Pomiń nawigację

Strefy dostępności platformy Azure

Wysoka dostępność dla aplikacji i danych o krytycznym znaczeniu

Zapewnianie odporności i wysokiej dostępności dzięki strefom dostępności platformy Azure

Korzystaj z wysokiej dostępności za pomocą stref dostępności platformy Azure w ramach kompleksowej strategii zachowania ciągłości działania i odzyskiwania po awarii dzięki wbudowanym zabezpieczeniom i elastycznej architekturze o wysokiej wydajności.

Zwiększ odporność i dostępność aplikacji dzięki bezawaryjnej pracy na poziomie 99.99% czasu SLA dla maszyn wirtualnych.

Włącz zaawansowaną skalowalność dla aplikacji, które obsługują skalowanie typu aktywne-aktywne w wielu lokacjach.

Spełniaj wymagania dotyczące zgodności i przepisów dotyczących aplikacji o krytycznym znaczeniu.

Popraw cele czasu odzyskiwania (RTO) i cele punktu odzyskiwania (RPO).

Ochrona przed zakłóceniami w działaniu infrastruktury

Wyeliminuj wszelkie pojedyncze punkty awarii w ramach regionalnego projektu sieci, który łączy co najmniej trzy fizyczne, strategiczne centra danych w każdym regionie, z uwzględnieniem ponad 30 kryteriów opartych na rentowności i czynnikach ryzyka. Utrzymuj replikację synchroniczną, odporność na awarie centrów danych i upewnij się, że wpływ na klienta jest minimalny lub żaden dzięki opóźnieniu w obwodzie wynoszącym mniej niż dwie milisekundy między strefami dostępności platformy Azure.

Zapewnianie wysokiej dostępności i ciągłości działania

Zapewnianie wysokiej dostępności i ciągłości działania

Uzyskaj wysoką dostępność i ciągłość działania w ramach wszystkich dostępnych regionów świadczenia platformy Azure, zachowując miejsce przechowywania danych. Uzyskaj dostęp do danych, nawet w przypadku wystąpienia awarii głównego centrum danych podczas obsługi potrzeb związanych z wysoką dostępnością i tworzeniem kopii zapasowych. Automatycznie uzyskaj odporność za pomocą usług strefowo nadmiarowych.

Uzyskiwanie potrzebnej skali i wysokiej dostępności

Zwiększ skalę, zapewnij szybkie odzyskiwanie i zachowaj integralność danych dla wszystkich aplikacji. Bezproblemowo odzyskaj sprawność po awarii lokacji, zmniejszając złożoność dostępności przy użyciu usług strefowo nadmiarowych. Obniż koszt odzyskiwania lokacji za pomocą automatycznej replikacji danych, jednocześnie umożliwiając skalowanie typu aktywne-aktywne z replikacją danych o małych opóźnieniach.

Uzyskiwanie potrzebnej skali i wysokiej dostępności

Bezpieczna obsługa potrzeb związanych z rozwiązaniem

Uzyskaj obsługę w zakresie wielu stref dla projektu strefy dostępności i konfiguracji dzięki wbudowanym zabezpieczeniom. Wybieraj spośród szerokiego zakresu usług platformy Azure obejmujących magazyn strefowo nadmiarowy (ZRS) w celu zapewnienia całościowej odporności w przypadku awarii. Zabezpiecz transfery danych w ramach stref dostępności i w różnych regionach świadczenia platformy Azure.

Cennik stref dostępności platformy Azure

Strefy dostępności platformy Azure są dostępne w ramach subskrypcji platformy Azure. Jednak za przenoszenie zasobów między regionami mogą być naliczane opłaty.

Często zadawane pytania

 • Strefy dostępności platformy Azure to fizycznie i logicznie oddzielone centra danych z własnym niezależnym źródłem zasilania, siecią i chłodzeniem. Połączone z siecią o bardzo małych opóźnieniach stają się blokiem konstrukcyjnym dostarczającym aplikacje o wysokiej dostępności. Strefy dostępności zapewniają, że w przypadku wystąpienia zdarzenia mającego wpływ na lokalizację centrum danych — na przykład odcięcia zasilania lub problemów z chłodzeniem — dane będą chronione. Dowiedz się więcej.
 • Strefy dostępności będą dostępne w każdym kraju, w którym platforma Azure obsługuje region. Dowiedz się więcej o lokalizacjach geograficznych platformy Azure.
 • Zapewniamy, że wpływ na klienta jest minimalny lub żaden dzięki opóźnieniu w obwodzie wynoszącym mniej niż dwie milisekundy między strefami dostępności.
 • Tak. Dane przechodzące w obrębie regionów lub między nimi są szyfrowane.
 • W ramach naszego procesu projektowania wykorzystujemy ponad 30 kryteriów opartych na rentowności i ryzyku, aby oszacować umieszczenie każdej strefy dostępności. Ten proces identyfikuje zarówno znaczące ryzyko indywidualne, a także zbiorowe oraz wspólne ryzyko między strefami dostępności.
 • Azure services that support availability zones fall into three categories: zonal, zone-redundant, and non-regional services. Customer workloads can be categorized to utilize any of these architecture scenarios to meet application performance and durability.

  • Zonal services: A resource can be deployed to a specific, self-selected availability zone to achieve more stringent latency or performance requirements. Resiliency is self-architected by replicating applications and data to one or more zones within the region. Resources can be pinned to a specific zone. For example, virtual machines, managed disks, or standard IP addresses can be pinned to a specific zone, which allows for increased resilience by having one or more instances of resources spread across zones.
  • Zone-redundant services (ZRS): With zone-redundant services, replication of data is performed automatically to protect resources from single points of failure. Zone redundant storage, for example, replicates the data across three zones so that a zone failure won't impact the high availability of the data.
  • Non-regional services: Services that don’t depend on a specific Azure region, making them resilient to zone-wide outages as well as region-wide outages.

  Learn more about Azure services that support availability zones.

 • Zapoznaj się z pełną listą usług platformy Azure, które są obsługiwane przez strefy dostępności.
 • Nie musisz zajmować się złożonością tworzenia architektury aplikacji, gdy została utworzona na podstawie usług strefowo nadmiarowych. Kwestią odporności należy zająć się tylko wtedy, gdy aplikacja używa zarówno architektury strefowej, jak i strefowo nadmiarowej. Dobrze zaprojektowana struktura platformy Azure to zestaw przewodnich założeń, których można używać do poprawy jakości obciążenia i uzyskania większej ilości informacji na temat tworzenia architektury aplikacji.

Dowiedz się więcej