SQL Server Enterprise Ubuntu Linux Virtual Machines Scale Sets Pricing

Automatyczne skalowanie maszyn wirtualnych z wysoką dostępnością

Zestawy skalowania maszyn wirtualnych ułatwiają tworzenie wysoko skalowalnych aplikacji, umożliwiając bezproblemowe wdrażanie identycznych maszyn wirtualnych jako zestawu i zarządzanie nimi. Zestawy skalowania maszyn wirtualnych, utworzone na podstawie modelu wdrożenia usługi Azure Resource Manager, są całkowicie zintegrowane z funkcjami równoważenia obciążenia i automatycznego skalowania platformy Azure, a także obsługują systemy Windows i Linux, niestandardowe obrazy i rozszerzenia.

Zestawy skalowania maszyn wirtualnych są aktualnie dostępne dla wszystkich rozmiarów maszyn wirtualnych oraz dla systemów Windows i Linux. Opłaty są naliczane tylko za wystąpienia obliczeniowe, które wybierzesz, a także za inne użyte zasoby infrastruktury bazowej, takie jak magazyn i sieć. Nie ma przyrostowych opłat za samą usługę Zestawy skalowania maszyn wirtualnych. Obowiązują standardowe opłaty za ruch wychodzący.

Zastosowania ogólne

Zrównoważona moc procesora CPU w stosunku do pamięci. Idealne na potrzeby testowania i programowania, małych i średnich baz danych oraz serwerów sieci Web o niewielkim i średnim ruchu.

Seria Bs

Seria Bs to ekonomiczne maszyny wirtualne, które stanowią niskokosztową alternatywę dla obciążeń normalnie potrzebujących do działania niskiej lub średniej bazowej wydajności procesorów CPU, ale niekiedy, gdy zapotrzebowanie wzrasta, wymagających skorzystania z dużo wyższej wydajności procesorów CPU. Takie obciążenia nie potrzebują przez cały czas pełnej wydajności procesorów CPU, jednak czasem wymagają większej wydajności, aby szybciej ukończyć niektóre zadania. Do takiego modelu pasuje wiele aplikacji: serwery do tworzenia i testowania, serwery internetowe obsługujące niewielki ruch, małe bazy danych, mikrousługi, serwery do weryfikacji koncepcji, serwery kompilacji i repozytoria kodu.
Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
B1LS 1 0,5 GiB 4 GiB – – Puste $- $- $- – – Puste ND
B1S 1 1 GiB 4 GiB – – Puste $- $- $- – – Puste ND
B1MS 1 2 GiB 4 GiB – – Puste $- $- $- – – Puste ND
B2S 2 4 GiB 8 GiB – – Puste $- $- $- – – Puste ND
B2MS 2 8 GiB 16 GiB – – Puste $- $- $- – – Puste ND
B4MS 4 16 GiB 32 GiB – – Puste $- $- $- – – Puste ND
B8MS 8 32 GiB 64 GiB – – Puste $- $- $- – – Puste ND
B12MS 12 48 GiB 96 GiB – – Puste $- $- $- – – Puste ND
B16MS 16 64 GiB 128 GiB – – Puste $- $- $- – – Puste ND
B20MS 20 80 GiB 160 GiB – – Puste $- $- $- – – Puste ND

Av2 Standard

Standardowa Av2 to najnowsza generacja maszyn wirtualnych serii A z podobną wydajnością procesora CPU i szybszym dyskiem. Te maszyny wirtualne są odpowiednie na potrzeby obciążeń deweloperskich, serwerów kompilacji, repozytoriów kodu, witryn i aplikacji internetowych o niewielkim ruchu, mikrousług, wczesnych eksperymentalnych wersji produktów i małych baz danych. Tak samo jak wcześniejsza generacja A Standard, maszyny wirtualne Av2 będą oferować równoważenie obciążenia i skalowanie automatyczne bez dodatkowych opłat.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
A1 v2 1 2 GiB 10 GiB $- $- – – Puste – – Puste $- ND
A2 v2 2 4 GiB 20 GiB $- $- – – Puste – – Puste $- ND
A2m v2 2 16 GiB 20 GiB $- $- – – Puste – – Puste $- ND
A4 v2 4 8 GiB 40 GiB $- $- – – Puste – – Puste $- ND
A4m v2 4 32 GiB 40 GiB $- $- – – Puste – – Puste $- ND
A8 v2 8 16 GiB 80 GiB $- $- – – Puste – – Puste $- ND
A8m v2 8 64 GiB 80 GiB $- $- – – Puste – – Puste $- ND

Wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych nie są obecnie dostępne w przypadku serii Av2.

D2a — D96a v4

Maszyny wirtualne z serii Da v4 są oparte na procesorze 2,35 GHz AMD EPYCTM 7452, który może osiągnąć prędkość do 3,35 GHz. Rozmiary maszyn wirtualnych serii Dav4 oferują kombinację procesorów wirtualnych, pamięci i magazynu tymczasowego spełniającą potrzeby większości obciążeń produkcyjnych. Opłaty za magazyn dysków danych są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Aby korzystać z przestrzeni dyskowej SSD w warstwie Premium, wybierz maszyny wirtualne Das v4.
Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
D2a v4 2 8 GiB 50 GiB $- $- $- ND $- ND
D4a v4 4 16 GiB 100 GiB $- $- $- ND $- ND
D8a v4 8 32 GiB 200 GiB $- $- $- ND $- ND
D16a v4 16 64 GiB 400 GiB $- $- $- ND $- ND
D32a v4 32 128 GiB 800 GiB $- $- $- ND $- ND
D64a v4 64* 256 GiB 1 600 GiB $- $- $- ND $- ND
D96a v4 96* 384 GiB 2 400 GiB $- $- $- ND $- ND

* Maszyny wirtualne z 48, 64 i 96 procesorami wirtualnymi dla serii Da v4 są w wersji zapoznawczej. Zarejestruj się tutaj, aby zażądać dostępu.

D2as — D96as v4

Maszyny wirtualne z serii Das v4 obsługują przestrzeń dyskową SSD w warstwie Premium i są oparte na procesorze 2,35 GHz AMD EPYCTM 7452, który może osiągnąć prędkość do 3,35 GHz. Rozmiary maszyn wirtualnych serii Das v4 oferują kombinację procesorów wirtualnych, pamięci i magazynu tymczasowego spełniającą potrzeby większości obciążeń produkcyjnych.

Liczniki cen i rozliczeń dla maszyn wirtualnych serii Das v4 są takie same jak dla serii Da v4. Opłaty za dyski magazynu trwałego są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Zobacz cennik dysków.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
D2as v4 2 8 GiB 16 GiB $- $- $- ND $- ND
D4as v4 4 16 GiB 32 GiB $- $- $- ND $- ND
D8as v4 8 32 GiB 64 GiB $- $- $- ND $- ND
D16as v4 16 64 GiB 128 GiB $- $- $- ND $- ND
D32as v4 32 128 GiB 256 GiB $- $- $- ND $- ND
D64as v4 64* 256 GiB 512 GiB $- $- $- ND $- ND
D96as v4 96* 384 GiB 768 GiB $- $- $- ND $- ND

* Maszyny wirtualne z 48, 64 i 96 procesorami wirtualnymi dla serii Das v4 są w wersji zapoznawczej. Zarejestruj się tutaj, aby zażądać dostępu.

Najnowsza generacja wystąpień D2–64 v3

Wystąpienia D2-64 v3 to najnowsza hiperwątkowa generacja ogólnego przeznaczenia działająca zarówno na procesorze Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) o szybkości 2,4 GHz, jak i Intel Xeon® E5-2673 v4 (Broadwell) o szybkości 2,3 GHz. Dzięki technologii Intel Turbo Boost Technology 2.0 wystąpienia Dv3 mogą osiągać częstotliwość do 3,5 GHz. Rozmiary serii Dv3 oferują kombinację procesora wirtualnego, pamięci i dysku lokalnego najlepiej spełniające potrzeby większości obciążeń produkcyjnych.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
D2 v3 2 8 GiB 50 GiB $- $- $- $- $- ND
D4 v3 4 16 GiB 100 GiB $- $- $- $- $- ND
D8 v3 8 32 GiB 200 GiB $- $- $- $- $- ND
D16 v3 16 64 GiB 400 GiB $- $- $- $- $- ND
D32 v3 32 128 GiB 800 GiB $- $- $- $- $- ND
D64 v3 64 256 GiB 1 600 GiB $- $- $- $- $- ND

Najnowsza generacja wystąpień D2s–64 v3

Seria Dsv3 obsługuje usługę Premium Storage i jest najnowszą hiperwątkową generacją ogólnego przeznaczenia działająca zarówno na procesorze Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) o szybkości 2,4 GHz, jak i Intel Xeon® E5-2673 v4 (Broadwell) o szybkości 2,3 GHz. Dzięki technologii Intel Turbo Boost Technology 2.0 wystąpienia Dsv3 mogą osiągać częstotliwość do 3,5 GHz. Rozmiary serii Dsv3 oferują kombinację procesora wirtualnego, pamięci i magazynu tymczasowego najlepiej dopasowaną do potrzeb większości obciążeń produkcyjnych.

Liczniki cen i rozliczeń maszyn wirtualnych dla rozmiarów Dsv3 są takie same jak dla serii Dv3. Opłaty za dyski magazynu trwałego są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Zobacz cennik dysków.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
D2s v3 2 8 GiB 16 GiB $- $- $- $- $- ND
D4s v3 4 16 GiB 32 GiB $- $- $- $- $- ND
D8s v3 8 32 GiB 64 GiB $- $- $- $- $- ND
D16s v3 16 64 GiB 128 GiB $- $- $- $- $- ND
D32s v3 32 128 GiB 256 GiB $- $- $- $- $- ND
D64s v3 64 256 GiB 512 GiB $- $- $- $- $- ND

D1–5 v2

Wystąpienia D1–5 v2 są oparte na procesorach Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) z zegarem 2,4 GHz lub na procesorach Intel Xeon® E5-2673 v4 (Broadwell) z zegarem 2,3 GHz i technologią Intel Turbo Boost 2.0, dzięki której mogą osiągnąć częstotliwość 3,1 GHz. Wystąpienia D1–5 v2 oferują kombinację procesora CPU, pamięci i dysku lokalnego o dużych możliwościach spełniającą potrzeby większości aplikacji produkcyjnych.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
D1 v2 1 3,5 GiB 50 GiB $- $- $- $- $- ND
D2 v2 2 7 GiB 100 GiB $- $- $- $- $- ND
D3 v2 4 14 GiB 200 GiB $- $- $- $- $- ND
D4 v2 8 28 GiB 400 GiB $- $- $- $- $- ND
D5 v2 16 56 GiB 800 GiB $- $- $- $- $- ND

DS1–S5 v2

Opłaty za dyski magazynu trwałego są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Aby korzystać z dysków magazynu Premium Storage, użyj wariantu Dsv2 maszyn wirtualnych. Liczniki cen i rozliczeń dla rozmiarów Dsv2 są takie same jak dla serii Dv2. Zobacz cennik dysków.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
DS1 v2 1 3,5 GiB 7 GiB $- $- $- $- $- ND
DS2 v2 2 7 GiB 14 GiB $- $- $- $- $- ND
DS3 v2 4 14 GiB 28 GiB $- $- $- $- $- ND
DS4 v2 8 28 GiB 56 GiB $- $- $- $- $- ND
DS5 v2 16 56 GiB 112 GiB $- $- $- $- $- ND

Seria DC

Maszyny wirtualne z serii DC to nowa rodzina maszyn wirtualnych na platformie Azure, która może ułatwić chronienie poufności i spójności Twoich danych oraz kodu, gdy są one przetwarzane w chmurze publicznej. Te maszyny korzystają z najnowszej generacji procesora Intel XEON E-2176G 3,7GHz z technologią SGX. Dzięki technologii Intel Turbo Boost Technology te maszyny mogą osiągać szybkość do 4,7 GHz. Wystąpienia z serii DC umożliwiają klientom tworzenie aplikacji opartych na bezpiecznych enklawach do ochrony kodu i danych w trakcie ich używania.
Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Rdzeń Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
DC2s 2 8 GiB 100 GiB $- $- – – Puste – – Puste $- ND
DC4s 4 16 GiB 200 GiB $- $- – – Puste – – Puste $- ND

Wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych nie są obecnie dostępne w przypadku serii Dc.

*Cennik wersji zapoznawczej może ulec zmianie

DC1s-C8s v2

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Rdzeń Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
DC1s v2 2 4 GiB 50 GiB $- $- – – Puste – – Puste $- ND
DC2s v2 4 8 GiB 100 GiB $- $- – – Puste – – Puste $- ND
DC4s v2 8 16 GiB 200 GiB $- $- – – Puste – – Puste $- ND
DC8s v2 16 32 GiB 400 GiB $- $- – – Puste – – Puste $- ND

Wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych nie są obecnie dostępne w przypadku serii Dcsv2.

Optymalizacja pod kątem obliczeń

Duża moc procesora CPU w stosunku do pamięci. Dobrze sprawdzają się w przypadku serwerów sieci Web o średnim ruchu, urządzeń sieciowych, procesów wsadowych i serwerów aplikacji.

Seria Fsv2

Maszyny wirtualne z serii Fsv2 obsługują 2 GiB pamięci RAM oraz 8 GB pamięci w lokalnym magazynie tymczasowym (dysk SSD) na każdy procesor wirtualny. Są one zoptymalizowane do znacznego wykorzystania mocy obliczeniowych. Maszyny wirtualne z serii F są hiperwątkowe i oparte na procesorze Intel Xeon® Platinum 8168 (SkyLake), który może osiągnąć szybkość zegara do 3,7 GHz w trybie Turbo dla pojedynczego rdzenia oraz stałą szybkość nawet 3,4 GHz w trybie Turbo dla wszystkich rdzeni dzięki technologii Intel Turbo Boost Technology 2.0. Te maszyny wirtualne są dostosowane do użytku w scenariuszach związanych z przetwarzaniem wsadowym, serwerami internetowymi, funkcjami analitycznymi i grami.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
F2s v2 2 4 GiB 16 GiB $- $- $- $- $- ND
F4s v2 4 8 GiB 32 GiB $- $- $- $- $- ND
F8s v2 8 16 GiB 64 GiB $- $- $- $- $- ND
F16s v2 16 32 GiB 128 GiB $- $- $- $- $- ND
F32s v2 32 64 GiB 256 GiB $- $- $- $- $- ND
F64s v2 64 128 GiB 512 GiB $- $- $- $- $- ND
F72s v2 72 144 GiB 576 GiB $- $- $- $- $- ND

Seria F

Maszyny wirtualne z serii F obsługują 2 GiB pamięci RAM oraz 16 GB pamięci na lokalnym dysku półprzewodnikowym (SSD) na każdy rdzeń procesora CPU. Są one zoptymalizowane do znacznego wykorzystania mocy obliczeniowych. Maszyny wirtualne z serii F są oparte na procesorze 2,4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell), który może osiągnąć prędkość do 3,2 GHz przy użyciu technologii Intel Turbo Boost Technology 2.0. Te maszyny wirtualne są dostosowane do użytku w scenariuszach związanych z przetwarzaniem wsadowym, serwerami internetowymi, funkcjami analitycznymi i grami.

W celu skorzystania z magazynu trwałego użyj maszyn wirtualnych Fs i oddzielnie kup usługę Premium Storage. Liczniki cen i rozliczeń dla rozmiarów Fs są takie same jak dla serii F.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Rdzeń Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
F1 1 2 GiB 16 GiB $- $- $- $- $- ND
F2 2 4 GiB 32 GiB $- $- $- $- $- ND
F4 4 8 GiB 64 GiB $- $- $- $- $- ND
F8 8 16 GiB 128 GiB $- $- $- $- $- ND
F16 16 32 GiB 256 GiB $- $- $- $- $- ND

Seria Fs

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Rdzeń Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
F1s 1 2 GiB 4 GiB $- $- $- $- $- ND
F2s 2 4 GiB 8 GiB $- $- $- $- $- ND
F4s 4 8 GiB 16 GiB $- $- $- $- $- ND
F8s 8 16 GiB 32 GiB $- $- $- $- $- ND
F16s 16 32 GiB 64 GiB $- $- $- $- $- ND

Optymalizacja pod kątem pamięci

Duża ilość pamięci na rdzeń. Świetnie sprawdzają się w przypadku serwerów relacyjnych baz danych, średnich i dużych pamięci podręcznych oraz analizowania w pamięci.

Najnowsza generacja wystąpień E2–64 v3

Wystąpienia E2–64 v3 to najnowsza generacja hiperwątkowych wystąpień zoptymalizowanych pod kątem pamięci. Wystąpienia E2–64 v3 są oparte na procesorach Intel XEON® E5-2673 v4 (Broadwell) z zegarem 2,3 GHz i technologią Intel Turbo Boost 2.0, dzięki której mogą osiągnąć częstotliwość 3,5 GHz. Wystąpienia E2–64 v3 są doskonałe dla aplikacji korporacyjnych intensywnie korzystających z pamięci.

Opłaty za dyski magazynu trwałego są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Aby korzystać z dysków magazynu Premium Storage, użyj wariantu Esv3 maszyn wirtualnych. Liczniki cen i rozliczeń dla rozmiarów Esv3 są takie same jak dla serii Ev3. Zobacz cennik dysków.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
E2 v3 2 16 GiB 50 GiB $- $- $- $- $- ND
E4 v3 4 32 GiB 100 GiB $- $- $- $- $- ND
E8 v3 8 64 GiB 200 GiB $- $- $- $- $- ND
E16 v3 16 128 GiB 400 GiB $- $- $- $- $- ND
E20 v3 20 160 GiB 500 GiB $- $- $- $- $- ND
E32 v3 32 256 GiB 800 GiB $- $- $- $- $- ND
E64i v3 1 64 432 GiB 1 600 GiB $- $- $- $- $- ND
E64 v3 64 432 GiB 1 600 GiB $- $- $- $- $- ND

1 Usługa Azure Compute oferuje różne rozmiary maszyn wirtualnych, które są izolowane pod kątem konkretnego rodzaju sprzętu i przeznaczone dla jednego klienta. Te rozmiary maszyn wirtualnych są dostosowane do obciążeń wymagających wysokiego stopnia izolacji od innych klientów, a zwłaszcza obciążeń związanych z takimi elementami jak zgodność z przepisami i wymogi prawne.

E2a — E96a v4

Maszyny wirtualne z serii Ea v4 są oparte na procesorze 2,35 GHz AMD EPYCTM 7452, który może osiągnąć prędkość do 3,35 GHz. Maszyny wirtualne z serii Ea v4 są idealne dla aplikacji korporacyjnych intensywnie korzystających z pamięci. Opłaty za magazyn dysków danych są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Aby korzystać z dysków magazynu w warstwie Premium, użyj rozmiarów serii Eas v4.
Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
E2a v4 2 16 GiB 50 GiB $- $- $- ND $- ND
E4a v4 4 32 GiB 100 GiB $- $- $- ND $- ND
E8a v4 8 64 GiB 200 GiB $- $- $- ND $- ND
E16a v4 16 128 GiB 400 GiB $- $- $- ND $- ND
E20a v4 20 160 GiB 500 GiB $- $- $- ND $- ND
E32a v4 32 256 GiB 800 GiB $- $- $- ND $- ND
E64a v4 64* 512 GiB 1 600 GiB $- $- $- ND $- ND
E96a v4 96* 672 GiB 2 400 GiB $- $- $- ND $- ND

* Maszyny wirtualne z 48, 64 i 96 procesorami wirtualnymi dla serii Ea v4 są w wersji zapoznawczej. Zarejestruj się tutaj, aby zażądać dostępu.

E2as — E96as v4

Maszyny wirtualne z serii Eas v4 obsługują przestrzeń dyskową SSD w warstwie Premium i są oparte na procesorze 2,35 GHz AMD EPYCTM 7452, który może osiągnąć prędkość do 3,35 GHz. Maszyny wirtualne z serii Eas v4 są doskonałe dla aplikacji korporacyjnych intensywnie korzystających z pamięci. Opłaty za magazyn dysków danych są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Liczniki cen i rozliczeń dla maszyn wirtualnych serii Eas v4 są takie same jak dla serii Ea v4. Opłaty za dyski magazynu trwałego są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Zobacz cennik dysków.
Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
E2as v4 2 16 GiB 32 GiB $- $- $- ND $- ND
E4as v4 4 32 GiB 64 GiB $- $- $- ND $- ND
E8as v4 8 64 GiB 128 GiB $- $- $- ND $- ND
E16as v4 16 128 GiB 256 GiB $- $- $- ND $- ND
E20as v4 20 160 GiB 320 GiB $- $- $- ND $- ND
E32as v4 32 256 GiB 512 GiB $- $- $- ND $- ND
E64as v4 64* 512 GiB 1 024 GiB $- $- $- ND $- ND
E96as v4 96* 672 GiB 1 344 GiB $- $- $- ND $- ND

* Maszyny wirtualne z 48, 64 i 96 procesorami wirtualnymi dla serii Eas v4 są w wersji zapoznawczej. Zarejestruj się tutaj, aby zażądać dostępu.

Najnowsza generacja wystąpień E2s–64 v3

Wystąpienia serii ESv3 są oparte na procesorach Intel Xeon® E5-2673 v4 (Broadwell) z zegarem 2,3 GHz i technologią Intel Turbo Boost 2.0, dzięki której mogą osiągnąć częstotliwość 3,5 GHz oraz korzystają z magazynu w warstwie Premium. Wystąpienia serii Ev3 są doskonałe dla aplikacji korporacyjnych intensywnie korzystających z pamięci.

Opłaty za dyski magazynu trwałego są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Aby korzystać z dysków magazynu Premium Storage, użyj wariantu Esv3 maszyn wirtualnych. Liczniki cen i rozliczeń dla rozmiarów Esv3 są takie same jak dla serii Ev3. Zobacz cennik dysków.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
(Niski priorytet)
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
E2s v3 2 16 GiB 32 GiB $- $- $- $- $- ND
E4s v3 4 32 GiB 64 GiB $- $- $- $- $- ND
E8s v3 8 64 GiB 128 GiB $- $- $- $- $- ND
E16s v3 16 128 GiB 256 GiB $- $- $- $- $- ND
E20s v3 20 160 GiB 320 GiB $- $- $- $- $- ND
E32s v3 32 256 GiB 512 GiB $- $- $- $- $- ND
E64is v3 1 64 432 GiB 864 GiB $- $- $- $-