Přeskočit na hlavní obsah

Analýza textu

Soubor funkcí z kolekce Kognitivní služby pro jazyk, které extrahují a klasifikují a text v dokumentech a umožňují ho pochopit.

Získejte přehledy z textu pomocí zpracování přirozeného jazyka (NLP)

Získejte nové poznatky z nestrukturovaného textu pomocí NLP pomocí textové analýzy, souboru funkcí z kolekce Cognitive Services pro jazyk. Nejsou k tomu potřeba odborné znalosti strojového učení. Analýza zabarvení vám umožní lépe pochopit mínění zákazníků. Rozpoznáním klíčových frází a entit, například osob, míst a organizací, porozumíte běžným tématům a trendům. Klasifikujte lékařskou terminologii pomocí předem natrénovaných modelů specifických pro konkrétní doménu. Text můžete vyhodnocovat v mnoha jazycích.

Široké rozpoznávání entit

Široké rozpoznávání entit

Rozpoznejte v textu důležité koncepty včetně klíčových frází a pojmenovaných entit, jako jsou lidé, události a organizace.

Výkonná analýza mínění

Výkonná analýza mínění

Zjistěte, co zákazníci říkají o vaší značce, a prostřednictvím dolování názorů analyzujte postoje u konkrétních témat.

Sumarizace dokumentů

Sumarizace dokumentů

Extrahujte věty, které souhrnně vyjadřují podstatu dokumentu.

Zpracování lékařského textu

Zpracování lékařského textu

Extrahujte a zpracovávejte analýzy v reálném čase a dávkové analýzy poznatků uložených v nestrukturovaném lékařském textu.

Rozpoznání a kategorizace důležitých pojmů

Rozpoznání a kategorizace důležitých pojmů

Využijte možnost extrahovat pomocí rozpoznávání pojmenovaných entit v dokumentech širokou škálu předem definovaných entit, jako jsou lidé, místa, organizace, data a časy, číselné hodnoty a více než 100 typů identifikovatelných osobních údajů, včetně chráněných informací o zdravotním stavu.

Rozpoznávání hlavních bodů v nestrukturovaném textu

Rozpoznávání hlavních bodů v nestrukturovaném textu

Rychle vyhodnocujte a rozpoznávejte hlavní body v nestrukturovaném textu. Pomocí extrakce klíčových frází získáte seznam důležitých frází, které nejlépe popisují průběh. Extraktivní sumarizace (Preview) umožňuje určit věty, které nejlépe vyjadřují hlavní myšlenku dokumentu.

Lepší porozumění vnímání zákazníků

Lepší porozumění vnímání zákazníků

Analýzou pozitivního a negativního zabarvení na sociálních sítích, v zákaznických recenzích a v dalších zdrojích informací získáte další poznatky o své značce. Využijte dolování názorů v textu a zjistěte postoj zákazníků ke konkrétním atributům produktů nebo služeb.

Zpracování nestrukturovaných lékařských dat

Zpracování nestrukturovaných lékařských dat

Extrahujte přehledy z nestrukturovaných klinických dokumentů, jako jsou lékařské poznámky, elektronické záznamy o zdravotním stavu a vstupní formuláře pacienta, pomocí analýzy textu pro zdravotnictví. Můžete rozpoznat, klasifikovat a určovat vztahy mezi lékařskými koncepty, jako je diagnóza a příznaky, a frekvencí a dávkováním medikamentů.

Vytvoření konverzační vrstvy nad vašimi daty

Vytvoření konverzační vrstvy nad vašimi daty

Získejte odpovědi na dotazy z částečně strukturovaného a nestrukturovaného obsahu, jako jsou adresy URL, nejčastější dotazy, příručky k produktům, blogy, dokumenty podpory a další materiály.

Automatizace pracovního postupu

Automatizace pracovního postupu

Automaticky klasifikujte nestrukturovaný text a dokumenty pomocí vlastní klasifikace textu s využitím popisků specifických pro danou oblast, abyste zlepšili rozhodování.

Integrované komplexní zabezpečení a dodržování předpisů

 • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než 1 miliardu USD ročně.

 • Zaměstnáváme více než 3 500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení dat a ochraně osobních údajů.

 • Azure má více certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

 • Výkon a možnosti kontroly a přizpůsobení, které potřebujete, s flexibilními cenami

  • Využijte možnost platit průběžně podle počtu transakcí bez jakýchkoli výdajů předem.

Začínáme s bezplatným účtem Azure

1

Začněte zdarma. Získejte kredit ve výši 200 USD, který můžete využít do 30 dnů. Dokud máte kredit, můžete zdarma využívat příslušný objem služeb u mnoha našich nejoblíbenějších služeb – a k tomu navíc zdarma více než 55 dalších služeb, které jsou vždy zdarma.

2

Po vyčerpání kreditu můžete přejít na průběžné platby, abyste mohli dál pokračovat v sestavování s využitím stejných bezplatných služeb. Platíte jenom za to, co využijete nad rámec vašeho bezplatného měsíčního objemu.

3

Po uplynutí 12 měsíců budete mít i nadále k dispozici více než 55 služeb, které jsou vždy zdarma, a stále budete platit jenom za to, co využijete nad rámec bezplatných měsíčních objemů.

Služba, které důvěřují společnosti všech velikostí

" "

KPMG zefektivňuje analýzu podvodů

KPMG pomáhá finančním institucím ušetřit milióny v nákladech na dodržování předpisů pomocí svého řešení pro analýzu rizik zákazníků, které využívá analýzy textu k rozpoznávání určitých vzorů a klíčových slov k označení případných rizik dodržování předpisů.

kpmg

mars

Wilson Allen získává nové poznatky z nestrukturovaných dat

Společnost Wilson Allen vytvořila řešení AI, které pomáhá právním společnostem a firmám poskytujícím odborné služby po celém světě získávat nové poznatky z dříve izolovaných a nestrukturovaných dat.

wilson-allen

" "

Firma poskytující zdravotnické služby zlepšuje péči o pacienty

Společnost Kepro zlepšuje zdravotnické procesy díky rychlým a přesným poznatkům z textových analýz pro zdravotnictví.

Kepro

" "

LaLiga zvyšuje zapojení fanoušků

LaLiga oslovuje milióny fanoušků po celém světě prostřednictvím osobního digitálního asistenta, který s využitím služby Analýza textu zpracovává příchozí dotazy a určuje záměry uživatelů v několika jazycích.

laliga

" "

Zlepšení zkušeností zákazníků

Pojišťovna Progressive zkvalitňuje své chatboty a zlepšuje zákaznická prostředí s využitím Azure AI.

tibco

" "

Text Request chápe zabarvení ve velkém

Poskytovatel softwaru reaguje na nálady zákazníků a zajišťuje pozitivní marketingové zkušenosti.

kotak
Zpět na karty

Materiály a dokumentace ke službě Analýza textu

Prozkoumejte oblíbené materiály pro vývojáře

Nejčastější dotazy ke Službě jazyka

 • Analýza textu rozpoznává široké spektrum jazyků, variant a dialektů. Další informace najdete v dokumentaci k podpoře Služby jazyka.

 • Ano. Analýza zabarvení a extrakce klíčových frází jsou dostupné pro  vybraný počet jazyků, přičemž o další jazyky můžete požádat ve  fóru služby Analýza textu.

 • Extrakce klíčových frází eliminuje nevýznamová slova a samostatná přídavná jména. Kombinace přídavných a podstatných jmen, například "nádherné vyhlídky" nebo "pošmourné počasí", jsou vraceny společně. Výstup se obecně skládá z podstatných jmen a předmětů věty uvedených v pořadí podle důležitosti. Důležitost se určuje podle počtu zmínění konkrétního pojmu nebo vztahu tohoto prvku k jiným prvkům v textu.

 • Vylepšení modelů a algoritmů jsou oznámena, pokud je změna významná, a přidána do služby, pokud je aktualizace méně významná. V průběhu času můžete zjistit, že výsledek stejného textového vstupu má odlišné skóre zabarvení nebo klíčové fráze. Jde o normální a záměrné důsledky používání spravovaných prostředků strojového učení v cloudu.

 • Ano, můžete použít operaci analýzy ve verzi Preview a kombinovat víc funkcí Analýzy textu v rámci jednoho asynchronního volání. Operace analýzy je aktuálně dostupná jenom pro cenovou úroveň Standard a řídí se stejnými cenovými kritérii.

Začněte tvořit se službou Cognitive Services

Vyzkoušejte službu Analýza textu zdarma