Przejdź do głównej zawartości

Włączanie ochrony danych i miejsca przechowywania danych w regionach świadczenia platformy Microsoft Azure

Ten zasób jest dostępny w English.

Opublikowano: 31.03.2021

Ten dokument zawiera informacje pomagające klientom platformy Azure w poznaniu lepszego sposobu kontrolowania miejsca przechowywania danych i wypełniania obowiązków związanych z ochroną danych w regionach centrum danych platformy Azure. W szczególności obejmuje on następujące zagadnienia:

▪ Informacje o infrastrukturze regionalnej platformy Azure, w tym wysokiej dostępności i odzyskiwaniu po awarii, a także kwestie związane z dostępnością usług i opóźnieniami

▪ Gwarancje dotyczące miejsca przechowywania danych oraz sposób kontrolowania miejsca przechowywania danych przez klientów

▪ Szczegóły dotyczące sposobu, w jaki klienci mogą uzyskiwać dostęp do danych diagnostycznych, generowanych przez usługę i pomocy technicznej oraz zarządzać dostępem do własnych danych

▪ Sposób, w jaki firma Microsoft chroni dane klientów przed nieautoryzowanym dostępem oraz obsługuje i kwestionuje wnioski rządowe i żądania innych firm

▪ Narzędzia, za pomocą których klienci mogą ograniczać, chronić i szyfrować dane nieużywane, dane przesyłane, a w niektórych przypadkach także dane w użyciu 

▪ Rygorystyczne zasady i rozwiązania stosowane przez firmę Microsoft w przypadku przechowywania i usuwania danych klientów

▪ Jak zgodność firmy Microsoft z przepisami i standardami ochrony prywatności pomaga chronić prywatność danych klientów