Migracja programu SQL Server

Przenieś bazy danych programu SQL Server na platformę Azure bez żadnych lub niemal żadnych zmian w kodzie.

Poznaj ekonomiczne rozwiązania w zakresie migracji

Platforma AWS jest 5 razy droższa niż platforma Azure dla programu SQL Server. Dowiedz się, dlaczego platforma Azure oferuje najbardziej opłacalną chmurę dla obciążeń programu SQL Server, i oszczędzaj na samej migracji do platformy Azure.

Przenieś obciążenia programu SQL Server do wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database i zaoszczędź do 85 procent dzięki korzyści użycia hybrydowego platformy Azure i pojemności zarezerwowanej. Korzystaj z w pełni zarządzanej usługi bazy danych z wbudowanymi zabezpieczeniami i monitorowaniem wydajności, aby zarządzać tysiącami baz danych na dużą skalę. W przypadku obciążeń programu SQL Server używających usług SQL Server Analysis Service i SQL Server Reporting Service oraz innych możliwości nienależących do aparatu przenieś obciążenia do programu SQL Server na maszynie wirtualnej, aby dłużej otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń bez dodatkowych opłat.

Dowiedz się więcej

Zobacz przewodnik po migracji bazy danych

W tym pomocnym przewodniku dowiesz się, jak zmigrować program SQL Server do platformy Azure, łącznie z naszą w pełni zarządzaną usługą Azure SQL Database. Poznaj dostępne rozwiązania w zakresie migracji programu SQL Server, wybierz ścieżkę migracji właściwą dla Twojej firmy i zrób kolejny krok.

Pobierz przewodnik

Rozpocznij migrację programu SQL Server

Odnajduj, oceniaj i migruj swoje obciążenia przy użyciu usługi Azure Migrate.

Rozpocznij

Masz pytania?

Pokaz: Migrowanie programu SQL Server na platformę Azure

Zapoznaj się ze szczegółowym omówieniem odnajdywania, oceny i migracji baz danych programu SQL Server na platformę Azure przy użyciu usługi Azure Database Migration Service.

Chcesz rozpocząć migrację?