Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah

Azure HDInsight

Zřizování cloudových clusterů Hadoop, Spark a HBase

Správa potřeb souvisejících s velkými objemy dat v rámci opensourcové platformy

Provozujte oblíbené opensourcové architektury, včetně technologií Apache Hadoop, Spark, Kafka a dalších, s využitím přizpůsobitelné služby Azure HDInsight určené pro opensourcové analýzy na podnikové úrovni. Bez námahy zpracovávejte obrovská množství dat a získejte všechny výhody rozsáhlého ekosystému opensourcových projektů s globálním škálováním Azure. Využijte možnost snadné migrace zpracování a úloh velkých objemů dat do cloudu.

Další informace o nové verzi HDInsight včetně aktualizace všech prvků sady nástrojů

Opensourcové projekty a clustery se dají snadno a rychle aktivovat, aniž by bylo potřeba instalovat hardware nebo spravovat infrastrukturu.

Clustery pro velký objem dat snižují náklady díky automatickému škálování a cenovým úrovním, které umožňují platit jenom za to, co využijete.

Zabezpečení na podnikové úrovni a nejlepší dodržování předpisů v oboru s více než 30 certifikacemi pomáhá chránit vaše data.

Optimalizované komponenty pro opensourcové technologie, jako jsou Hadoop a Spark, zajišťují vždy aktuální funkce.

Sestavování projektů v opensourcovém ekosystému

Udržujte si přehled o nejnovějších verzích open source architektur, včetně Kafka, HBase a Hive LLAP. Služba HDInsight podporuje nejnovější opensourcové projekty z ekosystémů Apache Hadoop a Spark.

Loga opensourcových architektur, jako jsou Kafka, HBase a Hive LLAP.

Nativní integrace se službami Azure

Vytvářejte datová jezera prostřednictvím bezproblémové integrace s řešeními a službami datového úložiště Azure, včetně služeb Azure Synapse Analytics, Azure Cosmos DB, Azure Data Lake Storage, Azure Blob Storage, Azure Event Hubs a Azure Data Factory. Možnost volby z celé řady virtuálních počítačů a využití funkcí automatického škálování na základě zatížení nebo rozvrhu vám umožní mít náklady pod kontrolou. K monitorování kompletního datového jezera můžete využít Azure Monitor.

Flexibilita s možností využití více jazyků a nástrojů

Můžete používat vaše oblíbené nástroje podporující produktivitu, včetně sady Visual Studio, Eclipse, IntelliJ, Jupyter a Zeppelin. Kód můžete psát ve známých jazycích, jako jsou Scala, Python, R, JavaScript a .NET.

Uživatel, který chce v nástroji Visual Studio Code použít službu HDInsight.

Integrované komplexní zabezpečení a dodržování předpisů

Začínáme s bezplatným účtem Azure

1

Začněte zdarma. Získejte kredit ve výši 200 USD, který můžete využít do 30 dnů. Dokud máte kredit, můžete zdarma využívat příslušný objem služeb u mnoha našich nejoblíbenějších služeb – a k tomu navíc zdarma více než 55 dalších služeb, které jsou vždy zdarma.

2

Po vyčerpání kreditu můžete přejít na průběžné platby, abyste mohli dál pokračovat v sestavování s využitím stejných bezplatných služeb. Platíte jenom za to, co využijete nad rámec vašeho bezplatného měsíčního objemu.

3

Po uplynutí 12 měsíců budete mít i nadále k dispozici přes 55 služeb, které jsou vždy zdarma, a stále budete platit jenom za to, co využijete nad rámec bezplatných měsíčních objemů.

Služba, které důvěřují společnosti všech velikostí

Myntra zrychluje svou digitální transformaci

Myntra při migraci své platformy do Azure, od správy dodavatelských řetězců přes inventarizaci až po webové možnosti, úzce spolupracovala s Microsoftem a zajistila si důvěryhodné, hyperškálované a cenově výhodné výpočetní funkce, které jsou neustále k dispozici.

Myntra

Gap Inc. zrychluje svou digitální transformaci

Díky sestavení a centralizaci své datové platformy v Azure teď Gap Inc. může využívat pokročilé analýzy a strojové učení k získání komplexního přehledu o zákaznících napříč kanály, a to pro všechny značky ve svém portfoliu.

GAP
Zpět na karty

Nejčastější dotazy ke službě HDInsight

  • Služba Azure HDInsight je pro vás výhodná, pokud využíváte vlastní kód ke zpracovávání a analýze extrémně velkých datových sad s využitím architektury zpracování velkých objemů dat, jako je Spark, Hadoop, Hive, Kafka nebo Hbase. Azure HDInsight vám dává plnou kontrolu nad konfigurací vašich clusterů a softwarem, který je v nich nainstalovaný. Použití služby HDInsight byste také měli zvážit, když migrujete clustery Hortonworks, Cloudera nebo MapR z místních prostředí nebo jiných cloudů.

  • Azure HDInsight je možné používat v nejrůznějších scénářích zpracování velkých objemů dat. Může se jednat o historická data (data, která jsou už shromážděná a uložená), nebo o data v reálném čase (data proudící přímo ze zdroje). Scénáře pro zpracování takovýchto dat je možné shrnout do následujících kategorií: dávkové zpracování (ETL), datové sklady, Internet věcí (IoT), datové vědy a hybridní řešení.

  • Pokud se chcete dozvědět víc o metodách zřizování a typech clusterů HDInsight, přečtěte si naši dokumentaci zaměřenou na postupy při nastavování clusterů v HDInsightu s využitím služeb Apache Hadoop, Apache Spark, Apache Kafka a dalších.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure

Vyzkoušet Azure zdarma