analitycznymi i grami. Maszyny wirtualne z serii Fsv2 można dołączać do magazynu SSD w warstwie Premium lub magazynu trwałego Ultra Disk. Opłaty za dyski magazynu trwałego są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Zobacz cennik dysków.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
F2s v2 2 4 GiB 16 GiB $- $- $- $- ND
F4s v2 4 8 GiB 32 GiB $- $- $- $- ND
F8s v2 8 16 GiB 64 GiB $- $- $- $- ND
F16s v2 16 32 GiB 128 GiB $- $- $- $- ND
F32s v2 32 64 GiB 256 GiB $- $- $- $- ND
F48s v2 48 96 GiB 384 GiB $- $- $- $- ND
F64s v2 64 128 GiB 512 GiB $- $- $- $- ND
F72s v2 72 144 GiB 576 GiB $- $- $- $- ND

Seria F

Maszyny wirtualne z serii F oferują 2 GiB pamięci RAM oraz 16 GiB pamięci na lokalnym magazynie tymczasowym SSD na każdy rdzeń procesora CPU. Są one zoptymalizowane do znacznego wykorzystania mocy obliczeniowych. Rozmiary serii F są oparte na procesorze Intel® Xeon® Platinum 8272CL (druga generacja procesorów Intel® Xeon® Scalable), Intel® Xeon® 8171M 2,1GHz (Skylake), Intel® Xeon® E5-2673 v4 2,3 GHz (Broadwell) lub procesorze the Intel® Xeon® E5-2673 v3 2,4 GHz (Haswell). Te maszyny wirtualne są dostosowane do użytku w scenariuszach związanych z przetwarzaniem wsadowym, serwerami internetowymi, funkcjami analitycznymi i grami.

Opłaty za dyski magazynu trwałego są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Aby korzystać z dysków SSD w warstwie Premium, użyj maszyn wirtualnych z serii Fs. Liczniki cen i rozliczeń dla rozmiarów Fs są takie same jak dla serii F. Zobacz cennik dysków

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Rdzeń Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
F1 1 2 GiB 16 GiB $- $- $- $- ND
F2 2 4 GiB 32 GiB $- $- $- $- ND
F4 4 8 GiB 64 GiB $- $- $- $- ND
F8 8 16 GiB 128 GiB $- $- $- $- ND
F16 16 32 GiB 256 GiB $- $- $- $- ND

Seria Fs

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Rdzeń Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
F1s 1 2 GiB 4 GiB $- $- $- $- ND
F2s 2 4 GiB 8 GiB $- $- $- $- ND
F4s 4 8 GiB 16 GiB $- $- $- $- ND
F8s 8 16 GiB 32 GiB