Pomiń nawigację

Ceny zestawów skalowania maszyn wirtualnych z priorytetem SLES for SAP

Automatyczne skalowanie maszyn wirtualnych z wysoką dostępnością

Zestawy skalowania maszyn wirtualnych ułatwiają tworzenie wysoce skalowalnych aplikacji, umożliwiając wdrażanie zestawu maszyn wirtualnych i zarządzanie nimi bez wysiłku. Zestawy skalowania maszyn wirtualnych, utworzone na podstawie modelu wdrożenia usługi Azure Resource Manager, są całkowicie zintegrowane z funkcjami równoważenia obciążenia i automatycznego skalowania platformy Azure, a także obsługują systemy Windows i Linux, niestandardowe obrazy i rozszerzenia. Zestawy skalowania maszyn wirtualnych oferują dwa tryby działania:

 1. Maszyny wirtualne w zestawie skalowania — umożliwia łatwe tworzenie identycznych maszyn wirtualnych i zarządzanie nimi
 2. Pojedyncze maszyny wirtualne — umożliwia łatwe dodawanie maszyn wirtualnych do zestawu skalowania maszyn wirtualnych podczas procesu tworzenia (np. w celu uzyskania wysokiej dostępności)

Zestawy skalowania maszyn wirtualnych są obecnie dostępne dla wszystkich rozmiarów maszyn wirtualnych z systemem Windows lub Linux. Opłaty są naliczane tylko za maszyny wirtualne platformy Azure, które wdrożysz, a także za inne użyte zasoby infrastruktury bazowej, takie jak magazyn i sieć. Nie ma żadnych przyrostowych opłat za same zestawy skalowania maszyn wirtualnych. Obowiązują standardowe opłaty za ruch wychodzący.

Wybierz spośród następujących opcji płatności za zestawy skalowania maszyn wirtualnych platformy Azure. Aby uzyskać dodatkowe oszczędności, możesz połączyć każdą z tych opcji z Korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure.

Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem

Opłaty za sekundę możliwości obliczeniowych bez długoterminowych zobowiązań i płatności z góry. Możliwość zmniejszenia lub zwiększenia możliwości obliczeniowych na żądanie. Rozpoczęcie i zaprzestanie korzystania z usługi w dowolnym momencie oraz płatność wyłącznie za użyte zasoby.

Dowiedz się więcej

Zalecane w następujących przypadkach:

 • Użytkownicy preferujący niskie koszty i elastyczność usługi Azure Virtual Machines.
 • Aplikacje obsługujące krótkoterminowe, gwałtownie wzrastające lub nieprzewidywalne obciążenia, których nie można przerywać.
 • Aplikacje tworzone lub testowane w usłudze Azure Virtual Machines po raz pierwszy.

Wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych

Wystąpienie zarezerwowane maszyny wirtualnej platformy Azure to zaawansowany zakup maszyny wirtualnej na rok lub trzy lata w określonym regionie. Jest to zobowiązanie opłacane z góry, które pozwala zaoszczędzić nawet 72 procent kosztów w porównaniu z płatnościami zgodnie z rzeczywistym użyciem. Wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych są elastyczne i można je łatwo wymieniać oraz zwracać.

Zalecane w następujących przypadkach:

 • Aplikacje ze stabilnym poziomem użycia.
 • Klienci, którym zależy na przewidywalnym budżecie.
 • Klienci, którzy mogą zobowiązać się do korzystania z maszyny wirtualnej przez okres jednego roku lub trzech lat w celu obniżenia kosztów infrastruktury obliczeniowej.
Dowiedz się więcej

Ceny spot

Kup nieużywaną pojemność obliczeniową z dużymi rabatami — do 90% w porównaniu z cenami w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. *

Jeśli obciążenie może tolerować przerwy, a czas wykonywania jest elastyczny, użycie maszyn wirtualnych może znacznie zmniejszyć koszt uruchamiania obciążenia na platformie Azure. Uruchamiaj obciążenia przy użyciu usługi Virtual Machines lub Virtual Machine Scale Sets.

* Rzeczywiste rabaty mogą różnić się w zależności od regionu, typu maszyny wirtualnej i pojemności obliczeniowej platformy Azure dostępnej podczas wdrażania obciążenia.

Zalecane w następujących przypadkach:

 • Klienci, którzy chcą znacznie obniżyć koszty.
 • Aplikacje przerywalne. Możesz otrzymywać powiadomienie 30 sekund przed eksmisją aplikacji.
 • Obciążenia, które nie wymagają ukończenia w ramach wstępnie określonych przedziałów czasowych lub umowy SLA.
Dowiedz się więcej

Zastosowania ogólne

Zrównoważona moc procesora CPU w stosunku do pamięci. Idealne na potrzeby testowania i programowania, małych i średnich baz danych oraz serwerów sieci Web o niewielkim i średnim ruchu.

Seria Bs

Seria Bs to ekonomiczne maszyny wirtualne, które stanowią niskokosztową alternatywę dla obciążeń normalnie potrzebujących do działania niskiej lub średniej bazowej wydajności procesorów CPU, ale niekiedy, gdy zapotrzebowanie wzrasta, wymagających skorzystania z dużo wyższej wydajności procesorów CPU. Takie obciążenia nie potrzebują przez cały czas pełnej wydajności procesorów CPU, jednak czasem wymagają większej wydajności, aby szybciej ukończyć niektóre zadania. Do takiego modelu pasuje wiele aplikacji: serwery do tworzenia i testowania, serwery internetowe obsługujące niewielki ruch, małe bazy danych, mikrousługi, serwery do weryfikacji koncepcji, serwery kompilacji i repozytoria kodu.
Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
B1LS 1 0,5 GiB 4 GiB $- $- $- – – Puste ND
B1S 1 1 GiB 4 GiB $- $- $- – – Puste ND
B1MS 1 2 GiB 4 GiB $- $- $- – – Puste ND
B2S 2 4 GiB 8 GiB $- $- $- – – Puste ND
B2MS 2 8 GiB 16 GiB $- $- $- – – Puste ND
B4MS 4 16 GiB 32 GiB $- $- $- – – Puste ND
B8MS 8 32 GiB 64 GiB $- $- $- – – Puste ND
B12MS 12 48 GiB 96 GiB $- $- $- – – Puste ND
B16MS 16 64 GiB 128 GiB $- $- $- – – Puste ND
B20MS 20 80 GiB 160 GiB $- $- $- – – Puste ND

Av2 Standard *

Standardowa Av2 to najnowsza generacja maszyn wirtualnych serii A z podobną wydajnością procesora CPU i szybszym dyskiem. Te maszyny wirtualne są odpowiednie na potrzeby obciążeń deweloperskich, serwerów kompilacji, repozytoriów kodu, witryn i aplikacji internetowych o niewielkim ruchu, mikrousług, wczesnych eksperymentalnych wersji produktów i małych baz danych. Tak samo jak wcześniejsza generacja A Standard, maszyny wirtualne Av2 będą oferować równoważenie obciążenia i skalowanie automatyczne bez dodatkowych opłat.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
A1 v2 1 2 GiB 10 GiB $- – – Puste – – Puste $- ND
A2 v2 2 4 GiB 20 GiB $- – – Puste – – Puste $- ND
A2m v2 2 16 GiB 20 GiB $- – – Puste – – Puste $- ND
A4 v2 4 8 GiB 40 GiB $- – – Puste – – Puste $- ND
A4m v2 4 32 GiB 40 GiB $- – – Puste – – Puste $- ND
A8 v2 8 16 GiB 80 GiB $- – – Puste – – Puste $- ND
A8m v2 8 64 GiB 80 GiB $- – – Puste – – Puste $- ND

Wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych nie są obecnie dostępne w przypadku serii Av2.

* Uwaga: Na marzec 2021 r. zaplanowano wycofanie maszyn wirtualnych A8–A11. Zobacz tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

D2a — D96a v4

Maszyny wirtualne z serii Da v4 są oparte na procesorze 2,35 GHz AMD EPYCTM 7452, który może osiągnąć prędkość do 3,35 GHz. Rozmiary maszyn wirtualnych serii Dav4 oferują kombinację procesorów wirtualnych, pamięci i magazynu tymczasowego spełniającą potrzeby większości obciążeń produkcyjnych. Opłaty za magazyn dysków danych są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Aby korzystać z przestrzeni dyskowej SSD w warstwie Premium, wybierz maszyny wirtualne Das v4.
Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
D2a v4 2 8 GiB 50 GiB $- $- $- $- ND
D4a v4 4 16 GiB 100 GiB $- $- $- $- ND
D8a v4 8 32 GiB 200 GiB $- $- $- $- ND
D16a v4 16 64 GiB 400 GiB $- $- $- $- ND
D32a v4 32 128 GiB 800 GiB $- $- $- $- ND
D48a v4 48 192 GiB 1 200 GiB $- $- $- $- ND
D64a v4 64 256 GiB 1 600 GiB $- $- $- $- ND
D96a v4 96 384 GiB 2 400 GiB $- $- $- $- ND

D2as — D96as v4

Maszyny wirtualne z serii Das v4 obsługują przestrzeń dyskową SSD w warstwie Premium i są oparte na procesorze 2,35 GHz AMD EPYCTM 7452, który może osiągnąć prędkość do 3,35 GHz. Rozmiary maszyn wirtualnych serii Das v4 oferują kombinację procesorów wirtualnych, pamięci i magazynu tymczasowego spełniającą potrzeby większości obciążeń produkcyjnych.

Liczniki cen i rozliczeń dla maszyn wirtualnych serii Das v4 są takie same jak dla serii Da v4. Opłaty za dyski magazynu trwałego są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Zobacz cennik dysków.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
D2as v4 2 8 GiB 16 GiB $- $- $- $- ND
D4as v4 4 16 GiB 32 GiB $- $- $- $- ND
D8as v4 8 32 GiB 64 GiB $- $- $- $- ND
D16as v4 16 64 GiB 128 GiB $- $- $- $- ND
D32as v4 32 128 GiB 256 GiB $- $- $- $- ND
D48as v4 48 192 GiB 384 GiB $- $- $- $- ND
D64as v4 64 256 GiB 512 GiB $- $- $- $- ND
D96as v4 96 384 GiB 768 GiB $- $- $- $- ND

D2d — D96d v5 (najnowsza generacji) — wersja zapoznawcza

Maszyny wirtualne z serii Ddv5 są oparte na procesorze Intel® Xeon® Platinum 8370C 3. generacji (Ice Lake) w konfiguracji hiperwątkowej. Ten niestandardowy procesor może osiągać na wszystkich rdzeniach szybkość Turbo zegara do 3,5 GHz i jest wyposażony w technologie Intel® Turbo Boost Technology 2.0, Intel® Advanced Vector Extensions 512 (Intel® AVX-512) oraz Intel® Deep Learning Boost. Rozmiary maszyn wirtualnych Ddv5 i Ddsv5 mają wysoką wydajność i duże lokalne magazyny SSD (do 2400 GiB). Są bardziej opłacalne dla większości obciążeń ogólnego przeznaczenia w porównaniu z wcześniejszą generacją (np. są lepiej skalowalne i mają procesory CPU wyższej klasy).

Rozmiary maszyn wirtualnych Ddv5 oferują kombinację procesorów wirtualnych, pamięci i magazynu tymczasowego, która może spełniać wymagania związane z większością obciążeń przedsiębiorstwa, takich jak małe i średnie bazy danych, serwery internetowe z małym i średnim ruchem, serwery aplikacji i inne.

Do tych maszyn wirtualnych można dołączyć magazyn dysków SSD w warstwie Standardowa i HDD w warstwie Standardowa. Aby korzystać z magazynu SSD w warstwie Premium lub Ultra Disk, wybierz maszyny wirtualne Ddsv5. Opłaty za magazyn dysków są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Zobacz cennik dysków.

Aby zawnioskować o dostęp do wersji zapoznawczej, wypełnij następujący formularz.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
D2d v5 2 8 GiB 75 GiB $- – – Puste – – Puste $- ND
D4d v5 4 16 GiB 150 GiB $- – – Puste – – Puste $- ND
D8d v5 8 32 GiB 300 GiB $- – – Puste – – Puste $- ND
D16d v5 16 64 GiB 600 GiB $- – – Puste – – Puste $- ND
D32d v5 32 128 GiB 1 200 GiB $- – – Puste – – Puste $- ND
D48d v5 48 192 GiB 1 800 GiB $- – – Puste – – Puste $- ND
D64d v5 64 256 GiB 2 400 GiB $- – – Puste – – Puste $- ND
D96d v5 96 384 GiB 2 400 GiB $- – – Puste – – Puste $- ND

Wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych nie są obecnie dostępne w przypadku serii Ddv5.

D2ds — D96ds V5 (najnowsza generacja) — wersja zapoznawcza

Maszyny wirtualne z serii Ddsv5 są oparte na procesorze Intel® Xeon® Platinum 8370C 3. generacji (Ice Lake) w konfiguracji hiperwątkowej. Ten niestandardowy procesor może osiągać na wszystkich rdzeniach szybkość Turbo zegara do 3,5 GHz i jest wyposażony w technologie Intel® Turbo Boost Technology 2.0, Intel® Advanced Vector Extensions 512 (Intel® AVX-512) oraz Intel® Deep Learning Boost. Rozmiary maszyn wirtualnych Ddv5 i Ddsv5 mają wysoką wydajność i duże lokalne magazyny SSD (do 2400 GiB). Są bardziej opłacalne dla większości obciążeń ogólnego przeznaczenia w porównaniu z wcześniejszą generacją (np. są lepiej skalowalne i mają procesory CPU wyższej klasy).

Rozmiary maszyn wirtualnych Ddsv5 oferują kombinację procesorów wirtualnych, pamięci i magazynu tymczasowego, która może spełniać wymagania związane z większością obciążeń przedsiębiorstwa, takich jak małe i średnie bazy danych, serwery internetowe z małym i średnim ruchem, serwery aplikacji i inne.

Do tych maszyn wirtualnych można dołączyć magazyn dysków SSD w warstwie Standardowa, HDD w warstwie Standardowa i SSD w warstwie Premium. Można również dołączyć magazyn w warstwie Ultra Disk w zależności od jego regionalnej dostępności. Opłaty za magazyn dysków są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Zobacz cennik dysków.

Aby zawnioskować o dostęp do wersji zapoznawczej, wypełnij następujący formularz.

Dodaj do
szacunku
Wystąpienie Procesory wirtualne Pamięć RAM Tymczasowy
magazyn
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
Rezerwacja na 1 rok
(% oszczędności)
Rezerwacja na 3 rok
(% oszczędności)
Spot
(% oszczędności)
D2ds v5 2 8 GiB 75 GiB $- – – Puste – – Puste $- ND
D4ds v5 4 16 GiB 150 GiB $- – – Puste – – Puste $- ND
D8ds v5 8 32 GiB 300 GiB $- – – Puste – – Puste $- ND
D16ds v5 16 64 GiB 600 GiB $- – – Puste