Włączanie ochrony danych i miejsca przechowywania danych w regionach świadczenia platformy Microsoft Azure

Ten zasób jest dostępny w języku: English.

Opublikowano: 09.09.2020

 Ten dokument zawiera wskazówki dotyczące następujących tematów: 

Infrastruktura regionalna platformy Azure oraz sposób podejmowania optymalnych decyzji z zakresu architektury.

Gwarancje dotyczące miejsca przechowywania danych oraz sposób kontrolowania miejsca przechowywania danych przez klientów.

Dostęp do danych telemetrycznych, w tym podwyższony poziom dostępu do danych pomocy technicznej, oraz sposób zarządzania dostępem do danych przez klientów.

Sposób, w jaki firma Microsoft chroni dane klientów przed nieautoryzowanym dostępem i obsługuje wnioski rządowe, w tym implikacje wynikające z ustawy Cloud Act.

Narzędzia, których klienci mogą używać w celu ochrony przed nieautoryzowanym i autoryzowanym dostępem do danych.

Przechowywanie i usuwanie danych.